:

Gyllencornett nr 168

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllencornett nr 168 †

Adlad 1627-12-20, introd. 1629. Utdöd 1676-12-04. Ätten adlades med namnet Cornett, vilket sedan undrades till Gyllencornett.


1SK. 2Um. 3KrAB. 4At (RA). 5Blr. 6Nh. 7M 8At (Sch). 9Medd. av arkivarien W. Enblom.

TAB 1

Peder Björnsson (Stött), till Horshaga i Händene socken Skaraborgs län, som han erhöll med sin fru, och Stackenäs (Stacked) i Skedeskamma socken Älvsborgs län. Bevistade slaget vid Stängebro 1598 och Älvsborgs försvar 16125. Slottsfogde på Borgholm 16105. Löjtnant vid Södermanlands ryttare (livregementet till häst) 1624-04-11. Löjtnant vid Västgöta ryttare 1625. Blev 1627-09-06 i slaget vid Dirschau, där hans häst fastnade i ett moras nedgjord av polackerna samt hans lik sedan i Dirscliau stadskyrka begravet. Hans barn blevo s. å. 20/12 adlade (sönerna 1629 introd. under nr 139, vilket sedan ändrades till 168). Gift före 1610 med Carin Svan, som levde ännu 16441, begraven i Synnerby kyrka i Västergötland, dotter av kammarrådet Arvid Svan, av gammal frälsesläkt1, till Rosendal och Horshaga, och Christina Nilsdotter Ribbing.

Barn:

 • Jon Pedersson, adlad Gyllencornett. Blev 1627-12-20 jämte sina syskon adlad med namnet Cornett, men vid riksdagen 1633 förklarade han sig ingalunda vilja heta så, utan Gyllenfana, dock lät han på sistone övertala sig, att hans syskon skulle nämnas Gyllencornett. Student i Uppsala2 1628-09-27. Var 1631–1633 fänrik och 1634–1638 löjtnant vid Västgötadals regemente. Död 1638 under kriget i Tyskland, då modern i brev till Christoffer Ekeblad ber denne ombesörja hans begravning.7
 • Per Pedersson, adlad Gyllencornett.
 • Christina Pedersdotter, adlad Gyllencornett, till Vekarid. Skänkte 1637 efter första mannens död6 till Tunhems kyrka blommigt atlask samt ett kalkkläde. Gift 1:o 1628 på Stacked med överstelöjtnanten vid Västgötadals regemente Göran Simonsson Falck, död 1637 antagligen på Stacked. Gift 2:o 1638 med majoren Bengt Silfverlood, död 1647.
 • Brita Pedersdotter, död 1634-10-27 och begraven i Synnerby kyrka [8].
 • Arvid Pedersson, adlad Gyllencornett, född 1611. Ryttmästare. Död 1644. Se Tab. 2.

TAB 2

Arvid Pedersson, adlad Gyllencornett (son av Peder Björnsson, Tab. 1), till Horshaga och Stackenäs samt Gerum i likanämnd socken Skaraborgs län. Född 1611-08-24 på Borgholms slott. Fänrik vid Västgöta kavalleriregemente 16283. Löjtnant därst. 16333. Ryttmästare 16413. Stupade 1644-03-09 under kriget i Skåne vid Rolsberga i Gudmuntorps socken Malmöhus län3 samt begraven i Skara. Gift 1641-09-05 (morgongåvobrev)8 med Brigitta Rytter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med assessorn Christoffer Grip, sedan Gyllengrip, i hans 1:a gifte, död 1695), dotter av landshövdingen Johan Henriksson, adlad Rytter (Reuter af Skälboö), och Carin Hand.

Barn:

 • Arvid. Löjtnant. Död ogift 1658 under danska fejden.
 • Helena. Gift 1:o med en löjtnant Carman. Gift 2:o med löjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Lars Stoltz.
 • En son. Kornett. Död ogift 1658 under danska fejden.
 • En dotter. Gift med ryttmästaren Nils Hahl.

TAB 3

Peder (son av Arvid Pedersson, adlad Gyllencornett, Tab. 2), till Horshaga. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 16743. Löjtnant därst. 1676-10-11. Död s. å. 4/12 i slaget vid Lund och med honom utgick ätten på svärdssidan. Hans epitatium uppsattes i Skara domkyrka8. Gift med Catharina Hjulhammar, levde änka 16994, dotter av majoren Nils Staffansson, adlad Hjulhammar, och Kerstin Larsdotter Krabbo.

Barn:

 • Catharina (för sin stränghet emot bönderna kallad Carin den omilda), född 1671, död 1730 Siggetorp och begraven s. å. 2/10. Gift 1698-06-26 i Vinkels socken Skaraborgs län med ryttmästaren Nils Reuterhielm, död 1714.
 • Christina, född 16758, död 1747-01-12 på Horshaga och begraven s. å. 6/2 i Händene kyrka, den sista av namnet och ligger jämte sin senare man begraven i Händene kyrka, där hennes gravsten finnes8. Gift 1:o, enl. justitierevisionens tillstånd9 1714-02-18, med ryttmästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Jakob Neuring, död 1717-10-00. Gift 2:o med sin kusin, överstelöjtnanten Per Gyllenhammar, född 1681, död 1757.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: