Reutercrantz nr 449

Från Adelsvapen-Wiki

0449.jpg


Adliga ätten Reutercrantz nr 449 †

Adlad 1649-02-27, introducerad 1649. Utdöd 1753-10-30.

Ätten hette ursprungligen Ryttarecrantz, vilket namn sedermera ändrades till Reutercrantz.


TAB 1

Mårten Esbjörnsson. Kansliskrivare 1611. Kansliförvant 1616. Borgmästare i Nyköping 1616–1623. Död 1636 om Petri Pauli tid. Gift 1600 med Anna Johansdotter, dotter av drottning Christina den äldres kamrerare Johan Jakobsson, till Kiholm i Västertälje socken, Stockholms län, och Anna Börjesdotter Canthera, som var faster till statssekreteraren Lars Bertilsson Cantherus, adlad Cantersten.

Barn:

 • Esbjörn Mårtensson, adlad Reutercrantz, till Stensjö i Rytterne socken, Västmanlands län, å vilket han 1647-05-30 erhöll säterifrihet, samt Signesholm. Född 1601 i Stockholm. Beridare vid kungliga stallet 1640. Hovstallmästare vid Ulvesunds och Strömsholms stallstat. Adlad 1649-02-27 (introducerad 1649 under nr 449). Död 1658-05-28 vid Ulvesund och begraven i Kolbäcks kyrka, Västmanlands län. Han fick vid adlandet namnet Ryttarecrantz, vilket sedermera utbyttes mot Reutercrantz. Gift på 1630-talet med Magdalena Svahn, dotter av borgmästaren i Västerås Aron Persson och Barbro Persdotter.

Barn:

 • Arent eller Aron, född 1632. Hovstallmästare. Död 1669. Se Tab. 2.
 • Mårten, född 1635. Häradshövding. Död 1680. Se Tab. 3.
 • Anna Margareta. Gift med Frans Bengtsson i hans 1:a gifte, broder till Daniel Bengtsson Utter, adlad Uttermarck.
 • Emerentia. Var gitt 1664, men med vilken är ej känt.
 • Christina Catharina, född på 1630-talet, död 1707-11-09 och ligger Jämte sin man begraven i Anrepska familjegraven i Kils kyrka, Örebro län, till vilken kyrka hon 1695 skänkt en ljuskrona och 1702 en silverask. Gift 1678-01-19 med översten Gustaf Anrep, född 1650, död 1700.
 • Hans, född 1640. Hovjägmästare. Död 1695. Se Tab. 5
 • Carl, till Stensjö. Född 1644-06-16, död ogift 1665-05-11 enligt påskriften å hans vapen i Kolbäcks kyrka, Västmanlands län.
 • Gustaf, född 1645-01-01. Student i Uppsala 1660-11-00 (Um.). Stallmästare vid hovstallet och hovjunkare hos greve Oxenstierna. 'Ogift ihjälhuggen 1676-09-14 av lakejer och drängar efter ett långt fäktande under en stor begravning i Jakobs kyrka, Stockholm och nedsatt i Reutercrantzska familjegraven i Kolbäcks kyrka'

TAB 2

Arent eller Aron (son av Esbjörn Mårtensson, adlad Reutercrantz, Tab. 1), till Stensjö. Född 1632-11-22 på Kungsör. Student i Uppsala 1644 (At (Sch.).). Följde konung Carl X Gustaf till Polen 1655 (At (Sch.).). Hovstallmästare vid Strömsholms stuteri 1658-10-15. Drunknade 1669-07-06 på fjärden vid Strömsholm, sedan hans jakt av en stark väderil kullkastats, och begraven 1670-03-17 i Riddarholmskyrkan, men sedan flyttad till Munktorps kyrka. Gift 1662-10-12 Hovgården med Magdalena Reenfelt, till Lockmora, född 1644-06-26 i Stockholm, död 1671-01-10 Biby under ett besök Biby

Barn:

 • Maria Anna, född 1663-07-19 på Strömsholm, död 1671-03-05.
 • Margareta Charlotta, född 1665-02-14 på Strömsholm, död 1735-05-19 på Hovgården och ligger jämte sin man begraven i Munktorps kyrka. Gift 1683-11-22 på Hovgården med ryttmästaren Nikolaus Goës, naturaliserad Goës, född 1640, död 1694.
 • Gustaf, född 1666-03-23 på Strömsholm, död 1671-03-24.
 • Magdalena Sofia, född 1667-02-17 på Strömsholm, död på Strömsholm 1669-02-18.
 • Magdalena Emerentia, född 1669-04-24 på Strömsholm, död 1735-11-20. Gift 1685-09-00 med ryttmästaren, friherre Carl Fredrik Leijonsköld, född 1660, död 1706.

TAB 3

Mårten (son av Esbjörn Mårtensson, adlad Reutercrantz, Tab. 1), till Stensjö. Född 1635-03-03. Var 1658 kornett vid Upplands ryttare. Hovstallmästare 1672-12-04. Häradshövding i Tjust och Tuna län i Småland 1677-01-04. Landshövding i Närke och Värmland 1677-07-30. Tillika åter häradshövding i Tuna län 1678-04-10. Död 1680-11-13 i Stockholm och begraven 1682. 'Han lärde konung Carl XI att rida.' Gift 1671 med Vendela Hammarskjöld, till Tuna i Tuna socken, i Kalmar län, samt Virbo i Misterhults socken, i Kalmar län och Misterhult, i Misterhults socken, i Kalmar län, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1689-07-23, med lagmannen, friherre Hans Rålamb, i hans 2:a gifte, född 1652, död 1712), född 1646-12-15 på Misterhult, död 1729-01-30 på Tuna och begraven i Hammarskjöldska graven i Tuna kyrka, dotter av landshövdingen Per Hammarskjöld, och Elisabet von der Linde. 'Hon gav 1711 450 daler kopparmynt till ett stipendium för en studerande från Kalmar län och Linköpings stift samt gjorde 1722-07-08 testamente av Tuna, Virbo och Misterhults gods till sin kusin, översten Carl Gust. Hammarskjölds söner.'

Barn:

 • Carl, född 1680. Student i Uppsala 1688-01-04. Kammarherre och hovstallmästare (SAB.) 1704-05-18. Död ogift 1753-10-30 i Stockholm och begraven i Kolbäcks kyrka Västmanlands län samt slöt ätten.

TAB 4

Esbjörn (son av Esbjörn Mårtensson, adlad Reutercrantz, Tab. 1), till Hanstavik i Västertälje socken, Stockholms län. Född på 1630-talet. Hovstallmästare vid Strömsholms och Ulvsunds stallstat 1669-07-13. Avsked 1714-04-29. Var död 1717 och ligger begraven i kopparkista i Anrepska graven i Kils kyrka Örebro län. Gift 1:o 1673-07-09 med friherrinnan Christina Creutz, dotter av riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, och hans 1:a fru Anna Silfversparre. 2:o före 1685 med Maria Eufrosyne Cronberg, till Hanstavik och Råstaholm, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674-05-31 med sin styvmoders broder, kaptenlöjtnanten Gideon Gyldenklou, född 1649, död 1676), född 1657, levde 1721-04-09, men var död 1722-02-09, dotter av räntmästaren Börje Olofsson Buræus, adlad Cronberg, och hans 1:a fru Brita Hansdotter.

Barn:

 • 1. Ernst, född 1674-04-29 på Strömsholm. Student i Uppsala 1685-06-05. Död ogift 1696-03-06 i Stockholm och begraven i Stockholm 1696-07-12. Hans vapen uppsattes i Kolbäcks kyrka
 • 1. Gustaf, född 1674, levde 1709. [At (Sch.).]
 • 1. Charlotta. Gift med gruvläkaren i Falun, med. doktor Carl Fredrik Below, född 1673-10-00 i Stockholm, död 1709 [SB].
 • 2. Anna, död 1702-05-11 i Romfartuna socken, Västmanlands län och begraven 1702-05-18. Gift med överstelöjtnanten Mattias Fredrik von Feilitzen, död 1702-12.
 • 2. Emerentia, levde 1711. Gift med sin systers svåger översten och kommendanten i Kristianstad Adam Johan von Feilitzen, död omkring 1720.
 • 2. Christina, född 1687, död 1758-06-06 Vargarn. Gift med översten Johan Kuhlhielm, i hans 2:a gifte, född 1669, död 1754.
 • 2. Gustaf, döpt 1688-07-18 på Strömsholm, levde 1707-11-09.
 • 2. Carl Adam, döpt 1690-08-29 på Strömsholm.
 • 2. Margareta Charlotta, född 1695-01-23 på Strömsholm.

TAB 5

Hans (son av Esbjörn Mårtensson, adlad Reutercrantz, Tab. 1), till Ängelholm i S:t Annæ socken, Östergötlands län. Född 1640-05-12 (1640-05-20 enligt huvudbaneret) på Kungsör i Kung Karls socken, Västmanlands län. Hovjunkare. Överjägmästare på Öland 1672. Hovjägmästare 1675-03-02. Konfirmationsfullmakt på överjägmästartjänsten 1681-07-23. Död 1695-10-26 Strömsholm samt begraven 1696-05-10 i Riddarholmskyrkan, Stockholm. Hans vapen uppsattes i Ulrika Eleonora kyrka [Sj]. Gift med Anna Cronström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674 med hovrådet Johan Adolf Rehnskiöld, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1680), född 1658-09-12, död 1722, dotter av rikskammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:

 • Charlotta Hedvig, döpt 1688-08-21 i Stockholm, Hovförsamlingen.
 • Isak Esbjörn, född 1691-03-24 (1691-03-25 enligt huvudbaneret), död 1694-05-16. Hans vapen med påskrift ses i Ulrika Eleonora kyrka, Stockholm.
 • Elisabet Emerentia, född 1692. Gift 1717-11-26 med häradshövdingen Carl Stierneroos B, född 1689, Död 1746.
 • Carl Gustaf, till Skånellaholm i Skånella socken, Stockholms län. Född 1694. Page vid hovet (At (Sch.).) 1704-05-07. Beridare vid hovstallet (At (Sch.).) 1714-04-30. Kammarherre (At (Sch.).) 1730-05-06. Stallmästare. Död 1734-07-20 i Stockholm och begraven 1734-07-23 i familjegraven i Kungsholms kyrka. Han beledsagade 1701 konung Carl XII över Dünaströmmen. Gift 1729-09-14 i Stockholm med Charlotta Lagersparre, sedermera Reuterskiöld, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1743-03-15 i Eskilstuna med kaptenen Ulrik Alexander Hercules, adlad Hercules, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1759), född 1712, död 1780-09-21 Utö, dotter av räntmästaren Daniel Svensson Leffler, adlad Lagersparre (Reuterskiöld) och Beata Margareta Håg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.