:

Bennich nr 2339

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bennich nr 2339

Adlad 1864-05-03 enligt 37 § R.F., introducerad 1865.

En schleswigsk ätt med detta namn förekommer redan 1488, då den adlades av konung Hans i Danmark. Ehuru något bevisligt samband ej finnes mellan denna ätt och den svenska, upptogs dock vid den senares adlande den äldres vapen. Det uppgives att den i Sverige adlade ätten Bennich härstammar från en Peter Bennich, som enligt en i danska riksarkivet förvarad stamtavla blev gift i Tondern. Hans härstamning skulle, om man följer den danska stamtavlan, vara: 1. Peter Bennich till Rinkenis, adlad 1488. 2. Hans Bennich. 3. Peter Bennich, gift med Kirstine, Peter Asmussens dotter i Bollersleben. 4. Hans Bennich till Rinkenis. 5. Hans Bennich, gift med Michel Boisens syster av Rinkenis. 6. Peter Bennich. Om denne sistnämnde Peter och hans öden känner den danska stamtavlan intet, utom att han var gift. Enligt en tradition inom släkten skall han år 1642 varit rådman i Norrköping, varifrån han dock i anledning av en mot honom m fl för upplopp anställd rättegång överflyttade till Halland och blev magistratsperson i Laholm samt fader till den Jakob Bennich i Gåsakulla, som är ättens med visshet kände äldste stamfader.


TAB 1

Jakob Bennich Innehade år 1691 ett halft hemman Gåsakulla i Tölö socken, Hallands län och var tillika pedagog. En hans ansökan om fortfarande besittningsrätt till ovannämnda hemman, daterad 1723-08-27, finnes i svenska riksarkivet. Gift med Maria Edsberg. (Sgn.)

Barn:

 • Johan Gustaf Bennich född 1701 i Tölö socken. Student i Uppsala 1720. Kollega i Göteborg 1730. Konrektor 1735. Prästvigd 1741. Kyrkoherde i Örby pastorat av Göteborgs stift 1742. Död 1779-12-06. Gift 1736-01-24 med Inga Hedström, död 1781-12-11 i Örby socken.

Barn:

 • Axel Johan Bennich, född 1743-07-11 i Örby socken (Sgn.). Student i Lund 1761 och studerade till präst, men ärvde förmögenhet efter fadern och blev egendomsägare i Älvsborgs län. Död 1823. Gift med Hedvig Sofia Kochius.

Barn:

 • Gustaf Bennich född 1779-09-24. Livdrabant 1800-09-08. Löjtnant i armén 1805-01-05. Transport till Västgöta dragonregemente 1806-09-05. Stabsryttmästare 1810-06-19. Chef för Barne kompani, sedan regementet suttit av 1812-03-13. Majors n. h. o. v. 1814-02-28. Avsked 1816-06-11 med tillstånd att kvarstå i armén. Carl XIV Johans med. 1855-07-16. Död 1857-07-17 på Gransbo i Säby socken, Jönköpings län. Under tjänstetiden deltog han med regementet i fälttåget i Pommern 1808–1809 samt i tyska fälttåget 1813 och 1814 samt bevistade affärerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Dessau, slaget vid Leipzig, Lybecks kapitulation samt affären vid Maestricht, i rapporten varom han med utmärkelse omnämnes. Gift 1813-02-05 Opphem s socken, Östergötlands län med Gustava Henrietta Sabelfelt, född 1785-07-25 på Grimsberg, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1802-07-27 Grimsberg med kornetten Göran Fredrik Engelcrona, född 1741, död 1812), dotter av fänriken Nils Sabelfelt, och Charlotta Gustava Key. Död 1847-08-27 Tomestorp

Barn:

 • Nils Axel Gustafsson Bennich adlad Bennich, född 1817-10-31 på Opphem. Student i Uppsala 1835-10-13. Avlade examen till rättegångsverken (Bbl.) 1838-05-31. Auskultant vid Stockholms rådhus- och kämnärsrätter (Bbl.) 1838-06-15 och vid Svea hovrätt (Bbl.) 1838-06-22. Extra ordinarie notarie vid hovrätten (Bbl.) 1838-10-01. Vice notarie vid Stockholms rådhusrätt (Bbl.) 1838-06-22 och vid norra förstadens östra kämnärsrätt (Bbl.) 1839-08-15. Vice notarie i Svea hovrätt (Bbl.) 1840-01-00. Kopist i Svea hovrätt (Bbl.) 1840-03-00–1846-02-00. Vice auditör vid 2. livgardet 1842-11-23–1846-04-17. Kanslist i bevillningsutskottet vid 1840 års riksdag. Notarie i krigshovrätten 1845-06-13. Krigsfiskal 1846-01-23. Brottmålsnotarie i Stockholms rådstuvurätt 1848-01-28. Notarie för uppbördsärenden i Stockholms handels- och ekonomikollegium 1857-07-02. 2. notarie i Stockholms rådstuvurätt 1858-11-05. Landshövding i Jämtlands län 1860-01-20. RNO 1860-05-05. KNO 1863-01-28. KNS:tOO 1863-08-04. Adlad 1864-05-03 (introducerad 1865-10-11 under nr 2339 bland adelsmän). Generaltulldirektör 1865-02-24. StOffFrHL 1865-04-08. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867–93. KDDO1gr 1871-10-21. Inträdde i styrelsen för aktiebolag Stockholms handelsbank 1871, dess ordförande 1874–1900. Hedersledamot av Cobden club i London 1872. KmstkNO 1875-12-01. Stadsfullmäktig i Stockholm 1875–1879, dess vice ordförande 1877–1879. Beredningsutskottets vice ordförande 1877–1879. LLA 1880 och LMA 1882. StkSpICO 1883. KmstkVO 1886-12-01. Avsked från generaltulldirektörsbefattningen 1888-09-28. Död 1904-01-23 i Stockholm. Gift 1:o 1844-01-13 i Stockholm med Catharina Fredrika Antigone Fries, född 1812-12-31 Stensnäs, död 1850-02-27 i Stockholm, dotter av krigsrådet Fredrik Ulrik Fries och Hedvig Catharina Hultman. Gift 2:o 1851-11-15 i Stockholm med Hildegard Lovisa Charlotta Bredenberg, född 1831-07-07 i Nikolai förs, Stockholm, död 1855-12-14 i Stockholm, dotter av handlanden Gustaf Adolf Bredenberg och Carolina Charlotta Zetterberg. Gift 3:o 1862-09-24 Norup s län med Emilie Christina Nordquist, född 1838-12-21 i Örkenäs socken, Kristianstads län, död 1910-06-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]], dotter av lantbrukaren Christian Nordquist och Petronella Svensson.

Barn:

 • 1. Gustava Catharina Antigone, född 1845-03-31 i Maria förs, Stockholm, död ogift 1919-11-25 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • 1. Hildur Julia Helena, född 1846-09-18 i Clara förs, Stockholm, liksom de tvenne följande halvsystrarna, död ogift 1869-11-24 i Stockholm.
 • 2. Helga Charlotta, född 1852-09-09 i Clara förs, Stockholm, död 1872-12-14.
 • 2. Hildegard Maria, född 1855-09-23 i Clara förs, Stockholm. Död 1927-03-20 i Vasa förs, Göteborg. Gift 1876-10-16 i Stockholm med majoren i armén Carl Liborius von Mentzer, född 1851, död 1916-06-21 i Halmstads förs.
 • 3. Gustaf Engelbrekt, född 1865-08-30 i Stockholm. Se Tab. 2.
 • 3. Carl Henrik Hjalmar, född 1866-11-21 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Se Tab. 3.
 • 3. Sofia Augusta, född 1867-12-10 i Stockholm. Konsertpianist.
 • 3. Julius Axel, född 1871-10-16 i Stockholm, död i Stockholm 1872-01-06.

TAB 2

Gustaf Engelbrekt, (son av Nils Axel Gustafsson Bennich, adlad Bennich, tab 1), adelsman vid faderns död 1904, född 1865-08-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1885. Preliminärexamen 1887-05-28 och examen till rättegångsverken 1894-05-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Disponent för Jössefors aktiebolag från 1899. Död 1917-05-02 vid Jössefors i Arvika socken, Värmlands län (Länslassarettet i Karlstad, db). Gift 1897-05-23 i Arvika med Anna Erika Charlotte Lilliesköld, född 1874-07-15 i Karlstad, dotter av häradshövdingen Karl Adolf Lilliesköld, och Anna Eugenia Ekström.

Barn:

 • Anna Emelie (Littan), född 1900-02-11 vid Jössefors. Gift 1932-10-29 med Gustaf Braathen Leus Mehr, född 1898-09-09, norsk medborgare. Disponent. Död 1936-12-27 troligen i Kenya, Östafrika.
 • Eva Maria, född 1902-03-29 i Stockholm. Gift 1928-04-04 i Oscars förs med friherre Nils Sixtenssen Sparre i hans 2:a gifte, född 1889-05-25
 • Lars Axel Gustafsson, född 1903-09-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Carl Olof Hjalmar Gustafsson, född 1909-09-05 Jössefors. Gift 1933-10-02 i Tyska S:ta Gertruds förs, Stockholm, vb nr 19 med Anna-Lisa Clary Emilia Wirth, född 1907-02-21 i Tyska S:ta Gertruds förs, Stockholm. Dotter av korrespondenten Leopold Otto Franz Wirth och Anna Emilia Nyblom.

TAB 3

Carl Henrik Hjalmar, (son av Nils Axel Gustafsson Bennich, adlad Bennich, tab 1), född 1866-11-21 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Student i Lund 1885. Preliminärexamen 1886-09-14 och examen till rättegångsverken 1889-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1889-03-04. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådhusrätt 1889-11-22. Vice häradshövding 1893-10-02. Amanuens i civildepartementet. Kanslisekreterare i civildepartementet 1897-03-12. Kansliråd och byråchef i civildepartementet 1899-09-22. Kansliråd och byråchef i jordbruksdepartementet 1900-03-31. Expeditionschef i jordbruksdepartementet 1900-03-31. RNO 1900-12-01. KNO2kl 1903-12-01. LLA 1904-11-21. Generaldirektör och chef för patent- och registreringsverket 1906-06-16. KNO1kl 1908-01-24. Död 1909-01-26 i Marseille. Gift 1893-04-08 i Stockholm med Maria Vilhelmina Odelberg, född 1870-12-28 Gustafsberg, dotter av bruksägaren och disponenten Oskar Vilhelm Odelberg och Hilma Emilia Godenius.

Barn:

 • Axel Hans Vilhelm Hjalmarsson, född 1895-04-02 i Stockholm. Se Tab. 3A.
 • Dagmar Eleonora, född 1902-04-27 i Stockholm. Konstnär, innehållande armaturateljé.
 • Axeline Maria Ulrika (Ulla), född 1904-07-06 på Farstavik i Värmdö socken. Gift 1926-09-25 på Gustafsberg med löjtnanten Henrik Sebastian Henriksson Tamm, född 1897
 • Elsa Madeleine, född 1906-09-29 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1925-05-16. Gift 1931-02-28 på Gustafsberg med löjtnanten friherre Carl-Otto Nils Henning Silfverschiöld

TAB 3A

Axel Hans Vilhelm Hjalmarsson, (son av Carl Henrik Hjalmar tab 3), född 1895-04-02 i Stockholm. Studentexamen vid Lundsbergs skola 1912. Student i Uppsala 1913. Underlöjtnant i livgardet till häst reserv 1914-12-31. Löjtnant i livgardet till häst reserv 1918-02-08. Jur. kand. examen i Uppsala 1918. Honorär attaché vid generalkonsulatet i London 1918-06-29. Tillförordnad 3. kanslist vid generalkonsulatet i London 1918-10-26–1919-01-21. Attaché i utrikesdepartementet 1919-12-03. Attaché i Berlin 1920-06-07. Avsked ur krigstjänsten 1921-08-19. Attaché i Paris 1921-11-03. PrRKM3kl. Attaché i utrikesdepartementet 1922-07-20. Avsked 1923-04-01. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1923-06-00. Notarie i Ovan-Siljans domsaga 1923-06-10. Notarie i Nedan-Siljans domsaga 1923-10-01. Tingstjänstgöring i Torneå samt Jämtlands norra domsaga. Tjänstgöring Svea hovrätt från 1927-02-01. Tillförordnad fiskal. Sekreterare hos ägogränssakkunnige 1928–1929. Asessor vid Svea hovrätt 1933-10-20. Kretsdomare vid Saaromröstningen 1934–1935. Vice auditör vid Svea livgarde 1934–1937. Hovrättsråd vid Svea hovrätt 1940-11-08. Gift 1929-08-18 i Björnlunda förs, Södermanlands län med grevinnan Victoria Anna Thérèse Fouché d´Otrante, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1937-07-21, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1937-08-29 i Björnlundas förs, Södermanlands län (Frustuna förs, Södermanlands län vb nr 25) med bankdirektören, friherre Eugéne Fredrik Christer von Stedingk, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1925-10-15 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med Aina Ulla Margareta Östberg, född 1901-08-31. Dotter av kaptenen Gustaf Östberg och Aina Minton), född 1896-06-01 på Lilla Essingen, Bromma förs, Stockholm), född 1907-03-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av hertigen löjtnant Carl Ludvig d´Otrante och grevinnan Hedvig Ingeborg Madeleine Douglas

Barn:

 • Hans Hansson

TAB 4

Axel Hans Thorsten (översiktstab 2A 1/2, son av Nils Axel Gustafsson Bennich, adlad Bennich, tab 1), född 1874 i Stockholm. Officersvolontär vid Svea artilleriregemente 1892. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-16. Lantbrukselev i Säbylund i Kumla förs, Örebro län 1893–1894. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1894–1895. Student i Lund 1895. Jur. preliminärexamen 1896-09-00 och examen till Kungl Maj:ts kansli 1904-01-30. Amanuens i överintendentsämbetet 1904. Generalagent, för livförsäkringsaktiebolag Svecia 1904. Verkställande direktör i livförsäkringsanstalten Brage 1904–1910. Styrelseledamot i försäkringsaktiebolag Hansa och i aktiebolaget Stockholms köpmannabank 1905–1908. Kamrer och kontorschef hos Nya aktiebolag Stathmos 1911–1916. Kamrer och kontorschef hos Jössefors aktiebolag 1916–1917. Verkställande direktör i Skandinaviska livförsäkringsaktiebolag 1918–1923. Innehar Allmänna försäkringsbyrån i Stockholm sedan 1924-01-01. Död 1931-10-15 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db nr 231). Gift 1904-09-29 i Lunds domkyrka med Solvig Emilia Skarstedt, född 1877-10-09 i Lund. Dotter av professorn vid Lunds universitet, teol. doktor Carl Vilhelm Skarstedt och hans 2:a fru Ida Pauline Westdahl.

Barn:

 • Nils Axel Torstensson, född 1906-01-17 i Stockholm.
 • Carl Peder Torstensson, född 1907-02-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: