:

Segerstråle nr 2100

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Segerstråle nr 2100 †

Adlad 1773-06-14, introducerad 1776. Utdöd 1825-05-01.

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 156 bland adelsmän, utdog med stiftaren själv. Dessförinnan hade dock denne genom kejserligt reskript 1816-11-17 erhållit tillstånd att på sin adliga ätt adoptera sin frus systerdotters man, majoren, sedermera kronofogden Abraham Nohrström, och 1818-10-13 blev denne introducerad på riddarhuset i Finland på adliga ätten Segerstråles namn och nummer (156). Denna finska adliga ätt fortlever såväl i Finland som i Sverige, dit en medlem, vice häradshövdingen Georg Otto Segerstråle, född 1860, död 1914, överflyttade 1905.


  • Arvid Iflander. Uppgives varit stadsnotarie i Kristianstad, men finns ej hos Enghoff, Kristianstads magistrat. Gift med Brita Scharpf, dotter av en kaptenlöjtnant Scharpf.

Barn:

  • Nils Iflander, till Osaby i Tävelsås' socken, Kronobergs län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte. Född 1690-10-24. Antagen i krigstjänst 1709-12-06. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1710. Mönsterskrivare vid Östgöta infanteriregemente 1711. Sergeant vid Östgöta tremänningsregemente 1712. Fältväbel vid Östgöta tremänningsregemente 1715. Adjutant 1719-10-12. Adjutant vid Kronobergs regemente 1723-08-26. Fänrik vid Kronobergs regemente 1729-06-19. Löjtnant 1743-05-03. Kaptenlöjtnant 1749-05-09. Regementskvartermästare 1750-03-20. Kapten 1752-06-23. RSO 1761-11-23. Avsked 1761-12-22. Död 1778-03-15 på Osaby. [G. Hyltén-Cavallius, Kronobergs regementes officerskår (1897).] 'Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710-02-28 och träffningen med ryssarna vid södra eller Baggens-Stäket 1719-08-14.' Gift 1:o 1730-03-06 på Osaby med Elisabet Ulfsax i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1719-11-29 på Osaby med löjtnanten Axel Lillie af Greger Mattssons ätt, född 1693, död 1728), född 1695-10-24, död 1740-08-01 på Osaby, dotter av löjtnanten Per Ulfsax, och Catharina Bock af Näs. Gift 2:o med Brita Christina Blom, dotter av en brukspatron.

Barn:

  • 1. Carl Fredrik Iflander, adlad Segerstråle, född 1734-01-02 på Osaby. Volontär vid Kronobergs regemente 1746. Korpral 1747. Rustmästare och sergeant vid Kronobergs regemente 1750. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1757-01-00. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1758-07-07. Premiärlöjtnant 1759-06-09. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1761-06-22. Stabskapten vid Nylands infanteriregemente 1770-05-22. RSO 1772-09-01. Adlad 1773-06-14 (introducerad 1776 under nr 2100). Regementskvartermästare vid Nylands infanteriregemente 1776-05-08. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1777-10-22. Major 1783-06-25. Avsked 1796-10-09. Bosatte sig i Finland och immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-07 under nr 156 bland adelsmän. Död 1825-05-01 på Gilders rusthåll i Lomböle i Borgå socken, Finland samt slöt själv på svärdssidan sin adliga ätt. 'Han var under tjänsten i Frankrike bland annat med i bataljerna vid Hastenbeck och Bergen, i Bergen blev han blesserad i högra armen. Bevistade även med tapperhet finska kriget 1788–1790.' Gift 1780-05-18 på Gammelgård i Borgå socken med Anna Margareta Munsterhjelm, född 1750-09-08 Okkola

Barn:

  • En dotter, född 1781-05-00, död 1781-06-26.
  • Catharina Elisabet, född 1782-06-12 i Brattnäs by av Borgå socken, död 1865-10-17 i Borgå. Gift 1815-06-06 på Lomböle Gilders med kapellanen i Pukkila kapell av Borgå socken, vice pastorn Henrik Ingell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1805-03-10 med Christina Catharina Bonberg, född 1783-02-03, död 1814-11-21, dotter av Johan Bonberg och Maria Ahllund), född 1773-04-18 i Mäntsälä socken, död 1837-08-25 i Pukkila.
  • Anna Ulrika, född 1783-12-22 i Brattnäs by av Borgå socken, död ogift 1810-06-06 Hummelsund
  • Carl Niklas, född 1787-05-25 i Brattnäs by av Borgå socken. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1795-10-00. Kadett på Haapaniemi 1802-01-14–1805-09-30. Sekundadjutant vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår 1805-12-20. Kornett vid Nylandsbrigadens lätta dragonkår. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809 samt blev blesserad vid Sundby 1808-03-00. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1810. Död ogift 1814-04-02 på Gilders rusthåll.
  • Maria Charlotta, född 1791-07-24 i Brattnäs by av Borgå socken, död ogift 1857-01-20.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: