:

Gripensköld nr 815

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gripensköld nr 815

Adlad 1665-09-18, introd. 1672.

Gripensköld A81500.png

TAB. 1

Magnus Jespersson, adlad Gripensköld, (översiktstab. 1), till Valla i Appuna socken och Lindekulla i Harstads socken (båda i Östergötlands län). Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1626. Fänrik därst. 16311. Löjtnant 16331. Ryttmästare 16421. Synes hava avgått från regementet 16431. Ryttmästare vid adelsfanan (?). Adlad 1665-09-18 (introd. 1672 under nr 815). Död 1680 på Valla och begraven s. å. 12/9 i familjegraven på Harstads kyrkogård. Han har givit predikstolen till Harstads kyrka. Gift 1:o med Margareta Persdotter, begraven 1667-02-13 i Harstad, dotter av assessorn i Golå hovrätt Peder Eriksson och Helena Uddesdotter Örnflycht, samt syster till generaladjutanten Magnus Persson, adlad Rosensvärd, men ej introducerad. Gift 2:o med N. N. Niethoff, dotter av överstelöjtnanten Claes Nieth, adlad Niethoff, och Karin Hansdotter Garfwe.

Barn:

 • Peter. Kornett vid skånska regementet 1660. Reformerad kornett vid adelsfanan 1667. Ständig kornett därst.1 1669-01-28. Ryttmästare därst.1 1674-12-09. Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund.
 • Adam Johan, född 1635. Ryttmästare. Död 1696. Se Tab. 14.
 • Nils(?). Löjtnant. Död ogift 1678.
 • ?Anna, begraven 1676-06-02 i Brönnestads socken Kristianstads län. Gift.

TAB 2

Jesper, (son av Magnus Jespersson, adlad Gripensköld, Tab. 1). Kronofogde4 i Jönåkers, Rönö och Hölebo härader i Södermanland och bodde 1670 i Nyköping, dar en eldsvåda förstörde all hans egendom. Fadern avstod s. å. 3/2 till honom ryttarhemmanet Brogård i Heda socken Östergötlands län. Assessors titel. Gift med Apollonia Hürtzig, dotter av räkenskapsföraren4 i Nyköping Philip Hürtzig.

Barn:

 • Maria, född 165(5), död 1710 och begraven s. å. 14/3 i Röks socken Östergötlands län. Gift 1:o med ryttmästaren Sven Höök, begraven 1684-07-06. Gift 2:o 1691-03-24 i Röks socken med kvartermästaren Erik Mattsson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Svensdotter, begraven 1684-11-23), död före 1697.
 • Margareta, död 1692-12-27 i Västra Stenby socken Östergötlands län. Gift före 1675 med kaptenlöjtnanten vid Östgöta kavalleriregemente Erik Thöresson.
 • Peter, död ogift i Holland.
 • Magnus, född 1663. Volontär under överstelöjtnant J. Gripenwald 1678. Avsked 1680-09-07. Gick i holländsk tjänst såsom kadett vid prinsens av Oranien garde 1681. Avsked 1684-10-04. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1685-04-28. Löjtnant därst. 1689-03-24. Regementskvartermästare 1694-01-22. Kapten vid fördubblingskompanierna 1700-04-30. Premiärkapten vid regementet s. å. 15/8. Major 1707-07-11. Avsked 1708-07-29. Överstelöjtnant vid nämnda regemente 1709-09-28. Konfirm. fullm. 1710-11-22. Avsked 1712-03-12. Död barnlös s. å. 5/4 och begraven i Ljungs kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Gift 1701-08-25 Sjöbacka En tid hovmästarinna på Stegeborg hos pfaizgrevens av Zweibrücken döttrar. Död 1727-11-14 på Sjöbacka, dotter av stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, och Eva Ulfvenklou.
 • Filip, född 1665. Löjtnant. Död 1704. Se Tab. 12
 • Anna Christina, född 1670, död 1734 och begraven s. å. 23/4 i familjegraven i Harstad. Gift 1:o 1699-02-28 på Säby. Ljungs socken med löjtnanten vid Östgöta infanteriregemente Anders Hjerpe, död 1702-06-17 i Stettin. Gift 2:o med rusthållaren Nils Strandberg, begraven 1741-01-30 i Harstad.

TAB 3

Jesper (?son av Jesper, Tab. 2), underfyrverkare och lärare vid artilleriet i Stockholm 1684. Kommenderad till Halmstad 1685–1687. Fyrverkare. Var död 1702, då hans änka bodde i Stockholm. Hon levde ännu 1706.

Barn:

 • Carl. Bodde 1703 hos modern.
 • Sven. Bodde 1703 hos modern.
 • Johan. Bodde 1706 hos modern. (Måhända den Johan Magnus G, född 1696 i Stockholm, som 1719 var korpral vid Strängnäs kompani av Södermanlands regemente och deltog i träffningen vid Södra Stäket, där han förlorade skospännen och fängnål.)2

TAB 4

Johan, (son av Jesper, Tab. 2). Förare vid Östgöta infanteriregemente 1689. Sergeant därst. 1698-09-23. Fänrik 1700-04-30. Löjtnant vid ett fördubblingskompani 1703-06-05 och vid regementet s. å. 31/12. Fördubblingskapten 1706-02-27. Premiärkapten 1707-01-29. Sårad 1709-06-28 i slaget vid Poltava och sedan död i fångenskapen. Gift med Margareta Catharina Cnattingius, född 1671-02-27, död 1721-09-03 Vävinge och begraven s. å. 13/9 i kyrkan, dotter av kyrkoherden i Västerlösa pastorat av Linköpings stift Sven Cnattingius och Helena Dalhemia.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1692. Major. Död 1766. Se Tab. 5
 • Helena, född 1697-07-21 Lind, levde 1712.
 • Johan Magnus (? född 1700-03-11 Måla ). Volontär vid bergsregementet 1716-09-08. Död ogift i Danmark.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Johan, Tab. 4), till Stjärnsand i Malexanders socken Östergötlands län. Född 1692. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1712-03-19. Förare därst. s. å. 17/9. Sekundfänrik 1713-02-12. Konfirm.fullm. 1716-06-13. Premiärfänrik 1719-09-30. Konfirm.fullm. 1720-02-22. Avsked 1721-10-30. Uppförd på exspektantstaten 1723. Avsked med löjtnants karaktär och pension 1747-02-01. Majors titel. RSO 1761. Död 1766-03-04 på Stjärnsand. Han bevistade slaget vid Gadebusch, belägringen av Tönningen samt Fredrikshalls belägring 1718 och kampanjen i Roslagen 1719. Gift med Maria Catharina Makeléer, född 1700-11-10 Linnekulla, död 1778-10-25 Aspenäs

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1723-10-12 på Stjärnsand. Student i Lund 1745-05-09. Filosofie mag. därst. 1748. Docent i romersk vältalighet 1750. Extra ordinarie adjunkt i filosofi 1751. Adjunkt 1752. Lärare för prins Fredrik Adolf 1758–17663. Lagmans titel 17583. Död barnlös 1791-12-28 på sin gård Aspenäs i Malexanders socken. Gift 1769-07-04 på Aspenäs med Eva Christina Kinninmundt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1748-06-21 på Aspenäs med kaptenen Johan Printzensköld, född 1720, död 1758), född 1731-02-02 på Aspenäs, död där 1799-07-29, dotter av kaptenen Peter Bernt Kinninmundt, och Eva Elisabet Du Rietz.
 • Carl Fredrik, född 1724-09-23 på Stjärnsand. Underofficer vid Östgöta infanteriregemente. Död 1743.
 • Magnus Gabriel, född 1727. Ryttmästare. Död 1794. Se Tab. 6
 • Hans Adolf, född 1728-10-29 på Stjärnsand, död där 1731-03-07.
 • (?Axel Filip, född 1729, död s. å.)
 • Anna Hedvig, född 1732-04-19 på Stjärnsand, död 1803-11-29 i Gränna. Gift 1759-11-02 på Stjärnsand med livdrabanten Axel Reinhold von Gertten, född 1724, död 1794.
 • Axel Filip, född 1735-03-30 och död 1736-01-04 på Stjärnsand.

TAB 6

Magnus Gabriel, (son av Carl Gustaf, Tab. 5), till Grimstorp i Sandsjö socken Jönköpings län och Malma i Västra Ryds socken Östergötlands län. Född 1727-10-10 Stjärnsand. Volontär vid amiralitetet 1745. Arklimästare därst. 1747-07-20. Livdrabant 1750-09-19. Ryttmästare. Avsked 1762-03-09. Död 1794-03-13 på Malma. Gift 1753-02-03 med Bernhardina Amoena Elisabet Hvitfeldt, född 1719 (1729?) 3/2, död 1802-07-04 på Malma, dotter av med. doktorn Bernhard Hvitfeldt och Anna Maria Musæus.3

Barn:

 • Carl Bernhard, född 1754. Kornett. Död 1808. Se Tab. 7
 • Johanna Gustava, född 1756-03-05, död 1835-06-14 i Sunds socken Östergötlands län. Gift 1791-10-18 på Malma med fänriken Carl Magnus Duse, född 1750, död 1815.
 • Gustaf Adolf, född 1757. Löjtnant. Död 1824. Se Tab. 11.
 • Axel Fredrik, född 1759-09-07. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1777-08-24. Transp. till Kalmar regemente 1780-05-03. Kornett vid adelsfanan 1783-09-09. Död 1825-10-06 i Svinhults socken Östergötlands län.
 • Catharina Carolina, född 1760-12-20, död 1836-02-16. Gift 1781-05-30 Gripslund med kvartermästaren vid Smålands kavallerireg, Johan Bolmstedt, född 1753-12-21, död 1830-11-06 genom drunkning.
 • Anna Hedvig, född 1764-05-07, död 1813-11-18 på Lilla Boarp i Ingatorps socken Jönköpings län. Gift 1791-07-12 på Malma med kaptenen Anders Vilhelm Breitholtz, född 1750, död 1817.
 • Henrietta, född 1765-08-15 på Grimstorp, död 1828. Gift 1794-11-21 i Västra Ryds kyrka med prosten och kyrkoherden i Säby pastorat av Linköpings stift Anders Sefvelin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1774-08-00 m. grevinnan Margareta Hedvig Creutz i hennes 2:a gifte, född 1725-04-05, död 1793-07-31 i Säby prästgård, dotter av krigsrådet, greve Svante Creutz, och hans 1:a fru Märta Johanna Gyllengrip), född 1741 i Borås, död 1816-06-02 i Siby prästgård [Hm].

TAB 7

Carl Benhard, (son av Magnus Gabriel, Tab. 6), född 1751-02-04 Grimstorp. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1769. Sergeant därst. 1770-01-01. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1774-09-19. Korpral därst. 1777-07-25. Livdrabant 1779-04-23. Kornett vid adelsfanan 1781-08-20. Åter livdrabant 1789-06-03. Avsked 1799-07-16. Död 1808-02-06 Applarp. Gift 1790-06-18 i Viby kyrka Östergötlands län med Maria Christina Götherhielm, född 1761-04-26 Uljeberg, död 1847-10-16 Utrike, dotter av överstelöjtnanten Carl Jakob Götherhielm, och Hedvig Juliana Queckfeldt.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1791. Underofficer. Död 1850. Se Tab. 8
 • Gustaf Adolf, född 1792. Major. Död 1862. Se Tab. 9
 • Erik Albrekt, född 1793. Fanjunkare. Död 1835. Se Tab. 10
 • Axel Fredrik, född 1794-10-20 Ingsberg, död där 1795-06-05.
 • Ture Filip, född 1796-06-06 på Ingsberg. Furir vid Kalmar regemente 1811-10-21. Sergeant därst. s. å. 10/12. Avsked 1823-02-14. Sjökapten. Död 1813-04-28 Hasselstad
 • Bernhardina Amoena Elisabet, född 1798-06-23 på Ingsberg, död ogift 1837-05-11 Hjulbytorp
 • Bror August, född 1799-12-17 på Attorps säteri i Säms socken Älvsborgs län. Rustmästare 1820-06-23. Furir 1824-06-29. Förare 1823-06-15. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1830-02-10. Död 1845-03-22 på Kåparp i Slaka socken Östergötlands län. Gift 1834-06-08 med Charlotta Rosenqvist, född 1796-02-12, död 1892-11-30 Vägstorp
 • Johanna Gustava, född 1804-06-30 Nöbbeled

TAB 8

Carl Magnus, (son av Carl Bernhard, Tab. 7), född 1791-04-03 Ingsberg. Furir vid Svea artilleriregemente 1806-02-19. Sergeant därst. 29/12. Rymde från regementet 1809-07-17. Var 1814 borgare i Fredrikshald i Norge och uppgives varit tulluppsyningsman därst. Överflyttade till Finland och kallade sig där Carlsson. Yngre underofficer i rysk tjänst. Död 1850 Perheniemi Gift 1:o med Charlotta von Braun. Gift 2:o 1822-12-22 med Lena Sofia Flinck, född 1806.

Barn:

 • 1. Emilia Charlotta, född 1815-05-08 i Fredrikshald, död 1855-11-25 i Ystad. Gift 1839-04-14 med majoren Christian Ludvig Rosencrantz, i hans 2:a gifte, född 1804, död 1861.
 • 2. Ture Magnus, född 1824-09-19. Hade liksom bröderna 1833 överflyttat till S:t Petersburg.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1827.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1838-09-12.

TAB 9

Gustaf Adolf, (son av Carl Bernhard, Tab. 7), född 1792-06-19 på Ingsberg på Nässjö socken Jönköpings län. Kadett vid Karlberg 1806-12-22. Utexamen 1809-03-28. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 9/4. Löjtnant därst. 1812-09-22. Kapten 1821-11-05. RSO 1836-01-28. Major i armén 1838-06-23. Avsked s. å. 17/8. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1822-07-01 i Söderköping. Gift 1823-12-11 Utrike med Juliana Teresia Lautier, född 1797-12-26 på nämnda egendom, död 1872-12-09 på Vilhelmsdal vid Piteå, dotter av generalkonsuln Jean-Baptiste Lautier och Charlotte Gode.

Barn:

 • Christina Charlotta Teresia, född 1821-10-15 på Utrike, död 1900-12-27 i Öjebyn i Piteå landsförsaml. Gift 1856-08-10 på Ulrike med kaptenen vid Norrbottens fältjägarkår, RSO, August Magnus Rheborg, född 1827-05-23, död 1888-03-26 på Framnäs vid Piteå.
 • Carl Johan Napoleon, född 1828-04-18 Skramstad. Student i Uppsala 1849. Examen till rättegångsverken 1854-12-04. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 18/12. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1855-02-09. Vice häradshövding 1858-09-28. Adjungerad ledamot i ovannämnda hovrätt 1865 i febr. Assessor 1870-05-20. Hovrättsråd 1882-10-20. RNO s. å. 1/12. KNO2kl 1897-09-18. Avsked 1898-01-22. Död 1909-08-03 i Stockholm. Ägde huset nr 7 Döbelnsgatan i nämnda stad. Gift 1877-06-28 i Linköping med Selma Charlotta Sofia Ekenstam i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1861-09-19 i Stora Tuna prästgård med löjtnanten Ludvig August Toll C, född 1833, död 1866), född 1843-01-12 i i Stora Tuna socken Kopparbergs län, död 1911-05-21 i Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden, teol. doktorn Fabian Vilhelm af Ekenstam, nr 2223, och Sofia Charlotta Zachrisson.

TAB 10

Erik Albrekt, (son av Carl Bernhard, Tab. 7). född 1793-07-27 Ingsberg. Kom i i tjänst 1809-02-20. Förare vid Jönköpings regemente 1812-06-27. Avsked 1815-05-12. Sergeant vid Kalmar regemente s. å. 8/12. Avsked med fanjunkares karaktär 1821-05-19. Kronoskogvaktare i Handbörds härad 1822. Död 1835-10-03 i Högsby socken Kalmar län. Gift 1820-12-28 i Vimmerby med Christina Magdalena Hellenstierna, född 1797-07-08 Väderhult, död 1876-03-02 i Linköping, dotter av vice häradshövdingen Gustaf Hellenstierna, och Ingeborg Wimmercrantz.

Barn:

 • Hilda Augusta Christina, född 1821-09-03 i Vimmerby, död ogift 1896-07-28 i Stockholm.
 • Gustava Josefina Aurora (Fina), född 1823-10-20 Huseby, död 1887-07-28 Steninge. Gift 1863-09-28 med kronolänsmannen i Hanekinds härad Östergötlands län Anders Ekholm, född 1810-07-26 på Berga Örebro län, död 1901-02-24 i Linköping.
 • Gustaf Hjalmar, född 1825-05-21 på Huseby. Student i Uppsala 1845. Preliminärexamen 1846. Hovrättsexamen 1851. Kameralexamen s. å. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Död 1858-09-22 i Linköping.
 • Otto Valdemar, född 1827-03-15 på Huseby, död s. å. 15/11.
 • Elisabet Matilda Rosandra, född 1828-09-01 på Huseby, död 1869-09-10 i Eskilstuna. Gift 1867-09-24 i Linköping med boktryckaren Carl Julius Vilhelm Linder, född 1814, död i Eskilstuna.

TAB 11

Gustaf Adolf, (son av Magnus Gabriel, Tab. 6), född 1757-03-09. Volontär vid Kalmar regemente 1777-07-10. Rustmästare därst. 1778-06-19. Fänrik 1782-04-26. Löjtnant i armén 1789-02-09. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1791-12-20. Fänrik vid Ölands lantvärn. Död 1824-03-14 på sin egendom Stjärnsand i Malexanders socken Östergötlands län. Gift 1787-11-13 i Malma socken Östergötlands län med Fredrika Bursie, född 1771-04-19 i Torpa socken Östergötlands län, död 1817-02-27 på Stjärnsand, dotter av löjtnanten Johan Gabriel Bursie och Anna Christina Törne.

Barn:

 • Lovisa Christina, född 1791-04-16 Hammerum, död 1864-11-18 i Eksjö. Gift 1806-11-09 på Stjärnsand med fänriken, friherre Gotthard Teodor Pfieff, nr 289, född 1784, död 1843.

TAB 12

Filip, (son av Jesper, Tab. 2), född 1665. Musketerare vid livgardet 1680. Sergeant vid Östgöta infanteriregementet 1684. Fältväbel därst. 1686. Fänrik 1697-08-31. Löjtnant 1701-06-02. Konfirm.fullm. s.å. 6/8. För sjukdom permitterad 1703-10-19. Död 1704-05-14 i Stora Åby socken Östergötlands län och begraven s. å. 27/5, men sedermera förd till familjegraven på Harstads kyrkogård. Gift med Brita Gyllenbreider i hennes 1:a gifte (gift 2:o med inspektören Josef Gerdeman, död 1743-06-29 Svenserum ), född 1664, död 1744-04-04 på Svenserum, dotter av ryttmästaren Erik de Breider, adlad Gyllenbreider, och Catharina Knutsdotter.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1698-04-25 Skallebo, död 1756-06-19 Torstorp Gift 1720-11-13 på Svenserum med korpralen vid Östgöta kavalleriregemente Anders Magnus Berggren, född 1691, död 1757-01-14 på Torstorp.
 • Magnus, född 1699-06-09 Sjögården Förare vid Kalmar regemente 1717. Sergeant därst. 1718. Ånyo förare 17271. Död barnlös 1735-05-30 Törestorp. Gift med Charlotta Ostenmeijer, dotter av med. doktor Josef Ostenmeijer och Anna Maria Musæus.

TAB 13

Johan Filip, (son av Filip, tab. 12), född posthumus 1704-10-21 Sjögården. Volontär vid Kalmar regemente 1729. Korpral därst. 1733. Rustmästare 1735-11-03. Furir 1741-05-14. Förare 1742-06-30. Sergeant 1743-09-12. Fänriks karaktär 1750. Avsked s. å. 27/9. [1] Gift 1736-11-30 Kvisingsö med Catharina Elisabet Rumpf, född 1702, död änka 1790-11-22 på Kvisingsö.

Barn:

 • Birgitta Catharina, född 1737-02-07. Gift med bonden Sven Persson i Kivingsö.
 • Paul Filip, född 1741-12-29 Sandreda

TAB 14

Adam Johan, (son av Magnus Jespersson, adlad Gripensköld, tab. 1), född5 1635-06-25. Kornett vid Östgöta kavalleriregementet 16661. Löjtnant därst.1 1670-04-12. Kaptenlöjtnant1 1677-02-03. Ryttmästare 1678-04-11. Död 1696-02-005 Lindekulla s socken Östergötlands län och begraven s. å. 24/6. i familjegraven på Harstads kyrkogård. Gift med Catharina Silfverlood, född 1705 på Lindkulla och begraven s. å. 11/11 hos mannen, dotter av majoren Bengt Silfverlood, och Christina Pedersdotter, adlad Gyllencornet, nr 168.

Barn:

 • Maria Beata, dp 1668-04-08 på Lindekulla, liksom syskonen, begraven 1669-01-04.
 • Christina, dp 1669-09-01, begraven s. å. 27/12.
 • Johan Adam, dp 1670-10-03, begraven s. å. 18/11.
 • Benedictus, dp 1672-02-10, begraven s. å. 3/4.
 • Magnus Johan, född 1674. Rustmästare. Se Tab. 33
 • Carl, född var regementsskrivare vid Smålands tremänningsregemente till fot 1702. Löjtnant därst. 1703. Konfirm.fullm. s. å. 27/6. Död ogift 1706-09-00 i Mitau.
 • Anna Margareta, döpt 1680-10-17, död änka. Begraven 1742-01-22 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm. Gift 1702-05-28 i Harstads socken med kontrollören vid ryssvågen i Stockholm Lars Beckman.
 • Christina, döpt 1684-05-16, död 1766-01-12 vid Skeby i Harstads socken.
 • Bengt Fredrik, döpt 1688-03-07. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1704-12-00. Fördubblingsförare därst. s. å. 19/12. Sergeant 1705-01-02. Sekundfänrik 1706-02-27. Konfirm.fullm. 1707-01-29. Premiärfänrik 1708-02-29. Sekundlöjtnant s. å. Fången 1709-06-28 vid Poltava, död ogift i rysk fångenskap.
 • Eva Catharina, döpt 1691-10-11, död ogift.

TAB 15

Adam Johan, (son av Adam Johan, Tab. 14), döpt 1673-02-27 Lindekulla s socken Östergötlands län. Löjtnant vid adelsfanan. Gift 1698-05-14 Gerstorp med Christina Ridderberg, dotter av ryttmästaren Harald Andersson, adlad Ridderberg, och hans 1:a fru Elisabet Garfwe, nr 237.

Barn:

 • Peter Johan, född 1697. Korpral. Död 1782. Se Tab. 16
 • Beata Sofia, född 1700-07-23 på Gerstorp, död där 1711-06-05.
 • Carl Fredrik, född 1702-08-13 på Gerstorp, död där 1711-06-21.

TAB 16

Peter Johan, (son av Adam Johan, Tab. 15), född 1697-07-27 Gerstorp. Kom i tjänst vid Östgöta kavalleriregemente 1718. Fördubblingskorpral därst. 1743. Avsked 1746. Död 1782-06-01 i Torpa socken Östergötlands län.[1] Gift 1:o 1720-06-06 i Asby socken Östergötlands län med Brita Thoreen i hennes 2:a gifte, född 1690, död 1751-07-09 i Grabytorpet i Sunds socken Östergötlands län. Gift 2:o 1753-10-21 i Ruda i Asby socken med Catharina Larsdotter, född 1713, död 1782-06-15 i Torpa socken och begraven s. å. 18/6 på samma gång som mannen.

Barn:

 • 1. Adam, född 1721. Ryttare. Död 1791. Se Tab. 17
 • 1. Christina, född 1723-03-21 i Asby socken, liksom syskonen.
 • 1. Anna Brita, född 1725-02-21, död s. å. 9/5 i Asby socken.
 • 1. Anna Brita, född 1726-05-04, död ogift 1805-04-23.
 • 1. Carl Fredrik, född tvilling 1729-05-11, död s. å. 14/9 i Asby socken.
 • 1. Johan Magnus, född tvilling 1729-05-11, död s. å. 14/9 i Asby socken.
 • 1. Johan Magnus, född 1730. Volontär. Död 1782. Se Tab. 32.

TAB 17

Adam, (son av Peter Johan, Tab. 16), född 1721-02-03 i Asby socken Östergötlands län. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente. Hade avsked, då han 1762-04-18 av Göta hovrätt dömdes till döden och förklarades adelskapet förlustig, men benådades s. å. 7/10 med tre års straffarbete på Kristianstads fästning. Död 1794-04-02 i St. Rödja i Vånga socken Östergötlands län. Gift med Maria Danielsdotter, född 1713, död 1799-10-12 vid Gusums bruk i Ringarums socken Östergötlands län.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1746. Rustmästare. Död 1810. Se Tab. 18.
 • Peter, född 1749-04-13 i Hägnestugan i Kisa socken Östergötlands län, död där 1751 och begraven s. å. 21/4.
 • (?) Svante, född 1752. Sekundkorpal. Död 1790-09-30 i Karlskrona.
 • Peter Gustaf, född 1753-03-15 i Hägnestugan.

TAB 18

Carl Fredrik, (son av Adam, Tab. 17), född 1746-12-18 i Hägnestugan i Kisa socken i Östergötlands län. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente. Rustmästare därst. 1792. Död 1810-10-22 genom olyckshändelse vid Gusums bruk. Gift 1:o med Christina Samuelsdotter. Gift 2:o 1774-04-04 vid Gusums bruk med Maja Östensdotter, född 1754 i Skällviks socken Östergötlands län, död 1822-04-14 vid Gusums bruk.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1772-07-01 Gistorp
 • 2. Carl Johan, född 1775. Nålspetsare. Död 1848. Se Tab. 19.
 • 2. Östen, född 1777. Kusk. Död 1812. Se Tab. 23
 • 2. Elisabet, född 1779-07-08, död 1780-11-05.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1782-07-16.
 • 2. Carl Adam, född 1784. Tullbesökare. Död 1810. Se Tab. 28.
 • 2. Magnus, född 1787-10-11, död 1795-04-02.
 • 2. Sven Gustaf, född 1792-01-10, död s. å. 4/4.
 • 2. Lars (Sven Gustaf), född 1793. Kustuppsyningsman. Död 1864. Se Tab. 29.

TAB 19

Carl Johan, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1775-01-29 vid Gusum. Nålspetsare vid Gusums bruk. Död där 1848. Gift 1:o 1798-12-30 vid Gusum med Maria Christina Meijer, född 1780-08-22, död 1811-07-29 vid Gusum, dotter av trådmästaren därst. Abraham Meijer och Susanna Urling. Gift 2:o 1812-03-21 vid Gusum med Anna Nilsdotter, född 1787-05-24 i Tryserums socken Kalmar län, död 1857-11-16 i Norrköping.

Barn:

 • 1. Susanna Maria, född 1799-11-07 Gistorp, död 1872-09-14 i Stockholm. Gift 1822 med arbetaren Sven Fredrik Fastbom, född 1796-07-22.
 • 2. Carl Fredrik, född 1813. Skollärare. Se Tab. 20
 • 2. Anna Christina, född 1815-10-08 Forssen Gift med N. N. Bergström.
 • 2. Johanna Carolina, född 1819-11-08, död s. å. 28/11.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1821. Fabriksmästare. Död 1884. Se Tab. 21.
 • 2. Carolina, född 1824-01-03, död 1873-09-19 i Göteborg. Gift 1847 med juveleraren Johan Alfred Lundin.
 • 2. Lovisa, född 1826-11-30.

TAB 20

Carl Fredrik, (son av Carl Johan, Tab. 19), född 1813-03-29 Forssen. Skollärare i Vinslövs socken Kristianstads län. Död. Gift 1834 med Charlotta Fries, född 1809, död 1880-05-31 i Näflinge socken Kristianstads län, dotter av klockgjutaren i Kristianstad N. N. Fries.

Barn:

 • Fredrik, född 1835-09-30, död 1853-10-21 i Näflinge socken.
 • Carl August, född 1840. Artillerist. Död 1875-04-27 i Göteborg. Deltog i danska kriget 1864.

TAB 21

Gustaf Adolf, (son av Carl Johan, Tab. 19), född 1821-03-14 på Forssén i Ringarums socken Östergötlands län. Fabriksmästare. Död 1884-09-01 i Norrköping. Gift 1:o med Anna Christina Larsson, född 1819-09-05 i Norrköpings S:t Olai förs.,död 1852-10-01, dotter av daglönaren Lars Larsson och Maria Olofsdotter. Gift 2:o 1869-05-09 med Hedvig Serafia Stensson, född 1816-04-25 i Björsilters socken Östergötlands län,död 1898 i Norrköping, dotter av klockaren och livgrenadjären vid 2. livgrenadjärregementet Svante Johan Stensson och Carolina Forslind.

Barn:

 • 1. Emma Matilda Gustava, född 1849-09-21, död barn före modern.
 • 2. Ellen Serafia, född 1870-07-25 i Norrköping, död. Gift 1:o 1896-05-09 i Stockholm med typografen John Augustinus Högqvist, född 1864-03-10 i Stockholm, död där 1909-01-06. Gift 2:o 1909-10-02 i Minneapolis, Minn., U. Södra A., med verkstadsarbetaren Carl J. Lundqvist, född 1866-11-28 i Flakebergs socken Skaraborgs län.
 • 2. Gustaf Fritiof, född 1877. Fanjunkare. Se Tab. 22
 • 2. Edit Oktavia Carolina, född 1880-12-20 i Norrköping. Gift 1:o 1905-03-17 i Stockholm med grosshandlaren därst. Erik Leander Lindbom, född 1860-02-17 i Västerhaninge socken Stockholms län, död 1920-08-02 genom olyckshändelse under segling på Ålands hav. Gift 2:o 1924-06-12 i Stockholm med agronomen, friherre Johan Albert Kantzow, i hans 2:a gifte, född 1868

TAB 22

Gustaf Fritiof, (son av Gustaf Adolf, Tab. 21), född 1877-06-27 i Norrköping, S:t Olai förs. Genomgick Lenningska vävskolan för fabrikanter och verkmästare 1895–1896. Andre vävmästare vid Stockholms yllefabrik 1896–1899. Bitr. vävmästare vid Wahlquistska klädesfabriken i Karlskrona 1899–1900. Praktiserade i Tyskland 1900–1901. Anställd vid Svea ingenjörbataljon 1901-09-20. Vice korpral vid Fälttelegrafkåren 1902-10-23. Korpral s. å. 22/11. Distinktionskorpral 1903-07-28. Sergeant vid Fortifikationen 1906-06-30. Fanjunkare därst. 1919-01-01. Svärdsman 1924-03-07. Avsked 1927-06-27. Fanjunkare i Fortifikationens reserv 1927-06-28. Löjtnant i armén 1931-12-31. Gift 1:o 1914-09-02 i Linköpings domk.förs., ]] med Hildur Mathilda Josefina Andersson, född 1877-10-01 på Drängsbo i Yxnerums socken, Östergötlands län, död 1934-09-08 i Stockholm, S:t Görans förs., (db nr 261), dotter av hemmansägaren Anders Johan Andersson och Christina Josefina Larsdotter. Gift 2:o 1942-12-14 i Härnösand, Västernorrlands län, (vb nr 137) med kokerskan Alma Ingelöv (Inger) Bäckström i ha 1:a g. (omgift 1958-09-27 (Säbrå förs., Västernorrlands län, vb) med direktören Fritz Hjalmar Fahlén, född 1919-08-28 i Styrnäs förs., Västernorrlands län, son av Johan Arvid Fahlén o. Märta Josefina, född Näsholm), född 1912-06-30 i Säbrå förs., Västernorrlands län (pa), dotter av sågverksarb. Jonas Bäckström och hans hustru Sara Strindberg.

Barn:

 • 1. Hedvig Josefina, (se Riddarhusdirektionens protokoll 1920-10-20 § 11), född 1904-07-10 i Yxnerums socken, Östergötlands län. Studentexamen. Postexpeditörsaspirant 1930-04-01. Gift 1930-04-28 å Lidingön (Stockholm S:t Clara förs., vb) med Axel Albin Elfström, född 1896-01-27. Direktör.
 • 1. Elsvig Maria, född 1909-09-02 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1930-02-26 med elektroingenjören Kola Bishop, 1909-04-13.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1915-11-12 i Boden (Överluleå förs., Norrbottens län, fb), död där 1916-11-05.
 • 1. Märta Elisabet, född 1917-05-30 i Boden i Överluleå förs., Norrbottens län. Gift 1:o 1941-07-19 i Stockholm (Kungsholms förs., Stockholm, vb nr 229) med korrespondenten, försäljn.chef Gunnar Olov (Olle) Hasselhuhn, född 1912-07-28, död 1944-10-25 i Hammarby förs., Stockholm (dödsort: Sanatoriet i Uppl.-Väsby, dödsorsak: tbc pulm.amb.)
 • 1. Carl Gustaf Johan (Jan), född 1920-06-26 i Linköping (Kärna förs, Östergötlands län, fb).
 • 1. Lars Gustaf Adolf

TAB 23

Östen, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1777-05-07 Gistorp. Först daglönare, sedan kusk vid Gusums bruk. Död där 1812-08-12. Gift 1801-10-24 vid Gusum med Anna Christina Hammarström.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1801. Bruksinspektör. Död 1851. Se Tab. 21.
 • Maria Christina, född 1804-10-20 på Västra Sund i Ringarums socken.
 • Carolina, född 1807-06-26. Gift med snickaren N. N. Wallgren.
 • Johanna, född 1810-03-11, död s. d.

TAB 24

Carl Henrik, (son av Östen, Tab. 23), född 1801-02-20 vid Ovanbruket i Gusum. Bruksbokhållare vid Finspång. Bruksinspektör. Död 1851-12-29 Lotorp. Gift 1830-03-28 med Sofia Charlotta Eklund, född 1801-05-28 i Risinge socken Östergötlands län, död 1890-12-19 i Uppsala.

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1831. Sågverksinspektor. Död 1872. Se Tab. 25.
 • Ebba Charlotta, född 1833-10-23, död ogift 1898-12-28 i Uppsala.
 • Carl Axel, född 1836-04-22.
 • Emilie Sofia (Emmy), född 1839-12-02 i Risinge socken, död 1915-03-13 i Stockholm, Gustaf Vasa förs.,. Gift med lantbrukaren Jakob Vilhelm Planting-Gyllenbåga född 1824, död 1894.

TAB 25

Gustaf Henrik, (son av Carl Henrik, Tab. 24), död 1831-06-09 i Risinge socken Östergötlands län. Sågverksinspektor vid Ljusne i Söderala socken Gävleborgs län. Död 1872-11-19 i Stockholm. Gift 1862-06-09 i Falun med Helena Augusta Moræus i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1853-05-23 med bokhandlaren Fredrik Robert Pålman), född 1827-08-01 i Sundborns socken Kopparbergs län, död 1863-07-07 i Ljusne, dotter av lantbrukaren Johan Peter Moræus och E. M. Stenström.

Barn:

 • Carl Gustaf Östen, född 1863. Materialförvaltare. Se Tab. 26.

TAB 26

Carl Gustaf Östen, (son av Gustaf Henrik, Tab. 25), född 1863-06-03 vid Ljusne, död 1943-08-24 i Uppsala (Domkyrkoförs., db nr 337). Konduktör vid Gävle-Dala järnväg 1890-04-01. Avsked 1920-04-01. Materialförvaltare vid Uppsala ångkvarnsaktiebolag s. d. Avförd därifrån 1926-09-01. Gift 1890-10-19 i Gävle med Anna Sofia Giers, född 1867-10-18 i Forsmarks socken Stockholms län, död 1926-08-09 i Uppsala, dotter av mästersmeden vid Forsmarks bruk Adolf Giers och Johanna Mattsson.

Barn:

 • Henrik Gustaf Adolf Östen, född 1891. Stationsskrivare. Se Tab. 27.
 • Ebba Sofia, född 1894-08-29 i Gävle, död 1920-10-15 i Boden (Uppsala domk.förs., db). Gift 1919-12-14 i Falun, Kristina förs., ]] med stationsskrivaren vid statens järnvägar Claes Martin Fritz, i hans 1:a gifte, född 1892-02-10 i Falun.

TAB 27

Henrik Gustaf Adolf Östen, (son av Carl Gustaf Östen, Tab. 26), född 1891-09-06 i Gävle. Realexamen 1909 i Falun. Anst. v Gävle-Dala järnväg s. å. Extra ordinarie stationsskrivare vid Statens järnvägar 1916-09-01. Ord. stationsskrivare därst. 1917-01-01. Förste stationsskrivare 1940-03-01. GMbg 1941-08-00 femte storleken, för visad rådighet vid explosionskatastrofen å Krylbo järnvägsstation 1941-07-19 i samband med en ammunitionstransport. Underinspektor 1942-07-01. Stationsinspektor av klass 1 A 1947-06-19. Gift 1913-07-28 i Orsa (St. Kopparbergs stadsförs., Kopparbergs län, vb nr 13) med Elisabeth Hillgren, född 1892-12-24 i Falun, Kristine förs., dotter av snickaren Carl Gustaf Hillgren och Anna Knutsson.

Barn:

 • Emy Fredrika Sofia, född 1913-09-30 i Falun, Kristine förs., Kopparbergs län, (fb nr 155). Gift 1939-09-30 i Uppsala domkyrka (Knivsta förs., Stockholm, vb nr 13) med revisorn Ernst August Berglund från vilken hon blev skild född 1913-05-30 i Uppsala. Direktör.
 • Carl-Henrik Östen, född 1920-03-24 i Folkärna socken, Kopparbergs län. Officersaspirant vid Dalregementet. Löjtnant i Dalregementets reserv 1945-11-02.

TAB 28

Carl Adam, (son av Carl Fredrik, Tab. 18), född 1784-11-09. Tullbesökare i Jönköping. Död där 1810-03-15. Gift med änkan Maria Catharina Hagström.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1808-07-18 i Jönköping, död där s. å. 23/7.
 • Lovisa Charlotta, född 1809-09-21 i Jönköping, död där s. å. 27/11.

TAB 29

Lars (Sven Gustaf), (son av Carl Fredrik, Tab. 18), död 1793-11-03. Döpt till Lars men kallades sedan Sven Gustaf efter sin avlidne äldre broder med detta namn. Först sjötullsvaktmästare, sedan kusluppsyningsman på Öland. Död 1864-02-18. Gift 1823-12-21 i Stockholm Klara förs. i Stockholm med Sofia Churiotla Hillman, född 1795, död 1854-02-24 i Ängelholm.

Barn:

 • Hilda Catharina, född 1824, död före 1812-06-25 i Kalmar.
 • Carl Gustaf, född 1826-06-02, död 1837-05-08.
 • Gustava Charlotta, född 1830-05-28, död 1886-01-23 i Ängelholm. Gift 1854-06-29 med sergeanten vid skånska husarregementet Baltzar Ludvig Wahlqvist, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1890-10-12 med Augusta Vilhelmina Weber, född 1852-03-02, död 1918-03-26 i Hälsingborg), född 1830-10-02, död 1897-07-08 i Hälsingborg.
 • Johan Ludvig, född 1833-05-08 i Borgholm. Reste i unga är utomlands och avhördes ej vidare.
 • Josefa Maria Henrika, född 1839-01-15, död ogift 1919-11-00 i Enskede.

TAB 30

Sven, (son av Adam, Tab. 17), född 1750-11-11 i Kisa socken Östergötlands län. Kvartermästare. Var död 1798. Gift 1781-10-14 med Christina Elisabet Persdotter.

Barn:

 • Maria, död 1801-04-07.
 • Ingrid Christina, född 1784-11-28.
 • Per Adolf, född 1787-01-08. Kronolänsman i Östergötlands län. Avsatt. Hovrättskommissarie. Död barnlös 1836-02-04 på Hesters gästgivaregård i Ekeby socken Östergötlands län. Gift där 1811-06-23 med Anna Christina Björklund, dotter av gästgivaren N. N. Björklund.

TAB 31

Daniel, (son av Adam, Tab. 17), född 1755. Soldat. Gift med Catharina Sundberg.

Barn:

 • Maria Christina. Gift 1:o 1795-10-20 i Styreslads socken Östergötlands län med korpralen Lars Molin. Gift 2:o 1801-10-25 med grenadjären Lars Styrman.
 • Maria Helena, född 1783, död 1790-02-16 i Styrestads socken.
 • Inga Christina, född 1785, död 1789-03-10 i Styrestads socken.
 • Brita Elisabet, född 1787-12-15 i Styrestads socken. Gift där 1805-10-27 med grenadjären Lars Frölund.

TAB 32

Johan Magnus, (son av Peter Johan, Tab. 16), född 1730-11-10 i Asby socken Östergötlands län. Volontär. Död 1782-07-11 i Stockholm. Gift 1770-10-28 med Brita Buller, född 1743, död 1794-02-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.

Barn:

 • Per Martin, född 1774-05-27 i Stockholm, liksom syskonen, död där s. å. 25/6.
 • Johan Peter, född tvilling 1776-10-14, död s. å. 21/10 i Stockholm.
 • Brita Sofia, född tvilling 1776-10-14, död s. å. 19/10 i Stockholm.

TAB 33

Magnus Johan, (son av Adam Johan, Tab. 14), döpt 1674-04-14 Lindekulla s socken Östergötlands län. Rustmästare. Gift med Margareta Enea.

Barn:

 • Hedvig, döpt 1725-03-26 i Härads socken Södermanlands län. Död där 1726-03-21.
 • Johan Magnus, döpt 1727-06-18 i Härads socken. Underofficer. Död ogift.

Utan känd härledning från stamfadern:


 • 1. Magnus Gripensköld. Lärfyrverkare vid artilleriet 1694-03-01. Underfyrverkare s. å. 1/6. Död 1697-06-06.
 • 2. Carl Fredrik Gripensköld, döpt 1699-02-24 Löt, begraven s. å. 9/7.
 • 3. Otto Fredrik Gripensköld. Volontär vid Kalmar regemente 1780-05-03.
 • 4. Lena Adolfsdotter Gripensköld, född 1804-02-03 i Östra Eneby socken Östergötlands län: hushållerska i Skällviks socken Östergötlands län. Död ogift 1858-01-14 i sistnämnda socken.
 • 5. Cecilia Gripensköld, änkefru, död 1881-11-15 i Hälsingborg, 62 år 11 mån. 3 dag.
 • 6. Sofia Gripensköld, född 1817-05-21, död 1919-12-20 i Kristianstad. Gift med träskomakaren Sven Persson.

Källor

1KrAB. 2At (KrA) 3Sön. 4At (Sch). 5Vapnet i Väderstad kyrka (At Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: