:

Pfeiff nr 945

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Pfeiff nr 945 †

Adlad 1678-11-10, introd. 1680.

Pfeiff A94500.jpg

TAB 1

Georg Pleiff, översiktstab. 1, född i Skottland. Begav sig för religionsförföljelses skull till Pommern och blev borgare i staden Gollnow. Han nedsatte för sig och sina manliga livsarvingar på livränta en summa penningar hos staden Stettin.'. Gift med Anna Kückerman, dotter av ett hovråd i Pommern.

Barn:

 • Johannes Pfeiff. Jur. doktor. Advokat vid pommerska hovrätten i Stettin. Gift med Maria Faber, dotter av generalsuperintendenten, teol. doktor Jakob Faber och Gertrud Rungen.

Barn:

 • Johan Jakob Pfeiff, född 1613-11-22 i Alten-Stettin. Student i Rostock 1634, i Wittenberg 1635, i Leipzig 1636 och i Königsberg 1638. Filosofie mag. därst. s. å. 20/9. Andre pastor vid tyska församlingen i Stockholm 1639-05-17. Förste pastor därst. 1655-07-24 biskop över Estland 1665-02-05. Död 1676-03-27 i Reval av en skada i ena tummen, som han måste låta avskära, samt begraven 1677-02-13 i domkyrkan därst. 'Hans änka och barn blevo 1678-11-19 för hans långliga, nyttiga och oförtrutna tjänster adlade med namnet Pfeiff (sönerna introd. 1680 under nr 945). Av hans tyska predikningar finnas 32 vara tryckta, därav 30 äro likpredikningar.' Gift 1640-06-21 i Stockholm med Anna Grundel, död 1704, dotter av borgmästaren Jakob Grundel, adlad Grundel, och hans 1:a fru Elisabet Depken.

Barn:

 • Elisabet Pfeiff, adlad Pfeiff, född 1643-05-21, död 1729-02-10 Edeby. Gift 1:o 1662-01-14 i Stockholm med k. sekreteraren Johan Eberhard Schantz i hans 2:a gifte, född 1614, död 1665, en av stamfäderna för adl. ätterna von Schantz och 1255. Gift 2:o 1669 med borgmästaren Anders Gerner, adlad Gerner, född 1632, död 1683.
 • Anna Maria Pfeiff, adlad Pfeiff, döpt 1644-09-29 i Stockholm. Var dövstum. Död ogift 1705.
 • Catharina Pfeiff, adlad Pfeiff, döpt 1647-02-26 i Stockholm. Död efter 1710 i Tyskland. Gift med licentförvaltaren Joakim Müller, död efter 1710 i Tyskland.
 • Fredrik Pfeiff, adlad Pfeiff, döpt 1649-04-16 i Stockholm. Konduktör vid fortifikationen i Narva 1670-05-09. Var fortifikationslöjtnant, då han 1671-08-10 fick permission att resa utomlands. Återkom omkr. 1675 och blev löjtnant först vid Östgöta, sedan vid Upplands regemente. Med en del av regementet kommenderad på flottan och deltog i det olyckliga slaget vid Kjögebukt 1677-07-01, då han blev fången hos danskarna. Avsked från regementet 1678-04-27. Adlad s. å. 19/11 jämte sina syskon för sin avl. faders förtjänster (introd. 1680 under nr 945). Reste åter utrikes och blev kapten först i holländsk, sedan i engelsk örlogstjänst. Major i sistnämnda tjänst. Död barnlös 1711 och slöt således själv sin adl. ättegren [Mf]. Gift med Margareta Regnata Lideman, född 1662-04-25, dotter av befallningsmannen Erik Bengtsson, adlad Lideman, och Annika Forssæa.
 • Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, född 1653. Assessor. Död 1701. Se Tab. 2.
 • Margareta Pfeiff, adlad Pfeiff, döpt 1656-05-27 i Stockholm, död 1709-05-00. Gift 1705-01-24 med lagmannen Anders Bertilsson Nordman, adlad Ehrenfelt, i hans 3:e gifte, född 1637, död 1724.

TAB 2

Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, (son av Johan Jakob Pfeiff, Tab. 1), född 1653-02-02 i Stockholm. Student i Uppsala1 1673-09-25. Adlad 1678-11-19 jämte sina syskon för sin avl. faders förtjänster (introd. 1680 under Dr 945). Kanslist vid fredskongressen i Nijmegen 1679. Kanslist i k. kansliet 1680. Sekreterare i Åbo hovrätt 1685-05-15. Assessor därst. 1692-06-16. Död 1701-03-28 i Åbo och begraven i domkyrkan därst. Gift 1683-02-27 i Stockholm med Gertrud Helena Specht, natural. Specht, född 1659-10-20, död 1735-04-01, dotter av livmedikus doktor Peter Specht och Barbara Sofia Rooswijk.

Barn:

 • Anna Helena, född 1684-02-27, död 1686-06-04 i Åbo.
 • Barbara Sofia, född 1685-08-07, död 1772-11-28. Gift med justitieborgmästaren i Uppsala Johan Starling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1695-06-11 i Uppsala med Brita Berg, död där 1696-04-25 i barnsäng, dotter av borgmästaren Jakob Nilsson Berg och Birgitta Kinninmondt), död 1733 i Uppsala och begraven s. å. 29/12 i domkyrkan därst.2
 • Johan Jakob, född 1686. Expeditionssekreterare. Död 1740. Se Tab. 3.
 • Anna Helena, född 1687-11-09, död 1747-05-08. Gift 1:o 1715-08-14 med majoren Johan Möller, adlad Möllerheim, i hans 2:a gifte, född 1679, död 1722. Gift 2:o 1728-10-01 i Stockholm med överstelöjtnanten Alexander Modelin3, född 1680, död 1754-08-31.
 • Margareta Hedvig, född 1689-01-06, död 1692.
 • Catharina Charlotta, född 1689-01-06, död 1692.
 • Per Gustaf, friherre Pfeiff, född 1690, död 1783. Se friherrliga ätten Pfeiff, Tab. 1.
 • Eleonora, född 1696-02-07, död 1779-09-23, på kaptensbostället Kallela i Masku socken i Finland. Gift 1714-11-14 i Stockholm med överstelöjtnanten vid Jämtlands kavallerikompani Johan Blum, född 1674 i Livland, avsked3 1727-05-16.

TAB 3

Johan Jakob, (son av Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, Tab. 2), född 1686-10-10 i Åbo. Student därst. 17014 och i Uppsala1 1705-02-20. Extra ordinarie kanslist i kansliexpeditionen 1706. Kopist 1708-09-29. Kanslist i kammarexpeditionen 1714-10-15. Tillika sekreterare vid upphandlingsdeputationen s. d. Protonotarie i kanslikollegium 1719-07-03. Sekreterare på braunschweigska kongressen 1720. Legationssekreterare vid fredskongressen i Nystad 1721-02-09. K. sekreterares karaktär s. å. 23/2. Protokollssekreterare i utrikesexpeditionen 1725. Expeditionssekreterare i krigsexpeditionen 1727-10-13. Död 1740-11-16 i Stockholm. Gift 1721-03-07 med friherrinnan Margareta Funck, född 1704-08-24, död 1772-07-04, dotter av presidenten Gustaf Funck, friherre Funck, och Christina Cronström.

Barn:

 • Christina, född 1722-10-29, död 1726-04-04.
 • Elisabet, född 1723-11-25, död 1725-10-18.
 • Christina, född 1727-05-25, död ogift 1766-09-07.
 • Adam, född 1729-02-01, död s. å. 14/2.
 • Gertrud, född 1730-12-06.
 • Margareta, född 1732-02-05, död ogift 1771-12-28 på Uppsala slott och begraven 1772-01-03 i Lindstagraven i Järlåsa kyrka, Uppsala län.
 • Johanna Jakobina, född 1733-02-17 i Stockholm, död 1768-04-20. Gift 1755-12-27 sin kusin, majoren Per Gustaf Pfeiff i hans 1:a gifte, född 1730, död 1789.
 • Johan, född 1734-05-28, död 1735-07-13.
 • Johan, född 1736. Häradshövding. Död 1795. Se Tab. 4

TAB 4

Johan, (son av Johan Jakob, Tab. 3), född 1736-07-29 i Stockholm. Student i Uppsala1 1747-06-05. Kanslist i kammarkollegii advokatfiskalskontor. Häradshövdings fullm. 1762. Häradshövding i Norunda och Olands domsaga8 1763-05-16. Död 1795-04-16 Yvre. Gift 1:o 1768-04-01 med Brita Christina Ihre, döpt 1744-07-21 på Sandbro i Björklinge socken, Uppsala län, död 1769-01-20 på Yvre, dotter av kanslirådet Johan Ihre, adlad Ihre, och hans 1:a fru, friherrinnan Sara Charlotta Brauner. Gift 2:o 1770-12-28 i Tierps prästgård med Eva Charlotta Halenia, född 1747-03-28, död 1795-01-30 på Yvre, dotter av kyrkoherden i Tierp, kontraktsprosten Erik Jonasson Halenius och Brita Danielsdotter Djurberg från Uppsala samt av samma släkt som adl. ätten Hallencreutz.

Barn:

 • 2. Johan Erik, född 1772-05-02, död 1773-09-27 på Yvre.
 • 2. Johan Daniel, född 1774-04-03. Fanjunkare vid livhusarregementet. Livdrabant 1796-04-20. Död ogift s. å. 8/12 i Stockholm.
 • 2. Georg Gustaf, född 1776-12-07. Student i Uppsala. Död ogift 1798-04-12 i nämnda stad.
 • 2. Carl Fredrik, född 1778-05-15 i Tierps socken, Uppsala län. Sergeant vid Upplands regemente 1793-06-03. Fänrik därst. 1800-12-20. Stabslöjtnant 1810-04-10. Kaptens avsked 1812-01-14. Död ogift 1853-01-05 i Tierps socken. Han bevistade fälttågen 1807 i Pommern, 1808 i Norge och Finland samt 1809 på Åland och i Västerbotten, där han bland annat var med vid Ratan.
 • 2. Birgitta Charlotta, född 1779-10-29. Stiftsjungfru. Död ogift 1856-05-28 i Tierps socken.
 • 2. Eva Margareta, född 1781-12-23 på Yvre. Stiftsjungfru. Död 1851-12-29 i Lillkyrka prästgård, Örebro län.5 Gift 1814-04-19 i Örebro6 med prosten och kyrkoherden i Lillkyrka och Ödeby församlings pastorat av Strängnäs stift Carl Christoffer Klingberg, född 1780-04-27 på Villingsbergs bruk i Knista socken, Örebro län5, död 1867-04-11 i Lillkyrka prästgård.5
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1783-11-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1860-07-19 i Tierps socken.
 • 2. Erik Adolf, född 1785-07-03 och död 1788-12-23 på Yvre.
 • 2. Christina Beata, född 1787-07-21. Stiftsjungfru. Död 1791-02-07 Yvre.

TAB 5

Daniel, (son av Daniel Pfeiff, adlad Pfeiff, Tab. 2), till Svärtinge i Östra Eneby socken, Östergötlands län. Född 1691-12-12 i Åbo. Musketerare vid livgardet 1711-11-00. Rustmästare därst. 1712-04-05. Förare s. å. 11/7. Sergeant s. å. 1/12. Fänrik 1713-06-23. (Fullm. daterad i Bender 1711-11-10.) Sekundkapten vid Upplands infanteriregemente 1716-08-16. Konfirm. fullm, s. å. 26/12. Premiärkapten 1719-12-29. Major vid samma regementete 1739-09-15 i den mördade Malkolm Sinclairs ställe. Avsked 1743-12-30. RSO 1759-04-28. Död 1768-02-17 på Svärtinge och ligger jämte sin fru begraven i Östra Eneby kyrka, där deras vapen finnas. Hans och hans frus namn och vapen stå även på kyrkoprydnader i nämnda kyrka. Gift 1721-08-24 Öster-Vallby med Anna Beata Lilliemarck, 'omtalad för sin skönhet', född 1703-01-23, död 1778-03-07 Regnaholm, dotter av hovrättsrådet Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck, och Christina Beata Appelgren.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1722-06-23. Student i Uppsala1 1735-02-21. Skrivare vid livgardet. Död ogift 1750-08-00
 • Gertrud Helena, född 1723-10-01 på Öster-Vallby, död 1799-09-12 Tisslinge, som hon fick till fideikommiss av sina gudfaddrar, lagmannen von Schæffer och dess fru, född Lilliemarck. Gift 1752-01-12 på Svärtinge med majoren Johan Axel Nisbeth, född 1720, död 1777.
 • Daniel, född 1726-02-05, död efter 12 timmars levnad.
 • Christina Beata, född 1727-08-16 på Öster-Vallby, död 1729-06-28 i Tillinge socken.
 • Daniel, född 1729-03-10 i Tillinge socken. Student i Uppsala1 1737-05-28. Levde utan tjänst. Död ogift 1749-09-28 på Svärtinge.
 • Per Gustaf, född 1730. Major. Död 1789. Se Tab. 6
 • Georg, född 1732-02-23. Volontär vid livgardet 1748-11-15. Förare därst. 1749-07-04. Sergeant 1751-09-26 fänrik 1759-02-23. Löjtnant 1764-07-09. Avsked med majors karaktär 1767-12-15. RSO 1770-04-28. Död barnlös 1776-05-02 på sin egendom Loviseberg. Gift 1767-10-22 i Stockholm med Ebba Charlotta Ljungenstierna, född 1752, död 1794-08-19 i Norrköping, dotter av majoren vid fortifikationen Sven Benjamin Ljungqvist, adlad Ljungenstierna men ej introd., och Ulrika Rutensparre.
 • Velam Ludvig, född 1735-05-06 i Rasbo socken. Löjtnant i fransk tjänst. Stupade ogift 1759-08-01 i bataljen vid Minden.
 • Christina Beata, döpt 1736-07-29 i Rasbo socken, död 1795-08-26 Lund. Gift 1761-07-05 på Svärtinge med brukspatronen Carl Tisell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1752-12-29 Nordsjö, med Johanna Christina Bergenstråhle, född 1734-09-12 på Nordsjö, död 1759-08-20 Hättorp, dotter av brukspatronen Nils Bergenstråhle, och Maria Elisabet De Geer), född 1726, död 1798.
 • Ulrika Sofia, döpt 1738-02-01 i Rasbo, död 1803-12-06 på Regnaholm. Gift 1763-08-25 på Svärtinge med kammarherren Axel Vilhelm Gyllenkrok, född 1739, död 1788.
 • Anna Christina, född 1744, död 1755-01-10 på Svärtinge.
 • Elsa Catharina, född 1745-12-06 på Svärtinge, död ung.
 • Fredrik, född 1748-02-07 på Svärtinge, död där 1755-01-06.

TAB 6

Per Gustaf, (son av Daniel, Tab. 5), född 1730-07-01 i Tillinge socken, Uppsala län. Volontär vid livgardet 1746-01-12. Förare därst. 1747-01-15. Sergeant 1748-12-16. Fänrik 1750-12-31. Genom byte kornett vid adelsfaneregementet 1756-03-26. Kapten vid pommerska fribataljonen 1758-05-06. Placerad vid drottningens livregemente 1762-09-14. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1767-04-01. Transp. till Västgötadals regemente 1768-07-23. Åter transp. till Östgöta infanteriregemente s. å. 7/12. RSO 1772-05-28. Major i armén 1776-12-11. Avsked 1777-02-05. Död 1789-02-24 Blommedal. Bevistade pommerska kriget. Gift 1:o 1755-12-27 med sin kusin Johanna Jakobina Pfeiff, född 1733-02-18 i Stockholm, död 1768-04-20, dotter av expeditionssekreteraren Johan Jakob Pfeiff och friherrinnan Margareta Funck. Gift 2:o 1774-10-16 i Västra Ny socken, med Christina Lovisa Rotkirch, född 1750-03-23 i Västra Ny socken, Östergötlands län, död 1815-06-07 Evertsby, dotter av kornetten Carl Gabriel Rotkirch, och Ulrika de Besche.

Barn:

 • 1. Daniel Johan, född 1756-12-02 i Stockholm. Student i Uppsala1 1771-11-26. Sergeant vid Östgöta infanteriregemente 1777-01-26. Premiäradjutant därst. s. å. 6/6. Fänrik 1784-10-18. Löjtnant 1785-09-27. Löjtnant vid Stackelbergska värvade infanteriregementet 1787-05-30. Stabskapten därst. 1793-02-15. Kommendant på Gustavssvärds befästningar vid Sveaborg s. å. under tre månader. Placemajor på Sveaborg 1794 om hösten under två månader. Stabskapten vid Österbottens regemente 1795-04-07. Avsked 1810-06-19. Död ogift 1812-02-03 på Gunnars kaptensboställe vid Gamla Karleby. 'Han steg 1788 den 20 juni med regementet ombord i Sveaborg på skärgårdsflottan och bevistade på uddeman Edmund gamle samma års sjötåg samt därunder en träffning med ryska galärer utanför Fredrikshamn, landstigningen den 2 aug. vid Villnäs och Brakila och reträtten därifrån, varvid han räddade en trepundig kanon. Deltog även i kriget i Finland 1808 och 1809.'
 • 1. Arvid Rudolf, född 1763-05-30 i Stralsund, död 1767-05-08 i Stockholm.
 • 2. Beata Ulrika, född 1775-08-30, död s. å. 2/10 i Västra Ny socken.
 • 2. Carl Gustaf Rotkirch, född 1780. Sergeant. Död 1812. Se Tab. 7.
 • 2. Ulrika Lovisa, född 1781-12-10 på Blommedal. Stiftsjungfru. Död 1857-12-14 på Danviks dårhus. Gift 1800-03-22 på Blommedal med kaptenen Anders Gustaf Ridderhierta, född 1771, död 1826.
 • 2. Christina Beata, född 1784-02-02 på Blommedal. Stiftsjungfru. Död 1849-06-13 vid Trollhättan. Gift 1803-06-08 med sin kusin, löjtnanten Carl Johan Rotkirch, född 1776, död 1845.
 • 2. Fredrika Gustava, född 1786-12-21 på Blommedal, död där 1788-03-01.

TAB 7

Carl Gustaf Rotkirch, (son av Per Gustaf, Tab 6), född 1780-09-11 Blommedal. Var 1804 sergeant. Död 1812-07-18 Skrämla. Gift 1804-08-13 i Ulrika socken, Östergötlands län med Brita Catharina Wallman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Sven Röding, född 1781-03-05, död 1825-12-06 på Görshorva i Västra Hargs socken. Gift 3:o 1815-02-12 på Skrämla med löjtnanten Samuel Leonard Kindstrand, född 1788-07-29 i Kisa socken, Östergötlands län, död 1833-08-02 på Görshorva i Västra Hargs socken).

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1804. Handlande. Död 1849. Se Tab. 8
 • Sofia Christina, född 1805-10-15 på Görshorva, död 1865-11-07 Aspenäs. Gift 1825-09-29 på förstn. egendom med kaptenen Axel Herman Gyllenhammar, född 1785, död 1863.
 • Clara Gustava, född 1807-11-30 på Skrämla, död 1874-09-03 på Aspenäs. Gift 1826-08-24 i Malexanders socken med sin systers svåger, fanjunkaren Adam Fredrik Gyllenhammar, född 1803, död 1888.
 • Peter Carl, född 1809-06-05 på Skrämla, död 1810-02-04.
 • Johanna Beata, född 1810-12-12 på Skrämla, död 1858-12-09 Runneryd. Gift 1834-05-08 i Skänninge med vice kronofogden Sven Johan Wettermark.
 • Carolina Vilhelmina, född 1811-11-13 på Skrämla, död 1812-04-16.

TAB 8

Gustaf Adolf, (son av Carl Gustaf Rotkirch, Tab. 7), född 1804-01-07 i Allhelgona socken, Östergötlands län. Handlande i Norrköping. Död 1849-04-29 Snesta. Gift 1842-09-13 med Augusta Josefina Hansson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1851-08-28 med sin förra mans halvbroder, godsägaren och jägmästaren, RVO, Claes Vilhelm Kindstrand, född 1822-04-23 i Västra Hargs socken, död 1909-09-04 på Snesta), född 1824-09-13, död 1905-01-05 på Snesta, dotter av bryggaren och godsägaren Per Hansson och Sofia Vilhelmina Hansson.

Barn:

 • Per Gustaf, född 1844-07-13, död 1848-12-11.
 • Carl August, född 1845-02-15. Apotekselev. Farm. stud. examen 1869-12-08. Apotekarexamen 1881-05-18. Provisor på apoteket i Nederkalix, Norrbottens län. Föreståndare för apoteket i Lysekil. Död ogift 1898-09-10 därst.
 • Augusta Vilhelmina (Mina), född 1847-02-28, död ogift 1926-03-11 i Visby.
 • Adolf Vilhelm, född 1848. Fattigvårdsdirektör. Död 1915. Se Tab. 9.

TAB 9

Adolf Vilhelm, (son av Gustaf Adolf, Tab. 8), född 1848-10-12 Snesta. Mogenhetsexamen 1869-05-27. Bokhållare vid Fredriksbergs bruk Kopparbergs län 1873-11-01–1874. Elev vid Filipstads bergsskola 1874–1875. Fattigvårdsdirektör. Död 1915-01-07 i Kungsholms församling, Stockholm. Ägde Forsbo i Möklinta socken, Västmanlands län. Gift 1882-11-28 i Locknevi prästgård, Kalmar län ]] med Ida Elin Kraft, född 1859-09-14 i Ukna församling, Kalmar län, dotter av kyrkoherden Johan Erik Ulrik Kraft och Agnes Carolina Matilda Ringström.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm Ragnar, född 1883-08-28 på Forsbo, död där 1886-03-13.
 • Anna Vilhelmina, född 1885-03-08 på Forsbo. Stiftsjungfru. Död 1916-06-29 i Visby. Gift 1910-12-16 i Kungsholms församling, Stockholm ]], med regementsläkaren, RVO m. m., med. licentiat Carl Otto Leonard Bengtsson Brodin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-10-15 i Köpenhamn med Ragnhild Maria Tamm, född 1886-05-16 i Uppsala, död 1928-12-21 i Lund, dotter av professorn Fredrik August Tamm) och Augusta Josefina Lundkvist), född 1879-09-23 i Möklinta socken, Västmanlands län.
 • Gustaf Harald Valdemar, född 1887-01-06 på Forsbo. Mogenhetsexamen 1906-05-16. Volontär s. å. 6/6. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Göta livgarde s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1914-08-14. RNS:tOO 1918. Stockholms SkytteSM 1919. RFrSvSO 1920. Kapten 1921-12-31. RVO 1925-12-15. Kapten vid Svea livgarde 1927-06-27. RFrHL s. å. RFrSvSO. RSO 1929-06-06. Major i armén 1935-06-07. Beviljad nådigt avsked fr. o. m. 1937-02-26 (1/4). Gift 1921-10-12 i Oscars församling, Stockholm med Tyra Maria Falk, född 1901-09-05 i Eda församling, Värmlands län, dotter av godsägaren A. J. Falk och Augusta Lovisa Jungmarker.

TAB 10

Jakob, (son av Daniel, Tab. 5), född 1733-11-26. Volontär vid Upplands regemente 1748. Student i Uppsala1 1750-11-08. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1753-04-00. Förare därst. 1753-06-05. Livdrabant 1754-05-07. Volontär i fransk tjänst 1754. Löjtnant réformé vid regementet la Dauphine 1756-05-26. Sekundlöjtnant 1757-02-11. Konstit. löjtnant vid Kronobergs regemente 1759-05-30. Löjtnant i armén 1760-12-09. Stabslöjtnant vid Jönköpings regemente 1766-05-12. Kapten i armén 1766. Stabskapten vid Jönköpings läns regemente 1770-05-16. Avsked 1773-03-03. Död 1795-03-08 på Myresjö i likanämnd socken, Jönköpings län. Bevistade affärerna vid Sangerhausen och Lautersbach 1758 och vid Bergen 1759 samt pommerska kriget 1759–1762. Gift 1772-11-13 med Ulrika Charlotta Ridderståhle, född 1753-06-11 på Riddersberg i Rogberga socken, Jönköpings län, död 1804-10-20 Fotsjö, dotter av majoren Casper Henrik Ridderståhle, av en adlad men ej introd. ätt6, och Margareta Hammar.

Barn:

 • Anna Margareta Charlotta, född 1774-01-25 Torarp. Stiftsjungfru. Död ogift 1797-12-09 i Myresjö Norregården.
 • Beata Sofia, född 1775-11-20 på Torarp. Stiftsjungfru. Död ogift 1842-03-27 i Småland.
 • Daniel Gustaf, född 1778. Löjtnant. Död 1848. Se Tab. 10.
 • Carl Axel, född 1780-07-07 Rosenholm. Furir vid livgrenadjärregementets rothållsfördelning 1798-03-19. Fänrik därst. s. å. 4/10. Löjtnant därst. 1805-07-02. Kapten 1810-06-26. RSO 1822-07-04. Avsked 1826-07-05. Majors n. h. o. v. Död barnlös 1835-04-28 Engerås. Gift 1822-01-08 med Eva Charlotta Blohm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Gustaf Söderholm), död 1856-09-08, dotter av kyrkoherden Per Blohm och Christina Margareta Kratz.
 • Fredrika Lovisa, född 1783-09-13 på Rosenholm, död ogift 1830-11-03 Torstorp
 • Christina Ulrika, född 1786-05-18 på Rosenholm. Gift 1823-05-23 med sergeanten vid 2. livgrenadjärregementet Axel Magnus Dahlhielm, född 1794-02-17 i Grebo socken, Östergötlands län.

TAB 11

Daniel Gustaf, (son av Jakob, Tab. 10), född 1778-06-06 på Rosenholm. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1793-09-23. Furir vid Jönköpings regemente 1795-10-16. Livdrabant 1802-02-04. Avsked 1807-12-03. Deltog såsom fänrik i armén i fälttåget mot Norge 1814. Död 1848-02-09 å invalidinrättningen på Ulriksdal, där han var intagen. Trolovad 1:o med Maria Sofia Ödman, född 1788-02-07, från vilken han 1808 blev skild, dotter av7 kyrkoherden i Sandsjö och Vallsjö församlings pastorat av Växjö stift Jonas Ödman och Ingeborg Sofia Wieselgren. Gift 2:o 1808-11-22 på Stocknäs vid Eksjö med Anna Regina de Charliére i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1803 med komministern Hans Johan Aschan, född 1759-05-15 i Linköping, död 1806-01-03), född 1764-03-10, död 1841-05-29 å Danviks hospital.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1807. Handlande. Död 1875. Se Tab. 12.

TAB 12

Carl Gustaf (son av Daniel Gustaf, Tab. 11), född 1807-07-21 i Lannaskede socken, Jönköpings län. Inskrevs 1819-03-13 i Växjö skola. Läderhandlare i Stockholm. Död 1875-12-03. Gift 1830-10-15 med Carolina Amalia Carlsson, född 1812-03-27, död 1857-11-11 (1857-11-17) i Stockholm.

Barn:

 • Emerentia Virginia Adelaide, född 1831-07-27, död 1846-10-14 i Hälsingborg.

Källor

1Um. 2K. W. Herdin, Uppsala på 1600-talet, II (1897). 3Lk. 4Lå. 5E. T. Klingberg, Släkten Klingberg. 6SK. 7J. P. Nyberg, Wieselska slägtregistret, s. 47. 8At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: