:

Ehrenmarck nr 1261

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Ehrenmarck nr 1261
Vapensköld för adliga ätten Ehrenmarck nr 1261

Adliga ätten Ehrenmarck nr 1261 utdöd

Adlad 1693-03-25, introd. s. å. Utdöd 1807-10-03.

Fotnot: 1 Hm. 2 Lk. 3 KrAB. 4 Um. 5 Medd. av förste aktuarien Otto Edelstam ur Övergrans kyrkoarkiv.

TAB 1

Johan Axelsson Bohm. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1646. Korpral därst. 1656. Kornett 1659. Löjtnant 1674. Ryttmästare 1677-06-00. Avsked s. å. med löfte om adelskap, men bevistade, på konung Carl XI:s befallning, slaget vid Landskrona, där han blev dödad s. å. 14/7. Gift med1 Maria Philipsdotter, född 1634, död 1719-12-15 i Ytterbo i Locknevi socken, Kalmar län, dotter av kyrkoherden i Locknevi pastorat av Linköpings stift Philippus Bononius och hans 2:a hustru Anna Eriksdotter samt halvsyster till k. rådet Edvard Philipsson, adlad Ehrenstéen.

Barn:

 • Filip Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, född 1656, död 1735. Se Tab. 2
 • Edvard Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, född 1659. Död 1702. Se Tab. 6

TAB 2

Filip Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck (son av Johan Axelsson Bohm, Tab. 1). Född 1656 i Blackstads socken, Kalmar län. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1673. Kvartermästare därst. 1675. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet2 1678-09-01. Löjtnant därst. 1685. Adlad jämte yngre brodern Edvard 1693-03-25 (med honom introd. s. å. under nr 1261). Ryttmästare 1702-01-10. Överstelöjtnants avsked 1722-12-12. Död 1735-01-03 på Trästad i Blackstads socken, Kalmar län. 'Han blev vid Poltava fången och förd till Tobolsk i Sibirien, därifrån han ej återkom förrän efter fredsslutet.' Gift med Catharina Feltreuter, döpt 1664-05-05 i Romfartuna socken, Västmanlands län, död 1745-03-25 på Trästad, dotter av ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, och hans 1:a fru Agneta Gyllenpistol.

Barn:

 • Helena Agneta, född 1686-12-03, död ogift 1750-05-23 på Trästad.
 • Johan, född 1688-05-05 på Råby i Hörby socken, Malmöhus län, död s. å. 15/5.
 • Märta, född 1689-09-13, död 1690.
 • Catharina, född 1690-11-11, död s. å. 2/12.
 • Gustaf, född 1692-02-11, död 1708-04-20 i Volhynien.
 • Johan Filip, född 1693-03-22, död s. å. 7/4.
 • Maria Charlotta, född 1694-10-03, död ogift 1748-09-18 på Trästad.
 • Carl Gustaf, född 1695. Fältväbel. Död 1741. Se Tab. 3
 • Filip, född 1697. Sergeant. Död 1760. Se Tab. 5
 • Edvard, född 1698-03-23, död s. å. 23/6.
 • Catharina, född 1699-05-31, död ogift 1763-03-24 på Trästad.
 • Anders Johan, född 1700-11-18, död 1704.
 • Gunilla, född 1702-06-05, död ogift 1768-12-18 på Trästad.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Filip Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, Tab. 2), född 1695-12-09. Volontär vid Kalmar regemente. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente3 1715-05-28. Sergeant vid Upplands ståndsdragoner 1719. Fältväbel vid Jönköpings regemente. Död 1741-09-03 i Borgå. Gift 1:o 1737-09-00 med Margareta Elisabet Gyllenhammar, född 1709-02-00, död 1738-01-00, dotter av kaptenen Nils Gyllenhammar, och Christina Barfod. Gift 2:o 1739-10-31 i Burseryds prästgård Jönköpings län med Brita Agneta Gasslander, född 1717-05-04, död 1740-09-17 i barnsäng, dotter av prosten och kyrkoherden i Burseryds pastorat av Växjö stift Petrus Gasslander och hans 2:a hustru Regina Christina Roos.

Barn:

 • 2. Carl Johan, född 1740. Auditör. Död 1800. Se Tab. 4

TAB 4

Carl Johan (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1740-08-17 på fältväbelsbostället Bastås i Långaryds socken, Jönköpings län. Student i Uppsala4 1759-09-14. Auskultant i Svea hovrätt 1760-01-12. Extra ordinarie notarie därst. 1763. Auditör vid livregementet till häst 1769-10-19. Avsked 1791-04-24. Död 1800-05-24 på överstebostället Arnö i över Grans socken, Uppsala län. Gift 1772-11-17 i Stockholm med Anna Christina Moback, född 1740, död 1814-01-08 på Lövstaholm i S:t Olofs socken, Stockholms län, dotter av hovkamreraren Carl Gustaf Moback.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1773-09-24 och död s. å. 25/9 i Stockholm.
 • Axel Fredrik, född 1774-11-07, död 1784-08-06 på Arnö.
 • Hedvig Regina, född 1776-10-05 på Arnö, död där 1777-02-04[5].
 • Carl Gustaf, född tvilling 1778-04-18 på Arnö, död där 1781-07-23[5].
 • Anna Catharina, född tvilling 1778-04-18 på Arnö5, död änka 1827-03-22 i Stockholm. Gift 1799-12-31 på Arnö med kaptenen Lars Ludvig Trafvenfelt, född 1761.

TAB 5

Filip (son av Filip Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, Tab. 2), född 1697-02-14. Kom i tjänst som sergeant vid drottningens livregemente till fot 1711. Var sergeant därst. 17243. Avsked 1737. Död 1760-07-21 på Älgestorp i Blackstads socken, Kalmar län. Gift med Catharina Nehrman, född 1709, död 1792-09-28 på Trästad i Blackstads socken, Kalmar län.

Barn:

 • Anna Maria, född 1728 i Stralsund, död änka 1812-01-01 på Forsby i Östra Eds socken, Kalmar län. Gift 1759-10-14 på Älgestorp med skogvaktaren Peter Strandbom.
 • Catharina Elsa. Gift 1752-04-21 på Trästad med uppbördsmannen Bengt Lindh.
 • Agneta Christina, född 1740, död ogift 1773-10-02 i Hannäs socken, Kalmar län.
 • Eleonora Dorotea, född 1744-03-02 på Trästad.
 • Niklas Christoffer, född 1746-06-09 på Trästad, död där 1748-03-10.
 • Maria Charlotta, född tvilling 1749-08-01 på Trästad, död ogift 1786-05-22 på nämnda egendom.
 • Greta Regina, född tvilling 1749-08-01 på Trästad, död där 1752-06-30.
 • Catharina Sofia, född 1754-05-20 på Trästad. Gift 1801-03-13 i Locknevi socken, med murmästaren Anders Dahlberg.

TAB 6

Edvard Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck (son av Johan Axelsson Bohm, Tab. 1), född 1659. Mönsterskrivare vid Kalmar regemente 1679. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1684. Adlad, jämte äldre brodern Filip, 1693-03-25 (med honom introd. s. å. under nr 1261). Kvartermästare vid sistnämnda regemente 1695-02-08. Kornett därst. 1700-05-30. Löjtnant 1702-01-10. Regementskvartermästare s. å. 10/6. Stupade s. å. 9/7 i slaget vid Klissov. Gift 1697-04-21 i Skegrie socken, Malmöhus län med Elisabet Tornerefelt, född 1701, dotter av ryttmästaren Anders Tornerefelt.

Barn:

 • Helena Maria, 1. 1698-02-13 i Skegrie socken. död 1780-12-08 i Brogården Gortveda i Gårdveda socken, Kalmar län. Gift med fältväbeln vid Kalmar regemente Henrik Rising, döpt 1693-03-02 i Hallingebergs prästgård Kalmar län, död 1766-10-21.
 • Johan Filip, född 1699. Överstelöjtnant. Död 1773. Se Tab. 7
 • Otto Anders, född 1701. Vice häradshövding. Död ogift 1760-06-06 i Arby prästgård Kalmar län.

TAB 7

Johan Filip (son av Edvard Johansson Bohm, adlad Ehrenmarck, Tab. 6), född 1699-08-07 i Skåne. Volontär vid Västgöta femmänningsregemente 1712-04-01. Mönsterskrivare därst. s. å. 1/7. Rustmästare 1715-08-12. Förare 1717-08-01. Sergeant 1718-06-01. Sekundfänrik vid Kalmar regemente s. å. 26/6. Premiärfänrik därst. 1720-02-17. På expektans 1723. Fänriks indelning vid regementet 1736-12-23. Löjtnant 1743-09-21. Kaptenlöjtnant 1749-05-09. Kapten 1750-09-19. RSO 1751-12-04. Major i armén 1761-06-22. Sekundmajor i regementet 1763-02-25. Major på stat 1770-02-27. Överstelöjtnants avsked 1771-06-05. Död 1773-01-23 på Dröpshult i Törnställs socken, Kalmar län. Gift där 1720-12-06 med Marianne de Frumerie, född 1699, död 1739-12-22 på Dröpshult och begraven 1740-01-04, dotter av översten Caleb Frumerie, adlad de Frumerie, och hans 1:a fru Charlotta Wervier.

Barn:

 • Catharina Elisabet, född 1721-10-28 på Dröpshult, död 1786-07-05 i Ny Karleby socken, i Finland. Gift 1743-04-04 på Dröpshult med bruksinspektören på Kimo och Orisberg i Österbotten Jonas Sohlberg, född 1709-03-02 i Sverige, död 1766-02-08 i Oravais.
 • Josua Edvard, född 1726. Kapten. Död 1772. Se Tab. 8
 • Maria Helena, född 1728-11-28 på Flugenäs i Frödinge socken, Kalmar län, död ogift 1794-01-17 på Dröpshult.
 • Carl David, född 1730, död ogift 1752-07-20 på Dröpshult.
 • Charlotta Regina, född 1734, död änka 1820-02-21 i Kristvalla socken, Kalmar län. Gift med gästgivaren Jon Jonsson i Raggekulla.

TAB 8

Josua Edvard (son av Johan Filip, Tab. 7), född 1726-01-24. Volontär vid Kalmar regemente 1743-03-11. Korpral därst. 1744-12-01. 1. korpral 1749-07-01. Rustmästare 1752. Rustmästare på stat 1754-09-13. Sergeants karaktär 1757-04-23. Sekundadjutant 1758-05-22. Förare 1764-03-08. Löjtnant 1770-02-27. Kaptens avsked 1772-08-12. Död s. å. 17/9 på Dröpshult i Törnställs socken, Kalmar län och begraven s. å. 22/9. Gift 1755-06-03 i Tuna prästgård Kalmar län med Susanna Drangel, född 1732, död 1814-01-12 i Västerrums prästgård Kalmar län, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Tuna pastorat av Linköpings stift Daniel Drangel och hans 1:a fru Susanna Elfving.

Barn:

 • Mariana, född 1756-05-13 på Dröpshult, död 1798-01-18 på Valstad i Gladhammars socken, Kalmar län. Gift 1784-04-10 på Dröpshult med löjtnanten Ulrik Leijel, född 1761, död 1795.
 • Johan Filip, född 1757-05-11 på Dröpshult. Volontär vid Kalmar regemente 1770-09-11. Rustmästare därst. 1774-10-02. Fältväbel och sekundadjutant 1778-04-08. Premiäradjutant 1782-10-25. Löjtnant 1785-12-14. Avsked från regementet 1788-07-24. Kapten vid dalvargeringen 1789-06-01. Kapten vid Göta livgarde 1791-02-13. Avsked 1792-04-01. Död ogift 1807-10-03 i Ystad, och utgick ätten med honom.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: