:

Af Georgii nr 2258

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Georgii nr 2258 †

Adlad 1818-08-05 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1890-11-21.

Ätten har, utan att några andra bevis än en namnlikhet därför framlagts, ansetts härstamma från en venetiansk dogeätt med namnet Giorgi. – Den till Sverige inflyttade stamfadern uppgives varit född i Hamburg. Av undersökningar, som företagits av stadsarkivarien i nämnda stad, dr Hagedorn, har framgått, att den enda bäraren där av namnet Peter Eberhard under åren 1629–1695 var Peter Eberhard Jürgens, som döptes S:t Kathrinen församling den 17 april 1686 och var son till fiskbensfabrikanten Nikolaus Jürgens och Anna Margareta Stolz. Man kan med stor sannolikhet antaga, att denne är identisk med apotekaren Peter Eberhard Georgii.


TAB 1

Peter Eberhard Georgii, född sannolikt 1686 i Hamburg. Inflyttade till Sverige 1709, var först anställd å apoteket Enhörningen och från 1710 å apoteket Kronan i Stockholm. Föreståndare för sistnämnda apotek s. å. Ägare därav efter sitt giftermål. Hovapotekare 1722. Död 1725-06-09 i Stockholm [LS]. Gift 1714-09-21 med Brita Eleonora Ziervogel i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1727-02-16 med hovapotekaren August Christian Cogell, född 1695 i Königsberg, död 1737-05-26 i Stockholm), född 1691-11-03, död 1757-07-01, dotter av apotekaren Casper Ziervogel och Anna Eleonora Heraeus.

Barn:

 • Carl Fredrik Georgii, döpt 1715-08-26 i Stockholm. Filosofie magister Kanslist i konungens kansli. Docent vid Uppsala universitet 1751. Professor i historia därst. 1753-12-13 avsked 1781-05-02. Död 1795-04-12 i Stockholm. Han har utgivit flera historiska skrifter av stilistisk förtjänst. Gift 1758-09-21 Hallstaberg med Maria Elisabet Appelbom, född 1741-08-14 i Horns socken, Skaraborgs län, död 1823-02-27 i Uppsala, dotter av majoren Carl Samuel Appelbom, och hans 2:a fru Magdalena Christina Julin.

Barn:

 • Per Eberhard Georgii, född 1759-08-20 i Uppsala. Student därst. Auskultant i Svea hovrätt 1781. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. Vice notarie i nämnda hovrätt 1783. Ingick i Åbo hovrätt 1785. Auditör 1789-04-20. Krigsfiskal s. å. Assessor i sistnämnda hovrätt s. å. 3/12. T. f. generalauditör i Finland 1790-03-08. Hovrättsråd 1797-02-02. Revisionssekreterare för finska ägodeln.ärenderna 1798-01-24. Underståthållare i Stockholm s. å. 29/6. Direktör vid generaldiskontverket 1799-04-09. LMA s. å. RNO 1800-06-14. Landshövding i Stockholms län 1802-09-07. Ledamot av högsta domstolen 1803-04-23. Död 1808-12-02 i Stockholm. Gift 1786-08-20 med Agata Emerentia Gadd, född 1768-11-06, död 1827-01-20, dotter av professorn Per Adrian Gadd och Brita Sidonia Falenius.

Barn:

 • Carl Georgii, adlad af Georgii, född 1787-05-05 i Åbo. Auskultant i Svea hovrätt 1805-06-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Kopist därst. 1807-07-26. Kanslist 1809-06-29. Adjungerad ledamot i förutn. hovrätt och i krigshovrätten s. å. Protokollssekreterare i förutn. expedition 1812. Kanslist vid KMO 1814-04-28. Lagmans fullmakt 1815. Lagman i Närke och Värmland 1817-11-11. RNO 1818-05-11. Adlad s. å. 5/8 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 28/11 under nr 2258). Föredragande för hovärender 1823-08-12. Rikshärold 1824-01-28. Statssekreterares n. h. o. v. 1832-12-22. Död 1837-03-09 i Stockholm. Han var tvenne gånger, 1815 och 1817, vice sekreterare i bondeståndet. Gift 1818-11-28 med Maria Charlotta Limnell, född 1789-04-24, död 1826-01-22 i Stockholm, dotter av assessorn i Åbo hovrätt, kollegiirådet Carl Limnell och Sara Charlotta Clewberg.

Barn:

 • Carl Evert Abraham, adelsman vid faderns död 1837, född 1819. Kapten. Död 1890. Se Tab. 2.
 • Emerentia Maria Charlotta Emma, född 1821-01-06 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1880-10-12 i Stockholm. Gift där 1839-11-23 med föreståndaren för gymnastiska centralinstitutet i Stockholm, professorn, KVO1kl, RNO m. m. Lars Gabriel Branting, från vilken hon 1869-11-09 blev skild, samt ånyo gift med honom 1873-09-10 i Muskö kapellförsaml., Sth., född 1799-07-16 Norrja, död 1881-03-27 i Stockholm.
 • Hjalmar, född 1822-03-29. Kadett vid Karlberg 1836-04-01. Drunknade 1840-05-24 under segling på Mälaren och begraven i släktens grav på Solna kyrkogård.
 • Maria'' Charlotta Matilda, född 1825-12-24. Stiftsjungfru. Död 1869-01-19 Alnarp. Gift 1847-09-10 i Stockholm med professorn, sekreteraren i Malmöhus läns hushållningssällskap, föreståndaren för Alnarps lantbruksinstitut, KVO1kl, RNO m. m. Hjalmar Otto Nathorst i hans 1:a gifte (gift 2:o 1886-12-13 med Emma Persson i hennes 1:a gifte, född 1867-11-26, dotter av hemmansägaren Per Andersson och Ingrid Andersson), född 1821-09-10 Näs, död 1899-03-07 i Malmö.

TAB 2

Carl Evert Abraham (son av Carl Georgii, adlad af Georgii, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1837, född 1819-09-28 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1834-08-22. Utexaminerad 1839-11-29. Underlöjtnant vid livbeväringsregementet s. å. 14/12. Kammarpage hos konung Carl XIV Johan 1841-03-24. Överflyttad på änkedrottningens hovstat 1844. Löjtnant 1848-05-19. 2. Regementsadjutant 1852-05-19. 1. Regementsadjutant 1853-07-07. Kapten 1855-12-05. Avsked med tillstånd att såsom kapten i armén kvarstå 1859. RSO 1864-01-28. Avsked ur armén 1870-01-27. Död 1890-11-21 i Brüssel. Med honom utgick ätten på manssidan. Gift 1:o 1851-11-26 i Stockholm med Maria Vilhelmina Pripp, född 1820-11-26 i nämnda stad, död där 1861-04-16, dotter av grosshandlaren Johan Georg Pripp och Anna Maria Berggren. Gift 2:o 1862-06-11 med Emma Ulrika Evelina Grevesmühl, från vilken han blev skild 1865-03-00, född 1832-03-15 Horn, död 1904-04-19 i Stockholm, dotter av bruksägaren Anders Reinhard Grevesmühl och Ulrika Fredrika Palén. Gift 3:o 1879-09-13 i Paris med Jeanne Bié, född 1852-08-14 i Bordeaux.

Barn:

 • 3. Marie-Anne-Jeanne-Louise, född 1880-02-16 i Paris. Gift 1903-01-14 med arkitekten i Brüssel Arthur Vandaele.
 • 3. Emma-Marie-Charlotta-Jeanne-Renée, född 1881-05-20 i Levallois vid Paris.
 • 3. Marie-Jeanne-Yvonne-Meritte-Mathilde, född 1883-02-20 i S:te Radégonde i Frankrike, död där s. å. 13/3.
 • 3. Jeanne-Marie-Frederique-Lucie, född 1887-02-10 i Brüssel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: