:

Carlsson nr 22

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Carlsson nr 22 †

Grevlig 1674-03-09, introducerad 1675. Utdöd 1708-01-01.

Gustaf Carlsson, greve Carlsson (naturlig son av konung Carl X Gustaf och Märta Allertz (Srr.), döpt 1628-05-10 i Stockholm, levde 1667, som 1665-07-06 fick tre hemman i Skåne till hjälp och understöd i sitt stora trångmål, dotter av (Srr.) rådmannen i Stockholm Claes Allertz och Brita Jakobsdotter). Greve till Börringekloster i Gustafs socken och Lindholm i Svedala socken (båda i Malmö län), vilka han 1659-10-04 fick i testamente av sin herr fader. Född 1647 i Stockholm. Överste för Upplands regemente 1673-11-10. Greve 1674-03-09 med Börringe och Lindholmen till grevskap, vilket dock sedermera reducerades (introducera 1675 under nr 22). Överste för ett tyskt värvat kavalleriregemente (KrAB.) 1678-04-03. Död barnlös 1708-01-01 på slottet Ter-Hoorne i Friesland, och slöt själv sin ätt. 'Han uppfostrades på sin herr faders befallning törst i riksrådet och riksamiraler, friherre Carl Carlsson Gyllenhielms hus, och sedan hos biskop Enander i Linköping. Fick 1658 den lärde Erik Lindeman, sedermera greve med namnet Lindschöld, till informator och 1659-06-28 den mycket namnkunnige Hiobus Ludolphus till hovmästare. Ville 1680 bliva riksråd, men som han ej fick ett sådant ämbete, reste han missnöjd ur riket för alltid och residerade Bedhun ' Han lämnade efter sig ett kostbart bibliotek, över vilket 1711 i Haag trycktes en utförlig försäljningskatalog med titeln Bibliotheca Carlsoniana. (J. A. Almquist, Sveriges bibliogr. litt. (N. 4252)) Gift 1685 med Sofia Amalia, friherrinna von Schwartzenberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: