:

Wernle nr 874

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wernle nr 874 †

Adlad 1675-05-16, introd. s. å. Utdöd i Sverige 1765-12-02.


1Wå. 2 At (So). 3 At (Sch). 4 Sj.

TAB 1

Veit Wernle. Handlande i Nürnberg. Han fick 1625-10-25 adelsbrev av tyske kejsaren Rudolf II. Gift på 1580-talet med Magdalena Weilinger.

Barn:

 • Baltasar Wernie, född 1588-09-08 i Nürnberg. Handelsagent i Tyskland och Frankrike. Gick i krigstjänst 1610. Handlande i Stockholm 1612 och i Åbo 1623. Inspektor över sjötullarna i Finland. Ränt- och proviantmästare på Åbo slott 1639. Död 1657-01-25 i Åbo och begraven s. å. 1/2 i Åbo domkyrka. Han blev 1623 delägare i förpaktningen av stora sjötullen i Finland och inrättade allra först sjötullarna därstädes. Gift 1617-11-04 med Catharina Gubbertz, född 1601-01-15 i Stockholm, död 1656-12-28 i Åbo och begraven 1657-01-04 i Åbo domkyrka, dotter av borgaren i Stockholm Hans Gubbertz och Maria von Qvickelberg samt syster till borgmästaren Hans Gubbertz, adlad von Qvickelberg.

Barn:

 • Johan Wernle, adlad Wernle, född i Åbo. Adlad 1675-05-16 jämte sina brorsbarn (introd. s. å. under nr 874). Assessor i Åbo hovrätt 1680. Död ogift, sannolikt strax efter sin utnämning, ty han synes icke hava tillträtt ämbetet1, och slöt således själv sin adl. ättegren.
 • Mikael Wernle, född 1619. Fyrbåksinspektor. Död 1674. Se Tab. 2.

TAB 2

Mikael Wernle (son av Baltasar Wernle, Tab. 1), född 1619-05-12 i Åbo2. Inspektor över fyrbåkarna i Skåne. Död 1674. 'Han gjorde under danska fejden 1658 ansenliga försträckningar till arméns och garnisonernas i Halland behov. Hans barn blevo 1675-05-16 jämte deras farbroder adlade (sönerna s. å. introd. under nr 874). Gift 1:o 1653-12-15 med Barbara Pekes, dotter av överstekvartermästaren Anders Mattsson. Gift 2:o med Maria Elisabet Markusdotter, dotter av befallningsmannen Vallda

Barn:

 • Anna Hedvig Wernle, adlad Wernle, född 1654, död 1708-12-28 Särö och begraven 1709-01-14 i Vallda socken, Hallands län. Gift 1:o med rådmannen i Göteborg Jakob von Ackern, född 1627, död 1691-07-07 i Göteborg. Gift 2:o 1692 med överinspektören Hieronymus Berger, adlad Gripenstedt, i hans 1:a gifte, född 1649, död 1713.
 • Catharina Wernle, adlad Wernle, född 1659, död 1690 i Göteborg och begraven s. å. 9/11. Gift 1682 med kommersepresidenten Gabriel Spalding, adlad Spalding, i hans 2:a gifte, född 1642, död 1687.
 • Christina Elisabet Wernle, adlad Wernle, död 1710-06-24 och begraven i Vallda kyrka. Gift 1683-10-19 i Göteborg med översten Christoffer Georg Witting, adlad Witting, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1739.
 • Markus Wernle, adlad Wernle född 1663. Vice amiral död 1710. Se Tab. 3.

TAB 3

Markus Wernle, adlad Wernle (son av Mikael Wernle, Tab. 2), till Vallda i likanämnd socken, Hallands län. Född där 1663-10-23. Adlad 1675-05-16 jämte sin farbroder och sina systrar (introd. s. å. under nr 874). Gick 1681 i holländsk sjötjänst. Underlöjtnant vid amiralitetet 1684. Amiralitetskapten 1689. Skeppskapten 1691. Schoutbynacht 1709-11-25. Vice amiral 1710-01-04. Död 1710-07-24 på Vallda. Gift 1690-03-04 med Catharina von Rosenfeldt, död 1749-05-09, dotter av krigskommissarien David Reimers, adlad von Rosenfeldt, och hans 2:a fru Maria Magdalena von Krusenstierna.

Barn:

 • David Markus, född 1691. Kapten. Död 1739. Se Tab. 4
 • Christina Elisabet, född 1693-12-07, död 1778-05-13 i Karlskrona. Gift 1725-02-02 med översten Carl Adolf Sneckenberg, född 1688, död 1781.
 • Verner Mikael, född 1695-06-16. Musketerare vid Skaraborgs regemente 1710-04-16. Rustmästare därst. s. å. 11/11. Fänrik 1711-08-21. Konfirm.fullm. 1716-01-13. Löjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1717-11-19. Kapten vid Smålands äntergastregemente 1718-01-13. Avsked 1719-06-05. Exspektanskapten vid garnisonsregementet i Göteborg 1723. RSO 1757-04-28. Död ogift 1765 natten till den 2 dec. i Stockholm och slöt ätten i Sverige på svärdssidan.
 • Carl, född 1697 på Vallda. Arklimästare vid amiralitetet. Drunknade 1714 i Nordsjön ombord på örlogsskeppet Marstrand. Likpredikan över honom hölls i Vallda kyrka s. å. 13/6.
 • Johan Christian, född 1698, död ung.
 • Hans Cornelius, född 1700. Kom i tjänst 1713. Korpral vid änkedrottningens livregemente till häst. Kvartermästare därst. 1717-12-22. Sekundkornett därst. 1718-06-16. Avsked 1719-09-30. Exspektant vid Bohusläns dragonregemente 1725-04-03. Kapten i preussisk tjänst. Major i kejserlig tjänst. Överstelöjtnant därst. Gift med en dotter till en överstelöjtnant Degenschildt i Ungern och hade med henne tre söner, som voro i österrikisk tjänst.
 • Hedvig Catharina, född 1702-06-00. Död 1773-09-15 i Karlskrona. Gift 1734-01-01 med kommendörkaptenen vid amiralitetet Mårten Wilhelms, född 1687, död 1753-04-06 i Göteborg.
 • Fredrik Vilhelm, född 1704. Överstyrman vid amiralitetet3. Löjtnant därst. 17373. Kaptenlöjtnant. Död barnlös 1751-08-00. Gift 1740-03-26 på Hällerup i Ljungby socken, Hallands län med Brita Sofia Muhl, född 1696, död 1750, dotter av överstelöjtnanten Jurgen Vilhelm Muhl, adlad Muhl, och Maria Leijoncrantz.
 • Gustaf Adolf, född 1707, död ogift under utrikes sjöresor.

TAB 4

David Markus (son av Markus Wernle, adlad Wernle, Tab. 3), född 1691-01-10. Volontär vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente 1705-05-00. Furir vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1707. Fänrik därst. 1709-11-06. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1710-10-29. Konfirm.fullm. 1717-01-19. Kapten vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30. Avsked 1719-06-05. Exspektant vid garnisonsregementet i Göteborg. Holtzförster i Västbo och Mo häraders beridning i Jönköpings län4 1737-06-27. Död 1739-08-26. Gift 1720-08-04 Ryssbylund med friherrinnan Augusta Dorotea Cronhjort, född 1697-11-22 i Helsingfors, död 1738 och begraven s. å. 9/6 i Vallda kyrka Hallands län, dotter av generalmajoren och landshövdingen Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort, och Brita Skyttenhielm.

Barn:

 • Brita Mariana, döpt 1724-09-18 på Vallda, död ogift 1754-04-24 i Göteborg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: