:

Stöltenhielm nr 630

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stöltenhielm nr 630 †

Adlad 1649-07-20, introd. 1655. Utdöd 1719-01-22.


1Um.

TAB 1

Per Larsson, adlad Stöltenhielm, till Kantenberg i Vassända socken, Älvsborgs län m. m. Född 1610 i Örebro. Volontär vid gula regementet 1630. Fänrik därst. 1631. Löjtnant 1632. Kapten 1636. Officer vid Västmanlands regemente. Major 1640. Överstelöjtnant och kommendant i Vänersborg och dess kringliggande skansar 1646-01-06. Adlad 1649-07-20 (introd 1655 under nr 599, vilket sedan ändrats till 630). Se Biografica. Död 1668-01-27 i Vänersborg och där begraven 'Han blev åtskilliga gånger kväst och sargad, särskilt vid belägringen av Landsberg, där han miste sitt vänstra ben och måste sedan gå på stylta. Fick då han adlades, både namn och vapen därefter, nämligen i skölden, som är blå, ett svart träben och låret med en röd hosa (= byxa) samt omkring detsamma ett bart svärd och en kanon, korsvis ställda, omgivna av fyra lod eller kulor.' Gift med Anna Eriksdotter, född 1621, död 1690-07-00 i Vänersborg och där begraven

Barn:

 • Lorentz Gustaf, född 1645. Överste. Död 1719. Se Tab. 2.
 • Maria, född 1645 (1646 ?) 6/11, död 1728-02-28 på Hult i Naglums socken, Älvsborgs län och begraven i Belfrageska graven i Naglums kyrka. Gift 1667-01-12 i Vänersborg med överstelöjtnanten Henrik Johan Belfrage, född 1640, död 1706.
 • Ännu en son, som studerade 1655. Död.
 • Catharina. Död 1704-05-08 Kantenberg Gift 1:o (?) 1681-01-02 i Björskogs socken, Västmanlands län med minören vid artilleriet Peter Fägerström. Gift 2:o (?) 1697-02-00 Kantenberg Se Biografica.
 • ?En dotter.

TAB 2

Lorentz Gustaf (son av Per Larsson, adlad Stöltenhielm. Tab. 1), till Kesäter i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Född 1645-04-14. Student i Uppsala1 1664-10-10. Fänrik vid Plantings (Jämtlands) regemente 1670-06-22. Transp. till Skaraborgs regemente 1672-03-10. Löjtnant vid dalregementet 1674-01-07. Kaptenlöjtnant hos amiral Stiernsköld på skeppet Nyckeln, då flottan utgick 1675-08-14. Kapten vid dalregementet 1676-02-05. Ryttmästare vid livregementet till häst 1678-12-00. Major därst. 1693-12-30. Överstelöjtnant 1697-08-16. Avsked med överstes karaktär 1703-12-12. Död sonlös 1719-01-22 på Kesäter och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i Västra Vingåkers kyrka, där hans vapen uppsattes. Han skrev sig Styltenhielm. 'Bevistade under kriget mot Danmark den första renkontern med danskarna 1676 vid Torsebro i Skåne och sändes därefter till Kristianstads undsättning, då han på vallen kämpade tappert, men blev fången av danskarna s. å. 18/8. Rymde s. å. och bevistade slaget vid Landskrona 1677. Deltog i landstigningen på Seland 1700-07-25 samt bevistade övergången av Düna och slaget vid Riga 1701, slaget vid Klissov 1702 och belägringen av Thorn 1703.' Gift 1:o 1680-02-22 Lagersberg med Christina Uttermarck, född 165(4), begraven 1685, dotter av ståthållaren Daniel Bengtsson Utter, adlad Uttermarck, och Catharina Eriksdotter. Gift 2:o 1691-01-04 med Catharina Regina Ehrenstéen, född 1666-06-10 i Stockholm, död där 1709-02-26 och begraven i Ehrenstéenska graven i Österåkers kyrka Södermanlands län, dotter av k. rådet Edvard Filipsson, adlad Ehrenstéen, och Catharina Wallia, adlad Wallenstedt. Gift 3:o 1710-10-16 Skalltorp med friherrinnan Charlotta Gyllenpistol, född 1678, död 1722-10-01 på Kesäter, dotter av landshövdingen Carl Gyllenpistol, friherre Gyllenpistol, och hans 2:a fru Märta Rosenstråle.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1681-01-19 på Lagersberg, död 1750-01-16 i Västra Vingåkers socken. Gift 1713-01-00 på Kesäter med lagmannen Johan Holm, sedan Stenholm, adlad Stenholm, född 1677, död 1743.
 • 1. Christina, begraven 1685 på samma gång som modern.

TAB 3

Daniel (son av Per Larsson, adlad Stöltenhielm, Tab. 1), kallade sig Styltenhielm. Född i Västergötland. Bevistade skånska kriget på 1670-talet. Var 1696 styckjunkare vid artilleriet i Göteborg. Löjtnant. Död 1703 i Göteborg och begraven s. å. 21/1 i garnisonsförsamllngen därst. Gift med Maria Eufrosyne Sparman, död 1712, dotter av häradshövdingen, jur. doktor Nikolaus Sparman och Anna Lohrman (syster till arkiatern, doktor Gustaf Lohrman, adlad Lohreman), samt syster till häradshövdingen Erik Sparman, adlad Sparrsköld.

Barn:

 • Per. Musketerare vid livgardet 1702-10-20. Sekundkornett vid svenska adelsfaneregementet 1705-01-11 men torde icke hava mottagit utnämningen, då han blev korpral vid livgardet s. å. 2/4. Sekundfänrik därst. 1707-10-24. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Mördad ogift 1714-11-10 under fångenskapen i Solvytjegodsk.
 • Anna Helena, född 1689, död 1767-10-17 Rud. Gift 1708 i nämnda socken, med fältväbeln vid Smålands femmänningsinfanteriregemente (med fänriks avsked 1717) Johan Gabriel Klo.
 • Sidonia, levde änka 1733 (1773?). Gift med kaptenen vid Västgötadals enrollerade allmoge Carl Magnus Forsman, död 1727-04-28.
 • Margareta, var död 1740. Gift med Erik Halstensson i Rot i Rölanda socken, Älvsborgs län.
 • Utan känd härledning.
 • Tobias Stöltenhielm. Sergeant vid artilleriet, fänrik vid Smålands äntergastregemente 1718-01-30.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: