:

Ehrenskiöld nr 877

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenskiöld nr 877 †

Adlad 1675-08-10, introd. s. å. Utdöd 1729-08-08 (1771).

TAB 1

Erik Nilsson, adlad Ehrenskiöld (son av Nils Eriksson, se adliga ätten Ehrenskiöld, Tab. 1), till Mojsjö. Född 1634-10-19. Kammarskrivare i kammarkollegium 1653. Landsbokhållare i Åbo och Björneborgs län 1658. Krigskamrerare över hela Finland 1666-07-04. Kamrerare i krigskollegium 1671-05-22. Adlad 1675-08-10 (introd. s. å. under nr 877). Överkommissarie vid amiralitetet 1676-03-15. Ståthållare i Kalmar län1 1681-01-27. Lagman i Närke s. å. 4/2. Tillika administratör vid båtsmansinrättningen i Kalmar län, Blekinge och på Öland s. å. 14/3. Lagman i Södra Finne lagsaga. Död 1684-03-31 och begraven i Kalmar stads kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Maria Hansdotter.

Barn:

 • Johan. Fänrik vid G. M. Lewenhaupts infanteriregemente 1688-10-02. Löjtnant vid Västerbottens regemente. Livdrabant 1702-07-28. Vice korpral vid drabanterna 1709. Han var med vid Poltava och kom därifrån med Carl XII till Turkiet. Led på återresa från Amsterdam till Sverige 1718-05-31 skeppsbrott ej långt från Uddevalla och blev ihjälslagen av dem, som skulle bärga. 'Ihjälstack i duell fänriken, friherre Ludvig Gyllenstierna af Ulaborg'. Ogift.
 • Carl, död ung.
 • Maria, död 1700. Gift 1680-08-26 i Stockholm med lagmannen Anders Westman, adlad Wästfelt, född 1652, död 1705.
 • Anna Christina. Gift med konteramiralen Paul von Qvickelberg, född 1644, död 1693.
 • Elisabet, död 1744-06-02 i Karlskrona. Gift med kommendören vid amiralitetet Nils Andersson Sjöhjerta, av en adlad men ej introd. ätt2, död 1716-06-27 i Karlskrona.
 • Carl, döpt 1678-04-28 i Stockholm. Konstapelmat vid amiralitetet 1696-08-26. Konstapel därst. Underlöjtnant 1700-03-21. Överlöjtnant 1703-06-15. Avsked 1710-08-16, sedan han, som haft permission utomlands, ej på några år låtit höra av sig. Enligt Ennes skall han hava dött i Kamtschatka 1771 och då kallats överste.
 • Catharina, döpt 1681-01-28 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.

TAB 2

Nils (son av Erik Nilsson, adlad Ehrenskiöld, Tab. 1.). Född 1674-05-11 i Åbo. Volontär vid amiralitetet 1692. Överstyrman därst. 1694. Underlöjtnant s. å. 10/12. Överlöjtnant 1698-04-11. Kapten 1700-03-20. Schout-bynacht 1712-12-29. Vice amiral 1716-01-09. Amiral 1721-11-02. Direktör vid ekonomiverket i Karlskrona s. å. 14/12. Död 1728-11-02 i Karlskrona och begraven s. å. 13/11 i amiralitetskyrkan därst. samt sedan nedsatt i Kalmar domkyrka. 'Han försvarade 1714-07-27 i en sjödrabbning vid Hangö ett blockhus, fyra galärer och några skärbåtar emot den många gånger starkare ryska galärflottan, på vilken tsar Peter själv var, och blev efter utomordentliga tapperhets-prov blesserad och tagen till fånga samt i triumf, iförd präktiga skänkta kläder införd i Petersburg. I anledning av hans tillfångatagande, varav ryssarna gjorde stort väsen, sökte och erhöll tsaren den honom förut av senaten nekade vice amiralsgrad vid ryska flottan. Den tappre, oförskräckte Ehrenskiöld blev sedan under sin fångenskap mycket väl hållen och besöktes ofta av tsaren själv. Efter Nystadska freden begåvades Ehrenskiöld vid hemresan till Sverige av tsar Peter med dennes porträtt, besatt med rosenstenar.' Gift 1706-05-01 i Karlskrona med friherrinnan Lovisa Anckarstierna, född 1680-12-12 i Karlskrona, 1 1729-08-07 på Knutstorp i Kågeröds socken Malmöhus län och begraven s. å. 16/9 i Kågeröds kyrka, dotter av amiralgenerallöjtnanten Cornelius Thijsen, adlad och friherre Anckarstierna, nr 96, och hans 1:a fru Elisabet Kröger.

Barn:

 • Mariana, född 1706-10-09 i Karlskrona, liksom syskonen, död ung.
 • Cornelius, född 1707-12-28, död 1719 och begraven s. å. 28/8.
 • Carl Gustaf, född 1711-12-17. Student. Död 1729-08-08 på Knutstorp samt begraven i Kågeröds kyrka på samma gång som modern. Han dog av kallbrand i ena foten, som blev skadad, då hästen gick över med honom, när han s. å. 27/7 skulle rida till kyrkan.
 • Elisabet, död ogift.

Källor

 • Fotnot: 1 At (RA). 2 SK.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: