:

Akrell nr 2283

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Akrell nr 2283

Adlad 1819-05-21 enligt 37 § R.F., introducerad 1821.

Om den förmodade släktskapen med adliga ätten af Acrel, se denna ätt. Sannolikt härstammar ätten Akrell från och har sitt namn av Åkers socken, i Södermanland, medan ätten af Acrel har sitt ursprung och namn av Österåkers socken, i Uppland.

TAB 1

Peter Akrelius Rådman i Nyköping.

 • Anders Petri Akrelius, född 1665. Gymnasist i Strängnäs 1680. Student i Uppsala 1685. Prästvigd 1694. Komminister i Öja och Västermo församlingars pastorat av Strängnäs stift 1695. Död 1729-12-02. Gift med Catharina Hedberg.

Barn:

 • Petrus Andreas Akrelius, född 1700-11-30 i Västermo socken, Södermanlands län. Gymnasist i Strängnäs 1715. Student i Uppsala (Um.). 1721-09-15. Prästvigd 1722-12-13. Kyrkoherde i Öja och Västermo 1728-07-31. Död 1751-08-21 [Hm]. Gift 1:o med Elisabet Browallia. i hennes 2:a gifte (gift 1:o med andre mannens företrädare, kyrkoherden Andreas Fahlberg, död 1727), död 1740-01-31 dotter av prosten och kyrkoherden i Köping Petrus Browallius och Christina Maria Lysing [Hm]. Gift 2:o 1740-09-25 med Catharina Elisabet Carsten, dotter av regementskvartermästaren vid Nylands, kavalleriregemente Peter Carsten och Christina Elisabet Rutenhielm, av en adlad men ej introducerad ätt .

Barn:

 • 2. Fredrik Akrel. Född 1748-05-27 i Öja socken, Södermanlands län (Bbl.). Gymnasist i Strängnäs 1760. Student i Uppsala (Bbl.). 1768-01-28. Gravör vid vetenskapsakademien (Bbl.) 1778-07-30. Död 1804-11-06. 'Han lärde sig i Uppsala av gravören Åkerman konsten att gravera, och emottog den av honom anlagda inrättning till förfärdigande av glober, vid vilken han, efter återkomsten från Paris, dit han 1775 reste för att vinna ytterligare färdighet, vidtog sådana förbättringar, att svenska glober starkt efterfrågades och till utrikes orter försändes. Har, utom en mängd andra hedrande arbeten, graverat nästan alla under hans tid utkommande geografiska och hydrografiska kartor, varibland må nämnas den Hermelinska samlingen och Sveriges sjöatlas. Utgav likaledes en karta över Trollhättan och Göta älv samt en över Stockholm. 'Gift 1777-10-15 (9/12) (Inr. Tidningar.). Stockholm med Christina Bergqvist, född 1760-09-27, död 1797-03-19, dotter av gravören Erik Carl Bergqvist och Christina Sofia Steffens samt halvsyster till presidenten Carl Erik Bergqvist, adlad och friherre Lagerheim.

Barn:

 • Carl Fredrik Akrel, adlad Akrell. Född 1779-01-13 i Stockholm. Lantmäteriexamen 1793-04-05 auskultant i lantmäterikontoret 1793-04-06. Volontär vid fortifikationen 1794-03-01. Officerskadett vid fortifikationen 1795-01-14 officersexamen 1796-01-00. Konduktör 1796-01-14 lärare vid fortifikationens läroverk 1796–1804. Stabskonduktör 1803-06-08 adjutant hos chefen 1803. Adjutant i krigskollegiets presidentsdepartement 1805-05-01–1807-10-01. Löjtnant vid fältmätningskåren 1806-10-13. LKrVA 1806. Kapten i armén 1807-05-26 informationsofficer vid krigsakademien 1807-10-15– 1828-10-22. Kapten i fältmätningskåren 1809-10-13. Major i armén 1812-01-14 överadjutant vid tredje arméfördelningen 1812 i september. Överadjutant vid kronprins Carl Johans generalstab under fälttåget i Tyskland 1813. RSO 1813-11-01. Major i ingenjörkåren 1814-01-19. RRS:tWlO4kl 1814-05-09 överstelöjtnant i armén 1814-08-25. Guldmedalj för tapperhet i fält 1816-05-00. Lärare i topografi vid artilleriläroverket å Marieberg 1818-07-01–1819-04-01. Adlad 1819-05-21 enligt 37 § regeringsformen (introducerade 1821-05-12, under nr 2283). Tjf. brigadchef vid ingenjörkårens fältmätningsbrigad 1827 i april. Överste i armén 1828-08-21 brigadchef och major på stat 1829-09-11. Överste och chef för topografiska kåren 1831-04-30. Generaladjutant i generalstaben 1882-11-06. Ledamot av krigshovrätten 1836-03-26–1852-05-22; KSO 1838-05-11. Generalmajor 1843-02-06. Ordförande i direktionen för teknologiska institutet 1847-09-17–1863-10-16. KmtkSO 1848-04-28. Kansler för krigsakademien 1849–1862. StkDDO 1858-12-02. Generallöjtnant 1854-08-23. Chef för telegrafverket 1854-12-15. Ordförande i järnvägskommittén 1855-01-22–1856-09-30. StkNS:tOO 1855-06-12 avsked från chefskapet över topografiska kåren 1856-11-21 och från chefskapet över telegrafverket 1862-10-24 C XIV Joh:s med. 1855. Död 1868-09-11 i Stockholm [Bbl]. Gift 1807-06-11 på Sundbyholm i Sundby socken, Södermanlands län med Margareta Fredrika Lovisa Gyllenhammar, född 1786-05-26 på Sundbyholm, död 1862-05-10 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Gyllenhammar, och hans 1:a fru Margareta Eleonora von Schoting.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1808-05-30 i Solna socken, Stockholms län, död ogift 1890-10-13, i Stockholm.
 • Carl, född 1809-09-23, död ogift 1860-03-20 i Stockholm.
 • Hedvig Christina (Hedda), född 1811 i Stockholm, död 1887-03-01 å Karlbergs slott. Gift 1835-12-29 i Stockholm stad med generallöjtnanten Carl Magnus Thulstrup, adlad Thulstrup, född 1805, död 1881.
 • Fredrik August, född 1815. Överstelöjtnant. Död 1885. Se Tab. 2.
 • Ida Evelina Fredrika, född 1820-06-04, i Stockholm, död i Stockholm 1880-05-22 Gift 1843-05-12 i Stockholm stad med auditören Jakob Olof Gripensvärd, född 1813, död 1889.
 • Constance Adelaide. född 1823-02-11 död ogift 1895-04-27 i Stockholm.
 • Emma Aurora Paulina, född 1825-01-21, död 1900-02-21 i Stockholm. Gift där 1887-04-04 med överstelöjtnanten i armén, adjutanten vid överkommendantsexpeditionen i Stockholm, RSO mm Salomon Arvid Bernhard Nils Gustaf von Cederwald i hans 2:a gifte (gift 1:o 1849-07-26, med Lovisa Aspasia Federley, född 1827-11-05, död 1885-07-11 dotter av bankdirektören i Helsingfors Axel Federley och friherrinnan, finska grevinnan Gustava Vilhelmina Charlotta Armfelt. nr 213) född 1824-11-16, död 1893-04-08 i Stockholm.
 • Axel Edvard, född 1826. Major. Död 1881. Se Tab. 3

TAB 2

Fredrik August, (son av Carl Fredrik, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1868, född 1815-05-01 på Karlberg i Solna socken, Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1828-05-26. Utexaminerad 1835-04-24 kammarpage hos konungen 1835-05-04. Underlöjtnant vid första livgrenadjärregementet 1835-05-16. Löjtnant vid första livgrenadjärregementet 1844-07-16. Kapten 1855-04-12. RSO 1863-05-03. Major 1866-08-07. Överstelöjtnant 1871-03-17 och 17/3 avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén. Avsked ur armén 1875-12-10. Död 1885-09-22 i Stockholm. Gift 1846-10-20 i Stockholm med Henriette Louise Ljunglöf, född 1822-11-03 i Stockholm stad, död i Stockholm 1903-01-13, dotter av tobaksfabrikören i Stockholm Jakob Fredrik Ljunglöf och Tullia Henrietta Nettelbladt.

Barn:

 • Augusta Matilda Jaquette, född 1847-09-05 i Solna socken. Död 1935-02-07 i Leksand. Gift 1866-11-12 i Kimstads socken, Östergötlands län med 1. bataljonsläkaren vid kungliga flottan, med. doktorn Abraham Fredrik Eklund, född 1839-10-05, i Stockholm, död i Stockholm 1898-03-01.
 • Agnes Maria Margareta, född 1849-08-17 i Stockholm, död ogift 1917-06-09 i Södertälje.
 • Carl Fredrik August, adelsman vid faderns död 1885, född 1853-03-11 Tångstad s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1871-06-12 avgången 1873-12-17. Död 1887-10-25 i staden Tucuman i södra Amerika och begraven på stadens protestantiska kyrkogård.
 • Ida Henrietta Lovisa, född 1859-06-20 i Östra Eneby socken, Östergötlands län, död 1912-02-27 Islinge. Gift 1880-12-20 vid Stavsjö bruk i Kila socken, Södermanlands län med före detta majoren i armén och kaptenen i livregementets grenadjärers reserv, RSO, RVO, Otto Vilhelm Smith i hans 1:a gifte (gift 2:o 1915-05-21 i Djursholm med Kerstin Julia Maria Sandberg, född 1878-06-06, i Stockholm, dotter av postsparbanksdirektören Gustaf Fredrik Sandberg och Laura Erika Allgurén), född 1846-03-21 i Karlskrona.
 • Fredrik Hjalmar Teodor, född 1861-04-26, död omkring 1863.

TAB 3

Axel Edvard, (son av Carl Fredrik, Tab. 1), född 1826-03-05 i Solna. Furir vid 1. livgrenadjärregemenet 1844-04-04 fanjunkare vid livbeväringsregementet 1845-06-05. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1845-08-12. Löjtnant 1849-01-16 RDDO. Intendent vid elektriska telegrafverkets östra telegraflinje 1855-09-26. Kaptens n. h. o. v. 1855-12-19. Kapten i armén 1861-05-21. RNS:tOO 1862-05-16. Major i armén 1862-10-21. RNO 1864-05-03. Linjeintendent för södra telegraf distriktet. KVO 1871-08-18. Avsked ur krigstjänsten 1877-01-26. Byråchef i telegrafstyrelsen 1878-11-15. Död 1881-02-15 i Stockholm. Gift 1:o 1856-11-07 med Ulrika Helena Hammar född 1832-07-03 i Halmstad, död 1866-10-15 i Stockholm, dotter av handlanden Göran Niklas Hammar och Eva Magdalena Staël von Holstein. Gift 2:o 1873-10-10 med Maria Christina Charlotta (Marie-Charlotte) Georgii, född 1848-09-06, i Stockholm, död i Stockholm 1897-07-22. Dotter av aktuarien Carl Johan Georgii och Christina Catharina Öhman.

Barn:

 • 1. Carl Axel Göran, född 1858-10-01, i Stockholm. Adelsman vid sin kusins död 1887. Volontär vid 2. livgardet 1878-01-17. Student 1878-06-04. Korpral 1879-05-01. Elev vid krigsskolan 1879-07-14. Utexaminerad 1880-10-30. Underlöjtnant vid 2. livgardet, nu Göta livgarde, 1880-11-12. Löjtnant 1885-11-06 kapten i Göta livgarde 1898-04-02. RSO 1901-11-30. Major i armén 1908-11-20. Avsked från beställning på stat s d. Död 1912-12-17 i Stockholm Kungl Göta livgardes förs. Gift 1890-07-08 i slottskapellet i Stockholm ]] med grevinnan Eva Christina Adelaide (Adéle) Taube'', född 1864-12-16 i Stockholm. Dotter av översten och kommendanten i Stockholm greve Gustaf Edvard Taube, och hans 2:a hustru Adelaide Constance Nyström.
 • 2. Torsten, född 1876. Godsägare. Se Tab. 5

TAB 4

Axel Fredrik, (son av majoren Axel Edvard, Tab. 3), född 1874-09-14 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Adelsman vid halvbroderns död 1912. Tjänsteman i aktiebolag Olson & Wright 1899–1912. Sjukgymnast. Gift 1916-06-06 i Orsa förs Kopparbergs län med Sigrid Fredly Landgraff, född 1893-06-02 i Mora förs, Kopparbergs län. Dotter av skogsförvaltaren vid Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag Johan Siegward Gladh Landgrått och hans 1:a fru Fredrikke Andersen-Hals.

Barn:

 • Carl Axel Sigvard, född 1917-03-10 i Hälsingborg.

TAB 5

Torsten, (son av majoren Axel Edvard, Tab. 3), född 1876-06-30 i Vaxholms förs, Stockholm. OffFrd'Acad 1918. Ägde Lindö i Runtuna förs, Södermanlands län till 1915 och äger Tunbyholm i Smedstorps förs, Kristianstads län sedan 1918. Gift 1911-05-21 å svenska legationen i Paris med Carola Knudtzon i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1902-01-08 Marktkirche i Wiesbaden med kammarherren Carl David von Schinkel från vilken hon 1909 blev skild, född 1869-07-02 i Stockholm. Död 1932-12-17 i Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, db), född 1882-01-10 Ulleberg OffFrd'Acad 1919. Dotter av justitiarien i Kristiansands stifts overret, (norske) kammarherren Harald Christian Fernando Knudtzon och Anna Knudtzon.

Barn:

 • Carl Axel Terje Torsten, född 1913-07-02 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: