:

Godenhielm nr 1217

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Godenhielm nr 1217

Adlad 1691-01-12, introd. 1693.


1Wä. 2KrAB. 3Lk. 4Lå. 5At (P). 6Medd. av vice häradah. B. Godenhielm (genom frih. Tor Carpelan).

 • Ätten, som efter Finlands förening med Ryssland, icke varit representerad i Sverige, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 89 bland adelsmän.
 • Namnet skrives i adelsbrevet Godenhielm, men nuvarande ättemedlemmar använda företrädesvis namnformen Godenhjelm.

Godenhielm%20A121700.jpg

TAB 1

Hans Larsson Godhe. Var 1617 fänrik vid överste Hans Reckenbergs regemente samt slutligen 1639--1651 major vid överste Axel Axelssons regemente. Fick 1645-07-12 av drottning Christina förläning på några hemman i Birkkala socken i Finland och erhöll å desamma adlig frihet och frälsemannarättighet 1651-04-22. Ägde Näyhälä och Simola hemman i Kumo socken. Levde 1659 men var död 1661. Begraven i Kumo gamla kyrka. Gift med Sigrid Hansdotter, död 1664, dotter av Hans Persson, som ägde ryttarehemman i Näyhälä, och hans hustru Anna [6].

Barn:

 • Hans Hansson Godhe, född omkr. 1620 i Kumo prästgård. Frälseinspektor 1651--1671 över Björneborgs grevskap. Landsbokhållare (= landskamrerare) i Nylands och Tavastehus län 1681-01-12. Död 1685. Gift med Margareta Tolpo, dotter av bokhållaren Mårten Nilsson Tolpo och syster till häradshövdingen Mårten Mårtensson Tolpo, adlad Losköld[6].

Barn:

 • Peter Godhe, adlad Godenhielm. Kornett. Död 1695. Se Tab. 2
 • Johan Godhe, adlad Godenhielm. Assessor. Död 1714. Se Tab. 18

TAB 2

Godhe, adlad Godenhielm (son av Hans Hansson Godhe, Tab. 1). Sergeant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1675. Mönsterskrivare därst. 1676-03-00. Kvartermästare 16772. Kornett 1680-07-12. Adlad 1691-01-12 jämte sin broder Johan, för farfaderns förtjänster (introd. 1693 under nr 1217). Död 1695-10-06 Koirala och begraven i Mola kyrka. Gift med Anna Maria von Gertten, dotter av överstelöjtnanten Peter von Gertten, adlad von Gertten, och Agneta Rosenbröijer.

Barn:

 • ? Peter. Major. Död ogift i en släktning av sina blessyrer.
 • Carl. Fänrik vid Hastfers ingermanländska infanteriregemente. Stupade 1708-08-30 i slaget vid Newaström.3
 • Johan. Följde i unga år med en herre till Riga, för att där få sin utbildning, och lät sedermera aldrig höra av sig. [6]
 • Bernt, född 1685. Kapten. Död 1730. Se Tab. 3
 • Anna Maria, född 1687, död 1766-12-05 i Åbo.6 Gift 1705 med häradsskrivaren Johan Mallenius, död 1737.
 • En dotter, född 1690, död barn.

TAB 3

Bernt (son av Peter Godhe, adlad Godenhielm, Tab. 2), född 1685. Hautboist vid Åbo läns infanteriregemente 1707. Sergeant därst. 1710-12-19. Fältväbel 1711-02-23. Fänrik 1714-08-20. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Löjtnant 1718-08-17. Konfirm.fullm. 1719-07-20. Kaptens avsked 1721-10-17. Arklimästare vid Åbo slott. Död 1730-03-00 på nämnda slott. Gift 1715 med Anna Kruse i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Johan Blom, död 1714-10-06 i slaget vid Pälkäne)3, död 1736-06-01 och begraven s. å. 5/6 i S:t Karins kyrka vid Åbo.

Barn:

 • Helena Magdalena, född 1717, död 1772-04-28 i Åbo. Gift med volontären Anders Eklöf, född 1722, död 1772-05-31 i Åbo.[6]
 • Bernt Johan, född 1718. Rustmästare. Död 1767. Se Tab. 4
 • Carl Fredrik, född 1719. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
 • Peter Magnus, född 1724-02-19. Volontär först vid amiralitetet och sedan vid artilleriet. Premiäradjutant därst. Underofficer vid kronprinsens regemente. Avsked. Död ogift 1767-05-27 i Åbo.
 • Maria Elisabet, född 1725. Död ogift 1784-02-26 i Åbo och begraven i slottskapellet därst.6
 • Emanuel, född 1726-06-23. Trumslagare vid artilleriet 1747. Lärkonstapel därst. 1751 och foderherre 1757 under kriget i Pommern, varest han dog ogift 1760.

TAB 4

Bernt Johan (son av Bernt, Tab. 3), född 1718-01-13. Volontär vid Åbo läns infanteriregemente 1730. Trumslagare därst. 1732. Volontär vid artilleriet 1738. Lärkonstapel 1743. Rustmästare vid förstn. regemente 1752. Död 1767-06-24 och för hans barn blevo, på riksens ständers tillstyrkande 1769-12-29, hovrättsrådet Joh. Ignatius och löjtnanten Carl Joh. Jägerskiöld förordnade till förmyndare. Gift 1753-11-15 i Åbo6 med Elisabet Lagman (Laman), född 173(5), död 1809-10-19 i Nykyrko socken6, dotter av inspektören över Villnäs och Hermansaari gods Anders Lagman och Maria Jeremiasdotter Wallenius.1

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1754-09-02, död ogift 1825-07-23 på Artukais rusthåll i Reso socken vid Åbo.
 • Carl Johan, född 1757. Fältväbel. Död 1811. Se Tab. 5
 • Adolf Fredrik, född 1760. Kommissionslantmätare. Död 1841. Se Tab. 10
 • Maria Elisabet, född 1763-07-22, död 1764-02-05.
 • Bernt Otto, född 1766-11-02. Sergeant vid karelska jägarkåren 1789-01-02. Fältväbel därst. 1790-02-06. Adjutant 1799-03-14. Död 1802-10-22 i Tohmajärvi socken i Karelen.

TAB 5

Carl Johan (son av Bernt Johan, Tab. 4), född 1757-10-01 i Nykyrko socken i Åbo län i Finland. Furir med lön vid arméns flotta 1771-12-28. Korpral vid Åbo läns regemente 1779-10-12. Förare därst. 1782-03-22. Fältväbel 1793-11-27. Avsked. Död 1811-09-15 i Nykyrke socken.1 Han tillfångatogs vid Sveaborgs kapitulation 1808 samt fördes till Kronstadt, emedan han vägrade att svära trohetsed till tsaren.6 Gift 1:o 1795-01-04 med Hedvig Lovisa Gadelli, född 1767-07-28 i Nykyrko socken6, död 1799-09-29, dotter av 6 kronofogden Christian Gadelli (Gadelius) och Christina Catharina Bange. Gift 2:o 1800-07-31 med Anna Sofia Fleitzer i hennes 2:a gifte, död 1841 i Letala socken, dotter av sergeanten Fleitzer samt änka efter fältväbeln Svanberg.

Barn:

 • 1. Carolina född tvilling och död 1796
 • 1. Charlotta född tvilling och död 1796
 • 1. Carl Gustaf, född 1798. Kommissionslantmätare. Död 1856. Se Tab. 6

TAB 6

Carl Gustaf (son av Carl Johan, Tab. 5), född 1798-05-17 i Nykyrko socken i Åbo län. Student i Åbo 1818-05-13. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 89 bland adelsmän s. å. Lantmäterielev 1819-03-13. Lantmäteriauskultant 1821-06-06. Kommissionslantmätare i Uleåborgs län 1823-01-18. Transp. till Kymmenegårds län 1824 -01-27. Förklarad för ord. kommissionslantmätare i dåmera S:t Michels län 1848-11-07. Död 1856-04-06 på sin gård Gröndal i Mäntyharju socken. Gift 1827-08-03 Tyllilä

Barn:

 • Elisabet Rosalie, född 1828-05-02. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1901-03-21 i S:t Michel och begraven i Mäntyharju socken.
 • Adolf Oskar, född 1830. Postförvaltare. Död 1888. Se Tab. 7
 • Amanda Charlotta, född 1832-08-15. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1871-10-03 på Gröndal.
 • Bernt Gustaf, född 1834-09-08. Extra ordinarie landskanslist i S:t Michels län 1858-10-30. Kronolänsman i Jokkas sns västra distrikt 1861-01-22. Transp. till Jorois socken 1862-03-24, till S:t Michels sns västra distrikt 1872-06-07. Till Pieksämäki sns södra distrikt 1876-01-18 och till S:t Michels sns östra distrikt 1889. Avsked 1891-06-22. Död ogift 1898-08-12 på Visulahti gård i S:t Michels socken och begraven i Mäntyharju socken.
 • Augusta Sofia, född 1838-10-04. Finsk stiftsjungfru. Död ogift 1885-05-31 på Gröndal.
 • Carl Edvard, född 1841-09-15, död 1843-02-11.

TAB 7

Adolf Oskar (son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1830-03-30 i Mäntyharju socken. Extra ordinarie kammarskrivare i postdirektionen 1848. Extra ordinarie kopist därst. 1849-02-08. Kontorsskrivare vid postkontoret i Kuopio 1853-06-02. Transp. till postkontoret i Tavastehus 1854-07-19. Postförvaltare i Kaskö 1862-11-04. Transp. till S:t Michel 1863-10-02. RRS:tStO3kl 1875-04-29. Död 1888-01-23 i S:t Michel och begraven i Mäntyharju. Ägde jämte syskonen Gröndal i Mäntyharju socken. Gift 1862-03-27 i Helsingfors med Catharina Elisabet Gröhn, född 1833-08-09, död 1914-02-26 på Rouhiala gård i S:t Michels socken, dotter av kapellanen i Mäntyharju församl., vice pastorn Carl Gröhn och Anna Catharina Åkerstedt.

Barn:

 • Carl Albert, född 1863-01-01 på Elpe gästgivargård i Närpes socken under föräldrarnas flyttning till Kaskö. Telegrafist vid statsjärnvägarna i Finland 1885. Yngre bokhållare vid Villmanstrands järnvägsstation 1887. Pressombudsman i nämnda stad 1892. Avsked från järnvägsbokhållartjänsten s. å. i nov. och från pressombudsbefattningen 1893. Föreståndare för Nokia telegrafavdelning 1895-06-00. Post- och telegraftjänsteman av VI kl. Vid telegrafkontoret i Kuopio 1898-06-00. Avsked 1900-12-14. Pressombudsman i S:t Michel 1902-09-28 till 1906, då tjänsten indrogs. Gift där 1904-06-26 med Ida Sofia Nybom, född 1856-03-25 i Sibbo socken, dotter av jordbrukaren Abel Enok Nybom och Ulrika Lovisa Backman.
 • Oskar Hugo Bernt, född 1864. Kyrkoherde. Se Tab. 8
 • Ture Evert, född 1865. Kronolänsman. Se Tab. 9
 • Hildur Anna Elisabet, född 1869-02-25 i S:t Michel. Kontorsskrivare vid postkontoret i Nyslott 1895 i nov. Transp. till postkontoret i S:t Michel 1896-10-14. Expeditörsbiträde därst. Avsked 1900-06-20. Gift 1900-06-26 i S:t Michel med godsägaren Henrik Wirilander, född 1870-11-11.

TAB 8

Oskar Hugo Bernt (son av Adolf Oskar, Tab. 7), född 1864-01-16 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1884-05-28. Prästvigd i Borgå 1889-07-10 och t. f. kapellan i Valkeala. T. f. kapellan i Fredrikshamn 1892-03-28, kapellan i Sääksmäki 1893-09-21 med tillträde 1894-05-01. Tillika lärare vid folkhögskolan därst. 1894--1905 och föreståndare för Sääksmäki postexpedition 1895--1908. Kyrkoherde i Konginkangas församl. 1907-07-19 med tillträde 1909-05-01. Kyrkoherde i Kides pastorat 1919-08-01. Kontraktsprost 1926-05-01. Gift 1890-09-17 i S:t Michel med Elsa Elisabet' 'Ikonen, född där 1870-09-17, dotter av häradsskrivaren i S:t Michels härad David Johan Ikonen och Anna Aline Nygren.

Barn:

 • Märta, född 1891-08-19 i Valkeala socken, död 1923-06-25 i Helsingfors och begraven i S:t Michel. Gift 1915-09-17 i Konginkangas prästgård med forstmästaren Fredrik Harald Johansson, född 1891-05-11 i Helsingfors.
 • Aarne, född 1896-10-10 i Sääksmäki socken. Student i Helsingfors 1915-06-11. Deltog i striderna vid Helsingfors intagande 1918. Med. kandidat 1920-12-22. T. f. kommunalläkare i Sotkamo socken 1924-10-00--1925-03-00. Med. licentiat 1927-02-09. Gift 1926-10-10 i Suonenjoki med Arnevi Koskinhovi, född 1902-05-22 i Jorois socken, dotter av godsägaren, med. licentiat Paavo Antero Koskenhovi (före detta Kettunen) och Aina Christina Jurva.
 • Valter, född 1899-09-13 i Sääksmäki socken. Deltog i finska frihetskriget 1918, tillhörande Kalms bataljon. Inskriven i postverket i Finland 1919 i april. Tjänstgör i postkupé å linjen Joensuu--Nurmes sedan 1923. Gift 1925-10-05 i Kides socken med Helmi Irma Katriina Simonen, född 1899-01-04 i Kontiolaks socken, postexpeditionsföreståndarinna för Pälkjärvi station, dotter av folkskolläraren Mikko Simonen och Anna Katri Puittinen.
 • Eino, född 1904-03-27 i Sääksmäki socken. Anställd vid postkontoret i S:t Michel.

TAB 9

Ture Evert (son av Adolf Oskar, Tab. 7), född 1865-03-22 i S:t Michel. Student i Helsingfors 1885-06-09. Kameralexamen 1891-05-30. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen i Finland. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1892-01-23. Bokhållare vid Fagernäs dårvårdsanstalt 1894-08-00. Landskanslist i Uleåborgs län 1898-09-26. Avsked 1899. T. f. sekreterare hos kretsnämnden i S:t Michels län 1903. T. f. kronolänsman i Pyhäjärvi, Säräisniemi och Haapavesi snr. Pressombudsman i Kexholm 1905-06-22. Landskanslist i S:t Michels län 1907. Avsked. Biträde hos domhavanden i Jyväskylä domsaga 1911 och tillika t. f. kronolänsman i Keuru. Kronolänsman i Jurva distrikt 1914-12-02. Transp. till Kelviå distrikt 1915-09-23 och till Alajärvi distrikt 1917-07-14. Tillika forstkassör i Alajärvi revir 1918-01-19--1922-02-14. FFrK4kl 1918. T. f. häradsskrivare i Viitasaari härad 1926 i maj. Gift 1:o 1895-05-12 i S:t Michel med Hulda Vilhelmina Söderlund, adopt. Sundström, från vilken han 1913-12-18 blev skild, född 1865-04-25 i Kristinestad, dotter av sjökaptenen Josef Vilhelm Söderlund och Sofia Vilhelmina Engman. Gift 2:o 1914-10-29 i Alavo socken med Selma Lydia Grönlund, född 1888-04-08 i Urdiala socken, dotter av handlanden i Urdiala Gustaf Evert Grönlund och Maria Henrika Koskinen.

Barn:

 • 1. Elna Florence, född 1899-09-29 i Kristinestad.

TAB 10

Adolf Fredrik (son av Bernt Johan, Tab. 4), född 1760-08-16 i Nykyrko socken. Student i Åbo 1783-04-10. Lantmäteriauskultant s. å. 23/8. Vice lantmätare 1785-03-14. Kommissionslantmätare i Kymmenegårds län 1793-07-05. Lantmäteridirektörs titel 1795-11-16. Tillika salpetersjuderistyresman i Nylands och Tavastehus, Kymmenegårds samt Åbo och Björneborgs län s. å. 8/12. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 89. 1818-01-28. Kommissionslantmätare i S:t Michels län 1820-08-29. RBS:tAO3kl 1829-01-07. Kommissionslantmätare i Vasa län 1833-11-26. Död 1841-09-12 Tyllilä Ägde Tyllilä och Gröndal i nämnda socken. Gift 1794-06-24 med Maria Elisabet Argillander, född 1764-02-18 på Gröndal, död 1826-01-25 på Tyllilä, dotter av salpetersjuderidirektören Abraham Argillander och Maria Helsingius.

Barn:

 • Elisabet Margareta, född 1795-05-12 på Gröndal, död 1875-12-09 i Viborg. Gift 1819-09-17 på Gröndal med häradshövdingen i Kexholms södra domsaga Sigfrid Christian Calonius, född 1779-01-27 i Kristina socken, död 1837-09-09 i Kexholm.
 • Maria Fredrika, född 1796-10-11 på Gröndal, död 1823-11-09 på Tyllilä. Gift 1819-03-25 på sistnämnda egendom med majoren Magnus Otto Furumarck, född 1774, död 1823.
 • Anna Charlotta, född 1797-11-13 på Gröndal, död där 1885-09-02. Gift 1827-08-03 med sin kusin, kommissionslantmätaren Carl Gustaf Godenhielm, född 1798, död 1856.
 • Bernt Abraham, född 1799. Vice häradshövding, artist. Död 1881. Se Tab. 11
 • Gustava Henriette, född 1800-11-05 på Gröndal, död 1837-08-27 i Viborg. Gift 1829-12-28 med häradshövdingen i Kexholms domsaga Gustaf Adolf Palmgren, född 1800-11-29, död 1844 3/10 i Kexholm.
 • Sofia Vilhelmina, född 1802-07-02 på Gröndal, död 1886-10-28 i Heinola. Gift 1833-06-24 med kommissionslantmätaren i S:t Michels län Anders Fredrik Hirn, född 1799-04-30, död 1885-10-05 i Heinola.
 • Agneta Lovisa, född 1803-09-29 på Gröndal, död ogift 1822-11-05 på Tyllilä.
 • Adolf Henrik Villehad, född 1805. Häradshövding. Död 1879. Se Tab. 12
 • Carl Emil, född 1808-04-10 på Tyllilä, död där 1809 -04-18.

TAB 11

 • Bernt Abraham (son av Adolf Fredrik, Tab. 10), född 1799-03-30 Gröndal Student i Åbo 1817-03-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1820-12-19. Vice häradshövding 1826-06-20. Genomgick målar- akademien i S:t Petersburg 1827--1832. Lärare vid finska konstföreningens ritskola 1848--1869. Död 1881-12-14 i Helsingfors. Han gjorde sig känd i synnerhet som målare av altartavlor och var en av den finska konstens banbrytare. Gift 1832-08-16 med Alexandra Fredrika Hornborg, född 1804-09-02 på Lill-Tavastila i Kymmene socken, död där 1871-04-14, dotter av läkaren, kollegiiassessorn Johan Henrik Hornborg och Catharina Linde.

Barn:

 • Bernhard Fredrik, född 1840-03-07 i S:t Petersburg. Student i Helsingfors 1858-09-23. Filosofie kandidat 1862-05-30 och promov. filosofie magister ultimus 1864-05-31. Lektor i tyska språket vid universitetet i Helsingfors 1866-10-22. RRS:tAO3kl 1886-03-29. Avsked 1901-01-24. Deltog i grundläggandet av privata finska fruntimmersskolan i Helsingfors ävensom dess fortsättningsläroverk och blev, efter skolans övertagande av finska staten, jämte sin hustru förordnad att vara ledare för nämnda fortsättningsläroverk, vid vilken befattning han kvarstod till utgången av läsåret 1904--1905. Professors titel 1906-06-21. Död barnlös 1912-09-30 i Helsingfors. Han var en framstående pedagog och skriftställare. Gift 1867-06-10 i Helsingfors med Ida Gustava Lindroos, född 1837-07-01 i nämnda stad, död där 1913-06-25, dotter av tulluppsyningsmannen Abraham Lindroos och Gustava Laurén. Hon var känd genom sin utmärkta pedagogiska verksamhet.

TAB 12

Adolf Henrik Villehad (son av Adolf Fredrik, Tab. 10), född 1805-11-29 Gröndal Student i Åbo 1821-09-21. Auskultant i Åbo hovrätt 1827-06-20. Vice häradshövding 1831-12-22. Häradshövdings n. h. o. v. 1845-04-27. Häradshövding i Lappvesi domsaga 1847-10-04. Dömd tjänsten förlustig med åtnjutande av lagenlig pension 1863. Död 1879-06-09 i Heinola. Ägde Tyllilä gård och Kaitakoski tullkvarn i Mäntyharju socken. Gift 1834-07-15 Rantala

Barn:

 • Adolf Villehad, född 1835-04-25 i Kexholm, död där s. å. 27/9.
 • Adolfina, född 1836-09-21 i Sakkola socken, död 1837-09-25 i Kexholm.
 • Alfons Villehad, född 1838-07-20 i Kexholm, död 1844-09-06 på Tyllilä i Mäntyharju socken.
 • Adolfina, född 1840-08-05 i Viborg. Förordnades efter mannens död att förestå Alavo postkontor, men skildes därifrån 1879 till följd av upptäckta oordningar i tjänsten och dömdes av domstol att mista livet, men benådades med livstids tukthusstraff. Död 1905-09-12 i Helsingfors. Gift 1863-09-27 på Tyllilä med postförvaltaren i Alavo Achilles Ulrik Mallén, född 1839-05-25, död 1873-04-16 i Alavo.
 • Uno Leonard, född 1842. Postförvaltare. Död 1903. Se Tab. 13
 • Ture Bernt Villehad, född 1843-07-06 på Tyllilä, död där 1844-08-30.
 • Emil Mortimer, född 1844-09-16 i Viborg. Junkare vid Nyslottska infanteriregementet. Fänrik därst. 1863-11-26. Underlöjtnant 1864-11-09. Löjtnant 1867-11-14. Stabskapten 1869-04-06. Kaptens avsked 1871-10-23. E. länsman vid Systerbäcks gevärsfaktori i Nykyrka socken 1873-09-01. Sedan denna befattning indragits 1875-03-18 anställd vid nämnda gevärsfaktori. Avsked 1878. Död ogift 1880-07-03 i Helsingfors.
 • Lars Agaton, född 1845. Hovrättsassessor. Död 1895. Se Tab. 15
 • Ivar Bernt Villehad, född 1847-09-21 i Viborg. Kadett i Fredrikshamn 1860-09-30. Underlöjtnant vid Kexholmska, kejsarens av Österrike, grenadjärregementet 1868-07-24. Löjtnant därst. 1872-04-28. Stabskapten 1873-09-11. Transp. till 23. artilleribrigaden med löjtnants grad s. å. 17/11. Stabskapten därst. 1875-11-06. Transp. till Viborgs fästningsartilleri 1877-06-28. Kapten därst. 1878-12-30. RRS:tStO3kl 1880-06-16. Transp. till Vladivostokska fästningsartilleriet s. å. 28/7 och till östra sibiriska artilleribrigaden 1883-06-30. Överstelöjtnants avsked 1884-04-03. T. f. kollega i ryska språket vid elementarskolan i Heinola 1886. Pressombudsman i nämnda stad 1890-01-18. Avsked från denna befattning s. å. 15/10. 2:e expediter vid postkontoret i Viborg 1891-04-04. 1:e expeditör vid postkontoret i Åbo s. å. 12/9. Död ogift 1894-06-22 i nämnda stad.
 • Ida Fredrika Gabriela, född 1849-10-08 i Mäntyharju socken.
 • Adolf Henrik, född 1853. Telegrafist. Död 1902. Se Tab. 17

TAB 13

Uno Leonard (son av Adolf Henrik Villehad, Tab. 12), född 1842-07-19 i Viborg. Underofficer vid 2. finska linjebataljonen 1858. Avsked med kollegiregistrators grad 1862-04-01. Extra ordinarie kammarskrivare vid postverket 1863-10-09. Kammarskrivare vid postdirektionen 1864-08-24. Yngre resepostexpeditör 1871-01-31. Äldre resepostexpeditör 1876-03-14. Född född postförvaltare i Björneborg 1878. Postförvaltare i Mariehamn 1878-08-28. Tillika stadsfiskal därst. 1881---1889. RRS:tAO3kl 1890-04-13. Postinspektör i 10:e postdistriktet 1896-12-22. Hugnad med en briljanterad ring 1898-04-17. T. f. chef för postkupéerna 1899-11-14. T. f. generaldirektörsadjoint 1902. Publicist. Död 1903-08-30 i Mariehamn. Gift där 1880-10-22 med Nanny Lovisa Calonius, född 1858-06-09 i Degerby på Åland, dotter av tullförvaltaren i Mariehamn Carl Johan Calonius och Henriette Lovisa Åkerman.

Barn:

 • Nils Olof Johan Villehad, född 1883-04-05 i Mariehamn. Ingenjör, utexaminerad från Chalmerska institutet i Göteborg 1908-06-09. Fartygskonstruktör hos aktiebolag Sandvikens skeppsdocka och mek. verkstad i Helsingfors. Ingenjör vid aktiebolag W:m Crichton & C:o i S:t Petersburg. Död ogift 1916-11-20 i Helsingfors.
 • Bertil Fredrik Magnus Leonard, född 1885. Vice häradshövding. Se Tab. 14
 • Carin Valborg Frida Elisabet, född 1892-06-17 i Mariehamn. Gift där 1912-12-30 med lotsfördelningschefen i Vasa distrikt, sjökaptenen och kaptenlöjtnanten Ilmari Alexander Jokinen, född 1878-08-25 i Helsingfors.

TAB 14

Bertil Fredrik Magnus Leonard (son av Uno Leonard, Tab. 13), född 1885-07-20 i Mariehamn. Student i Helsingfors 1904-05-31. Auskultant i Åbo hovrätt 1907-10-11. Advokat i Helsingfors. Vice häradshövding 1910-12-20. Föreståndare för Privatbankens i Helsingfors notariatavd. 1916-10-01. Avgick från denna befattning 1920. Skattmästare hos Genealogiska samfundet i Helsingfors 1918--1921. Honorar attaché vid Finlands beskickning i Paris 1922-08-31--1925-04-01. Ånyo advokat i Helsingfors 1925-05-01. Ägde en tid château de la Vicomté i Frankrike. Gift 1912-02-19 i Helsingfors med grevinnan Carin''''' '''Hedvig Augusta Creutz, född 1893-02-23 Malmgård

Barn:

 • Bernt Adolf Fredrik Leonard, född 1913-01-31 i Helsingfors.
 • Juliana Carin Nanny Hortense, född 1915-03-01 i Helsingfors.
 • Henriette Carin Maria Elisabet, född 1918-04-24.

TAB 15

Lars Agaton (son av Adolf Henrik Villehad, Tab. 12), född 1845-10-17 i Viborg. Student i Helsingfors 1866-09-17. Auskultant i Viborgs hovrätt 1870-06-15. Vice häradshövding 1872-12-18. Notarie vid rådsturätten i Viborg 1873-02-21. Justitierådman i nämnda stad 1874-03-30. Assessor i Viborgs hovrätt 1893-05-08. 1895-05-13 i Viborg. Gift 1875-08-20 i Kristina socken med Anna' Kamy'''Zenaide Brunou, född 1852-12-09 i nämnda socken, död 1912-02-27 i Viborg, dotter av kyrkoherden i Kristina pastorat filosofie magister Carl Paul Collin Brunou och Ingrid Vilhelmina Slöör.

Barn:

 • Claes Edvin, född 1876-06-16 i Viborg. Student i Helsingfors 1894-06-06. Biträdande stadsfiskal i Viborg 1907-01-21--1913-03-21. T. f. politierådman därst. 1913-05-05. Blev 1915 på administrativ väg avlägsnad från befattningen. Häktad s. å. 28/4 och förd till S:t Petersburg, där han hölls fängslad i åtta månader, åtalad och dömd för 31 särskilda brott mot den s. k. likställighetslagen. Tjänsteman vid Kauppapankki Osakeyhtiö's huvudkontor i Viborg. FFrK2kl 1918. Ånyo biträdande stadsfiskal i nämnda stad 1919-05-14. Död ogift 1922-12-05 i Viborg.
 • Carin, född 1881-11-29 i Viborg. Kontorist vid Föreningsbankens i Finland, sedan Nordiska Föreningsbanken, kontor i nämnda stad 1898-09-01. Prokurist därst. Tjänsteman vid bankens kontor i Helsingfors 1919-03-01.
 • Lars Sigurd, född 1889-08-28 i Viborg. Student i Helsingfors 1908-06-04. Anställd hos aktiebolag Valkiakoski i Sääksmäki socken. Död ogift 1918-04-25 i Valkiakoski, mördad av de upproriska.

TAB 16

Karl Villehad (son av Lars Agaton, Tab. 15), född 1879-02-26 i Viborg. Student i Helsingfors 1897-06-05. Affärsman. Köpte 1905 smörexportfirman Finnish Butter Agency i Newcastle i England. Direktör för Valio smörexportaffär i Hangö. För aktiebolag Temperator i nämnda stad. Verkst. direktörsadjoint vid Finska träsliperiföreningen 1920. Gift 1907-06-16 i Helsingfors med Ingrid Hofström, född 1888-07-19 i Kuopio, dotter av överstelöjtnanten Bernt Rudolf Hoffström och Elin Maria Lovisa Brunou.

Barn:

 • Lars Erik, född 1908-11-13 i Tammerfors.
 • Elsie Beatrice, född 1912-04-18 i Hangö.

TAB 17

Adolf Henrik (son av Adolf Henrik Villehad, Tab. 12), född 1853-04-04 i Mäntyharju socken. Farmaceut 1873-09-13. Telegrafuppsyningsman vid telegrafcentralstationen i Helsingfors 1885-08-12. Transp. till Borgå station 1886-02-13. Telegrafist av 4. kl. 1887-01-13. Transp. till Fredrikshamns station s. å. 7/2, därefter till Helsingfors station och åter till Fredrikshamns station 1888-09-13. Avsked 1890-06-13. Återgick till apotekarbanan. Död 1902-06-13 i Pielavesi socken. Gift 1878-04-28 i S:t Michel med Gunda Amanda Kiuru, från vilken han 1901-02-18 blev skild, född 1855-08-12 i S:t Michel, död där 1927-08-19, dotter av handlanden därst. Peter Kiuru och Aurora Amalia Landgren. Hon erhöll 1904 tillstånd att idka bokhandelsrörelse i Kangasniemi kyrkoby.

Barn:

 • Allan Mortimer, född 1879-05-08 i Kangasniemi. Praktikant vid statsjärnvägarna i Finland. Tjänsteman vid postkontoret i S:t Michel.
 • Torsten Villehad, född 1881-02-09 i Kangasniemi, död där s. å. 10/4.

TAB 18

Johan Godhe, adlad Godenhielm (son av Hans Hansson Godhe, Tab. 1). Student i Åbo 16754. Auskultant i Åbo hovrätt 16801. Handlingsskrivare därst. s. å. 1. notarie 1684. Adlad 1691-01-12 jämte sin broder Peter för farfaderns förtjänster (introd. 1693 under nr 1217). Häradshövding i Stor Savolaks domsaga 1692-07-16. Sekreterare i förutn. hovrätt 1693-04-20. Assessor därst. 1697-05-10. Död 1714-09-04 i Stockholm under flykten för ryssarna samt begraven s. å. 6/9 i Jakobs kyrka. Ägde Näyhälä hemman i Kumo socken. Gift 1689 med Sofia Catharina Rosendal, död 1715-10-03 i Stockholm och begraven s. å. 6/10 i Jakobs kyrka, dotter av assessorn Erik Andersson, adlad Rosendal, och Margareta Bryggert.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1690-12-29, död 1766-06-06 Hovgård. Gift 1713-12-20 i Stockholm med häradshövdingen i Nedre Sääksmäki härad Anders Andersson Ignatius, född 1682-06-00 i Helsingfors, död 1737-09-10 Voipaala
 • Hebbla Christina, född 1692. Död 1749 Kägra Gift 1:o 5 1712-07-24 i Åbo med prosten och kyrkoherden i Helsingfors, magister Johan Wång, död 1728-12-26. Gift 2:o 1730-07-09 i Helsingfors med lektorn vid Borgå gymnasium och kyrkoherden i Lappträsks församl. Jonas Löngreen, född i Jönköping, död 1747-08-06
 • Johan, född 1693-06-14, död 1694-03-30 och begraven s. å. i Kumo kyrka
 • Eleonora, född 1695, död 1772-10-28 i Åbo. Gift 1719-05-17 med häradshövdingen Simon Ruuth B, född 1691, död 1736.
 • Maria Elisabet, född 1697, död 1739-05-05. Gift 1719-12-20 i Stockholm med föreståndaren vid Själö hospital Jöns Castin, begraven 1746-02-26.
 • Carl Fredrik, född 16993 i Åbo. Volontär vid livgardet3 1715-06-03. Rustmästare 1716. Förare s. å. Sergeant 1717. Sekundlöjtnant vid Västerbottens infanteriregemente 1718-03-18. Löjtnant därst. 1719-12-29. Drunknade 1722-10-00 på resa mellan Stockholm och Västerbotten tillika med sin fästmö Christina Pipping, och utgick med honom denna ättegren.
 • Hedvig, född 1701, död 1775-01-05 (1774-12-17) i Helsingfors. Gift med landskamreraren i Nylands län Samuel Barck, född 1678-06-12, död 1738-02-20 i Nurmijärvi socken.1
 • Catharina, född 1702, död 1741-05-30. Gift 1723-08-23 med kaptenen Gotthard Georg von Rehausen, i hans 2:a gifte, född 1689, död 1752.
 • Erik. Styckjunkare vid amiralitetet. Död ogift under fångenskap i Ryssland.
 • Anna Johanna, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: