Caméen nr 1125

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Caméen nr 1125

Adliga ätten Ceméen nr 1125

Adlad 1687-12-12. Ätten fortlever möjligen i Ryssland.

TAB 1

Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen (son av Sveno Benedicti Camoenius), född 1625 i Karlstad. Skånska ridderskapets och adelns kommissarie 1661. Assessor i Svea hovrätt 1679. Justitieborgmästare i Stockholm 1683. Adlad 1687-12-12. Död 1692-04-14 i Stockholm. Gift 1664 med Magdalena Pahl, dotter av köpmannen Mattias Pahl och Magdalena Leffler (samt syster till sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl.)

Barn:

 • Carl Mattias, döpt 1665-10-09 i Stockholm, död ung.
 • Sven. Student i Uppsala 1675-09-18. Död ung.
 • Svante, född 1669. Kapten och kompanichef 1702. blev på väg till konungens högkvarter i Jacobowiec överfallen av fientliga friskaror och nedhuggen 1703-02-18. Ogift.
 • Christina Magdalena, född 1674-12-30 i Stockholm, död ung.
 • Daniel, född 1676. Direktör. Död 1730. Se Tab. 2.
 • Magdalena, döpt 1682-11-12 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm.
 • Carl, född 1683. Kapten. Död 1734. Se Tab. 4.

TAB 2

Daniel Caméen (son av Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen. Tab. 1), född 1676-04-01. Direktör vid auktionskammaren och adressverket i Stockholm 1700. Död 1730-10-04. Gift 1:o med Maria Christina Bossardt, dotter av kommissarien i kammarrevisionen Gilius Bossardt och Maria Lindks. Gift 2:o 1706-04-15 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm med Juditha Bunge, dotter av handelsborgmästaren i Stockholm Mårten Bunge och hans 2:a hustru Emerentia Leijel (samt halvsyster till statssekreteraren och överpostdirektören Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge).

Barn i gifte 1:o:

 • Maria Magdalena, född 1700-07-01, död 1725-02-16. Gift 1718-08-17 med majoren Carl Gustaf Pereswetoff-Morath i hans 1:a gifte.
 • Christina Charlotta, döpt 1701-10-19, i Stockholm, död ung.
 • Daniel, född 1702-10-12 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm. Död ung.
 • Christina Charlotta, född 1704-10-11 i Stockholm, död ung.

Barn i gifte 2:o:

 • Emerentia Charlotta, döpt 1707-06-20, i Stockholm i Katarina församling, Stockholm, död 1736.
 • Daniel, född 1709. Kapten i konung Stanislai i Polen tjänst 1734. Kaptenlöjtnant vid Hälsinge regemente. Död barnlös 1746-12-13 på Gotland. Gift 1744 med friherrinnan Hedvig Helena Creutz i hennes 1:a gifte, dotter av friherre Carl Johan Creutz och friherrinnan Hedvig Juliana Stackelberg.
 • Anna Christina, född 1711-04-29 i Stockholm, död ogift 1750.
 • Carl, född 1712. Rysk generalmajor. Död 1781. Se Tab. 3.
 • Eva Ulrika, född 1713, död ogift 1792-08-05 i Mariestad.
 • Eleonora Juliana, född 1714-10-08. Död 1721.
 • Fredrika Magdalena, född 1715-11-19 i Stockholm, död späd.
 • Sven, född 1717, död späd.
 • Fredrika Magdalena, född 1721, död ogift 1772-01-21.
 • Engel Maria, född 1722 död späd.
 • Maria Engel, född 1724 död späd.
 • Anna Margareta, född 1726.

TAB 3

Carl Caméen (son av Daniel Caméen, Tab. 3), född 1712-06-20. Fänrik i rysk tjänst 1736. Kapten vid Moskovska dragonerna 1741-08-21. Major vid Jamburgska karabinjärregementet 1755-12-25. Överste 1763. Generalmajor vid sibiriska kåren 1771. Död 1781 i Witebsk. Gift med Anna von Rahden, dotter av ryske generalmajoren Frans von Rohden.

Barn:

 • Fyra döttrar och en son, döda som barn.
 • Anna, född 1751. Gift 1:o med ryske överstelöjtnanten von Sacken. Gift 2:o med polska adelsmannen Alexei Schaba.
 • Elisabet, född 1753. Gift 1:o med överstelöjtnanten Vilhelm von Schröders, från vilken hon blev skild. Gift 2:o med majoren Peter von Roemlingen.
 • Carl, född 1755. Löjtnant vid Kasanska kyrassiärerna 1778-03-12. Han bodde 1796 på Habnij och var gift.

TAB 4

Carl Caméen (son av Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen, Tab. 1). Född 1683. Kapten vid Älvsborgs regemente 1723. Död 1734-03-19. Gift 1:o 1710-06-21 under ryska fångenskapen i staden Vologda med Maria Elisabet Heffen, dotter av en köpman i Dorpt. Gift 2:o 1726 med Johanna Catharina Gyllenhammar, dotter av kaptenen Nils Gyllenhammar och Christina Barfod.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl, född 1711. Kaptenlöjtnant. Död 1775. Se Tab. 5.
 • Adam Johan, född 1713. Gick i holländsk tjänst. Död ogift 1734 i Batavia.
 • Maria Elisabet, död som barn.
 • Daniel, död som barn.
 • Catharina Christina, död som barn.
 • Maria Magdalena, död som barn.
 • Sven, döpt 1723-02-28 i Stockholm i Katarina församling, Stockholm, död barn.

Barn i gifte 2:o:

 • Maria Elisabet, född 1727, död barn.
 • Elisabet Magdalena, född 1729-05-15, död 1796-10-13 på Lilla Hult i Kungssäters socken. Gift 1758-03-15 med kaptenen Christian Ludvig Virgin.
 • Anna Maria, född 1732-07-20.

TAB 5

Carl Caméen (son av Carl Caméen, Tab. 4). Född 1711-05-23 på strömmen Solwitzki i Ryssland. Löjtnant vid amiralitetet i Sverige 1755. Kaptenlöjtnant därstes 1763. Död 1775-08-28. Gift 1734-10-20 med Elisabet Warg, född 1711, död 1773 i Karlskrona.

Barn:

 • Carl, född 1735-04-25 i Göteborg, död 10 veckor gammal.
 • Carl, född 1737-10-00 i Amsterdam, död 1739 i Rotterdam.
 • Elisabet, född 1740-08-09 i London, död ogift 1783-07-24, i Karlskrona.
 • Erland, född 1745 i London, död där 1746.
 • Anders, född 1746 i London, död späd.
 • Sven, född 1748 i London, död späd.
 • Samuel, född 1750 i London, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.