:

Von Bauman nr 1780

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bauman nr 1780 död

Adlad 1676-06-17. Introd. 1726. Utdöd.

På Riddarhusstamtavlan är endast yngsta grenen, härstammande från den adlades son Niklas d. y., upptagen. Egentligen blev väl denne introducerad för hela ätten, varför samtliga grenar här upptagas. Ätten har gemensamt ursprung med de äldre, numera utdöda grenarna av adliga ätterna Cederbaum, och Liljenstolpe.


TAB 1

Niklas Bauman. Bodde i Wismar i Tyskland [Sön].

Barn:

 • Niklas Bauman. Köpman i Wismar. Gift med Dorotea Preuz.

Barn:

 • Joakim Bauman. Jur. doktor. Död 1629 i Stralsund. Gift med Regina Schlichtkrull, död 1629, dotter av rådsförvanten Johan Schlichtkrull.

Barn:

 • Niklas Bauman, adlad von Bauman, född 1618-06-12, rådsherre i Stralsund 1660. Drottning Christinas amtman i Pommern. Adlad 1676-06-17 (yngste sonen introd. 1726 under nr 1780). Död 1695-02-10. 'Han försträckte kronan betydliga penningsummor, vilka hans arvingar aldrig lära återfått.' Gift 1:o 1638 med Gertrud Herold, död 1681 i mars, dotter av syndikus i Greifswald Christoffer Herold. Gift 2:o 1681-10-24 i Stralsund med Catharina Tönnies, död 1699, dotter av köpmannen Johan Tönnies och Dorotea Ehrhorn.

Barn:

 • 1. Regina, född 1639. Gift 1655 med rådsförvanten i Greifswald, jur. lic. Georg Hartman.
 • 1. Gertrud, född 1640, död 1642.
 • 1. Christoffer, född 1642. Gjorde vidsträckta resor genom England, Frankrike, Spanien och Italien. Död ogift 1668.
 • 1. Joakim Christian, född 1644. Rådsherre. Död 1707. Se Tab. 2.
 • 1. Johan, född 1648. Kapten i svensk tjänst. Död ogift 1676-03-04.
 • 1. Anton, född 1650. Köpman. Död 1679. Se Tab. 8.
 • 1. Gertrud, född 1651, död som ung.
 • 1. Anna Catharina, född 1652. Gift med sin broders svåger hovrådet Christian von Schwartzer, i hans 1:a gifte, född 1639, död 1704.
 • 1. Barbara, född 1656, död som ung.
 • 1. Maria, född 1659. Gift 1:o med hovrättsrådet Henrik Vilhelm Schmidt, adlad von Schmidtburg, men ej introd., till Alten-Pleen. Gift 2:o med Joakim Pamhov, till Kedingshagen.
 • 2. Regina Dorotea, född 1683.
 • 2. Catharina Gertrud, född 1685.

TAB 2

Joakim Christian (son av Niklas, Tab. 1), till Parow och Lüdershagen i Pommern. Född 1644. Rådsherre i Stralsund 1695. Död 1707. Gift 1:o 1664 med Dorotea Sarnow, död 1678. Gift 2:o 1679 med Maria von Stralenheim i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalauditören Peter Jakob Eccard, adlad von Eccard, i hans 2:a gifte, född 1668, död 1728), född 1663, död 1741, dotter av assessorn i Wismarska tribunalet Mikael Vieth, adlad von Stralenheim, men e] introd., och hans 1:a fru Margareta Hallen, av en adlad men ej introd. ätt.

Barn:

 • 1. Niklas, död barn.
 • 1. Leonard, död barn.
 • 1. Johan, död barn.
 • 1. Gertrud, död barn.
 • 1. Anna Margareta, född 1670, död 1702. Gift 1685-09-30, med bryggareåldermannen Johan Hagemeister, av samma släkt som den ointroducerade adlade ätten von Hagemeister, i hans 1:a gifte, född 1656.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1676. Löjtnant. Se Tab. 3.
 • 1. Tomas, född 1677.
 • 1. Joakim Christian, född 1678. Köpman. Död 1722. Se Tab. 4
 • 2. Gertrud, född 1680, död 1708. Gift 1696 med lanträntmästaren Martin Tabbert, adlad Stralenberg.
 • 2. Margareta Maria, född 1681. Gift 1701-01-10 med överstelöjtnanten Johan Fredrik von Schäwenbach, född 1675, död 1749.
 • 2. Niklas Mikael, född 1683. Kapten i fransk tjänst. Död ogift.
 • 2. Johan Christoffer, född 1684-04-11 på Lüdershagen, kadett vid överste Dobrokowskys regemente i holsteinsk tjänst 1706. Förare därst. 1707. Fänrik s. å. Transport till generalmajor Barners regemente i Brabant 1708. Kapten vid Älvsborgs regemente 1712-04-15. Konfirmationsfullmakt. 1718-09-13. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-01-00. Kapten vid Bremiska dragonregementet s. å. i okt. Fången 1715-11-05 vid Stresow. Hemkom 1718-04-07. Åter kapten vid Älvsborgs regemente s. å. 13/9. Avsked 1735. Kallas major. Död 1754-05-19 Gammalsjö utan söner. Gift med Agneta von Mentzer, född 1669, död 1750-02-02 på Gammalsjö, och begraven i Grönahögs kyrka Älvsborgs län, dotter av kaptenen Johan von Mentzer, och Sofia Lilliehöök af Fårdala.
 • 2. Anna Catharina, född 1685. Gift med hovrådet i Rostock Samuel Didrik von Wolffradt.
 • 2. Carl Henrik, född 1686. Volontär vid Stralsundska infanteriregementet 1702. Frikorpral därst. 1703. Avsked 1704. Gick i fransk tjänst s. å. Fänrik vid Birkenfeldska regementet därst. Löjtnant därst. 1707. Löjtnant vid Bremiska dragonregementet 1709 i okt. Kapten därst. 1712-07-25. Konfirmationsfullmakt. 1715-01-24. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1718 i april. Avsked 1719-09-30. Kapten vid drottningens livregemente till fot 1721-06-27. Död 1739-12-10 i Stralsund utan söner. Gift.
 • 2. Leonard Christian, född 1687. Kapten. Se Tab. 6
 • 2. Eleonora Elisabet, död ung
 • 2. Henning Gustaf, död ung.
 • 2. Martin Fredrik, död ung
 • 2. Bernhard Anton, döpt 1691-03-22 i Stralsund. Underofficer vid Schoultz' regemente 1708. Kornett vid. Bremiska dragonregementet 1710. Löjtnant därst. 1713. Kapten vid Zweibrückenska infanteriregementet 1714-02-10. Konfirmationsfullmakt. s. å. 1/3. Exspektanskapten vid drottningens livregemente till fot 1724-04-22. Avsked 1727-08-25.
 • Gick i sachsisk tjänst. Stupade i Brabant. Gift.
 • 2. Herman Fredrik, född 1692. Sekundfänrik vid Södermanlands regemente 1712-12-30. Tången 1713-03-16, vid Tönningen . Död ogift.
 • 2. Barbara Sofia. Gift med en kapten Burow.
 • 2. Gustaf Adolf. Volontär vid Stralsundska infanteriregementet 1712. Fänrik därst. 1713-06-06. Kornett vid pommerska kavalleriregementet 1714-10-10 fången 1715-12-23 i Stralsund. Inställde sig ej vidare i tjänst. Levde 1735 i Stralsund.

TAB 3

Otto Vilhelm (son av Joakim Christian, Tab. 2), född 1676. Musketerare vid livgardet 1696-11-28. Underofficer 1697. Fänrik 1698. Löjtnant vid Skaraborgs regemente. Löjtnant vid Stralsundska infanteriregementet 1700-06-03. Kaptenlöjtnant därst. 1712-01-00. Kapten s. å. 27/6. Konfirmationsfullmakt. 1715-01-15. Avsked s. å. 5/7. Gift med sin kusin Maria Gertrud von Schmidtburg, född 1684, i sept. i Stralsund, levde änka 1736 därst. , dotter av hovrättsrådet Henrik Vilhelm Schmidt, adlad von Schmidtburg, men ej introd., och Maria von Bauman.

Barn:

 • Margareta Charlotta.
 • Charlotta Gertrud.

TAB 4

Joakim Christian (son av Joakim Christian, Tab. 2), född 1678. Köpman. Död 1722. Gift 1702 med Vendla Stolt, död 1760, dotter av rådsförvaltaren i Rostock Peter Stolt.

Barn:

 • Joakim Christian, född 1703. Köpman. Död 1780. Se Tab. 5.
 • Maria Dorotea, född 1705, död 1766. Gift med Alterman des Gewandhauses Fredrik Stiwelnben, död 1769.
 • Peter Rudolf, född 1710, död 1711.

TAB 5

Joakim Christian (son av Joakim Christian, Tab. 4), född 1703-06-15. Köpman (i Stralsund?). Död 1780-12-27. Gift 1728 med Anna Maria Elers, död 1753, dotter av köpmannen Johan Viktor Elers.

Barn:

 • Johan Christian, född 1732, död ung.
 • Maria Dorotea, född 1734 död ung.
 • Joakim Christian, född 1736, död ung
 • Anna Maria, född 1740, död 1779-04-18 på Sveaborg i barnsäng. Gift 1778-04-21 i Stralsund med kaptenen, friherre Gustaf Adolf von Duben, nr 135, född 1753, död 1790.
 • Christina Amalia, född 1742, död 1808. Gift med accisinspektoren Jakob Emanuel Jakobs, död 1825.
 • Niklas Ferdinand, döpt 1744-10-05 i Stralsund. Volontär vid garnisonsregementet i Stralsund 1768-03-17. Förare därst. s. å. 16/5. Sekundadjutant s. å. 27/9. Premiäradjutant 1769-09-19. Fänrik 1770-03-27. Stabslöjtnant 1774-11-09. Avsked 1781-09-04. Han bodde 1802 i Stralsund, då han krävde staten på 33,900 rdr jämte ränta av de medel som hans farfars farfar försträckt kronan. (Sön.)
 • Fredrik Leonard, född 1747, död som ung.
 • Frans Christian, född 1748, död som ung.

TAB 6

Leonard Christian (son av Joakim Christian, Tab. 2), till Alten-Pleen, född 1687. Kapten vid Stralenheimska regementet. Skickades med depescher från Polen till Bender, där han bevistade kalabaliken, varefter han, med kung Carls tillstånd, hemreste till Sverige. Gift med Anna Winter.

Barn:

 • Maria Vendela. Gift med Ernst Ludvig von Platen, till Prosnitz.

TAB 7

Niklas (son av Niklas Bauman, adlad von Bauman, Tab. 1), född 1646. Referendarie vid hovrätten i Greifswald. Gift med Sofia von Braun, född 1647, dotter av rådsförvanten i Stralsund Joakim von Braun och hans 1:a fru Sofia Koch, samt syster till sekreteraren Joakim Christoffer von Braun, svensk adelsman von Braun.

Barn:

 • Barbara Sofia, död 1749 i Dresden. Gift 1:o 1691 med landrichtern i Pommern, jur. utredning doktorn Johan Christoffer Hercules (stamfader för adlade ätten Hercules), död 1707. Gift 2:o med översten i sachsisk tjänst du Rouxelle de Lagnois.
 • Gertrud, född 1672. Gift 1688 med assessorn vid Wismarska tribunalet Albrecht Henrik Hagemeister.

TAB 8

Anton (son av Niklas Bauman, adlad von Bauman. Tab. 1), född 1650. Köpman i Stralsund. Död 1679. Gift 1673 med Regina von Schwartzer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mecklenburgska geheimerådet Johan Christian Beselin, i hans 2:a gifte, död 1705-02-26 i Schwerin), dotter av lantrådet Christian Schwartzern, adlad von Schwartzer, och Margareta von Braun.

Barn:

 • Niklas.
 • Carl Anton.

TAB 9

Niklas (son av Niklas Bauman, adlad von Bauman, Tab. 1), född 1690-09-13 i Stralsund. Levde utan tjänst. Död 1727. Gift 1712 med Catharina Margareta von Wolffradt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1729-06-02 på Lüdershagen i Pommern med kaptenen Herman Henrik von Born, stamfader för adlad ätten von Born, född omkring 1691, död 1757), född 1695, död 1772-01-27 på Lüdershagen, dotter av mecklenburgska hovrådet Didrik Samuel von Wolffradt.

Barn:

 • Niklas Didrik, född 1713. Överste. Död 1777. Se Tab. 10
 • EIeonora, född 1714. Gift med löjtnanten Johan Kjellerström (Köllerström?).
 • Johan Fredrik född 1715. Sekreterare vid generalguvernören von Campenhausens svenska kansli under den ryska ockupationen av Finland 1742–1743. Efter fredsslutet sekreterare vid kammar-kollegiikontoret (i S:t Petersburg) för de baltiska provinserna och ryska Finland. Statsråd och chef för nämnda ämbetsverk. Avsked på grund av sjuklighet 1779-04-25 [FS]. Gift 1762 i Preussen med en fröken von Schogstedt.
 • Johan Christian, född 1717-05-16. Volontär vid Adlerfeltska regementet 1734. Underofficer vid sedermera kronprinsens regemente 1736. Regementsadjutant därst. 1738-12-06. Fänrik 1739-05-10. Löjtnant 1748-03-31. Regementskvartermästare 1750-08-21. Stabskapten 1752-07-11. Kapten med kompani 1756-10-14. Avsked med pension 1766-08-13. Major. RSO 1770-04-28. Död 1791 i Stralsund och begraven s. å. 18/9 i Nikolai kyrka därst.
 • Carl, död barn.
 • Carl Gustaf, död barn.
 • Catharina Elisabet, född 1719. Gift med en doktor Eggbrecht.

TAB 10

Niklas Didrik (son av Niklas, Tab. 9), född 1713 i april. Kom i tjänst 1733. Fänrik 1737-01-21. Löjtnant vid J. A. von Lantingshausens värvade infanteriregemente, sedermera BJörnbergska regementet 1741. Kapten därst. 1747-10-20. RSO 1749-01-20. Major. Överstelöjtnant vid Jämtlands dragonregemente 1769-12-20. Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente till fot 1771-06-05. Var 1773 souschef för regementet och med en bataljon förlagd på Sveaborg. Överste i armén 1773-11-01. Död 1777-01-26 och begraven s. å. 1/2 i Esbo socken i Finland. Gift 1750-11-28, utan föregående lysning, med stiftsjungfrun Margareta Christina Ehrenpohl, född 1729-05-20 på Vallda i likanämnda socken (Hallands län), död 1800-06-08 på Masle säteri i Finland, dotter av kammarherren Anders Pohl, adlad Ehrenpohl, och Ulrika Juliana Rutensköld.

Barn:

 • Catharina Juliana, född 1752-01-16 i Varberg, död ogift 1816.
 • Ulrika Elisabet, född 1753-08-05 i Marstrand, död ogift 1831-04-13 i Söderköping.
 • Niklas, född 1754, död 1761-09-03 i Helsingfors [Ckb.].
 • Adolfina, född 1758, död änka 1824-01-08 i Falkenberg. Gift 1789-11-19 med rådmannen Olof Falkerström.
 • Hedvig Eleonora, född 1760, död 1763-05-12 i Helsingfors [Ckb.].
 • Fredrika Lovisa, född 1762, död 1837-07-18 på Odensviholm i Odensvi socken Kalmar län. Gift 1793-04-19 i Falkenberg med överstelöjtnanten vid arméns flotta, RSO, Önnert Jönsson, född 1755-04-13 i Karlskrona, fick i striden vid Sandöström i Finland 1808-08-02 vänstra låret avskjutet, varav han dog följande dag.
 • Anders Vilhelm, född 1763, död 1764-09-11 (barn) i Helsingfors [Ckb.].
 • Eleonora Vilhelmina, född 1766-02-10 i Lovisa stad i Finland, död 1847-11-23 Mosslelund. Gift med fänriken vid Jönköpings regemente Johan Köllerström, född 1771-06-10, död 1827-06-22 (1827-07-09) på Mossle södergård i Värnamo socken (Jönköpings län) [Medd. av V. Ljungfors].
 • Eva Charlotta, född 1767, död 1733-03-18 i Helsingfors [Ckb.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: