:

Von Numers nr 596

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Numers nr 596

Adlad 1653-08-20, introd. 1654.


1KrAB. 2Lk. 3Wä. 4RHKl. 5von Hagemeister. Materialien zn einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 6Sk. 7Ha. 8Um. 9Esbo kyrkoarkiv. 10Helsingfors kyrkoarkiv. 11SH. Liber eaus. Vol. 156, p. 4 (OÄ). 12Medd. av amanuens R. Rosén, Helsingfors.

 • Ätten, som ej sedan 1836 varit representerad i Sverige, immatrikulerades 1818-01-30 på riddarhuset i Finland under nr 50 bland adelsmän och på riddarhuset i Riga under nr 137 samt fortlever såväl i dessa länder som sannolikt även i Ryssland.

Numers%20A59600.jpg

TAB 1

Jakob Numers. Borgare och handelsman i Lübeck.

Barn:

 • Lorentz Numers, adlad von Numers, född i Lübeck. Borgare och handelsman i Narva. Rådsförvant samt slutligen borgmästare och burggreve därst. Erhöll 1649-09-28 tillstånd att hålla öppen källare i nyssn. stad. Adlad 1653-08-20 (introd. 1654 under nr 596). Erhöll 1660 jämte sin broder Levin godsen Moisekats och Kangositz i Pölwe socken i Livland i förläning5. Gift med Margareta Fock, död änka, bisatt 1695-04-21 i svenska kyrkan i Narva12, dotter av lantrådet Hans Fock och Helena Pröbsting samt syster till herrarna Fock, adlade Fock B.

Barn:

 • Johan. Fänrik vid Kronobergs regemente 16601. Död ung och ogift på sina resor i Frankrike.
 • Albrekt. Löjtnant vid amiralitetet2 1702-01-22. Fången 1704-05-04 i en träffning på Peipussjön2. Död ogift 1716 under rysk fångenskap i Kaluga.

TAB 2

Lorentz (Son av Lorentz Numers, adlad von Numers, Tab. 1). Konduktör vid fortifikationen. Löjtnant vid artilleriet i Narva 1668-08-29. Var konduktör därst. 1673. Fortifikationskapten vid ingermanländska staten 1674. Major och kommendant i Stralsund s. å. Död 1676 i nämnda stad. Gift med Catharina Jonasdotter, adlad Appelberg, som levde änka 1676-06-20. Då hon av konung Carl XI fick några hemman i Östergötland under frälsefrihet, dotter av räntmästaren i Narva Jonas Persson Appelberg och Brita Appelbom.

Barn:

 • Margareta Hedvig, född 1670, levde änka. Gift 1701-04-28 i Stockholm med rådmannen därst. Olof Siljeström, född 166(6), död 1726-11-11.
 • Brita, född 1672, död 1754-08-18 på Lövnäs. Gift med ryttmästaren Johan Cremer, född 1665, död 1698.
 • Lorentz, född 1673. Överste. Död 1736. Se Tab. 3
 • Maria, född 1674, levde 1723, död ogift.

TAB 3

Lorentz (son av Lorentz, Tab. 2), född 1673. Volontär vid överste Sparrfelts regemente i Brabant 1693-04-00. Fänrik därst. s. å. Löjtnant vid E. Sparres regemente i fransk tjänst 1697. Adjutant vid M. Stenbocks armé i Livland 1701. Löjtnant vid dalregementet s. å. 6/8. Grenadjärkapten i holsteinsk tjänst 1702. Major vid en bataljon i Stade 1711. Överstelöjtnant vid guvernörsregementet i Wismar 1713-06-02. Konfirm.fullm. 1715-04-15. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1716-07-11. Interimsöverste för Hälsinge regemente 1717-12-07. Överstelöjtnant vid samma regemente 1721-12-12. Överste för Tavastehus läns infanteriregemente 1728-02-29 och för Kalmar regemente 1734-12-18. Död 1736-03-20. Han bevistade med jämtländska armén fälttåget i Norge 1718. Gift med Charlotta Dorotea Bruncrona, född (1700), död 1767-03-29 i Stockholm Klara förs., Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Lorentz Brun, adlad Bruncrona, och Dorotea Lucretia Schaum.

Barn:

 • Carl Mauritz, född 1714. Löjtnant. Död 1754. Se Tab. 4.
 • Fredrik Magnus, född 1726. Överste. Död 1796. Se Tab. 18.

TAB 4

Carl Mauritz (son av Lorentz, Tab. 3), till Prästkulla i Tenala socken, Finland. Född 1714. Kom i tjänst 1728. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1732-09-06. Löjtnant i fransk tjänst. Fänrik vid Hälsinge regemente 1738-03-29. Kornett vid Nylands dragonregemente 1742-02-19. Löjtnant därst. Död1 1754-03-04 Keljo Han bevistade franska arméns kampanj vid Rhenströmmen samt finska kriget på 1740-talet. Gift med Beata Charlotta Giös, född 1715-02-02 i Strängnäs, död 1764-04-05 och begraven s. å. 9/4 i Esbo socken, Finland, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf Giös, och Sofia Elisabet Klingspor.

Barn:

 • Christina Charlotta, död 1750 Otnäs å. 2/8 [9].
 • Carl Johan, född 1745, död 1756 på Otnäs9 och begraven s. å. 16/12.
 • Adolf Fredrik, född 1746. Levde utan tjänst. Död 1809. Se Tab. 5.
 • Gustaf, född 1752. Generalmajor. Död 1826. Se Tab. 11

TAB 5

Adolf Fredrik (son av Carl Mauritz, Tab. 4), till Otnäs i Esbo socken, Finland. Född 1746-07-27. Levde utan tjänst på denna sin egendom. Död där9 1809-04-03. Gift 1768-02-10 med Agneta Sofia Munck af Fulkila, född 1740-07-15, död 1813-02-18 på Otnäs9, dotter av kornetten Claes Göran Munck af Fulkila, och Magdalena Eleonora von Rehausen.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1768-11-13 på Otnäs, liksom syskonen9, död där9 1775-09-08.
 • Lorentz Johan, född tvilling 1770-05-25, död s. å. 16/6 på Otnäs9.
 • Gustaf, född tvilling 1770-05-25, död s. å. 7/6 på Otnäs9.
 • Gotthard, född 1771-07-09. Fänrik vid arméns flotta 1783-09-17. Död 1787-03-15 i Göteborg.
 • Gustaf Adolf, född 1773-01-12, död 1775-08-29 på Otnäs9.
 • Claes Johan, född 1774. Kapten. Död 1856. Se Tab. 6
 • Sofia Albertina, född 1775-03-12, död s. å. 26/5 på Otnäs9.
 • Anna Fredrika, född 1776-05-02, död 1798-11-05 i Lovisa och begraven 1799-03-31 i Esbo socken9. Gift 1795-06-19 på Otnäs9 med kaptenen, friherre Erik Magnus Ulfsparre af Broxvik, i hans 1:a gifte, född 1766, död 1809.
 • Hedvig Eleonora, född 1777-09-25, död 1787-01-17 på Otnäs9.
 • Jakob Reinhold, född 1778. Major. Död 1842. Se Tab. 9
 • Vilhelm Anders, född 1780-01-14, död 1786-10-09 på Otnäs9.
 • Agneta Lovisa, född 1781-07-25, död 1787-01-17.
 • Maria Charlotta, född tvilling 1782-09-04, död s. å. 13/11 på Otnäs9.
 • Eva Juliana, född tvilling 1782-09-04. Död 1783-01-17 på Otnäs9.

TAB 6

Claes Johan (son av Adolf Fredrik, Tab. 5), född 1774-01-31 Otnäs Rustmästare vid änkedrottningens liv regemente 1781-07-06. Sergeant vid arméns flotta 1788-07-16. Fänrik därst. 1789-05-05 och bevistade s. å. 24/8 sjöslaget vid Svensksund, varest han blev fången hos ryssarne. Fänriks fullm. 1790-07-22. Sekundadjutant vid Stackelbergska regementet 1793-12-16. Löjtnant därst. 1796-10-05. Tjänstg. 1808 på Sveaborg och blev vid fästningens övergång s. å. 3/5 åter fången hos ryssarna samt förd till Kadnikov. Kaptens avsked ur svensk tjänst 1810-05-15. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 50 bland adelsmän. Död 1856-06-05 på Hagalund i Esbo socken. Gift 1810-09-13 Sköldvik

Barn:

 • Henriette Sofia Eugenie, född 1811-11-04 på Otnäs, död 1813-11-14.
 • Vilhelmina Fredrika Charlotta, född 1813-05-26 på Otnäs9, död 1852-09-16 i S:t Marie socken. Gift 1847-06-24 i Esbo socken med kyrkoherden i Nousis pastorat Fredrik Vilhelm Rancken i hans 2:a gifte (gift 1:o med Johanna Elisabet Ekman, född 1797-06-24 i Nystad, död 1846-03-11 i S:t Marie socken, dotter av borgmästaren Carl Christoffer Ekman och Sara Elisabet Gadolin. Gift 3:o 1853 med Sofia Ulrika de Besche, född 1813-09-09 i Birkkala socken, död 1892-05-17 i Nådendal, dotter av kaptenen Gerard Carl Gabriel de Besche, och Eva Albertina Granfelt), född 1805-05-31 i Bjärnå socken, död 1879-08-15 i Nådendal.
 • Carl Johan Oskar, född 1814. Statsråd. Död 1881. Se Tab. 7.
 • Axel Vilhelm Edvard, född 1816-01-27 på Björnholm9 i Esbo socken. Student i Helsingfors 1834-04-01. Auskultant i Åbo hovrätt 1841-06-09. Vice häradshövding 1846-06-20. Extra ordinarie kopist i senaten för Finland 1847-12-21. Ständig ledamot av poliskammaren i Helsingfors 1851-02-28. Tillika vice landskamrerare i Nylands län 1853-04-12. RRS:tStO3kl 1859-04-24. Avsked 1862-02-04. Död ogift 1865-07-27 i Helsingfors.
 • Henriette Sofie, född 1817-03-11 på Björnholm9, död s. å. 30/11 på Otnäs.
 • Gustaf Reinhold, född 1818-03-02. Porte-épéefänrik vid 6. finska linjebataljonen. Fänrik vid gamla ingermanländska infanteriregementet 1839-04-10. Transp. till prins Carls av Preussen infanteriregemente s. å. 2/8. Underlöjtnant därst. 1841-05-06. Löjtnant 1846-04-28. Stabskapten 1849-03-24. RRS:tStO3kl 1850-11-03. Kapten 1853-03-22. Transp. till 2. depåskarpskyttebataljonen 1854-02-20. Död ogift s. å. 17/10 på Hagalund.
 • Claes Abraham, född 1824-02-02 på Björnholm9, död 1826-02-06 i Helsingfors.
 • Angelique Gustava, född 1829-09-05, död 1922-04-17 i Borgå. Gift 1:o 1856-11-16 i Helsingfors med löjtnanten vid 3. finska linjebataljonen Carl Alexander Wirenius, född 1825-02-16, död 1864-08-29 i Borgå socken. Gift 2:o 1869-09-30 i nämnda socken med kofferdikaptenen Jakob Ferdinand Öfverström, född 1834-08-15 i Helsingfors, död 1910.

TAB 7

Carl Johan Oskar (son av Claes Johan, Tab. 6), född 1814-12-15 på Björnholm9 i Esbo socken. Student i Helsingfors 1833-10-04. Auskultant i Åbo hovrätt 1839-06-21. Vice häradshövding 1844-06-20. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland Justitiedepartement s. å. 20/12 och i senatens ekonomidepartement 1845-04-22. Kopist i senatens ecklesiastikexpedition 1847-11-23. Kanslist därst. 1855-06-26. Protokollssekreterare 1858-08-17. RRS:tAO 3kl 1867-04-28. Referendariesekreterare i senatens militie expedition 1873-04-15. RRS:tStO2kl 1877-04-29. Avsked med statsråds titel 1879-10-08. Död 1881-07-10 i Helsingfors. Gift där 1858-10-10 med sin syssling Hedvig Constantia Fredrika Ehrenstam, född 1830-10-18 i Karlskrona, död 1863-09-24 i Stockholm under en resa, dotter av statsrådet Johan Fredrik Ehrenstam, och Constance Sofia Carolina af Trolle A. Gift 2:o 1866-03-02 i Helsingfors med sin syssling och sin 1:a frus kusin Herlofina Elisabet Christina af Trolle, född 1838-09-13, död 1884-10-18 i Helsingfors, dotter av kaptenlöjtnanten August Edvard af Trolle A, och Christina Dorotea Lindvall.

Barn:

 • 1. Henriette Constantia Helena, född 1859-09-14, död 1862-09-02.
 • 1. Carl Johan Agaton, född 1861-10-21 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Transp. till Nikolajevska kavalleriläroverket 1881-07-03 och senare till Constantinovska militärläroverket. Underlöjtnant vid 1., Nylands, finska skarpskyttebataljon 1883-08-24. Löjtnant därst. 1888-03-31 med tur från 1887-08-24. Transp. till ständiga kadern av finska militärens reserv 1890-11-06. T. f. chef för Artsjö reservkompani s. å. 17/11. Stabskaptens avsked 1895-05-02. Kommissarie vid poliskåren i Charkov. Titulärråd. Kollegiiassessor 1900-07-25 med tur från 1899-11-05. Hovråd. RRS:tStO3kl. Polismästare i Kuopio 1902. Avsked 1904-12-20. Uppsyningsman vid Herraskoski kanal i Virdois' socken 1913. Avsked. RFinlVRO 1928-05-16. Gift 1885-08-27 i Helsingfors med Elin Olivia Hällfors, född 1863-12-29 i Laitila socken, dotter av kamreraren i senatens för Finland kammarexpedition Johan Jakob Hällfors och Sofia Olivia Pelander.
 • 1. Gustaf Sigurd Gideon, född 1863. Professor. Se Tab. 8

TAB 8

Gustaf Sigurd Gideon (Gösta) (son av Carl Johan Oskar, Tab. 7), född 1863-06-13 i Helsingfors. Student därst. 1881-05-23. Filosofie kandidat 1884-05-10 och promov. filosofie magister 1886-05-31. Med. kandidat s. å. 4/12. Med. licentiat 1891-04-09. Assistentläkare vid allmänna sjukhusets i Helsingfors barnbördsavdelning 1892-12-20. Med. och kir. doktor 1896-05-30. Avsked från nämnda befattning 1897-03-15. T. f. andre underläkare vid länssjukhuset i Viborg 1901-03-01. Andre underläkare därst. 1905-05-22. Tillika järnvägsläkare å bandelen Viborg–Valkeasaari 1906-02-08. Avsked från sistnämnda befattning s. å. 15/6. Var under världskriget 1914 och påföljande år läkare vid. G. G. Bormans lasarett för vård av sårade och sjuka krigare i Viborg. RKM 1915, RFinlVRO 1kl 1923-12-05. Avsked från underläkarebefattningen vid länssjukhuset 1928. Professors titel 1929-05-00. Gift 1902-06-09 i Viborg med sjuksköterskan Ida Cecilia Ahrenberg, född 1875-10-11 Rikkola

Barn:

 • Sigurd Valdemar, född 1903-03-20 i Viborg. Student vid Viborgs svenska lyceum 1920-05-30. Jur. kandidat 1926-03-16. Jur. licentiat 1928 och jur. doktor s. å. 16/5. T. f. byråsekreterare i utrikesministeriet s. å. Attaché vid finska beskickningen i Berlin 1929. RNO s. å. Gift 1928-10-06 i Helsingfors med Eleni Sundwall, född 1904-12-21 i Berlin. Student 1923-05-31. Filosofie kandidat 1929-03-22. Dotter av professorn vid Åbo universitet Johannes Sundwall och hans 2:a hustru Hellen Kumlin.
 • Claes Johan, född 1906-11-07 i Viborg. Student vid Viborgs svenska lyceum 1924-05-31. Med. preliminärexamen 1925-12-15. Med. kandidat 1927-09-20.
 • Gustaf Herman (Gösta), född 1912-07-31 i Kangasala socken.

TAB 9

Jakob Reinhold (son av Adolf Fredrik, Tab. 5), född 1778-11-15 Otnäs Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1789-11-10. Fänrik därst. 1790-10-20. Stabslöjtnant 1794-08-30. Stabskapten 1804-02-07. Bevistade finska kriget 1808 och blev därunder fången hos ryssarna samt förd till Kadnikov. Majors avsked ur svensk tjänst 1810-09-06. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 50 bland adelsmän. Magasinsförvaltare i Björneborg 1834-04-20. Död 1842-03-23 i nämnda stad. Gift 1804-10-14 i Helsingfors med Beata Gustava Segersteen, född 1783-09-01, död 1836-06-24 Björneborg, dotter av styckjunkaren N. N. Segersteen.

Barn:

 • Agneta Gustava, född 1805-01-18 på Sveaborg10, död 1843-09-04 i Uleåborg. Gift 1:o 1824-01-04 på Otnäs med landskamreraren i Åbo och Björneborgs län Nils Gustaf Mauritz Wænerberg, född 1798-09-15 i Leppävirta socken, död 1831-12-22 Åbo. Gift 2:o 1840-01-09 i Björneborg med kammarrådet Gustaf Leonard Gripenberg, i hans 1:a gifte, född 1804, död 1878.
 • Aurora Christina Charlotta, född 1806-01-13 på Sveaborg10, död 1815-02-20 på Otnäs.
 • Amalia Maria Lovisa, född 1807-04-25 på Niemis, död 1900-01-17 i Helsingfors. Gift 1824-01-04 på Otnäs med lagmannen Lars Gabriel Krogius, född 1793-12-03 i Leppävirta socken, död 1861-06-20 Nakkila
 • Jakobina Fredrika, född 1808-11-09 på Niemis, död 1879-05-28 i Tavastehus. Gift 1831-06-26 på Otnäs med bankdirektören Johan Henrik Nordensvan, nr 2114, född 1801, död 1862.
 • Henriette Sofia, född 1810-08-24 på Otnäs9, död där9 1812-04-27.
 • Oskar Reinhold, född 1813. Tullförvaltare. Död 1865. Se Tab. 10.
 • Antoinette Augusta, född 1817-05-04 på Otnäs9, död 1901-01-17 Mattila Gift 1837-08-22 i Björneborg med lanträntmästaren i Nylands län Carl Robert Agricola, född 1803-01-14 i Esbo socken, död 1848-01-18 i Helsingfors.

TAB 10

Oskar Reinhold (son av Jakob Reinhold, Tab. 9), född 1813-09-12 på Otnäs9 i Esbo socken. Student i Helsingfors 1833-10-04. Auskultant i Åbo hovrätt 1840-12-19. Kanslist i generaltulldirektionen 1844-06-11. Packhusinspektor i Helsingfors 1855-08-21. Tullförvaltare i Torneå 1856-08-21. Transp. först till Ekenäs 1859-08-18, sedan till Nystad 1862-09-24. Död 1865-07-10 i Nystad, dagen förr än vigsel enligt lag var tillåten. – Lyst till äktenskap med Eva Josefa Malmberg, född 1838-06-30, som genom Åbo hovrätts utslag 1866-07-04 förklarades för hans lagliga hustru.

Barn:

 • Hilda Josefina, född 1865-01-01 i Nystad, i nämnda hovrättsutslag förklarad för äkta dotter, död 1909-06-15 i Tammela socken. Gift 1885-06-09 i Nystad med agronomen Viktor Sahlberg, i hans 1:a gifte, född 1861-02-08 i Yläne socken.

TAB 11

Gustaf (son av Carl Mauritz, Tab. 4), född 1752-01-11 på Otnäs9 i Esbo socken. Volontär vid Hamiltonska regementet 1760-02-12. Sergeant därst. 1761-08-25. Transp. till Blixenska regementet 1767-04-01. Fänrik därst. 1768-08-08. Löjtnant 1771-11-27. Kapten i armén 1775-05-18. Kapten vid Österbottens regemente s. å. 26/10. Sekundmajor därst. 1782-05-15. Premiärmajor 1783-05-28. Överstelöjtnant 1785-04-20. Vice landshövding i Uleåborgs län 1785-09-26–1786-07-31. Bevistade finska kriget 1788–1790. RSO 1789-08-19. Överste i armén 1792-05-15. Överste för Österbottens regemente 1794-12-18. Bevistade finska kriget 1808 och 1809. Generalmajor i armén 1809-06-30. Avsked ur svensk tjänst 1810-06-05. KSO 1817-04-28. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 50 bland adelsmän. Död 1826-02-24 Tottesund Gift 1783-12-23 i Vasa med sin kusin Maria Helena Fredrika von Numers, född 1758, död 1788-12-04 på Tottesund, dotter av översten Fredrik Magnus von Numers och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia Margareta Klinckowström.

Barn:

 • Fredrik Mauritz, född 1785. Major. Död 1845. Se Tab. 12
 • Gustaf Adolf, född 1787-04-14 i Vörå socken. Volontär vid Österbottens regemente 1791-05-06. Förare därst. 1796-12-16. Fältväbel 1799-10-07. Fänrik vid Nylandsbrigadens infanteriregemente 1805-02-26. Bevistade pommerska kriget 1807 och finska kriget 1808. Död ogift 1808-08-19 i Gamla Karleby av blessyrer, som han erhöll i träffningen vid Perrho s. å. 11/7.

TAB 12

Fredrik Mauritz (son av Gustaf, Tab. 11), född 1785-02-09 i Vasa. Sergeant vid Österbottens regemente 1787-05-22. Fänrik därst. 1792-11-23. Löjtnant 1796-10-09. Kadett vid Haapaniemi 1797. Bevistade finska kriget 1808 och 1809 samt blev i slaget vid Oravais blesserad och erhöll GMtf. Kapten i armén 1808. Majors avsked 1810. Död 1845-11-13 på överstebostället Tottesund i Maksmo kapell av Vörå socken. Gift 1:o 1811-01-26 på Seppälä i Ilmola socken med Henriette Schöring, född 1794-08-30, död 1830-09-02 på Tottesund, dotter av kronolänsmannen i Ilmola Anders Schöring och Sara Kreander. Gift 2:o 1832-09-26 i Vasa med Lovisa Fredrika Långhielm, född 1798-01-09, död 1869-07-16 Mustasaari socken, dotter av kapellanen i Virdois församl. Carl Fredrik Långhielm och Anna Fredrika von Kothen.

Barn:

 • 1. Fredrika, född 1811-09-12 i Ilmola socken, död där s. å. 18/9.
 • 1. En son, dödf. 1813, begraven s. å. 1/3.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1814-03-05. Student i Helsingfors 1832-03-05. Död ogift 1840-11-19 Fågelbro
 • 1. Hedvig Sofia Fredrika, född 1816-10-02, död 1817-12-17 på Seppälä.
 • 1. Lorentz August, född 1818. Possessionat. Död 1868. Se Tab. 13.
 • 1. Henrika Alfonsina, född 1821-01-13, död 1822-06-10.
 • 1. Charlotta Eleonora, född 1822-06-06, död 1824-04-01.
 • 1. Gideon Fredrik, född 1824-03-29, död 1826-04-17.
 • 1. Carl Sebastian, född 1827-04-21 på Tottesund. Student i Helsingfors 1845-08-21. Lantbrukare. Död ogift 1850-03-03 i Åbo.
 • 2. Oskar, född 1835. Lantbrukare. Ägde en tid före 1867 Koivisto i Ulvsby socken. Sedan brännerikontrollör. Död ogift 1880-08-06 i Nystad.

TAB 13

Lorentz August (son av Fredrik Maurits, Tab. 12), född 1818-10-17 i Ilmola socken. Student i Helsingfors 1837-06-21. Underofficer vid 1. finska sjöekipaget i början av 1840-talet. Avsked. Ägde en tid Koivisto i Ulvsby socken, som han försålde till sin yngre broder Oskar. Ägde även en tid Kolkki i Lillkyro socken samt sist Åminneborg i Malaks socken. Död där 1868-05-22. Gift 1:o 1846-06-20 med sin kusin Johanna Gustava Malin, född 1824-04-14, död 1849-08-11 Tottesund Gift 2:o 1850-05-19 med den 1:a fruns syster Serafia Lovisa Malin, född 1827-11-19, död 1865-08-19 i Kristinestad under en resa.

Barn:

 • 1. Jenny, född 1847-03-22.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1848. Stationsinspektor. Död 1913. Se Tab. 14.
 • 1. Aina, född 1849-06-04, död s. å. 23/11.
 • 2. Artur Lorentz, född 1857. Godsägare. Död 1887. Se Tab. 17.

TAB 14

Gustaf Adolf (son av Lorentz August, Tab. 13), född 1848-03-21 i Vasa. Student i Helsingfors 1869-09-18. En tid lantbrukare. Bokhållare vid Toby på Vasa-Tammerfors järnväg 1883-10-10 och vid Vehmais station 1884. Yngre bokhållare vid Suinula station 1887-02-19. Stationsinspektor därst. 1888-11-10. Transp. till Lappi station 1892-06-25, till Kuurila station 1894-07-07 och till Bennäs station s. å. i nov. Avsked 1903-11-26. Kanal uppsyningsman vid Pilppa kanal i Heinävesi socken 1905-04-00. Stationsinspektor vid Haukivuori järnvägsstation 1907-10-22 och vid Kannus station s. å. 6/12. Död där 1913-02-06 och begraven i Maksmo kapell. Dramatisk författare. Gift 1875-06-20 i Replots kapell med Helena Lovisa Leonora Roos, född 1853-10-29 Lappfjärds socken, död 1926-08-22 på Boksbacka nära Helsingfors och begraven i Maksmo socken, dotter av kyrkoherden i Lappfjärds pastorat, prosten Carl Johan Roos och Catharina Helena Frost.

Barn:

 • Gösta Gunnar Helge, född 1876. Järnvägsbokhållare. Död 1916. Se Tab. 15.
 • Gustaf Torsten Carl, född 1878. Järnvägsbokhållare. Se Tab. 16.
 • Alf'' Viking Gösta, född 1880-03-26. Utexaminerad som kofferdistyrman från navigationsskolan i Helsingfors 1908-04-18.
 • Gunhild, född 1884-01-09 Toby å. 13/6 i Messuby socken.
 • Ebba Margareta (Greta), född 1889-09-05 i Kangasala socken. Gift 1:o 1908-02-16 med lantbrukaren David Herronen, från vilken hon 1915-07-22 blev skild. Gift 2:o 1920-01-06 i Helsingfors med filosofie magister Ernst Alfred Lorenzo Bäckman, född 1884-09-09 i Kristinestad.
 • Nanna, född 1891-10-18. Gift 1913-04-10 i Åbo med ingenjören Erik Vilhelm Schauman, född 1890.

TAB 15

Gösta Gunnar Helge (son av Gustaf Adolf, Tab. 14), född 1876-07-07 i Lappfjärds socken. Student i Helsingfors 1896-05-22. Reservtelegrafist vid statsjärnvägarnas i Finland 6. trafikdistrikt 1899-04-00. Andre bokhållare vid Bennäs järnvägsstation 1901-05-00 och vid Otava station 1903-11-00. Avsked 1904. Förvaltare vid Otava säg. Andre bokhållare vid Åbo järnvägsstation 1908. Andre bokhållare vid järnvågarnas förråd i Viborg s. å. och vid järnvägarnas 4. sektion s. å. Ånyo andre bokhållare vid Åbo järnvägsstation. Död 1916-08-17 i Åbo. Gift 1900-12-05 i Uleåborg med Hildur Ellen Elisabet Lundahl i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-04-21 Kervo i Tusby socken med järnvägstjänstemannen Artur Ragnar Alfons Engberg), född 1879-02-02 i Uleåborg. Dotter av sjökaptenen Lars Lundahl och Hilma Elisabet Samulin.

Barn:

 • Berglit Hildegund Margerith, född 1901-08-28 vid Bennäs järnvägsstation i Pedersöre socken. Gift 1927-06-06 i Tuusby socken med överstelöjtnanten i finska generalstaben Aarne Snellman, finska adliga ätten nr 241, född 1894-12-27.
 • Torbjörn Lorentz Gustaf Gunnar, född 1913-01-25 i Åbo.

TAB 16

Gustaf Torsten Carl (son av Gustaf Adolf, Tab. 14), född 1878-01-27 i Lappfjärds socken. Telegrafist först vid Ylivieska, därefter vid Kållby järnvägsstation. Andre bokhållare vid Ijo järnvägsstation 1907 och vid Tammerfors station 1913. Förste bokhållare vid sistnämnda station 1920-11-13, vid Jakobstads station 1924-04-03. Gift 1912-05-26 i Ekenäs med Eva Lovisa Sahlberg, född 1884-01-03 i Sysmä socken, dotter av apotekaren Knut Viktor Sahlberg och Rosina Vilhelmina Sahlberg.

Barn:

 • Olof Gustaf Torstensson, född 1913-05-14 i Ekenäs.

TAB 17

Artur Lorentz (son av Lorentz August, Tab. 13), född 1857-01-02. Kadett i Fredrikshamn 1875-08-04. Avgick utan avslutad kurs 1881-07-16. Sedan lantbrukare. Ägde Peurala i Ilmola socken. Död 1887-08-02 i Vasa. Gift 1882-06-29 i Lappfjärds socken med sin halvbroders svägerska Ebba Irene Catharina Roos, född 1859-04-02, död 1900-07-16 i Ekenäs, dotter av kyrkoherden i Lappfjärds pastorat, prosten Carl Johan Roos och Catharina Helena Frost.

Barn:

 • Helena Ebba Lovisa, född 1883-06-17 på Peurala. Student i Helsingfors 1903-05-29. Gift 1912-11-10 på Persböle i Pojo socken med forslingerijöreii Reinhold Vilhelm Gunnar Fabricius, född 1882-04-19 i Kuopio.
 • Astrid Carin Maria, född 1885-01-01 på Peurala. Student i Helsingfors 1905-05-29. Gift 1907-07-06 på Persböle med kapellanen i Korsholm Bengt Hjalmar Serenius, född 1884-04-06 i Åbo.

TAB 18

Fredrik Magnus (son av Lorentz, Tab. 3), född 1726-04-08 i Hälsingland. Volontär vid livgardet 1739. Rustmästare därst. s. å. Furir 1740. Sergeant s. å. Adjutant vid Hamiltonska regementet 1742-09-25. Löjtnant därst. 1746-12-16. Kapten vid Posses regemente 1749-03-21. Sekundmajor vid Cronhielms regemente 1757-01-21. Premiärmajor vid Cronhielms regemente 1760-12-09. RSO 1761-11-23. Transp. till Sprengtportska regementet 1766-12-19 och till Blixenska regementet 1767-06-23. Överstelöjtnant vid Sprengtportska regementet 1769-10-24. Överste i armén 1772-08-18. Överste för Österbottens regemente 1773-11-01. Vice landshövding i Vasa 1774-07-05s. å. 5/10. Avsked ur krigstjänsten 1781-12-12. Död 1796-01-01 i Vasa. Han bevistade år 1745 såsom frivillig vid preussiska armen fälttåget i Böhmen. Gift 1:o 1750 med Eleonora Juliana von Olthoff, döpt 1732-07-02 i Stockholm, död 1753 i barnsäng, dotter av regeringsrådet Christian Ehrenfried Charisius, adlad von Olthoff, och hans 1:a fru friherrinnan Engel Charlotta Lindhielm: 2:o med friherrinnan Sofia Margareta Klinckowström, född 1736-06-04, död 1808-07-28 i Vasa, dotter av kansleren Ture Gustaf Klinckowström, friherre Klinckowström, och Maria Charlotta von Borcke.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1753, död 1784-12-09 i Landskrona och begraven s. å. 16/12 därst. Gift 1773-12-29 i nämnda stad med majoren Carl Gustaf von Böhnen, nr 1851, född 1733. Död 1786.
 • 2. Maria Helena Fredrika, född 1758, död 1788-12-04 på överstebostället Tottesund i Maksmo kapell av Vörå socken, Finland. Gift 1783-12-23 i Vasa med sin kusin, generalmajoren Gustaf von Numers, född 1752, död 1826.
 • 2. Gustava Hedvig Lovisa, född 1762, död 1822-11-22 Peltoniemi Gift 1795-11-22 i Vasa med överstelöjtnanten och riddaren Otto Reinhold Meurman, född 1750-10-14 Hyvikkälä
 • 2. Sofia Christina Eleonora, född 1765, död 1778-10-07 på Tottesund.

TAB 19

Gustaf Lorentz (son av Lorentz Numers, adlad von Numers, Tab. 1). Pikenerare vid livgardet 1672. Fänrik vid Gunterbergs infanteriregemente 1675. Löjtnant vid Apolloffs ryttarskvadron 1678. Avsked 1679. Löjtnant vid garnisonsregementet i Narva 1689-04-14. Kaptenlöjtnant därst. 1700-03-29. Död 1701-02-00 i Narva. Gift med Dorotea Leonetta von Knorring, dotter av ståthållaren Henrik Henriksson von Knorring, en av stamfäderna för adl. ätten von Knorring, och hans 2:a fru Agneta von Tiesenhausen.

Barn:

 • Leonetta Dorotea, född 1688 i Narva, död 1755-09-09 i Hjärpås prästgård Skaraborgs län och begraven s. å. 8/10. Gift 1717 med kyrkoherden i Hjårpås pastorat av Skara stift Lars Frondell, född 1686, död 1758-12-17 på Stommen i Uvereds socken, Skaraborgs län.
 • Flera barn, som stannade i Livland.

TAB 20

Lorentz (son av Gustaf Lorentz, Tab. 19). Major i rysk tjänst. Hans efterkommande immatrikulerades på riddarhuset i Riga under nr 137. Gift med N. N. von Zockel.

Barn:

 • Frans Christian, född 1710. General i rysk tjänst. RRS:tAlexNewO. Gift med N. N. von Stoffeln, dotter av en rysk general.
 • Gustaf, född 1715. General. Död 1780. Se Tab. 21
 • Levin.
 • Hedvig.

TAB 21

Gustaf (son av Lorentz, Tab. 20), född 1715-02-03 i rysk krigstjänst 1735. Deltog i sjuåriga kriget 1757–1760 såsom överste. Kommendant i Kronstadt 1761. RRS:tAO1kl 1761. Generalmajor 1765. Generallöjtnant. RRS:tAlexNewO och RVÖO. Död 1780-05-22. Erhöll av kejsarinnan Catharina II i förläning godset Idwen i Salisburgs socken i Livland 1762-07-02. Gift 1752-05-05 med friherrinnan Magdalena Elisabet von Budberg, född 1731-12-26, död 1799, dotter av generalekonomidirektören, friherre Gotthard Vilhelm von Budberg, och Margareta Elisabet von Lode.

Barn:

 • Peter Vilhelm, född 1754. Överste. Död 1824. Se Tab. 22.
 • Carl Johan, född 1757. Lantråd. Död 1822. Se Tab. 23
 • Otto Christoffer, född 1758-09-18. Officer i rysk tjänst och tjänade under Suvorov i turkiska kriget. RRS:t VlO4kl. Majors avsked. Räntmästare i Riga. Död barnlös 1797-08-16. Gift med Maria Ludovica von Grave i hennes 1:a gifte.
 • Carolina Dorotea, född 1764-08-17, död 1800-11-19. Gift med artillerilöjtnanten Johan Christoffer Samson von Himmelstierna, av en 1640-09-19 adlad6, men ej introd. ätt, till Linnamäggi i Anzens socken, Livland.

TAB 22

Peter Vilhelm (son av Gustaf, Tab. 21), född 1754-05-20. Först i Hessen-Darmstadtsk tjänst, sedan överste för ett regemente i Hessen-Casselsk tjänst, vilket Jérôme Bonaparte fråntog honom, då han 1812 vägrade att gå emot Ryssland. Återvände till Livland 1816. Död 1824-10-06. Gift men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Josef Maximilian, född 1812-06-06. Överste. Död 1887-07-06 i Hapsals socken7 i Estland.

TAB 23

Carl Johan (son av Gustaf, Tab. 21), till Idwen i Salisburgs socken i Livland, som han ärvde efter fadern. Född 1757-03-20. Student i Göttingen 1772. Gick i rysk krigstjänst 1776. Överstelöjtnants avsked 1795. Lantmarskalk i Livland 1801. Lantråd 1809. RRS:tAO2kl 1810. Död 1822-10-22. Gift med Lovisa Christina von Patkull, född 1764-03-27. Levde 1836-04-22.

Barn:

 • Annette, död ung.
 • Sofia Magdalena, född 1787-08-11. Gift med artillerilöjtnanten och kirchspielsrichtern Anton Johan von Engelhardt.
 • Carolina, död ung.
 • Lorentz Fredrik Anton, född 1790-07-15. Rysk major. Död ogift 1826-04-16 i Erlangen.
 • Gustaf Christoffer, född 1797. Lantråd. Död 1868. Se Tab. 24.

TAB 24

Gustaf Christoffer (son av Carl Johan, Tab. 23), till Idwen, som han övertog av modern 1836-04-22. Född 1797. Stabsryttmästare i rysk tjänst. Lantråd i Livland. Död 1868. Gift med Vilhelmina Eleonora Samson von Himmelstierna.

Barn:

 • Carolina Lovisa, född 1829-07-11.
 • Carl Gustaf Gideon, född 1833-04-18.
 • August Frans Lorentz, född 1835-05-03. Kapten i rysk tjänst. Övertog efter faderns död Idwen 1868-12-09.
 • Sofia Augusta Emma Berta, född 1837-09-18.

TAB 25

Ausust Fredrik (son av Gustaf, Tab. 21), född 1763-09-29 i rysk krigstjänst. Majors avsked 1797. Ordnungsrichter i Riga. RRS:tVlO4kl och RRS:tAO2kl 1823. Gift med sin broders änka Maria Ludovica von Grave.

Barn:

 • Ludvig Carl, född 1800-12-29.
 • Rikard Fredrik, född 1803-03-20.
 • August Reinhold, född 1805-06-15.

TAB 26

Viktor (son av August Fredrik, Tab. 25), född 1807-03-15. Ryskt hovråd. Gift med Sofie von Grave.

Barn:

 • Ludvig Fredrik August, född 1837-07-26.
 • Catharina Sofia Henriette, född 1842-12-21.
 • Alexis Herman Emanuel, född 1851-03-25.

TAB 27

Alexis (son av August Fredrik, Tab. 25), född 1811-08-19. Gift med Ljubov Antonov.

Barn:

 • Alexander, född 1842-10-25.

TAB 28

Gideon (son av Lorentz Numers, adlad von Numers, Tab. 1). Skeppsgosse vid amiralitetet 1670. Lärstyrman därst. 1672. Medelstyrman 1673. Underlöjtnant 1675. Överlöjtnant 1678. Kapten 1690-11-10. Schoutbynacht 1700-01-18. Vice amiral s. å. 24/3: död 1708-04-15 i Karlskrona och begraven i Tyska kyrkan därst., varest hans gravsten lades, tecknad endast med initialerna till hans namn. Gift v. Norra Bevistade sjökriget mot danskarna 1675–1679, var på allierade flottan 1693 och 1694 och därunder med i åtskilliga sjöträffningar och bombarderingar. Gift med Maria von Rosenfelt, död 1711, dotter av amiralen Verner von Rosenfelt, nr 909, och Christina Gylenstake, nr 620.

Barn:

 • Charlotta Margareta, död ogift.
 • Christina, född 1695-07-27, död 1755-05-05 i Stockholm. Gift 1723-07-25 med kornetten vid Nylands och Tavaste-hus läns dragonregemente Jakob Salmoon, född 1698-06-12 i Fellingsbro prästgård i Fellingsbro socken, Örebro län, död 1779-08-06, broder till ryttmästaren Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm.
 • Magdalena, död 1749-10-17. Gift med majoren Niklas Adolf von Kræmer, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1764.
 • Hedvig, döpt 1699-11-01 i Karlskrona.

TAB 29

Lorentz (son av Gideon, Tab. 28). Konstapelmat vid amiralitetet 1704-04-04. Konstapel därst. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-10-16. Ord. underlöjtnant 1711-09-30. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Överlöjtnant vid amiralitetet 1713-07-07. Konfirm.fullm. 1715-05-15. Skeppskapten 1717-07-03. Amiralitetskapten 1729-01-14. Död 1735 i Karlskrona och där begraven s. å. 10/5. Gift med Catharina Elisabet Ljungfelt, född 1694-05-26, död 1729-05-04 Kråkerum, dotter av landskamreraren Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, och Agneta Hilletan.

Barn:

 • Helena Maria, född 1719-10-01, död ogift 1741 och begraven s. å. 26/10 i Karlskrona.
 • Charlotta Eleonora, född 1721, död 1772-03-06. Gift 1:o 1752-09-27 i Karlskrona med amiralitetsläkaren därst., assessorn, med. doktor Johan Fjellström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1738-10-03 i Karlskrona med Anna Maria Anckarfjell, född tvilling 1716-11-18 i Karlskrona, död 1749, dotter av amiralitetskaptenen Jakob Anckarfjell, nr 221, och Anna Margareta Siöstierna), född 1699-10-28 i Silbojocks socken i Pite lappmark, död 1760-01-24 i Karlskrona. Gift 2:o 1766-07-01 i nämnda stad med överstelöjtnanten Mattias Stare, född 1719, död 1791-02-10 i Karlskrona.
 • Carl Abraham Gabriel, född 1722-11-05 i Karlskrona, död där 1723 och begraven s. å. 27/11.
 • Ulrika, född 1724-06-02, död 1725 och begraven s. å. 3/5 i Karlskrona.
 • Carl Gideon, född 1726-01-20 i Karlskrona, död 1745 i Holland.
 • Catharina Elisabet, född 1727-12-12, död 1776-03-18 i Karlskrona och begraven s. å. 25/3. Gift där 1746-08-10 med översten Jonas Zakarias Åberg, adlad Gyllenstam, född 1708, död 1790.

TAB 30

Carl (son av Lorentz Numers, adlad von Numers, Tab. 1), till Uttringe och Rönninge i Salems socken, Stockholms län. Volontär vid livgardet 1680-02-11. Förare därst. 1681. Sergeant 1682. Fänrik 1683-08-28. Löjtnant 1688-05-05. Regementskvartermästare 1693-05-03. Kapten s. å. 22/8. Major 1699-01-13. Överstelöjtnant 1701-08-04. Död s. d. i Lübeck under en resa till Aachen. 'Han anförde andra gardesbataljonen vid landstigningen på Seland 1700-07-25 och var den förste som sprang ur båten vid stranden, samt angrep med sina grenadjärer och fördrev det danska kavalleriet. Deltog även i slaget vid Narva s. å.'. Gift 1:o 1689-01-24 med Christina Påhl, dotter av fältskären i Stockholm Baltzar Påhl. Gift 2:o 1697-02-25 (morgongåvobrev 1697-02-26) i Stockholm med Gundborg Elisabet Fägerstierna, född 1678-03-04 i Stockholm, död 1708, dotter av landshövdingen Håkan Andersson Fegræus, adlad Fägerstierna, och hans 2:a fru Christina Canterhielm.

Barn:

 • 1. Hedvig Eleonora, döpt 1690-04-30 i Stockholm. Hovdam hos drottning Ulrika Eleonora den yngre. Död 1764-05-27. Gift 1715-11-20 i Stockholm med lagmannen Johan Kloo, adlad Kloo, död 1738.
 • 1. Margareta Christina, född 1694-08-13, död 1781-02-15 i Karlstad. Gift 1715-11-17 med superintendenten i Karlstad Magnus Petri Aurivillius, född 1673, död 1740, stamfader för de adopt. grenarna av adl. ätten Rosén von Rosenstein.
 • 1. Charlotta Ulrika, född 1695. Stiftsjungfru. Död ogift 1777-05-31 på Tyresö i likanämnda socken, Stockholms län.
 • 2. Christina Elisabet, döpt 1698-09-06, död 1730-04-02. Gift 1727-06-29 med sekreteraren Gustaf Iserhielm, född 1682, död 1735.
 • 2. Carl, född 1699. Lagman. Död 1763. Se Tab. 31

TAB 31

Carl (son av Carl, Tab. 30), till Ugglebol i Rudskoga socken, Värmlands län. Född 1699-10-15. Student i Uppsala8 1717-02-12. Häradshövding i Östersysslet i Värmland 1730-08-12. Avsked 1756. Lagmans karaktär 1757-01-19. Död 1763-02-06 Lundsholm. Gift 1728-08-24 med Brita Christina Lundstedt, född 1711-04-25, död 1771-02-13 på Lundsholm, dotter av assessorn Olof Wred Lundstedt och Anna Christina Christoffersdotter Moback.

Barn:

 • Carl, född 1729-06-03, död 1730-05-09.
 • Anna Elisabet, född 1730-07-25, död 1731-03-08.
 • Christina Margareta, född 1731-11-17, död 1779-05-19 i Stockholm. Gift 1:o 1754-04-28 på Ugglebol med kommissionssekreteraren Joel Gripenstierna, friherre Gripenstierna, född 1726, död 1758. Gift 2:o 1761-09-27 på Lundsholm med vice presidenten Johan Olof Rudbeck, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1790.
 • Carl Gustaf, född 1733-01-24. Student i Uppsala8 1747-09-25. Drunknade 1750-10-20.
 • Lorentz, född 1735-02-14, död s. å. 3/7.
 • Olof Fredrik, född 1737-10-09, död 1740-03-04.
 • Brita Christina, född 1738-12-31, död 1818-04-27 Ribbingsfors. Gift 1760-02-23 med bruksägaren, hovsekreteraren, RVO, Bengt Gustaf Geijer i hans 3:e gifte (gift 1:o 1751 i Stockholm med Anna Catharina Grubb, född 1734-10-19 i Stockholm, Nik., död 1753-04-29, dotter av handlanden Mikael Mikaelsson Grubb och Helena Cederborg. Gift 2:o 1757 med Maria Ulrika Cederborg, född 1740-09-25, död 1759-02-12, dotter av bruksägaren Erik Cederborg och Anna Maria Tersmeden), född 1724-04-01, död 1817-03-23 på Ribbingsfors, broder till bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, samt farbroder till översten och ståthållaren Carl Emanuel Geijer, adlad von Geijer.
 • Olof Ulrik, född 1741. Assessor. Död 1802. Se Tab. 32
 • Christoffer, född 1743-06-10 på Ugglebol. Student i Uppsala8 1756-09-17. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1762. Kopist därst. 1765-06-13. Kanslist 1771. Protokollssekreterare 1773-01-05. Förste protokollssekreterare s. å. 10/3. Ordenshärold 1775. Krigsråd 1777-08-16. RNO 1781-11-28. Statssekreterare vid nämnda expedition 1792-08-29. President i kammarrevisionen 1796-12-30. KNO 1797-11-01. Död ogift 1801-03-02 i Stockholm efter en lång och plågsam sjukdom samt begraven s. å. 9/3 på Klara kyrkogård. 'Han berömmes såsom en hederlig man och redlig ämbetsman.'
 • Fredrik Adolf, född 1745-07-15 på Lundsholm. Student i Uppsala8 1756-09-17. Volontär vid livgardet 1762-11-10. Rustmästare därst. 1763-06-28. Fänrik s. å. 20/12. Löjtnant 1769-10-30. Major i armén 1772-09-13. Stabskapten 1776-05-01. Kapten 1778-02-25. Major i regementet s. å. Överstelöjtnant i armén 1781-12-19. Premiärmajor 1788-01-18. RSO 1789-07-04. Överste i armén 1790-08-21 samt för Västerbottens regemente 1791-05-05 och för Bohusläns dragonregemente 1792-05-11. Död ogift s. å. 25/12 i Stockholm. 'Han var en förträfflig tecknare samt ägde mycken kännedom i de fria konsterna. Gjorde i det avseendet åren 1771–1773 en resa till Frankrike och Italien. Bevistade finska kriget på 1780-talet och blev därunder i affären vid Liikkala den 3 juli 1789 blesserad i halsen.'

TAB 32

Olof Ulrik (son av Carl, Tab. 31), född 1741-09-16. Student i Uppsala8 1756-09-17. Jur. examen 1761. Bergsexamen 1762. Auskultant i bergskollegium 1762-10-19. Assessors karaktär 1771-11-20. Död 1802-04-01 Lundsholm. Gift 1:o 1772-08-20 Björnarbo med Maria Gustava Troil, adlad von Troll, nr 2039, född 1750-02-02, död 1775-08-20 på Lundsholm efter barnsäng och begraven s. å. 5/10 i Ölme kyrka, dotter av ärkebiskopen Samuel Troilius och hans 1:a fru Anna Elisabet Angerstein. Gift 2:o 1778-08-09 Kettesta

Barn:

 • 1. Carl Samuel, född 1773-07-19, död 1784-07-08 på Lundsholm.
 • 1. Brita Elisabet, född 1774-07-13, död s. å. 25/7.
 • 1. Olof Ulrik, född 1775-07-26 på Lundsholm. Volontär vid livgardet 1791-04-01. Sergeant därst. s. å. 7/7. Fänrik s. å. 16/11. Löjtnant vid livregementsbrigadens värvade infanteribataljon 1793-06-30. Stabskapten därst. 1794-03-06. Transp. till Österbottens regemente s. å. 26/11 och till Närke och Värmlands regemente 1799-06-03. Majors avsked 1807-12-08. Död ogift 1836-03-31 Nolby
 • 2. Ulrika Christina, född 1779-06-14. Stiftsjungfru. Död 1780-08-08.
 • 2. Margareta Charlotta, född 1780-06-13. Stiftsjungfru. Död 1842-01-08 i Malmö. Gift 1803-01-13 med postinspektoren i Malmö, översten Ejlert Joakim Troili, född 1767-02-03 i Karlskrona, död 1852-03-19 i Malmö, av samma släkt som adl. ätten von Troil.
 • 2. Gustava Sofia, född 1781-07-21, död 1856-03-19 Hultsberg Gift 1816-05-19 Ribbingsfors med sin svåger, majoren Göran Schröderheim B, i hans 2:a gifte, född 1778, död 1822.
 • 2. Hedvig Johanna, född 1783-08-03. Stiftsjungfru. Död 1813-07-19. Gift 1812-07-25 i Amnehärads socken med majoren Göran Schröderheim B, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1822.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: