:

Philp nr 242

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Philp nr 242

Philp A24200.png

TAB 1

Jakob Philp Comarchus (länsherre) av Ormestoun i Skottland. Gift med Christina Williamsdotter Fairny.

 • Barn:
 • Johannes Philp. Comarchus av Ormestoun. Gift med Margareta Seytoun, dotter av Johannes Seytoun, comarchus av Latrisch.
 • Barn:
 • Stefan Philp. Baillif i staden S:t Andrew. Gift med Beatrix Wood, dotter av Andrew Wood, comarchus av Largo.
 • Barn:
 • Stefan Philp. Baillif i S:t Andrew. Gift med Elisabet Forret, dotter av Joann Forret, comarchus av Fingark.
 • Barn:
 • William Philp, natural. Philp, till Uddnäs i Almunge socken, som han bekom genom sitt gifte, och Ekeby i Knutby socken, som han fick i förläning 1642-03-31 och bebyggde till säteri (båda i Sth.). Född 1593 i Skottland. Inkom 1624 till Sverige. Löjtnant vid Upplands regemente 1625. Kapten därst. 1626. Var 1632 regementskvartermästare. Major 1636. Överstelöjtnant s. å. Natural, svensk adelsman (introd. 1638 under nr 242). Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente före 1645-05-13. Överste för sistnämnda regemente1. Kommendant i Demmin1 1656-01-09, men s. å. 24/9 i Stettin1. Överkommendant i Narva1 1657-02-05, men tillträdde ej denna post, utan kvarstannade under kriget i Stettin1. Avsked 1658-11-00. Död 1668-08-18 och begraven i Almunge kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. Gift med Märta Månesköld af Seglinge, dotter av Christer Carlsson Månesköld af Seglinge, och Brita Björnsdotter (Bååt).
 • Barn:
 • Christer, till Uddnäs. Fänrik vid Upplands regemente 16482. Löjtnant därst. 16522. Kaptenlöjtnant. Död sannolikt 1655, då hans änka skänkte en ljuskrona efter honom till Almunge kyrka 3, där hans vapen uppsattes. Gift med3 Elisabet Silfvergren i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1658 med ryttmästaren och hovjägmästaren Hans Militz i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1671 med Maria Christina Kinnemond i hennes 1:a gifte, död 1682 i Stockholm, dotter av översten Patrik Kinnemond, natural. Kinnemond, och Margareta Becker), död före före 1680-01-13], dotter av häradshövdingen Nils Pedersson, adlad Silfvergren, och Ingel Påvelsdotter.
 • Staffan. Student i Uppsala 1649-05-004. Disp. därst. 1651. Fänrik vid Upplands regemente 16562. Stupade ogift s. å. vid Warschau2.
 • Bernt, till Uddnäs. Student i Uppsala 1649-05-004. Fänrik vid Västmanlands regemente 1658. Löjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 2/7. Avsked 1659-12-00. Levde 1681-12-0013. Död barnlös. Gift med sin syssling Cecilia Månesköld af Seglinge, död 1700, dotter av häradshövdingen Per Johansson Månesköld af Seglinge, och Anna Körning.

TAB 2

Carl, (son av William Philp, natural. Philp, tab 1), till Ekeby och Uddnäs. Student i Uppsala 1649-05-004. Var 1656 löjtnant vid Upplands regemente2. Kaptenlöjtnant vid Västmanlands regemente 1657-01-01. Avsked 1666-11-00. Död 1714. Gift med Catharina Bergsköld, död 1703 på Uddnäs och begraven s. å. 16/4, dotter av majoren Anders Eriksson, adlad Bergsköld, och N. N. Hansdotter.

 • Barn:
 • Märta. Gift 1:o med kaptenen Albrekt Duwall, halshuggen 1682. Gift 2:o med löjtnanten Arvid Forbes af Lund, död 1700. Gift 3:o 1705-07-21 på Ekeby med Johan Mattsson Kasman.
 • Velam. Volontär vid artilleriet 1682-05-06. Var 1690 konstapel i Stockholm. Avsked 1693-01-05. Musketerare vid livgardet. Korpral därst. 1697-01-30. Död s. å. 28/2 och begraven 1698-01-08 i Knutby socken.
 • Staffan, född 1674-06-00 på Ekeby. Volontär vid livgardet 16935. Pikenerare därst.5 1695-01-20. Korpral vid Upplands regemente 1696-06-16. Rustmästare därst. 1701-04-12. Fältväbel s. å. 7/9. Fänrik 1702-02-27. Löjtnant 1705-07-13. Premiärlöjtnant5 1707-01-02. Stupade ogift 1709-01-07 vid stormningen av Veprik5.
 • Christiern, född 1679 på Ekeby. Löjtnant vid artilleriet. Fången av ryssarna. Död ogift 1705 under fångenskapen.
 • Johan.
 • Catharina.
 • Ulrika Christina, döpt 1683 i slutet av året på Ekeby, begraven 1685-11-26 i Knutby socken.

TAB 3

Anders, (son av Carl, tab 2). Volontär vid livgardet 1684-09-00. Förare vid dalregementet 1688-09-00. Fältväbel därst. 1691. Fänrik 1697-07-05. Löjtnant 1700-12-01. Sekundkapten 1701-02-07. Premiärkapten 1704-06-14. Stupade 1706-02-18 i Polen. Gift med Catharina Huss, dotter av en kyrkoherde Huss.

 • Barn:
 • Carl, född 1697-03-05 i Gagnefs förs Kvartermästare. Död 1751. Se Tab. 4.
 • Vilhelm, född 1698. Löjtnant. Död 1774. Se Tab. 17
 • Catharina, död ogift.

TAB 4

Carl, (son av Anders, tab 3), född 1697-03-05 i Gagnefs förs Bodde 1714 på Ekeby. Kvartermästare. Kornett vid ett tremänningsregemente. Död 1751-11-11. 'Han och hans 1:a fru försålde Gavel 1725 till majoren Gust. Hastfer samt kvartermästaren Philp ensam Bastö 1745 och Kodbolstad, nu Bolstaholm, på Åland 1747.'. Gift 1:o 1714-09-29 Gavel med sin syssling Maria Sofia Dusensköld, död före 1741-03-17, dotter av Carl Johan Dusensköld, och Elisabet Gyllenflög. Gift 2:o med Christina Grannera, dotter av prosten Mattias Grunnerus på Åland och Maria Stålbom.

 • Barn:
 • 1. Andreas, född 1715-07-24 på Gavel, begraven s. å. 27/10 i Knutby socken.
 • 1. Johan, född 1717-04-24 på Gavel.
 • 1. Greta Elisabet, född 1721 och begraven s. å. 2/4 i Knutby socken, 2 månader gammal.
 • 1. Carl, född 1722. Löjtnant. Död 1769. Se Tab. 5
 • 1. Anders, född 1724-04-12 på Gavel. Rustmästare. Levde 1751, men var död 1764.
 • 1. Elsa Beata, född 1726-02-13 på Gavel. Gift 1753 (efter k. m:ts tillstånd till giftermålet s. å. 21/1) med lantfältskären på Åland Anders Giers.
 • 1. Christina Elisabet, född 1726, död ogift 1756-08-31.
 • 2. Mattias, född 1742. Kofferdikapten. Död 1788. Se Tab. 6
 • 2. Eva Catharina, född 1751, död ogift 1788-03-05 i Kristinestad11.

TAB 5

Carl, (son av Carl, tab 4), född 1722-03-26 på Gavel. Volontär vid livgardet 1750. Rustmästare s. å. Livdrabant 1751-08-31. Löjtnant i armén 1763-08-31. Avsked 1766-11-27. Död 1769-07-10 på Germundö på Åland. Gift 1748-05-01 på Germundö9 med Ulrika Eleonora Gagge, född 1729, död 1781-07-19 i Åbo9, dotter av kaptenen Magnus Gagge, av dansk adel, och Ebba Footangel.

 • Barn:
 • Lovisa Ulrika, född 1749-05-28 på Germundö9, död 1803-09-21 i Åbo. Gift där 1766-12-16 med regementsfältskären, assessorn Gerhard Odenadt, född 1721, död 1786-12-27 i Åbo.
 • Elsa Maria, född 1751, död 1808 i Finland. Gift 1775-11-05 i Åbo med extra ordinarie lantmätaren i Åbo och Björneborgs län Carl Niklas Björkbom, född 1742 i Åbo, död där 18096.
 • Christina Eleonora, född 1757-11-04, död 1826. Gift 1:o 1779-08-16 i Åbo med hovrättsadvokaten Josef Æjmelæus, från vilken hon 1792 blev skild, född 1745, död 1805-01-20 i Åbo. Gift 2:o 1792-08-30 i Åbo med studeranden Christian Enberg, född 1767, död 1797 [9].

TAB 6

Mattias (son av Carl, tab 4), född 1742. Kofferdikapten. Död 1788-10-26. Gift 1:o 1771 med Elisabet Catharina Wiberg, född 1752, död 1772-10-31 i Öregrund. Gift 2:o 1775-01-06 i Börstils socken, Stockholms län med Anna Christina Dalman (kallas även Anna Catharina Dahlman), född 1757-10-08 Fingranström Död 1812 Fingranström Dotter av skepparen Gabriel Dahlman o h h Christina Frandell.

 • Barn:
 • 1. Anna Elisabet, född 1771, död 1772-10-31 i Öregrund.
 • 1. Catharina Beata, född 1772, död s. å. 31/10 i Öregrund.
 • 2. Carl Filip, född 1776-12-25. Vistades 1810 i London.
 • 2. Anna Christina, född 1779-06-03 i Börstils socken, död 1830-04-20 i Stockholm. Gift 1811-12-00 med bokbindaren Benjamin Schneidler7, född 1774-05-10 i Stockholm, död där 1837-02-27.
 • 2. Gabriel, född 1783-01-25 på Fingranström.
 • 2. Mattias, född 1784-11-01 på Fingranström, död där 1785-05-22 i kopporna.
 • 2. Mattias, född 1786-04-08 på Fingranström. Kofferdikapten. Bosatte sig i Amerika.
 • 2. Catharina Beata, född 1788-09-17 på Fingranström. Död 1872-08-12 i Rudboda i Faringe socken. Gift 1813-04-24 med borgaren (fiskare, mjölnare, smed) vid Karl Erik Linde, född 1782, död 1857-07-11 Rudboda

TAB 7

Anders, (son av Anders, tab 3). Livdrabant 1726-06-28. Kornett. Löjtnant i armén. Vicekorpral vid livdrabantkåren. RSO 1761-11-23. Död 1787 i Alunda socken, Uppsala län. Gift 1728-06-23 i Stockholm med Johanna Juliana Stiernhielm, född 1706-11-30 på Hammarby, död 1775-05-24, dotter av kaptenen Otto Johan Stiernhielm, och friherrinnan Catharina Juliana Cronstierna.

 • Barn:
 • Catharina Brita, född 1729-03-22, död 1798-08-24. Gift 1763 (efter k. m:ts tillstånd s. å. 8/6 till giftermålet) med prosten och kyrkoherden i Håtuna och Tibble församl:s pastorat av ärkestiftet Carl Runeberg, född 1718-09-11, död8 1801-04-18.
 • Margareta Charlotta, född 1730, död 1817-10-05 Grönåker. Gift med löjtnanten Adam Johan Giertta, född 1728, död 1764.
 • Fredrika, född 1732-10-28, död 1773-01-07 Trosta. Gift 1769-11-04 med kaptenen Henrik Herman Wrangel, natural. Wrangel, i hans 2:a gifte, född 1730, död 1788.
 • Anders Reinhold, född 1735. Löjtnant. Död 1799. Se Tab. 8.

TAB 8

Anders Reinhold, (son av Anders, tab 7), född 1735-02-04. Korpral vid adelsfaneregementet 1745-03-03. Kvartermästare därst. 1769-04-25. Kornett 1778-05-13. Löjtnants karaktär. Död 1799-07-21 Philpsberg. Gift med Maria Eleonora Bröms, död 1812-01-16 i Uppsala, dotter av kyrkoherden Per Bröms och Catharina Svanstedt.

 • Barn:
 • Jeanna Eleonora, född 1761, död 1842-12-04. Gift 1:o med handlanden i Uppsala Olof Dannfors, levde 1808, men död före 1812. Gift 2:o med snickaråldermannen Olof Lundberg.
 • Maria Sofia, född 1763-03-10, död före 1808.
 • Volter David, född 1764. Fänrik. Död 1804. Se Tab. 9
 • Anders Adolf, född 1765, död före 1808.
 • Vilhelm, född 1777. Adjutant. Död 1808. Se Tab. 16

TAB 9

Volter David, (son av Anders Reinhold, tab 8), född 1764. Volontär vid adelsfaneregementet 1784-12-19. Kvartermästare därst. 1788-02-28. Fältväbel vid Södermanlands regemente s. å. 14/9. Fänrik i armén 1790-02-06. Fänrik vid Kajana lätta infanteribataljon s. å. 15/2. Fänrik vid Södermanlands regemente och löjtnant i armén 1793-05-19. Avsked 1794-09-08. Död 1804-02-06 i Eskilstuna [Lsr]. Han blev skadad i ena foten av en såg. Gift 1794-01-10 Viby med Sara Charlotta Trolle, född 1777, död 1830-06-12 i Stockholm.

 • Barn:
 • Volter David Reinhold, född 1795-03-22, död 1796-09-14 i Fogdö socken, Södermanlands län.
 • Volter David Reinhold, född 1796-09-14, död ung.
 • Carl Vilhelm Sebastian, född 1797. Sergeant. Död 1831. Se Tab. 10.
 • Charlotta Vilhelmina Christina, född 1799-12-18 i Fogdö socken, död 1871-04-03 i Stockholm. Gift på 1820-talet med underlöjtnanten i armén, tullinspektören vid Sabbatsberg Carl Vilhelm Bergnéhr, född 1803, död 1847-07-22 på Skärstabrink utanför Skanstull vid Stockholm.
 • Carl Adolf, född 1803-03-21, död före 1812.

TAB 10

Carl Vilhelm Sebastian, (son av Volter David, tab 9), född 1797-07-12. Sergeant vid 2. livgardet. Förare 1812-01-20. Avsked 1817-04-10. Korpral vid livgardet till häst 1821-01-26. Avsked 1824-02-06. Död 1831-10-16. Gift 1822-03-10 i Stockholm med Sofia Albertina Wretman, född 1800, död 1858-11-10.

 • Barn:
 • Oskar Magnus Vilhelm, född 1822. Underlöjtnant. Död 1881. Se Tab. 11.

TAB 11

Oskar Magnus Vilhelm, (son av Carl Vilhelm Sebastian, tab 10), född 1822-12-01 i Stockholm. Student i Uppsala 1842-05-13. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 20/6. Extra ordinarie kontorsskrivare i postverket 1848. Styckjunkare 1849-12-07. Avsked ur krigstjänsten 1854-02-04. Underlöjtnant i armén s. å. 7/3. Deltog såsom sekundlöjtnant vid danska fästningsartilleriet i dansk-tyska kriget 1864. RDDO s. å. 6/10. DFM 1876. Död 1881-01-14 i Stockholm. Gift 1849-09-27 i sistnämnda stad med Albertina Vilhelmina Nordgren, född 1818-03-25 och död 1893-08-01 i nämnda stad, dotter av fabrikören Daniel Nordgren och Sofia Vilhelmina Palmgren.

 • Barn:
 • Hugo Velam, född 1844. (RHD prot. 1863-04-10). Läroverksadjunkt. Död 1906. Se Tab. 12.
 • Agnes Hildegard, född 1845-08-02 i Stockholm. (RHD prot. 1863-04-10). Död där 1870-01-14.
 • Berta Olivia, född 1849-01-30 i Stockholm. (RHD prot. 1863-04-10). Död 1919-11-26 i Råsunda, Solna förs,. Gift 1874-06-06 i Stockholm med arkitekten Johan Oskar Eriksson, född 1845-12-23, död 1887-02-21 i Stockholm.
 • Tekla Leocadie Johanna, född 1851-03-12 i Kungl. Svea artilleriregementes förs, Stockholm.
 • Hjalmar Casimir Luigi, född 1853. Överingenjör. Död 1917. Se Tab. 14.
 • Olga Vilhelmina, född 1855-12-13 i Stockholm, död 1927-03-04 på Mörby lasarett. Gift 1887-10-16 i Stockholm med kontorsskrivaren vid statens järnvägars trafikavdelning Joel Anton Kindstrand, född 1849-05-01, död 1906-11-28 i Ryd.
 • Laura Teodolinda, född 1858-06-07 i Stockholm. Död 1935-06-29 i Kungsholms förs, Stockholm (db nr 166). Gift där 1879-12-18 med civilingenjören Ernst August Wiman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1875-06-05 i Stockholm med Anna Åkerlind, född 1850-12-07 i Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1878-01-16 i Stockholm), född 1838-08-10 i Norberg, död 1905-10-25 i Stockholm.
 • Viktor Julius Albert, född 1861-02-06 i Stockholm. Sjökapten. Överflyttade till Nordamerika, där han antog tjänst som lots. Död. Gift och efterlämnade tre söner. Se Tab. 11 1/2
 • Fanny Erika Amalia, född 1866-04-16 i Stockholm, död där s. å. 17/4.

TAB 11 1/2

Viktor Julius Albert, (son av Oskar Magnus Vilhelm, tab 11), född 1861-02-06 i Stockholm. Sjökapten. Överflyttade till Nordamerika, där han antog tjänst som lots. Superint. Wheeling Stel Co, Stubenville, USA. Död 1918 i McMechen, WV, USA. Gift 1895 med Bertha Willa Martin, född 1872-06-21, död 1937-12-04 i McMechen och efterlämnade 7 söner , 3 döttrar.

 • Barn:
 • Albert Courtney, född 1896-06-10. Superintendent. Stålverksförman. Gift 1939-06-30 i Benwood, WV, USA med Mary Adlène Lewis, dotter av Russel Lewis och Mary Kessler.
 • George William, född 1898-02-27 i Benwood, WV, USA,
 • Walter, född 1902.
 • Bertil Martin, född 1906-11-29. Lärare. MS, BS, MA, BSc lärare. Gift 1935 med Lavina Thomas
 • Alice, född 1907, död 1908.
 • En pojke, tvilling, dödfödd 1910.
 • En pojke, tvilling, dödfödd 1910.
 • Ralph W Julius, född 1911-01-3 i Benwood, WV, USA. Lärare i matematik och kemi. Gift 1938-07-29 i First Church of God, McMechen, WV, USA med Ruth Eloise Stober¸i hennes 1:a gifte, född 1919-11-13 i McMechen, WV, USA. Sjuksköterska, dotter av stålverksarbetaren, målaren Henry Erit Strober och Alma Blake
 • Hallie, född tvilling 1912-08-17, död 1913-04-13.
 • Bertha Martin Wilhelmina, född tvilling 1912-08-17 i McMechen Heights, WV, USA. Gift 1936-09-16 i Whelling WV, USA med Wellesley Day Fitzsimmons, född 1900-06-21 i Irish Ridge, WV, USA, son av John Fitzsimmons och Hulda.

TAB 12

Hugo Velam, (son av Oskar Magnus Vilhelm, tab 11), född 1844-05-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1862-05-17. Kameralexamen 1864. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret s. å. Lärare i Stockholms lyceum 1867–1871 och 1874–1875. Filosofie kandidat 1874-04-29. Huvudlärare i moderna språk vid Stockholms ateneum 1875–1880. Extra ordinarie lektor vid Stockholms högre realläroverk 1880–1883. Lärare vid Wallinska flickskolan 1880–1890. Lärare vid lyceum för flickor 1880–1883. Adjunkt vid ovann. realläroverk 1883-06-20. Föreståndare jämte A. E. Hellgren för avslutningskursen till studentexamen 1888-07-00–1906. Disp. för filosofie doktorsgraden 1895. Promov. filosofie doktor 1896-05-31. OffFrIP 1900. RVO 1902-12-01. Död 1906-01-18 i Stockholm. Har bland annat utgivit Franska skrivövningar (1878, 3:e uppl. 1884) och Franskt konstruktionslexikon (1888). Gift 1875-10-05 i Stockholm med Anna Maria Strindberg, född 1855-05-20 i nämnda stad, död 1937-02-05 i Katarina förs, Stockholm (db nr 68) och begraven i Almunge socken, Stockholm, dotter av ångbåtskommissionären Carl Oskar Strindberg och Eleonora Ulrika Norling.

 • Barn:
 • Henry Velam, född 1877. Med. licentiat. Död 1920. Se Tab. 13.
 • Carl Velam, född 1879-10-02 i Stockholm, död där 1881-05-25.
 • Alice Marianne, född 1880-12-09 i Stockholm, död där 1881-03-30.
 • Märta, född 1882-12-09 i Stockholm. Gift där 1906-10-09 med direktören Hugo Ferdinand Fröding född 1880-12-24 i Sunne socken, Värmlands län.
 • Anna-Lisa, född 1884-11-02 i Stockholm. Gift där 1910-09-15 med kamreraren i Skandinaviska kreditaktiebolag Claes Johan Oskar Wierth, född 1871-04-09 i Tyresö socken, Stockholms län, död 1936.

TAB 13

Henry Velam, (son av Hugo Velam, tab 12), född 1877-09-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1897-05-21 i Stockholm. Student i Uppsala s. å. 21/5. Student vid Uppsala universitetet 1899-02-02. Med. filosofie examen 1900-09-15. Med. kandidat vid Karolinska institutet 1904-03-12. Med. licentiat 1909. Praktiserande läkare. Se Biografica i "Vem är det?" Död 1920-03-04 i Stockholm. Gift 1:o 1907-06-23 med Greta Strindberg, född 1882-06-09, död 1912-06-16 vid järnvägsolyckan vid Malmslätt, Maria förs, Stockholm ]], dotter av författaren Johan August Strindberg och Sigrid Sofia Matilda Elisabet von Essen af Zellie. Gift 2:o 1914-05-04 i Paris med Astrid Maria Johanna Svedlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1907-04-10 med mäklaren Jakob Hedengran, född 1880-12-21 i Eskilstuna, död 1913-03-14 i Stockholm, gift 3:e 1931-08-15 i Stockholm med tandläkaren Ludvig stefan Hector, född 1898-12-26) född 1888-05-18 i Katarina förs, Stockholm, dotter av konsertsångaren Johan Hjalmar Svedlund och Anna Matilda Bodén.

 • Barn:
 • 1. Dödfött gossebarn, född 1911-03-29 i Maria förs, Stockholm.
 • 2. Clarence Henry, född 1915-03-13 i Stockholm. Kontorist.

TAB 14

Hjalmar Casimir Luigi, (son av Oskar Magnus Vilhelm, tab 11), född 1853-01-31. Överflyttade till Nordamerika och idkade där ingenjörsverksamhet samt innehade grosshandelsaffär. Överingenjör vid Bethlehem Steel Works. Död 1917-07-05 i Bethlehem i Pennsylvanien. Gift 1879-11-16 i Stockholm med Alva Maria Carolina Hammar, född 1855, dotter av professorn vid Tekniska högskolan Carl Hammar.

 • Barn:
 • Hjalmar Charles Bertil, född 1880. Ingenjör. Se Biografica. Se Tab. 15.
 • Signe Alva Maria, född 1881-07-24 i Cambridgeport, MA, USA. Gift 1905-06-10 i Bethlehem med grosshandlaren Frank Henry Griggs Carter.
 • Gunhild, född 1883-09-20. Gift 1905-12-30 med bankiren i Bethlehem, PA, William Lazear Fleming.

TAB 15

Hjalmar Charles Bertil (son av Hjalmar Casimir Luigi, tab 14), född 1880-07-30 i Cambridgeport, MA. Ingenjör i Bridgeton, Norra J., U. S. A. Gift 1901 med Ida Mary Ogden, född 1883. Död. Gift 2:o 1922 med Hortense Magnhild Emanuelsson, född 1901-04-03.

 • Barn:
 • 1. William, född 1902. Gift.
 • 1. Richard, född 1904. Kallar sig Phillips. Gift 1938 med Salome (Sally) Victoria Kon i hennes 1:a gifte, född 1920-10-19 i Scranton, PA, USA.
 • 2. Dolores, född 1927-07-16
 • 2. Bertil Fredrik, född 1929-02-13 i USA
 • 2. Patricia, född 1930-08-06

TAB 16

Vilhelm, (son av Anders Reinhold, tab 8), född 1777-06-08. Drabant vid hertig Carls livdrabantkår 1794-12-15. Adjutant vid livregementets vargering. Död 1808-06-27 i Västerås. Gift 1803-03-28 på kyrkoherdebostället vid Danviken med sin kusin Charlotta Wrangel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-03-09 på Stora Heden med bryggaren i Stockholm, kaptenen vid borgerskapets infanteri Sven Roos, född 1746, död 1798-11-11 i Stockholm), född 1771-06-08 i Närtuna socken, Stockholms län, död 1809-07-25 i Stockholm, dotter av kaptenen Henrik Herman Wrangel, natural. Wrangel, och hans 2:a fru Fredrika Philp.

 • Barn:
 • Maria Serafia, född 1805-09-02, död 1808-05-27 på Duvnäs å Siklaön.

TAB 17

William (Vilhelm), (son av Anders, tab 3), född 1698-04-18 i Gagnefs socken, Dalarna. Volontär vid Västmanlands regemente 1714. Furir därst. 1715-12-00. Fältväbel 1717-08-03. Fältväbel vid Björneborgs regemente 1718. Fänrik därst. s. å. 27/7. Sekundlöjtnant 1742-04-27. Konfirm.fullm. s. å. 28/5. Löjtnant 1755-10-04. Avsked 1759-11-30. Död 1774-04-07 i Vesilaks socken i Åbo och Björneborgs län. Han bevistade fälttågen i Norge 1718 och i Finland 1741. Gift 1:o 1730 med Johanna Christina Klick, född 1710-08-29, död 1735-05-09, dotter av överstelöjtnanten Carl Klick, och Märta Christina Boije af Gennäs. Gift 2:o 1740-01-13 i Pälkäne med Anna Margareta Köhler, född 1708, dotter av överstelöjtnanten vid Tavastehus regemente Hans Henrik Köhler och Eva Catharina Lilliering, samt brorsdotter till generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler.

 • Barn:
 • 1. Carl Fredrik, född 1731-03-13 på Hechtis14 i Kjulo socken, Finland. Styrman i finsk kofferditjänst. Sedan i rysk tjänst.
 • 1. Anders Magnus, född 1732. Volontär. Se Tab. 18
 • 2. Margareta Vilhelmina, född 1740-10-15 på Kanganpä14 i Kjulo socken. Gift 1780-01-20 i Vesilaks10 med rådmannen i Helsingfors Peter Schwartz, född 1733, död 1793-11-20 i Helsingfors.
 • 2. Hedvig Petronella, född 174(1?) 14/2 i Karkku socken10.
 • 2. Helena Christina, född 1746-06-11 i Karkku socken, där begraven 1748-05-25 [10].
 • 2. Axel Fredrik, född 1749. Sergeant. Död 1799. Se Tab. 19
 • 2. Lovisa Apollonia, döpt2 1752-02-11 i Karkku socken, död 1808-12-30 i Kalajoki socken, Finland. Gift 1789-10-29 Tossava Stefan M. Silvén, född 1749 i Kalajoki, död 1803-07-09 i Rovaniemi by.

TAB 18

Anders Magnus, (son av Vilhelm, tab 17), född 1732-06-24 på Hechtis14 i Kjulo socken, Finland. Var 1785 volontär i svensk tjänst, men tog sedan anställning i Ryssland. Gift med Anna Elisabet Wessman.

 • Barn:
 • Anna Sofia, född 1785-01-28 i Stockholm.

TAB 1910

Axel Fredrik, (son av Vilhelm, tab 17), född12 1749-04-10 i Karkku socken, i Björneborgs län. Volontär vid Österbottens regemente 1773-05-04. Rustmästare därst. 1775-08-24. Furir 1784-08-22. Transp. till Kajana bataljon 1792-06-15. Sergeant därst. Död 1799-12-31 i Brahestad. Gift där omkr. 1786 med Brita Hedman, född 1765-05-22 i nämnda stad, död 1799-02-25 i Pyhäjärvi socken, Finland, dotter av handlanden i Brahestad Anders Hedman och Catharina Ryssländer.

 • Barn:
 • Anders Vilhelm, född 1787-08-17 i Alavieska socken, död där s. å. 16/9.
 • Catharina Lovisa, född 1788-08-12, död i barnsäng 1810-12-26 i Brahestad. Gift med färgarmästaren därst. Abraham Ervast i hans 1:a gifte, född 1782-08-19, död 1852-08-02 i nämnda stad.
 • Carl Fredrik, född 1789-12-30. Sjökapten. Död barnlös 1861-01-08 i Brahestad. Gift där 1835-04-25 med sin kusin Lovisa Teresia Hedman, född 1806-10-07 i nämnda stad, död där 1853-01-12, dotter av handlanden Carl Gustaf Hedman och Elisabet Skogman.
 • Anna Brita, född 1793-02-09, död 1841-02- 31 i Torneå. Gift 1833-03-28 i Brahestad med färgerifabrikören i Torneå Gustaf Adolf Simelius i hans 1:a gifte, född 1799-08-18, död 1860-04-23 i Torneå.
 • Charlotta Henrika, född 1796-02-14, död 1817-01-05 i Brahestad. Gift där 1815-06-29 med mässingslagaren i nämnda stad Anders Siurén i hans 1:a gifte, född 1774-05-07 i Salo socken, död 1836-05-25 i Uleåborg.

Källor

1Ckg. 2Bu. 3Uff I, h. 3, s. 3. 4Um. 5Lk. 6El. 7As. 8Hm. 9R. Hausen, Germundö säteri och dessgare (1925). 10Personh. Tidskr. 1923, h. 3–4, sid. 235. 11Medd. af lektor H. Impivaara, Björneborg. 12Medd. av förste amanuensen R. Rosén, Helsingfors. 13KA, reduktionskoll. Akt. 303 (OA). 14Kjulo kyrkoarkiv.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: