Duse nr 119

Från Adelsvapen-Wiki

0119.jpg

Adliga ätten Duse nr 119

Adlad 1575-08-09, introducerad 1625.

Ätten Duse, som möjligen är av utländskt ursprung, uppgives i äldre arbeten hava tillhört frälset redan under medeltiden. Detta vederlägges dock av nedan under Bengt Pedersson Duse (Tab. 2) anförda domstolsutdrag. Huruvida en Lage Duss, vilken omtalas säsom häradshövding i »Berkekinds hered» 1454 den 24 februari får räknas till denna ätt, är ovisst. – Ett flertal personer med namnet Duse, som under 1700-talet bodde i Småland, anses hava tillhört en på riddarhusgenealogien över ätten icke upptagen gren. Bland dessa må nämnas kyrkoherden i Tolg Zacharias Duse, född 1717, död 1772, vilken vid 1769 års riksdag skall hava legitimerat sitt adelskap (någon anteckning härom i Ridderskapets och adelns protokoll för sagda riksdag synes icke finnas) samt 1770 hava erhållit »stadfästelse på adligt stånd, värde och rättigheter för sig och sina efterkommande». Han synes ej hava efterlämnat manliga avkomlingar. Vidare mantalskommissarien Gabriel Duse, död 1747 – kyrkoherdens syssling och son till gästgivaren i Stockaryd Jonas Duse – samt hans son postinspektoren i Växjö Erik Duse, född 1713, död 1778 [SL]. Hit torde även höra ryttmästaren Erik Duse, död 1714 under fångenskapen i Werkaturia, samt konstapeln vid flottan Jonas Duse, dödsskjuten 1715 i sjöslaget vid Rügen, och dennes son Jonas. Däremot torde det vara ovisst om till denna förmodade gren av den adliga ätten hörde den ännu levande Gotlandssläkten Duse, som dit överflyttat närmast från Öland.

Duse A11900.jpg

TAB 1

Måns Duss (översiktstab. 1), var under vintern 1520–1521 hövidsman för bönderna från Östra härad i Småland under resningen mot konung Christian. (Ht XX, s. 302.) [Den Måns Duse, som år 1560 bland adeln underskrev ständernas beslut, var sannolikt ej han men möjligen en son till honom].

Barn:

 • Peder Månsson Duse, till Hultsvik och Dolby, häda i Korsberga socken, Jönköpings län, till vilka gårdar han skrev sig 1563 (Ht XV, s. 332.). Var häradshövding i Norrvidinge härad i Småland 1537–1550 (G. Berg, Den inre statsförvaltningens historia under konung Gustaf I.) och närvarande vid vapensyner med Smålandsfrälset 1530, 1535 och 1537 (GIr.) samt mönstringen 1563 (Hh III.). Underskrev jämte (brodern?) Måns Duse riksdagsbeslutet 1560 (Hra.). Död före 1572. (Db för Östra härad (H. F.).) Gift med Ingrid Larsdotter, död före 1565, dotter av Lasse Abjörnsson (gamla Lilliesparresläkten, som i vapnet förde en avbruten bjälke med två halva liljor) och Cecilia Mattsdotter (Vinstorpa-ätt).
 • Estrid. (Medd. av assessor O. Adelborg nr Svea Hofrätts liber caus. vol. 19.)
 • Cecilia. Gift 1:o med Jon Svensson, till Björnaskog, som i vapnet förde en halv hjort, levde 1569. Gift 2:o före 1572 med Måns Nilsson till Björnaskog [Fs].
 • Ingeborg. (Medd. av assessor O. Adelborg nr Svea Hofrätts liber caus. vol. 19.)

TAB 2

Bengt Duse, (son av Peder Månsson Duse, Tab. 1), till Åkershult i Korsberga socken, Jönköpings län och Hultsvik i Korsberga socken, Jönköpings län samt Dolby i Hultsjö socken, Jönköpings län. Han kallas i frälserannsakningen för bondson och i ett domslut av 1565-03-07 i konung Erik XIV:s nämnds dombok säges följande: »Pedher Duses son, förrätte att sware till sins fadhers saak, hwilken såsom bewisthe sigh haffwe waridt på alle munstringher. Doch effther för:ne Benchtz fadher Pedher Duss war ingin adelssman, vthen hadhe fått frälsissgiffthe, dherföre effther Swerigis lagh, som lydher, att när frälssissquinne tagher man vthan frälsse, gonghe hennes godz vndher skatten, wardt för:ne Benchtz godz effther sin modher sagdhe vndher cronone medh mindhre han kundhe förwärffwe sig frälsse vtaff Kong:e M:tt». Fick adlig sköld och hjälm 1575-08-09. Var död 1618. Förutom Dolby, som han redan 1572 innehade genom arv (Db för Östra härad (H. F.).), hade han 1577 (Fs, s. 186 not 1.) till sätesgård Åkershult, som han bekommit åtminstone delvis genom byte med Nils Posse till Gammelstorp (Db för Östra härad (H. F.).), samt ägde dessutom enligt 1580 års jordebok även Lillarp och Sjögle i Skirö socken (Db för Östra härad (H. F.).), Jönköpings län. Han skrives ännu 1594 till Åkershult, men 1605 till Hultsvik, vilket 1605 mågen Nils Joensson skrev sig till Åkershult. (Db för Östra härad (H. F.).) Gift 1:o 1570-08-30 (morgongåvebrev) (Medd. av assessor O. Adelborg nr Svea Hofrätts liber caus. vol. 19.) med Brita Tordsdotter, dotter av (Hh XIII:1.) Tord Larsson och hans hustru Carin, till Österbacka i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län. Gift 2:o 1609-02-08 (morgongåvebrev) på Åkershult med Margareta Andersdotter, som levde änka 1618. (Medd. av assessor O. Adelborg nr Svea Hofrätts liber caus. vol. 19.)

Barn:

 • 1. Cecilia Bengtsdotter (Db för Östra härad (H. F.).), levde 1622. Gift med Udde Grijs.
 • 1. Bengta Bengtsdotter (Db för Östra härad (H. F.).), levde 1622. Gift före 1601 (Db för Östra härad (H. F.).) med majoren Nils Joensson, adlad Rosenquist af Åkershult, död 1646.

TAB 3

Nils Bengtsson (översiktstab. 1, on av Bengt Duse, Tab. 2), till Hultsvik samt Gisslå i Solberga socken i Västra härad, Jönköpings län. Kallade sig eller kallades efter vapnet Silfverdufva. Levde 1622. Begraven i Solberga gamla kyrka, där hans vapen uppsattes. (Rogberg, Beskrifning om Småland (1710).)

Barn:

 • Gabriel. Han och brodern blevo ä ättens vägnar introducerad 1625 under nr 91, vilket nummer sedan ändrades till 119. Var reformerad fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1652 och 1653 . Död (Västra härada dombok 1666.) före 1666 »på tåg». Han och brodern pantsatte sin gård Gisslå å egna och systrarnas vägnar, »vilka med giftermål mot ståndet försett sig», till kusinen Nils Nilsson Rosenquist af Åkershult 1654. (Västra härada dombok 1666.)
 • Bengt, till Hultsvik. Sannolikt officer. Död (Västra härada dombok 1666.) före 1666 »på tåg».
 • Döttrar, gifta med ofrälse. (Västra härada dombok 1666.)

TAB 4

Knut Bengtsson, (son av Bengt Duse, Tab. 2), till Källeryd i Solberga socken, Jönköpings län, Västra härad och Lillarp i Skirö socken, Jönköpings län. Deltog i Stångebro slag 1598 och synes hava tillhört Sigismunds parti (Db för Östra härad (H. F.).). Död före 1620. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Margareta Grijs, som levde 1648, dotter av Anders Grijs, adlad Grijs, och Gunilla Siöblad. Hon synes hava varit gift mer än en gång. Sålde 1622 (Db för Östra härad (H. F.).), på sina barns vägnar, nämligen Anders Knutsson, Axel Bengtsson och Margareta Andersdotter, tillika med (svågern) Nils Bengtsson och (styvsonen) Jon Knutsson samt Udde Grijs på sin hustrus vägnar en pundränta av Hjärtaryds gård i Korsberga socken till Nils Joensson Rosenquist och hans hustru Bengta Bengtsdotter. Ägde Källeryd och Lillarp tillsammans med sonen Anders.

Barn:

TAB 5

Jon Knutsson, (son av Knut Bengtsson, Tab. 4), till Dravö i Ås socken, Jönköpings län, som han 1620-05-18 sålde till Isak Olsson (Lilliesparre) till Håkentorp med sin farbroders Nils Bengtssons och hela sin släkts ja och samtycke (Västbo härads dombok 1620.). Levde 1622.

 • ?Barn:
 • Johan Jonsson Duse. Kapten. Levde ännu 1671. Han och hans hustru fingo 1654 laga fång på Sjöryds skattehemman i Björkö socken, Jönköpings län, som de köpt av Peder Jakobsson (Björnram). (Db för Östra härad (H. F.).) Gift med (Db för Östra härad (H. F.).) Carin Ulf af Horsnäs.

TAB 6

Anders, (son av Knut Bengtsson, Tab. 4), till Lillarp och Källeryd, vilka han ägde tillsammans med modem, men försålde, det förra 1637 och det senare 1647 till ryttmästaren Nils Nilsson Rosenquist (Db för Östra härad (H. F.).). Ryttmästare för en fänika smålandsknektar. Levde 1648.

Barn:

 • Samuel, född 1624. Kapten. Död 1672. se Tab. 7.
 • 'Nio söner dessutom, som alla stupade i polska och ryska krigen.'

TAB 7

Samuel, (son av Anders, Tab. 6), till Sjöryd i Björkö socken, Jönköpings län, som han köpte av Erik Eriksson Ulfs (af Horsnäs, nr 56) barn och mågar 1664 (Db för Östra härad (H. F.).). Samt Vinäs (nu Duseborg) i Gammalkils socken, Östergötlands län. Född 1624-12-16. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1644. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1655. Regementskvartermästare 1656. Kapten 1657. Död 1672-10-20 i Malmö och begraven i Björkö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Dorotea Barbro von Wirsberg, som levde änka 1674-08-19 på slottet Landsendorf i Ober-Sachsen. Hon var sannolikt den »välborna frun på Sjöryd» som begraven 1693-06-25 i Björkö kyrka

Barn:

 • Christer Samuel, född 1656. Kapten. Död 1711. Se Tab. 8

TAB 8

Christer Samuel, (son av Samuel, Tab. 7), till Sjöryd och Vinäs, Viggesbo, Skuru och Häggarp i Rumskulla socken samt Hamra och Flinstorp i Svinhults socken, Östergötlands län. Född 1656-08-25 på sitt möderneslott Freienfeld i Franken. Pikenerare vid livgardet 1667-09-08. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1670-08-30. Sergeant 1672-01-00. Förare vid Östgöta infanteriregemente 1672. Fältväbel 1673-05-30. Fänrik 1675-05-17. Löjtnant 1677-10-22. Kapten 1700-04-30. Avsked 1700-12-10. Död 1711-10-23 på Sjöryd och begraven 1712-11-05 i Björkö kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Dorotea von Brobergen. Gift 2:o med Margareta Armsköld, död 1728-06-08 på Sjöryd och begraven 1728-06-15 i Björkö kyrka, dotter av kaptenlöjtnanten Olof Armsköld, och Agneta Patkull.

Barn:

 • 2. Johan. Sergeant. Stupade vid Riga 1705. 2. Dorotea Maria, född 1681-08-30 i Svinhults socken, död 1755-07-08 på Dämshult i Asby socken, Östergötlands län. Gift 1715-04-06 på Sjöryd med kaptenen vid Kalmar regemente Christian Henrik Oldenburg, död 1718-06-19 och begraven 1718-06-28 i Björkö socken. Ägde Häggarp.
 • ? 2. Margareta Fredrika.
 • 2. Samuel, född 1684. Ryttmästare. Död 1720. Se Tab. 9
 • 2. Anna Margareta, född tvilling 1684-11-30 på Hamra, död på Hamra 1684-12-15.
 • 2. Johan Albrekt, döpt 1687-01-19 i Svinhults socken, död ung.
 • 2. Agneta, döpt 1689-05-09 på Sjöryd, död 1760-10-25 Skuru och begraven 1760-11-19. Gift 1719-06-16 på Sjöryd med livdrabanten Peter Julius Starenflycht, född 1689, död 1743.
 • 2. Jonas Adam, född 1691. Levde utan tjänst. Död 1751. Se Tab. 15.
 • 2. Fredrik, född 1694. Löjtnant. Död 1751. Se Tab. 25
 • 2. Brita Catharina, döpt 1700-04-22 på Sjöryd, död 1779 Snararp Gift 1:o 1728-12-12 med bonden Per Bengtsson Dusén i Viggesbo, född 1700-02-13, död 1743-11-13 på Viggesbo. Gift 2:o 1745-05-18 på Viggesbo med korpralen Sune Larsson Pelander, från vilken hon 1777-04-07 blev skild.

TAB 9

Samuel, (son av Christer Samuel, Tab. 8), till Vinäs: född tvilling 1684-11-30 Hamra. Sergeant vid Hälsinge regemente. Sergeant vid Östgöta regemente 1704-03-22. Fältväbel vid Östgöta regemente 1704-08-12. Sekundfänrik 1705-01-02. Premiärfänrik 1706-02-27. Löjtnant 1707-07-11. Transporterad såsom löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1711-01-03. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1713-03-26. Död 1720 på Vinäs och begraven 1720-09-27 i Gammalkils kyrka, Östergötlands län, varest hans vapen utan påskrift år 1750 av sönerna uppsattes. Gift 1711-05-17 på Hårdanäs i Björkö socken med Eva Printzensköld i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Johan Fredrik Rotkirch), döpt 1694-03-28 på Hårdanäs, död 1754-01-21 Rönnäs

Barn:

 • Christer Samuel, döpt 1714-10-03 i Gammalkils socken. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Död barnlös 1772-01-04 Ulvsberg Gift 1745-05-06 Ullstorp med Eva Elisabet Rääf i Småland, född 1703-12-28 Sjöarp, Död 1753-02-26 på Ulvsberg och begraven 1753-03-05, dotter av löjtnanten Lennart Rääf i Småland, och Elisabet Stråle af Sjöared.
 • Carl Fredrik, född 1718. Löjtnant. Död 1750. Se Tab. 11
 • Samuel Johan, född 1721. Löjtnant. Död 1782. Se Tab. 13

TAB 10

Axel Johan, (son av Samuel, Tab. 9), till Vinäs (Duseborg kallat). Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1729. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1732. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1733. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1741. Kornett 1742-10-16. Löjtnant 1746-09-18. Avsked 1747-12-08. Ryttmästare. Död 1760-06-23 på Söderö i Kättilstads socken, Östergötlands län och begraven 1760-07-04 i Gammalkils kyrka. Gift med Agneta Gertrud von Knorring, född 1721-11-20 på Söderö, död på 'Söderö 1792-01-18, dotter av överstelöjtnanten Hans Henrik von Knorring till Söderö, och Regina Elisabet Bordon.

Barn:

 • Regina Elisabet, döpt 1746-01-22 på Vinäs, död 1763-05-03, på Söderö. Gift 1761-10-29 på Söderö egendom med majoren Carl Gustaf Pereswetoff-Morath, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1810.

TAB 11

Carl Fredrik, (son av Samuel, Tab. 9), född 1718. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1735. Volontärkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1740-06-01. Korpral 1742-02-01 och kvartermästare 1744-04-23. Kornett 1747-08-04. Löjtnants avsked 1748-04-18. Död 1750 på Vinäs och begraven 1750-09-20. Gift 1748-06-13 i Nykils socken med Anna Vendela von Murman, född 1723, död 1756 Grimstorp

Barn:

 • Eva, döpt 1747-02-23 i Gammalkils socken.
 • Samuel Fredrik, född 1748. Löjtnant och postmästare. Se Tab. 12.

TAB 12

Samuel Fredrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 11), döpt 1748-09-15 i Gammalkils socken, Östergötlands län. Var korpral 1770. Kvartermästare. Löjtnant. Postmästare i Sala 1779. Avsked och flyttade till Finland 1789. Gift 1770-07-10 i Ulricehamn med Dorotea Bagge af Söderby, född 1744-08-12 i Göteborg, död 1787-06-17 i Sala, dotter av majoren Jean Georg Bagge af Söderby, och hans 1:a fru Catharina Ratterej.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1770-09-10.
 • Fredrik, född 1772-11-27 Halltorp, död på Halltorp 1772-12-06.
 • Fredrika Sofia, född 1776-10-01 i Ulricehamn, död ogift 1853 i Skara.

TAB 13

Samuel Johan, (son av Samuel, Tab. 9). till Vindö. Döpt 1721-02-02, posthumus, i Gammalkils socken, Östergötlands län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1735-07-00. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1739-12-12. Kvartermästare 1744-09-14. Kornett 1747-12-23. Löjtnant vid Skaraborgs infanteriregemente 1750-11-28. Löjtnant vid spensiska regementet 1755-10-04. Avsked 1755-10-11. Död 1782-02-20 i Skövde. Gift 1746-06-17 i Skövde med Catharina Jeannetta Sahlefelt, född 1713-07-16 i Värings socken, Skaraborgs län, död 1787-03-30 Utterud, dotter av ryttmästaren Henrik Sahlefelt, och hans 1:a fru Melchina Gyllengrip.

Barn:

 • Lunetta Charlotta, född 1747-03-10 Bro, död ogift 1800-03-24 på Gränby (At (Sch).) i Vaksala socken, Uppsala län.
 • Samuel Christoffer, född 1748. Akademiombudsman. Död 1826. Se Tab. 14.
 • Hans Henrik, född tvilling 1749-03-23 i Bergs socken, Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1757. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1763. Sergeant 1768. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1771. Permission för utländsk krigstjänst 1778-05-01. Fanjunkare vid greve Hårds regemente i Preussen 1778-06-23. Sekundlöjtnant greve Hårds regemente i Preussen 1778-10-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1779-07-05. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1788-08-19. Kapten 1792-04-18. Avsked 1796-10-26. Död barnlös 1811-06-22 på Gränby. Gift 1794-11-11 med sin broders svägerska Sara Christina von Linné, född 1751-01-24, död 1835-01-17 på Gränby och begraven i Vaksala kyrka, dotter av arkiatern Carl Linnæus, adlad von Linné, och Sara Elisabet Moræa.
 • Johan Gabriel, född tvilling 1749-03-23, död 1752-10-12 Bro
 • Eva Johanna, född 1750-10-05 i Bergs socken, död 1814-09-01 på Gränby. Gift 1780-04-14 med majoren och överjägmästaren Christoffer Clerck, född 1735, död 1808.
 • Abraham Malkolm, född 1751-10-30 på Bro, död på Bro 1752-10-21.
 • Ottiliana Albertina, född 1755, död 1799-03-24 på Utterud. Gift 1772-02-11 med kaptenen David Fredrik von Wachenfeldt, född 1732, död 1793.

TAB 14

Samuel Christoffer, (son av Samuel Johan, Tab. 13), född 1748-04-22 Bro. Underofficer vid adelsfanan (At (Sch).). Student i Uppsala 1763 (At (Sch).). Auskultant i Svea hovrätt 1765-03-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1771-03-02. Notarie i justitiedeputationen vid riksdagen 1771. Vice häradshövding 1772 (At (Sch).). Vice notarie i Svea hovrätt 1773-03-22. Kanslist 1773-10-00. Ombudsman vid akademien i Uppsala 1773-12-00. Avsked (At (Sch).) 1808. Död 1826-04-09 i Uppsala [Ash]. Gift 1781-12-13 Hammarby med Sofia von Linné, född 1757-11-08, död 1830-02-20 i Uppsala, dotter av arkiatern Carl Linnæus, adlad von Linné, och Sara Elisabet Moræa.

Barn:

 • Johanna Elisabet Sofia, född 1784-12-15, död 1845-06-07 i Uppsala. Gift 1810-09-11 Vårdsätra med överdirektören Fredrik Magnus Ridderbielke, nr 1337, född 1772, död 1841.

TAB 15

Jonas Adam, (son av Christer Samuel, Tab. 8), till Sånna i Asby socken, Östergötlands län. Född 1691. Levde utan tjänst. Död 1751 Falla och begraven 1751-01-16. Han och Adam Johan Rääf hava förärat altartavlan till Oppeby kyrka, Östergötlands län. Gift 1715-09-07 på Sannarp med Elisabet Sofia Rääf i Småland, född 1697-08-26, död 1790-06-12 på Falla, dotter av löjtnanten Bengt Rääf i Småland, och Brita Stråle af Sjöared.

Barn:

 • Christer Samuel, född 1716. Kornett. Död 1768. Se Tab. 16
 • Carl Magnus, född 1722-03-27 på Sånna. Volontär vid Kronobergs regemente. Död 1742 på Sänna och begraven 1742-02-03.
 • Johan Lennart, född 1729-04-04 på Sånna, död barn.
 • Brita Carolina, född 1739, död 1778-10-01 Aspa Gift 1755-08-29 i Torpa socken, Östergötlands län med hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1779-09-07 i Torpa kyrka med Hebbla Christina Tigerschiöld, född 1735-12-16, död 1818-11-18, dotter av kaptenen Johan Jakob Tigerschiöld, och Märta Helena Rosenquist af Åkershult), född 1725-04-00, död 1801. (Sön.)

TAB 16

Christer Samuel, (son av Jonas Adam, Tab. 15), till Sånnarp i Asby socken, Östergötlands län. Född 1716. Underofficer vid Jönköpings regemente. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1768-05-01 på Sånnarp. Gift 1739-09-23 i Asby socken med Elisabet Elsa Tiliander, född 1720, död 1780-11-23 på åannarp och begraven 1780-12-06, dotter av kyrkoherden i Stengårdshults pastorat av Skara stift Sveno Jonæ Tiliander och hans 2:a hustru Hedvig Bock.

Barn:

 • Brita Carolina, född 1740-09-07 i Asby socken.
 • Fredrika Sofia, född 1745-02-01 på Västra Nääs i Höreda socken, Jönköpings län, död 1766-04-16 Sjövika. Gift 1764-12-24 Falla med hovjägaren Gustaf Fagerström i hans 2:a gifte (gift 1:o med Laurena Helena Ekerén, född 1717, död 1763-10-08).
 • Carl Magnus, född 1750. Fänrik. Död 1815. Se Tab. 17
 • Erik Leonard, född 1752. Kvartermästare. Död 1828. Se Tab. 18

TAB 17

Carl Magnus, (son av Christer Samuel, Tab. 16), till Malma i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1750-04-21 på Västra Nääs i Höreda socken. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1764. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1770-03-12. Förare 1773-09-02. Avsked 1781-02-06. Fänrik. Död 1815-02-28 på Malma. Gift på Malma 1791-10-18 med Johanna Gustava Gripensköld, född 1756-03-05, död 1835-06-14, dotter av ryttmästaren Magnus Gabriel Gripensköld, och Bernhardina Amoena Elisabet Hvitfeldt.

Barn:

 • Henrietta Elisabet, född 1792-09-12 Sånnarp, död 1841-05-30 på Reutersberg i Säterbo socken, Västmanlands län. Gift 1809-11-25 på Malma med kammarjunkaren Carl Edvard Montgomery B, född 1787, död 1844.
 • Bernhardina Gustava, född 1796-08-10 på Malma, död 1880-02-11 Norrby Gift 1813-08-10 på Malma med lagmannen i Kinds och Ydre härader Lars Jakob Grapengiesser, född 1769-04-20 i Jönköping, död 1823-01-04 på Forsnäs i Sunds socken, Östergötlands län. (Vsn.)

TAB 18

Erik Leonard, (son av Christer Samuel, Tab. 16), född 1752-07-12 på Västra Nääs i Höreda socken, Jönköpings län. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1828-07-17 Trehörna. Gift 1775-05-02 Bollnäs med Magdalena Lovisa Stråle af Sjöared, född 1758-08-07 på Bollnäs, död 1825-01-29 på Trehörna, dotter av kaptenen Johan Carl Stråle af Sjöared, och hans 2:a fru Catharina Elisabet Uhr.

Barn:

 • Johan Adam, född 1776. Bataljonspredikant. Död 1806. Se Tab. 19
 • Carl Magnus, född 1777-10-11 på Bollnäs, död 1795-01-08 genom drunkning i Sommen och begraven 1795-01-20 i Malexanders socken.
 • Samuel Leonard, född 1779. Ryttmästare. Död 1825. Se Tab. 20
 • Gustaf Adolf, född 1781. Ryttmästare. Död 1854. Se Tab. 24

TAB 19

Johan Adam, (son av Erik Leonard, Tab. 18), född 1776-02-20 Bollnäs. Student i Lund 1797. Mag. i Greifswald 1799. Prästvigd 1803. Extra ordinarie bataljonspredikant vid livgrenadjärregementet 1803. Stupade 1806-11-06 vid svenska truppernas tillfångatagande på Travefloden mellan Lübeck och Travemünde [Sön]. Gift 1804 med sin faders syssling Maria Gustava Duse i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1814-09-15 med prosten och kyrkoherden i Varvs och Styra församlings pastorat av Linköpings stift Peter Erik Petersson, i hans 3:e gifte (gift 1:o 1786-06-06 med Margareta Nygren, född 1768-10-27 död 1806-10-04), dotter av prosten och kyrkoherden Peter Nygren och Dorotea Christina Trolle. Gift 2:o 1808-09-13 med Hedvig Magdalena Runberg i hennes 2:a gifte, född 1765-08-25, död 1813-05-23, dotter av kyrkoherden Johannes Runberg och Hedvig Catharina Rauchman), född 1759-10-02 Ingelsbo, död 1848-03-11 i Varvs prästgård] (Hm.), född 1769-08-24, död 1853-04-04 dotter av majoren Leonard Duse och Catharina Maria Schenbom.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1805-08-02 i Trehörna socken, Östergötlands län. Stiftsjungfru. Död 1901-10-13 i Linköping. Gift 1826-09-19 i Varvs kyrka, Östergötlands län med sin moders styvson, kyrkoherden i Normelösa och Herrberga församlings pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten, filosofie doktorn Samuel Erik Petersson, född 1790-05-24 i Trehörna socken, död 1865-02-28 i Normelösa prästgård.

TAB 20

Samuel Leonard, (son av Erik Leonard, Tab. 18), född 1779-04-16 Bollnäs. Volontär vid Jönköpings regemente 1799-01-20. Livdrabant 1799-06-03. Löjtnant i armén 1802-11-30. Ryttmästares avsked 1812-03-24. Död 1825-04-14 på Hallongen i Trehörna socken, Östergötlands län. Gift 1812-06-05 Källsåker med Catharina Schmiterlöw i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1826-10-08 med ryttmästaren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, född 1763, död 1840), född 1789-12-07 på Källsåker, död 1869-01-05 i Linderås prästgård, Jönköpings län, dotter av ryttmästaren Svante Johan Schmiterlöw, och Helena Catharina Göransson.

Barn:

 • Carolina Helena Vilhelmina, född 1813-03-01 på Källsåker, död 1874-03-27 i Linderås prästgård. Gift 1829-03-01 i Trehörna socken med sin kusins svåger kyrkoherden i Linderås pastorat av Linköpings stift, filosofie jubeldoktorn Carl Jacob Petersson, född 1794-07-12 i Trehörna socken, död 1875-09-25 i Linderås prästgård.
 • Carl Johan Viktor, född 1815. Kronofogde. Död 1871. Se Tab. 21.

TAB 21

Carl Johan Viktor, (son av Samuel Leonard, Tab. 20). född 1815-05-15 (1815-05-20). Student i Uppsala 1833 (Oö.). Kameralexamen 1836 (Oö.). Extra ordinarie kammarskrivare 1836. Landskontorist i Östergötlands län 1842. Tillförordnad länsbokhållare i Östergötlands län 1844–1847. Direktör vid länscellfängelset i Linköping 1847. Kronofogde i Lysings, Dals och Aska härads fögderi av Östergötlands län 1850-10-05. RVO 1869-07-27. Död 1871-09-18 i Motala. Gift 1843-10-29 i Linköping med Augusta Catharina Schött, född 1820-01-11 i Västra Eneby socken, Östergötlands län, död 1883-08-08 i Motala, dotter av lantmätaren Carl Jakob Schött och Vendela Gustava Enander.

Barn:

 • Carl Patrik Teodard, född 1844. Kammarjunkare. Död 1878. Se Tab. 22.
 • Signe Catharina, född 1846-05-18 i Linköping, död 1864-02-04 i Motala.
 • Henry Viktor August, född 1848-04-15 i Linköping, död 1853-05-01.
 • Hillevi Augusta, född 1858-02-15, död 1864-02-02 i Motala.

TAB 22

Carl Patrik Teodard, (son av Carl Johan Viktor, Tab. 21), född 1844-08-15 i Linköping. Student i Uppsala 1865. Extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsen 1865-10-11. Extra ordinarie tjänsteman i rikets ständers bank 1866. Kammarjunkare 1869-07-22. Verkställande direktör i aktiebolaget Göteborgs handelskompanis avdelningskontor i Stockholm. Död 1878-02-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1871-05-03 med Anna Matilda Forssberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1887-04-25 i Stockholm med ingenjören vid rikets allmänna kartverk Ernst Algernon Wiman, född 1846-03-03 i Linköping, död 1908-06-02 i Västerås), född 1850-11-26 i Stockholm. Död 1927-01-24 i Sthlm (enl. Adelsk.) (var bosatt på S:t Eriksg. men S:t Görans förs., kan ej finna henne i db). Dotter av bankokommissarien Carl August Forssberg och Anna Emilie Napoleona Planck.

Barn:

 • Anna Catharina (Karin), född 1872-02-20 i Stockholm. Gift i Stockholm 1903-12-19 med adjunkten vid högre realläroverket i Stockholm, RVO m m, filosofie doktorn Axel Henrik Klint, född 1842-02-22, död 1925-03-28 i Stockholm.
 • Emilia Margareta (Greta), född 1875-12-28. Död 1930-01-11 i Stockholm (Stocksund-Danderyds förs., Stockholms län, db nr 2). Gift 1905-10-29, i Stockholm med vice verkställande direktören i Sundsvalls enskilda banks stockholmsavdelning Agne Zielfelt, född 1872-10-30 i Björskogs socken, Västmanlands län.

TAB 23

Samuel August, (son av Carl Patrik Teodard, Tab. 22), född 1873-06-02 i Stockholm, döpt 1873-08-27. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-17. Volontär vid livgardet till häst 1892-05-20. Sergeant vid livgardet 1893-06-06. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid livgardet 1894-11-23. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1895-09-28. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörshögskolans allmänna kurs 1898-05-24. Löjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1898-06-03. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörshögskolans högre kurs 1900-05-15. Deltog i egenskap av kartograf, meteorolog och hydrograt i svenska sydpolarexpeditionen 1901-10-16–1904-01-10. Kapten vid regementet 1904-03-26. OffRumKrO 1905-12-06. SMskidl. 1906-01-23. TOO4kl 1906-04-24. RSpMerNavOlkl v k 1906-05-14. RVO 1906-06-06. RSO 1915-06-05. SkmG. 2GM. Major vid Svea artilleriregemente 1917-03-28. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 f.o.m. 1926-11-01. Avsked 1928-07-27 f.o.m. 1928-08-03. Författare och konstnär (målare och skulptör). Ordförande i Travellers' Club och i Konstnärsringen i Stockholm. Vice ordförande i Sveriges dramatiska författareförening. Bland utgivna skrifter: »Bland pingviner och sälar» (1905), dramat »Skeppsbrott» (uppfört 1909) och skådespelet »Åttonde budet» (uppfört 1911) samt ett flertal romaner. Död 1933-02-09 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Biogr. i "Vem är det?" och "Sv. biogr.lex.". Gift 1907-07-14 i Östersund med Ellen Amalia Dahlén, född 1885-01-26 i Sundsvall. Dotter av grosshandlaren August Nikolaus Dahlén och Hilda Amalia Pettersson.

Barn:

 • Christer Ulf Patrik Leonard Samson, född 1909-12-02 i Östersund, Norrlands Art. regementes förs.. Studentexamen i Stockholm 1928-05-09. Civilingenjör. Gift 1941-08-12 i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm m. Märta Jonnie Viola Ljunggren, född 1909-11-15.
 • Peder Bengt Samuel Ingvar Samson, född 1917-06-23 i Stockholm.

TAB 24

Gustaf Adolf, (son av Erik Leonard, Tab. 18), född 1781-09-06 Bollnäs. Volontär vid lätta livdragonregementet 1801-12-02. Livdrabant 1801-12-18. Löjtnant i armén 1806-12-22. Placerad till tjänst vid livgrenadjärregementet 1808-05-18 och deltog med detta regemente i 1808–1809 årens finska krig. Avsked 1811-05-14. Ryttmästares titel 1813-05-04. Död 1854-03-27 Annelund. Gift 1815-01-19 Kloster-Orlunda lantmätaren Jonas Jakob Wallberg, född 1762, död 1810-04-03 på Kloster-Orlunda) (Öä VIII, s. 462.), född 1776-08-09, död 1857-05-18 på Annelund, dotter av ryttmästaren Hans Henrik Brun och Catharina Sofia von Bandelienen. (Öä VIII, s. 462.)

Barn:

 • Emilia Albertina, född 1816-12-26 på Kloster-Orlunda, död 1891-12-02 Lunda. Gift 1834-10-31 på Annelund med bruksägaren Christian Norstedt, född 1805-06-17 i Norrköping, död 1876-02-04 på Lunda.
 • August Erik Teodor, född 1817-12-18. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1837-08-27. Furir vid 2. livgrenadjärregementet 1838-08-22. Sergeant. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1841-01-11. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1848-05-23. Sekundlöjtnant vid 1. linjebataljonen i dansk tjänst 1848-06-21. RDDO. Stupade 1849-07-06 i slaget vid Friedericia och begraven vid Friedericia 1849-07-08.

TAB 25

Fredrik, (son av Christer Samuel, Tab. 8), till Frössvik i Oppeby socken, Östergötlands län. Döpt 1694-04-18 Sjöryd. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1711-03-30. Rustmästare vid Östgöta infanteriregemente 1711-08-23. Furir 1712-09-17. Sergeant 1712-10-18. Fänrik 1713-02-12. Sekundlöjtnant 1716-08-27. Premiärlöjtnant 1719-10-01. Avsked 1724-02-22. Död 1751-12-08 på Frössvik och begraven i Björkö kyrka, Jönköpings län, där hans vapen uppsattes. Gift 1722-10-10 Malma med Brita Christina Bock af Näs, född 1696-08-26 på Malma, död 1745-08-23 på Sjöryd och begraven 1745-09-22, dotter av majoren Lennart Bock af Näs, och Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Lennart Christer, född 1724-12-08 på Sjöryd, död 1724-12-08.
 • Margareta, född tvilling 1726-01-01 på Sjöryd, död 1726-01-14.
 • Anna Catharina, född tvilling 1726-01-01 på Sjöryd, död 1726-01-14.
 • Göran, född tvilling 1729-04-21 på Sjöryd, död på Sjöryd 1739-03-23.
 • Margareta Fredrika, född 1732-03-19 på Sjöryd, död 1800-03-09 Hårdanäs Gift 1:o 1747 med löjtnanten Anders Leonard Fröberg (halvbroder till översten Erik Fröberg, adlad Fröberg), född 1718, drunknade 1748-12-01 i sjön Nömmen vid Sjöryd och begraven 1749-01-22. Gift 2:o 1750-07-20 på Sjöryd med hovjägmästaren, friherre Carl Gustaf Mörner af Tuna, född 1725, död 1787.
 • Johan Albrekt, född 1738-09-10, död där 1738-09-11.

TAB 26

Leonard, (son av Fredrik, Tab. 25), till Frössvik i Oppeby socken, Östergötlands län. Född tvilling 1729-04-21 Sjöryd. Volontär vid Lantingshausens värvade infanteriregemente, 1744. Underofficer vid Lantingshausens värvade infanteriregemente 1745. Fänrik 1750-08-21. Löjtnant 1754-12-30. Kapten 1768-10-10. RSO 1772-06-28. Majors avsked 1778-01-14. Död 1799-09-00 Lorby. Gift 1763-10-23 i Norrköping med Catharina Maria Schenbom, född 1745-09-11, död 1792-04-12 i Norrköping, dotter av överdirektören Anders Schenbom och Maria Beata Hoffler samt syster till Baltasar och Erik Adolf Schenbom, adlade af Schenbom.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1764-11-23 Skälboö, död 1841-03-05. Gift 1794-08-19 i Norrköping med löjtnanten Magnus Adolf von Kothen, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1810.
 • Maria Gustava, född 1769-08-24, död 1853-04-04. Gift 1:o 1804 med sin sysslings son, bataljonspredikanten Johan Adam Duse, född 1776, död 1806. Gift 2:o 1814 med prosten och kyrkoherden Peter Erik Petersson, i hans 3:e gifte, född 1759, död 1848. Se Tab. 19

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.