Barnekow nr 23

Från Adelsvapen-Wiki

0023.jpg


Adliga ätten Barnekow nr 23 †

Natural. 1660, introd. 1664. Anses utdöd.

Ätten, som sedan 1700-talet ej varit representerad på svenska riddarhuset, fortlevde i Pommern mot mitten av 1800-talet och utdog sannolikt på svärdssidan med Rutger Christian Barnekow 1838-02-26. Utgrenad i friherrliga och grevliga ätterna Barnekow och 128.

Enligt de av greve C. M. Stenbock i Personhistorisk Tidskrift för år 1908 och av arkivar A. Thiset i Danmarks Adels Aarbog för år 1912 framlagda utredningarna rörande släkterna Barnekow, torde de båda ätter med detta namn, som redan på 1200-talet voro bosatta, den ena i Mecklenburg, den andra i Pommern (Rügen), icke hava varit med varandra befryndade. Till den mecklenburgska släkten, som sannolikt utdog omkring år 1600, hörde de under 1300-talet med hertig Albrekt av Mecklenburg till Sverige överflyttade personerna med namnet Barnekow. Den pommerska släkten, vars äldste med visshet kände stamfader var nedanstående Dargeslav Barnekow, fortlever i Danmark och, med friherrlig värdighet, i Tyskland.


 • Litteratur: A. Barnekow, Anteckningar om släkten Barnekow (1918).

TAB 1

Dargeslav Barnekow, var riddare 1319, då han beseglade ett gåvobrev till klostret i Bergen på Rügen. Bevittnade brev tillsammans med furst Vitzlat av Pommern 1321. Var död 1324. Hans änka hette Sofia.

Barn:

 • Georg. Nämnes 1324 och 1330 tillsammans med sin moder.

Barn:

 • Dargeslav. Herre till Klein Kubbelkow och Teschenhagen på Rügen, namnes 1372–1378. Var 1374 hertig Vartislavs av Pommern sändebud till kejsaren att förhandla om tre års landsfred.

Barn:

 • Raven, till Kubbelkow. Köpte och sålde gods i Pommern 1408–1414. Var 1400–1411 hertig Vartislavs råd. Fogde i Volgast 1417. Hertigligt råd ännu 1421.

Barn:

 • Dargeslav, till Veikevitz. Nämnes 1425 och 1430.

Barn:

 • Hans, till Silvitz, Teschenhagen och Koseldorf, alla på Rügen. Var 1456 förlänad med biskopens av Roskilde gods på Rügen. Levde ännu 1486.

Barn:

 • Morten, till Ralsvik på Rügen, som han 1500 fick i förläning av biskop Niels Skave i Roskilde. Fick 1506 grevskapet Streu på samma ö i förläning och köpte 1519 Lancken. Erhöll 1524 av de pommerska hertigarna investitur över sina län. Ägde 1536 Teschenhagen och fick s. å. av biskop Joakim Rönnow i Roskilde stadfästelse på förläningen av Ralsvik, vilken förnyades 1539 av konung Christian av Danmark. Död 1540. Gift med Anna Krakewitz, dotter av Joakim von Krakewitz, till Potlos, och Elisabet von Normann.

Barn:

 • Hans, till Ralsvik och Streu samt Birkholm (nu Lövenborg) och Töllöse, bada i Merlöse härad i Danmark. Student i Greifswald 1512 och i Wittenberg 1529. Blev 1540 förlänad med Ralsvik och Streu. Kom i dansk tjänst 1543 och var då sändebud från danske konungen till de pommerska hertigarna. Naturaliserad dansk adelsman 1547-12-13 mot att han förpliktade sig att taga en hustru av infödd dansk adel. Köpte s. å. Ellinggaard, som han kallade Birkholm. Var lehnsmand på Höistrup 1546–1555, på Roskilde gård 1552–1557 och på Bosö (Bosjökloster) i Skåne 1553–1559. Danskt riksråd. Död 1559-02-09 i Kolding och begraven i S:t Knuts kyrka i Odense. Han sändes 1547 av konungen av Danmark med 40,000 gulden till de protestantiska furstarna i Tyskland, men dä han fick veta, att de fallit i kejserlig fångenskap, förde han penningarna med sig tillbaka. Gift 1550-08-14 på Köpenhamns slott med Mette Oxe till Töllöse och Folleslev, hade 1566 Örslevs kloster i pant, begraven 1582-04-29 i Vor Frue kirke i Köpenhamn, dotter av danska riksrådet och riddaren Johan Oxe, till Nielstrup, och Mette Mogensdotter Goye.

Barn:

 • Christian, till Ralsvik, Streu, Birkholm och Töllöse. Född 1556-07-24 på Jomfruensegede, döpt 1556-08-07, därst. Reste 1574–1591 utomlands, studerade 3 år i Jena, 3 år i Ingolstadt, 2 år i Padua, student i Basel 1582, i Geneve 1584 och i Siena 1588 samt besökte därefter Turkiet, Grekland, Syrien, Palestina och Egypten. Hovjunkare 1593–1595. Sändebud till Skottland 1594. Förlänad med Lundegard 1595–1602 och med Malmöhus 1597–1602. Sändebud till England och Nederländerna 1597, till Emden 1602. Lehnsmand på Landskrona 1602–1612. Sändebud till Polen och Brandenburg 1603. Ledsagade konung Christian IV till England 1606. Död 1612-02-21 i slaget vid Skillinge hed i Halland, enligt sägen offrande sitt liv för att rädda sin konungs. Bisatt 1620-03-26 i Helsingör och begraven i Töllöse kyrka. Gift 1598-07-30 på Vittskövle i likanämnd socken, Kristianstads län med Margareta Brahe, begraven 1617-12-03 i Lund, dotter av lehnsmanden på Hammershus Henrik Jenssen Brahe, till Vittsköfle, och Helena Tagesdotter Thott.

Barn:

 • Hans, till Ralsvik, Streu, Birkholm och Vittskövle. Född 1601-01-05 på Malmöhus, döpt 1601-04-04. Student vid universitetet i Leipzig 1614. Fänrik vid skånska adelsfanan 1624. Levde på sina gods. Död 1630-10-08 på Vittskövle, bisatt 1630-10-23) i Lund. Gift 1:o 1624-09-19 i Malmö med Elisabet Bille, född 1608-04-24 Vanås s län, död 1628-07-08, dotter av Claus Stensson Bille, till Vanås och Rosendahl, av samma släkt som adlad ätten Bille, nr 28, och Ingeborg Nielsdotter Parsberg. Gift 2:o 1630-08-22, i Malmö med Elsa Bülow i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1633-05-19 med amtmannen Mogens Arenfeldt till Rugård och Skårupgård, född 1604-07-13 död 167-11-14), född 1611-11-02 på Frederiksborg, död 1635-05-16 på Rugård, dotter av befallningsmannen på Halmstad Joakim Bulow, till Engeltofta, och Elsa Grubbe.

Barn:

 • 1. Christian, natural. Barnekow, till Ralsvik, Streu och Vittskövle samt Lillö i Åsums socken, Kristianstads län. Född 1626-12-13, på Vittskövle. Student i Sorö 1640 och vid universitetet i Orleans 1648. Hovjunkare hos konung Fredrik III av Danmark 1650. Ländskommissarie i Skåne 1651. Vid nämnda landskaps förening med Sverige 1660 svensk undersåte. Vice president i Göta hovrätt 1663-03-18. introd. på svenska riddarhuset under nr 23 i den gamla riddarklassen 1664. Död 1666-04-14 på Vittskövle och begraven 1666-05-28 i S:t Peders kyrka i Malmö. Gift 1:o 1651-09-04 i Malmö med Elsa Ramel, född 1633-02-12, död 1658-03-07 i Malmö, dotter av danska riksrådet Henrik Ramel, till Bäckaskog, och hans 2:a fru Margareta Skeel. samt syster till Ove och Hans Ramel, natural. Ramel. Gift 2:o 1660-08-05 i Köpenhamn med Birgitte Skeel till Gamla Kjögegaard och Örtofta i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1669-09-29, med geheimerådet och vice kanslern greve Christoffer Parsberg till Torbernfeld, född 1632-12-17, död 1671-08-24. Gift 3:o 1682-06-02 med danska geheimerådet Knut Tott, född 1639, död 1702 (riddaren Knut Thott till Gavnö och Knudstrup, född 1639-12-21. Död 1702-04-18)), född 1638-12-23, död 1699-11-07 i Köpenhamn, bisatt 1700-03-03 Nicolai kyrka därst. och begraven i Vittskövle kyrka, dotter av danska riksrådet Christen Albretsson Skeel, till Fusingö och Vallo, och hans 1:a fru Birgitte Corfitzdotter Rud.

Barn:

 • 1. Hans, född 1652, död före 1655-09-20, och begraven i Vittskövle kyrka
 • 1. Henrik, född 1654-08-17, död 1658-03-14.
 • 1. Elisabet, född 1658-02-10, död 1658-11-20 och begraven i Vittskövle kyrka
 • Hans. begraven 1667 i Vittskövle kyrka
 • 2. Kjell Christoffer, född 1663. Överste. Död 1700. Se Tab. 2.
 • 2. Elsa, död 1668.

TAB 2

Kjell Christoffer (son av Christian, natural. Barnekow, Tab. 1), till Ralsvik, Streu, Teschenhagen, Bülitz och Gamla Kjöge, samt Vittskövle, Örtofta i likanämnd socken, Rosendal i Kropps socken, (båda i Malm.) och Ugerup i Köpinge socken, Kristianstads län. Död 1663-12-13 på Vittskövle. Hovjunkare 1680. Studerade i Frankrike och England. Ryttmästare vid pommerska kavalleriregementet 1687. Överste för ett kavalleriregemente i engelsk sold 1694. Överste för skånska ståndsdragonregementet 1700-09-05. Död 1700-12-19 i Kalmar, bisatt 1701-08-28, i Kristianstads kyrka och begraven i Vittskövle kyrka. Gift 1691-01-26 i Malmö med grevinnan Margareta von Ascheberg, född 1671-07-09 Holma s socken, Göteborgs och Bohus län, död 1753-01-26 på Vittskövle och begraven 1753-12-13, i Vittskövle kyrka, dotter av fältmarskalken och generalguvernören Rutger von Ascheberg, greve von Ascheberg, och Maria Eleonora von Busseck, genannt München.

Barn:

 • Christian, friherre Barnekow, född 1694, död 1762. Se friherrliga och grevliga född ätterna Barnekow, Tab. 1.
 • Rutger, född 1695. Överste. Död 1772. Se Tab. 3
 • Magdalena Eleonora, till Rosendal samt Ellinge i Västra Sallerups socken och Brönneslöv i Borlunda socken, (båda i Malm.). Död 1696-11-20 Gavnö ) och begraven 1756-02-19 i Ottarps kyrka. Gift 1712-10-27 på Vittskövle med generalmajoren och landshövdingen Vilhelm Bennet, friherre Bennet, född 1680, död 1740.
 • Otto Magnus, född 1698-10-24 på Vittskövle, död 1699-02-04.
 • Brita, till Ugerup, Sövdeborg och Gamla Kjöge. Född 1700-04-30, död 1771-12-01 Nehringen Hon skänkte till åminnelse av sin man en silverkanna om 106 lod till Täby kyrka död Uppland. Gift 1717-03-13 på Vittskövle med kunglig rådet och generalguvernören i Pommern Johan August Meijerfeldt, friherre och greve Meijerfeldt, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1749.

TAB 3

Rutger (son av Kjell Christoffer, Tab. 2), till Ralsvik, Teschenhagen, Bülitz och Lecken, alla på Rügen, samt Tosterup i Tostarps socken Kristianstads län. Född 1695-08-03 i Brüssel. Volontär vid garnisonsregementet i Wismar 1712. Fänrik vid Östra skånska infanteriregementet 1712-03-03. Kaptenlöjtnant därst. 1714-03-10. Konfirmatoinsfullmakt 1715-04-25. Kapten s. å. 6/7. Sekundkapten vid livdragonregementet 1716-10-06. Premiärkapten därst. s. å. 26/12. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1723-04-30. Major därst. 1741-08-10. Överstelöjtnant 1747-10-08. RSO 1748-11-07. Överste för sistnämnda regemente 1753-08-20. Avsked med pension 1762-05-13. Död 1772-10-03 på Tosterup. Gift 1726-06-20 med sm kusin, friherrinnan Mariana Lovisa Maclean, född 1701-09-29, död 1775-02-28 på Tosterup och begraven 1775-04-06, dotter av landshövdingen David Makeléer, friherre Maclean, och grevinnan Eleonora Elisabet von Ascheberg.

Barn:

 • Kjell August, född 1727-03-29 Billesholm ). Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1745. Förare därst. s. å.. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1746. Kornett därst. 1746-09-10. Död 1750-09-10, i Aachen. Han gick 1747 i hessisk tjänst och bevistade kampanjerna i Brabant.
 • Margareta Louisa, född 1728-04-22 på Billesholm, död 1786-08-06 på Rosendal och begraven 1786-08-14 i Kropps kyrka. Gift 1755-07-15, Tomarp s län med sin både kusin och syssling, översten friherre Jakob Vilhelm Bennet, född 1718, död 1792.
 • David Rutger, född 1729-10-27 på Billesholm, död 1729-11-26.
 • Rutger Ludvig, född 1731-06-11. Sergeant vid Hamiltonska regementet . Fänrik därst. 1749-07-21. Död 1754-03-20.
 • Christian Adolf, född 1735. Ryttmästare. Död 1804. Se Tab. 4
 • Eleonora Mariana, född 1740-10-19 på Ralsvik, död 1803-12-17 i Nyköping. Gift 1762-05-25 på Tosterup med riksrådet och generalfälttygmästaren Änders Reinhold Wrangel, friherre och greve Wrangél, nr 99, född 1722, död 1780.
 • Carl Fredrik, född 1742-12-21 Hjälmshult, död 1749-10-09 och begraven 1749-10-13 i Norra Vrams kyrka

TAB 4

Christian Adolf (son av Rutger, Tab. 3), född 1735-01-05. Ryttare vid norra skånska kavalleriregementet 1750-08-26. Sekundkorpral därst. 1750-12-31. Kvartermästare 1750-11-02. Kornett 1750-12-31. Stabslöjtnant 1754-08-16. Gick s. å. i fransk tjänst. Ryttmästare 1759-08-27. RSO 1767-11-23. Död 1804-10-19 på Bergen på Rügen. Efter faderns och brödernas död tillföll honom samtliga godsen på Rügen, såväl de som hörde till Ralsvik som till grevskapet Streu. Grevskapet sålde han 1780 till huset Putbus, och Ralsvik avstod han 1804 till äldste sonen. Gift 1769-08-24 Nobynäs med Anna Maria von Hartmansdorff, född 1745-07-29 Nobynäs ), död 1822-01-10 på Ralsvik, dotter av majoren Joakim Christoffer von Hartmansdorff, och Johanna Margareta Bogeman.

Barn:

 • Mariana Lovisa, född 1770-07-03, död 1853-02-15 i Gränna. Gift 1787-08-17 på Ralsvik med sin morbroders svåger, överstelöjtnanten Svante Mauritz Carlheim-Gyllensköld, född 1753, död 1810.
 • Rutger Christoffer, född 1772. Major. Död 1838. Se Tab. 5
 • Christian Ludvig, född 1773. Löjtnant. Död 1830. Se Tab. 6

TAB 5

Rutger Christoffer (son av Christian Adolf, Tab. 4) till Ralsvik. Född 1772-02-04. Förare vid Psilanderhjelmeska regementet 1784. Stabsfänrik därst. 1748-11-06. Löjtnant 1792-07-30. Stabskapten 1802-03-24. Majors avsked 1804-05-02. Död 1838-02-26, på Ralsvik. Gift 1802 med Agneta Adlerstråhle, född 1779-05-14 i Halmstad, död 1605-01-19 i Stralsund, dotter av ryttmästaren David Ehrenfried Adlerstråhle A, och Elisabet Eufrosyne Ehrencrona.

Barn:

 • Augusta Charlotta Agnes, född 1802, död 1872-10-27 på Ralsvik. Gift 1824-05-10 med preussiske kammarherren, kaptenen friherre Alfred Barnekow, av den tyska grenen, till Ralsvik, Jarnitz, Gnies och Teschwitz, född 1795-07-25, död 1866-03-25.

TAB 6

Christian Ludvig (son av Christian Adolf, Tab. 4), till Lancken, född 1773-02-20, på Tosterup. Fänrik vid Östgöta kavalleriregemente 1776. Kornett i regementet 1788-02-21. Löjtnant i regementet 1794-04-18. Avsked 1807-04-21. Död 1830 på Lancken. (Da.) Gift med Charlotte von Platen från Rügen. (Da.).

 • Barn (Da.):
 • Carl Edvard Ferdinand.
 • Matilda Elisa Dorotea Johanne.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.