:

Rydingsvärd nr 1471

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rydingsvärd nr 1471

Adlad 1712-10-30, introducerad 1719. Utdöd 1806-01-05. Adlad och adopterad 1799-11-16, introducerad 1802.

Rydingsvärd A147100.png

TAB 1

Augustin Ryding Bokhållare hos generalmajoren friherre Erik Fitinghoff Djula

Barn:

 • Erik Ryding, adlad Rydingsvärd, till Breviksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Född 1679-11-30. Underofficer vid överste Nieroths regemente i kurfurstens av Hannover tjänst 1698. Ryttare vid livländska adelsfaneregementet 1700-01-00. Korpral vid Nylands kavalleriregemente 1700-11-28. Adjutant vid Nylands kavalleriregemente 1702. Kornett 1703-11-06. Löjtnant 1705-07-22. Regementskvartermästare 1706-05-06. Fick majors fullmakt av konung Stanislaus av Polen. Ryttmästare vid livregementet 1710-06-13. Överstelöjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1712-01-29. Konfirmationsfullmakt 1712-04-30, men avböjde denna utnämning . Major vid Östgöta kavalleriregemente 1712-03-03. Adlad 1712-10-30 (introducerad 1719 under nr 1471). Avsked från Östgöta kavalleriregemente 1719-09-30. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1723-08-26. Stadsmajor i Stockholm 1724-12-18. Död 1730-11-05. 'Han bevistade de på hans tid varande krig med oförskräckt och behjärtat mod. Blev 1709-07-00 fången vid Perevolotjna, men rymde 1709. Tillfångatogs även 1716 den 10 april av de danska på ett parti vid Moss i Norge, men rymde ur danska fångenskapen 1717-05-00'. Gift 1713-06-23 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm med friherrinnan Margareta Christina Thegner, född 1695-09-28, död 1745-09-21, dotter av vice presidenten friherre Johan Thegner, och Anna Catharina Adlersköld.

Barn:

 • Johan, född 1714-06-06, död 1714-09-08.
 • Anna Charlotta, född 1716-03-04 Mantorp, död 1756. Gift 1739-12-18 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm med slottsbyggmästaren Peter Gerdes i hans 2:a gifte (gift 1:o 1729-06-17 med Hedvig Eleonora Ahlberg, född 1708-03-28 i Solna socken, Stockholms län, död 1738-12-21, dotter av kyrkoherden Peter Ahlberg), född 1700-11-20 i Stockholm, kusin till presidenten Johan Gerdes, adlad och friherre Gerdessköld.
 • Hedvig, född 1717-07-05, död 1746-11-25 i Stockholm. Gift 1745-11-12 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm med aktuarien Olof Bremming.
 • Maria Elisabet, född 1723-05-25, död 1732-01-14 på Alegård i Nättraby socken, Blekinge län. Gift 1744-06-17 i Stockholm i Nikolai förs, Stockholm med landshövdingen friherre Adam Johan Raab, i hans 3:e gifte, född 1703, död 1776.
 • Johan Erik, född 1730. Överste. Död 1806. Se Tab. 3

TAB 2

'Fredrik, (son av Erik Ryding, adlad Rydingsvärd, tab 1), till Breviksnäs. Född där 1721-02-12. Student i Uppsala 1733-10-17. Volontär vid livregementet till häst 1738. Korpral vid livregementet till häst 1741-09-07. Kornett 1745-06-28. Löjtnant 1750-02-13. Majors avsked 1750-10-21. RSO 1757-04-28. Död 1789-06-08 på Breviksnäs. Gift 1:o 1743-08-25 med Inga Maria Eckleff, död barnlös 1746-10-06, dotter av holsteinske statssekreteraren Georg Henning Eckleff och Inga (Engelborg) Stenhagen, nr 1882. Gift 2:o 1748-08-02 i Linköping med Maria Rhyzelia, adlad Odencrantz, född 1729-08-16 i Linköping, död 1753-06-19, på Breviksnäs och jordfäst 1753-06-24 i Gryts socken samt 1753-06-26 nedsatt i domkyrkan i Linköping, dotter av biskopen i Linköping Andreas Olai Rhyzelius och Catharina Ihre. Gift 3:o 1755-02-18 Broxvik med Anna Elisabet Ridderborg, född 1729-07-06 i Söderköping, död där 1793-01-20, dotter av överstelöjtnanten Jakob Ridderborg, och Ulrika von Block.

Barn:

 • 2. Catharina Margareta, född 1749-06-03 på Breviksnäs, död 1808-04-20 Stäckö. Gift 1:o 1782-10-20 på Breviksnäs med färgerifabrikören Johan Fredrik Schwager, född 1725, död 1787-08-20 i Linköping. Gift 2:o 1795-12-18 Horn
 • 2. Inga Maria, född 1751-02-26 på Breviksnäs, död 1813-02-22 i Linköping. Gift 1774-09-27 på Breviksnäs med ryttmästaren Adam Fredrik Fock B, född 1746, död 1812.
 • 2. Fredrika Lovisa, född 1752-02-07 på Breviksnäs, död 1787-02-15 i Stockholm. Gift 1769-04-16 på Breviksnäs med kaptenen Adam Fredrik Klingstedt, född 1731, död 1787.
 • 2. Brita, född 1753-02-09 på Breviksnäs, död där 1753-07-24 och jordfäst 1753-07-27 i Gryts socken samt 1753-07-21 nedsatt i domkyrkan i Linköping.
 • 3. Christina Ulrika, född 1756-01-12 på Breviksnäs, död där 1756-02-15 och begraven 1756-03-20.
 • 3. Erik Adolf, född 1763-06-14 på Breviksnäs, död 1764-08-01.
 • 3. Charlotta, född 1764-10-18 i Norrköping, död 1765-07-03 i Stockholm.

TAB 3

Johan Erik, (son av Erik Ryding, adlad Rydingsvärd, tab 1), född 1730-11-20 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1745-09-09 och vid livregementet till häst 1747-10-01. Vice korpral vid livregementet till häst 1749-06-08. Rustmästare vid livgardet 1749-09-14. Sergeant vid livgardet 1750-02-01. Fänrik 1750-06-26. Löjtnant 1757-05-26. Kapten 1762-12-31. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13 och vid Saltzas regemente 1773-11-01. Överste i armén 1782-09-01. Avsked 1787-07-31. Död 1806-01-05 Åttingsberg och slöt på svärdssidan denna gren av ätten. Gift 1762-01-07 med Fredrika Ulrika Nordman, född 1738, död 1793-10-24 på Åttingsberg, dotter av prosten och kyrkoherden i Leksand, överhovpredikanten, doktor Johan Nordman och Magdalena Sandel, av samma släkt som adlad, friherrliga och grevliga ätterna Sandels, 332 och 124.

Barn:

 • Magdalena Margareta, född 1763-02-28, död 1821-08-01 i Göteborg. Gift 1803-09-09 med majoren och enskifteslantmätaren i Älvsborgs län Lars Gustaf Ahlbom, född 1763-10-05 Brosäter, död 1818-11-23.
 • Anna Fredrika, född 1764-06-05, död 1766-12-30.
 • Johan August, född 1765-10-22 i Stockholm (Livg.). Kom i tjänst 1772. Fänrik 1778-06-01. Löjtnant vid Stedingkska regementet 1785-05-18. Ogift skjuten 1790-07-09 i sjöslaget i Svensksund.
 • Christina Charlotta, född 1766-12-08, död 1834-07-04 Göteborg. Gift i Göteborg 1786-06-02 med kaptenen Gustaf Insenstierna, född 1758, död 1819.
 • Ulrika, född 1769-07-24. Stiftsjungfru. Död 1845-03-25. Gift 1806-12-24 med kaptenen vid Bohusläns regemente Carl Peter Grimberg, född 1763-03-16 i Göteborg, död 1837-02-07.
 • Beata, född 1773-12-17. Stiftsjungfru. Död 1802-06-29 Olsängen Gift 1794-12-24 på Åttingsberg med kaptenen Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd (se tab 4), i hans 1:a gifte, född 1760, död 1819.
 • Den adopterade eller von Proschwitzska ättegrenen.

TAB 4

Hans Henrik von Proschwitz (översiktstab 3-4, avkomling av majoren vid grevens av Nassau regemente Simon Frumreich, som år 1446 skall blivit adlad von Proschwitz av konung Ladislaw i Römen). Page hos konung Carl XI i Sverige. Sedermera efter vartannat fänrik, löjtnant och kapten. Avflyttade därefter till Sachsen, dit hans fader måst för religionsförföljelses skull fly från Röhmen. Begav sig slutligen till Danmark. Gift i Danmark på 1680-talet med en fröken von Linde.

Barn:

 • Jakob Fredrik von Proschwitz, född 1688. Adjutant i dansk tjänst. Flyttade 1720 efter krigets slut till Sverige, där han fick förvaltningen över flera svenska familjegods samt erhöll ekonomidirektörs karaktär. Död 1787-02-10 Koten. Gift 1:o på 1720-talet med Anna Elisabet Anden, som var prästdotter. Gift 2:o 1764-05-14 Mora med Johanna Christina Schönberg, född 1731-08-14, död 1787-01-15 på Koten, dotter av majoren Carl Schönberg, och Elisabet Forée.

Barn:

 • Hans Henrik von Proschwitz, född 1727. Vice häradshövding 1750. Landsfiskal. Död 1784-06-24. Gift 1752-12-15 i Färgelanda socken, Älvsborgs län med Margareta Hofstedt, född 1731, dotter av löjtnanten vid Västgötadals regemente Anders Hofstedt och Bolla Jonasdotter Bodin.

Barn:

 • Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd, född 1760-04-09. Volontär vid Bohusläns regemente 1777-12-15. Förare vid Bohusläns regemente 1778-04-01. Fältväbel 1781-06-02. Kornett 1784-05-08. Löjtnant vid dalfrikåren 1789. Konstituerad kapten vid Älvsborgs läns frikår och kapten i armén 1789. Kapten vid Bohusläns regemente 1792-06-11. Avsked 1796-11-16. Adlad 1799-11-16 och adopterad på sin svärfaders adlad namn och nummer (introducerad 1802). Död 1819-09-25 Olsängen Gift 1:o 1794-12-24 på Åttingsberg i Färgelanda socken med stiftsjungfrun Beata Rydingsvärd, född 1773-12-17, död 1802-06-29 på Olsängen, dotter av översten Johan Erik Rydingsvärd (tab 3) och Fredrika Ulrika Nordman. Gift 2:o 1803-10-10 med Johanna Sofia von Schoultz, född 1778-01-23, död 1854-03-20, dotter av överstelöjtnanten Samuel von Schoultz och hans 1:a fru Anna Sofia Schille.

Barn:

 • 1. Johan Henrik, född 1796. Bankobokhållare. Död 1839. Se Tab. 5.
 • 1. Augusta Carolina, född 1798-09-01 på Olsängen. Stiftsjungfru. Död 1828-02-10 Sjörits. Gift 1819-12-10 med kyrkoherden i Torslanda och Öckerö förss pastorat av Göteborgs stift Bartold Pihlgren, född 1785-10-28 i Varberg, död 1838-07-19 Vassby
 • 1. Gustaf Adolf, född 1800. Skrivare. Död 1852. Se Tab. 6
 • 2. Samuel Fredrik, född 1804-09-28, död 1805.
 • 2. Beata Maria, född 1805-10-26 på Olsängen. Stiftsjungfru. Död 1873-03-28 Stenevad s socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1827-01-14 med vice pastorn i Segersta pastorat av Karlstads stift Anders Samuel Lindskog i hans 2:a gifte (gift 1:o 1824 med Hedda Johanna Charlotta Wigélius, född 1795, död 1825-11-10, dotter av pastorsadjunkten Bengt Wigélius och Helena Gustava Fryxell), född 1793-11-04 i Brålanda socken, Älvsborgs län, död 1856.
 • 2. Carl August, född 1807-12-01. Student i Lund (Ap. (P)) 1825-05-10. Jur. examen 1830 (Svn.). Auskultant i Göta hovrätt. Död ogift 1835-05-03.
 • 2. Samuel Ferdinand, född tvilling 1809-10-16, död 1815-10-03.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född tvilling 1809. Vice häradshövding. Död 1891. Se Tab. 7.
 • 2. Oskar, född 1811. Major. Död 1870. Se Tab. 8.
 • 2. Anna Sofia, född 1812-07-13 på Olsängen, död ogift 1888-05-25 i Solberga prästgård Göteborgs och Bohus län.
 • 2. Axel Georg, född 1814. Possessionat. Död 1885. Se Tab. 9.

TAB 5

Johan Henrik, (son av Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd, tab 4), född 1796-09-27 Åttingsberg. Extra kanslist i banken. Kontorsskrivare i banken. Kassaskrivare i riksgäldskontoret. Agrée vid akademien för de fria konsterna 1831-11-26. Kanslist vid kommissariatets expedition i banken 1834-02-26. Bankobokhållare. Död 1839-01-08. Gift 1823 med Sofia Vilhelmina Lindeström, född 1800-03-27, död 1875-04-10 i Stockholm.

Barn:

 • Olivia Vilhelmina, född 1824-03-26, död 1824-06-22.

TAB 6

Gustaf Adolf, (son av Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd, tab 4), född 1800-08-21 Olsängen. Furir vid Bohusläns regemente 1811-05-08. Avsked 1819-04-20. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1819-05-10. Volontär vid arméns flotta 1822. Dömd adelskapet förlustig. Skrivare i Göteborg. Död i Göteborg 1852-06-12. Gift 1826-11-05 med Anna Catharina Hultgren.

Barn:

 • Alfred, född 1827-08-12, död 1827-10-02.
 • Alfred, född 1828-09-09 i Göteborg, död 1828-10-23.
 • Viktor Almanzor, född 1829-11-24, död 1830-02-12.
 • Hulda Serafia, född 1831-09-29, död 1833-03-18.
 • Johan Henrik, född 1834-05-17, död 1836-10-13.

TAB 7

Fredrik Vilhelm, (son av Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd, tab 4), född tvilling 1809-10-16 Olsängen. Student i Lund 1830. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död 1891-01-06 i Solberga prästgård Göteborgs och Bohus län. Gift 1845-01-09 på Dagsholm i ödeborgs socken, Älvsborgs län med Johanna Maria Renström, född 1821 på Dagsholm i ödeborgs socken, Älvsborgs län, död 1847-02-03 på Olsängen, dotter av fanjunkaren Johan Renström och Carolina Sofia Ekström.

Barn:

 • Johanna Carolina Hellevi, född 1845-10-19 i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Död 1935-03-09 i Göteborg, Johannesbergs förs (db 60). Gift 1863-03-03 i Göteborg med kyrkoherden i Solberga, Jörlanda och Hålta förss pastorat av Göteborgs stift Johan Aron Andersson Almén i hans 2:a gifte (gift 1:o 1860 med Hilma Matilda Schultz, död 1862), född 1825-05-11 i Uddevalla, död 1895-04-21 i Solberga prästgård. Änkefru Almén, född Rydingsvärd, ägde del i Dagsholm i ödeborgs socken, Älvsborgs län till 1870.
 • Anna Maria Kunigunda, född 1847-01-09, död 1847-02-12.

TAB 8

Oskar, (son av Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd, tab 4), född 1811-01-07 Olsängen. Fanjunkare vid Västgötadals regemente 1826-04-27. Furir vid Västgötadals regemente 1829-07-28. Fanjunkare 1833-05-04. Officersexamen 1833. Fänrik vid Kalmar regemente 1833-05-18. Löjtnant 1841-03-01. Kapten 1853-01-18. RSO 1863-01-23. Avsked med majors n. h. o. v. 1864-03-01. Död 1870-10-09 i Alvesta i Aringsås socken, Kronobergs län. Gift 1840-09-20 i Vrigstads kyrka Jönköpings län med Sofia Carolina Elisabet Falkenberg af Bålby, född 1811-08-17 på Biskopsbo militieboställe i Vrigstads socken, Jönköpings län, död där 1867-02-01, dotter av hovjägmästaren Carl Evert Falkenberg af Bålby, och friherrinnan Maria Ulrika von Rosen.

Barn:

 • Johanna Ulrika Henrietta, född 1841-07-12 på Biskopsbo. Död 1933-07-16 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1898-06-13 i Stockholm med kyrkoherden Gustaf Linnér i hans 2:a gifte (gift 1:o 1864-05-05 med Johanna Ulrika Teresia Wallertz, född 1827-05-13, död 1895-07-23), född 1827-04-06 i Linneryds förs, död där 1899-09-16.

TAB 9

Axel Georg, (son av Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd, tab 4), född 1814-06-19 på Olsängen. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1828-08-20. Furir. Avsked 1833-05-03. Fanjunkare. Död 1885-09-25 på Håbyn i Färgelanda socken. Ägde Åttingsberg i Håbyn i Färgelanda socken. Gift 1:o 1835-11-14 Håbyn Död 1843-09-20. Gift 2:o 1855-01-14 med Anna Christina Malmgren, född 1821-03-23. Död 1896-04-24 i Norrtälje.

Barn:

 • 1. Axel Georg, född 1836. Lanthandlande. Död 1911. Se Tab. 10.
 • 1. Oskar Vilhelm August, född 1838. Lantbrukare. Död 1866. Se Tab. 13.
 • 1. Beata Maria Sofia, född 1840-06-30, död 1841-03-15.
 • 1. Carl Johan, född 1841-12-20. Överflyttade till Nordamerika 1863 och antages hava dött i kriget.
 • 1. Gustaf Adolf Simon, född 1843-09-18, död 1843-10-01.
 • 2. Erik Simon Fünfreich, född 1855. Tillförordnad rektor. Död 1896. Se Tab. 15.

TAB 10

Axel Georg, (son av Axel Georg, tab 9), född 1836-07-09. Lantbrukare och lanthandlande. Blev så småningom kyrkogårdsvaktmästare. Överflyttade till New York i Nordamerika. Död 1914-10-31 i Cranston, RI, USA (dbu) . Gift 1857-08-11 med Emma Cecilia Holmström, född 1837, död 1928-04-08.

Barn:

 • Johan Georg Forrester, född 1858-03-16. Handelsresande. Överflyttade till New York. Gift 1885 med Nelly'' Braun. Död 1890.
 • Emma Anna Margareta (Anna Maria), född 1860-02-23, död 1945-06-30 i Hartford CT, USA. Gift 1:o 1879-04-12 i Rölanda socken, Älvsborgs län med Carl August Carlsson-Lindqvist, född 1849. Död 1890. Gift 2:o i början av 1890-talet i USA med Oscar Jacob Bowman, född 1863-01-04 i Sverige. Arbetare. Död 1925-03-08 i Hartford, CT, USA.
 • Axel Emil Gustaf Oskar, född 1861. Styrman. Död 1905. Se Tab. 10B.
 • Tekla Sofia, född 1862-10-23 i Gesäters socken, Älvsborgs län. Död 1863-01-24.
 • Carl Artur, född 1863-11-22 i Gesäters socken. Skulptör. Överflyttade till Nordamerika. Död 1941-05-02 i Portland, ME, USA. Gift 1:o 1886-04-14 i Boston med Annie Maria Davis, från vilken han 1898 blev skild, född 1861. Dotter av Josua Davis och Ellen Maria Cummings. Gift 2:o 1898-12-23 med Ida Withouse Jackson, född 1862-12-23.
 • Sixten Vilhelm, född 1865-08-07 i Rölanda socken, liksom de följande syskonen, död där 1866-04-02.
 • Gustaf Viktor, född 1867-03-09. Freskomålare. Vistas utrikes.
 • Hellevi Sofia, född 1873-05-24.
 • Rosa Josefina, född 1875-09-07. Gift 1901 med Carl Gustaf Carlsson, född 1869-08-07.
 • Ellen Elisabet, född 1882-11-11. Död 1884-04-09 i Rölanda socken.

TAB 10B

Axel Emil Gustaf Oskar, (son av Axel Georg, tab 10), född 1861-06-06 i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Styrman i handelsflottan. Död 1905. Gift 1886-12-23 i Rölanda socken med Laura Sofia Alvin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-01-28 i Uddevalla med arbetaren Jan August Engström, född 1875-05-13 i Östra Fågelviks förs, Värmlands län, överförd till obefintl hetsboken 1916-12-31, i Amerika 4 år), född 1867-01-27 i Rölanda, Älvsborgs län. Död 1918-10-14 i Uddevalla (se Biografica).

Barn:

TAB 10B:I

Forrester Jakobus, (son av Axel Emil Gustaf Oskar, tab 10B), född 1888-11-09 i Rölanda förs, Älvsborgs län. Emigrerade till USA 1910. Toolmaker. Plant manager. Vice president of Rydi Machine Company, Gardena, CA, USA. Gift 1:o 1915-10-16 i Hartford, CT, USA med Elizabeth C Hardin, född 1888-07-15 i Säffle förs, Värmlands län. Emigrerade till USA 1907. Död 1956-03-18 i Los Angeles CA, USA. Dotter av A P Hardin och Anna Danielsson. Gift 2:o 1956-09-28 i Las Vegas, NV, USA med Agnes Horner, född 1903-04-06 (1903-04-07 enl http://info.ancestry.com).

Barn:

 • Gunnar Forrester, född 1917-07-22 (1917-07-21 enl http://info.ancestry.com) i Hartford, CT, USA. Kontorist vid State of California.
 • Ernest Carl, född 1921-09-01 i Hartford, CT, USA.
 • Lillian Elizabeth, född 1924-05-22 i Inglewood, CT, USA. Gift med Chase.

TAB 10B:II

Oskar Sigfrid, (son av Axel Emil Gustaf Oskar, tab 10B), född 1892-09-12 i Rölanda förs, Älvsborgs län. Toolmaker. Gift 1917-01-00 i New York med Ingeborg Matilda Jacobsson, född 1897-06-11 i Uddevalla (fbu). Dotter av arbet Johannes Jacobsson och Matilda Larsdotter.

Barn:

 • Helen Ingeborg, född 1917-10-00 i Bridgeport, CT, USA. Bokhållare. Gift med maskinisten Holmer Lindgren, född i Halmstad (nat amer medborg).

TAB 10E

Alfred Vilhelm, (son av Axel Georg, tab 10), född 1871-03-08. Mold maker. Död 1929-12-00. Gift med Augusta Josephine Lawson. Död 1945-12-20.

Barn:

TAB 10E:I

Rudolph Vincent (son av Alfred Wilhelm, tab 10E), född 1913-01-22 i Hartford, CT, USA. Assembler på Underwood Corp. Gift 1941-12-17 i Hartford, CT, USA med Alice Boucher, född 1914-12-30 i Hartford, CT, USA. Hemmafru. Dotter av Arthur Boucher och Alice.

Barn:

 • Robert.

TAB 10F

Torsten Natanael (son av Axel Georg, tab 10), född 1880-04-05 i Rölanda socken, Älvsborgs län. Slöjdlärare. Handlande i Woburn, CT, USA. Gift 1900-01-07 med Amy Flora Adams, född 1878-03-22.

Barn:

 • Raymond Oliver, född 1901-02-26.
 • Alice Amalia, född 1903-05-02.
 • Herbert Loyd, född 1905-03-05.

TAB 13

Oskar Vilhelm August, (son av Axel Georg, tab 9), född 1838-05-18 i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Lantbrukare. Död 1866-04-15 Högsången. Gift 1862-10-10 med Maria Eufrosyne Westerlind i hennes 1:a gifte (gift 2:o med folkskolläraren Brynte Södergren, död 1876-04-22), född 1835-03-10 i Nysunds socken, Värmlands län, död 1890-03-15 i Göteborg, dotter av komministern Nils Westerlind och Carolina Lundvall.

Barn:

 • Carl William Birger, född 1862. Kontorschef. Död 1909. Se Tab. 14
 • Berta Elvira Maria, född 1864-06-16 på Ättingsberg, död 1870-03-19 i Högsängen.
 • Ester Oskaria, född 1866-04-03 på Åttingsberg, död där 1868-10-08.

TAB 14

Carl William Birger, (son av Oskar Vilhelm August tab 13), född 1862-11-29 Åttingsberg. Handelsbokhållare i Göteborg. Kontorschef. Död 1909-10-15 i Göteborg. Gift i Göteborg 1896-12-19 med Ragnhild Maria Stillström, född 1867-04-10 i Göteborg, dotter av sjökaptenen Gustaf Reinhold Stillström och Johanna Maria Jakobsson.

Barn:

 • Greta Ragnhild Maria, född 1903-02-21 i Göteborg, liksom brodern. Konstnär. Gift 1932-10-08 i Haga förs Göteborg ]] med filosofie kandidat Hakon Gotthard Ardahl, född 1903-05-05 i Göteborg. Assuranstjänsteman. Civilekonom. Avd. chef i Skandiakoncernen.
 • Reinhold William Oskar, född 1904-10-02. Realskoleexamen i Göteborg 1922-06-01. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1924-06-13. Kontorschef för aktiebolag Trämanufaktur i Göteborg. Se Tab. 14A.

TAB 15

Erik Simon Fünfreich, (son av Axel Georg, tab 9), född 1855-08-08 i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1874-06-09. Student i Uppsala 1875-04-16. Filosofie kandidat 1880-05-24. Genomgick provårskurs i Uppsala 1881–1882. Lärare i latin vid Fjellstedtska skolan i Uppsala 1884–1886. Vice kollega vid Norrtälje lägre allmänna läroverk 1886– 1888. Fil. Lic. 1887-10-12. Adjunkt vid högre allmänna läroverket i Hudiksvall 1888-12-19. Tillförordnad rektor vid lägre allmän läroverket i Norrtälje 1889-07-01. Död 1896-06-09 i Norrtälje. Gift 1892-09-17 i Stockholm med Elin Catharina (Ella) Kahn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1907-10-02 med sjökaptenen Carl Johan Vilhelm Carlovitz, född 1881-05-03), född 1872-06-01 i Sundsvall, dotter av källarmästaren Robert Georg Kahn och Emilia Charlotta Pettersson.

Barn:

 • Carin Elisif, född 1894-01-12 i Norrtälje. Lärarinna vid Norrköpings norra läroverk för flickor. Tillförordnad rektor vid kommunala flickskolan i Uddevalla 1930-12-18.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: