:

Hvitfeldt

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Bernhard Hvitfeldt, född 1685 i Karlshamn; skrev sig själv Wittfeldt; ögonläkare; † 1767-06-29 på Hornaryd, Norra Sandsjö sn, begr 7/7 (lungsot, 82 år gammal, källa: Genline ID 1128.23.86300). Gift 1721 i Stockholm med Anna Maria Musæus, född 1697 i Leipzig, Tyskland, † 1761 (db saknas för detta år i Norra Sandsjö).

Barn:

 • Bernhardina Amoena Elisabeth Hvitfeldt, född 1721 (åu), † änka 1802-07-4 på Malma, Västra Ryds sn, begr 11/7 (inflammation, 81 år gammal, källa: Genline ID 218.15.68300). Gift 1:o med kommissarien Johan Sandberg, † 1752 på Grimstorp, Norra Sandsjö sn; 2:o 1753-02-03 med ryttmästaren Magnus Gabriel Gripensköld, född 1727, † 1794-03-13 på Malma, Västra Ryds sn, begr 28/3 (källa: Genline ID 218.15.57200).
 • Johan Adolf Hvitfeldt, född 1725; hovkvartermästare; medicine doktor; † 1801. se Tab 2.

TAB 2

Johan Adolf Hvitfeldt, (son till Bernhard Hvitfeldt, Tab 1), född 1725-04-18 på Mölebo, Ljungby sn (Småland), dpt hemma (sannolikt döpt av kyrkoherden i Ljungby pastorat, kontraktsprosten Joachim Witte, källa: Genline ID 96.50.75100); studerade i Lund, Berlin och Greifswald; medicine doktor och ögonläkare; kvartermästare 1754; hovkvartermästare 1762; ansökte flera gånger om adelsskap för att kunna köpa frälsegods, men utan resultat; † 1801-09-08 på Aspa, Asby sn. Gift 1:o 1755-10-08 i Torpa sn med Brita Carolina Duse, född 1739, † 1778-10-01 på Aspa, Asby sn, begr 8/10, dotter till Jonas Adam Duse (levde utan tjänst) och Elisabet Sofia Rääf i Småland; 2:o 1779-09-07 i Torpa sn (källa: Genline ID 396.23.55400) med fröken Hebbla Christina Tigerschiöld, född 1735-12-16, † 1818-11-18, dotter till kaptenen Johan Jakob Tigerschiöld och Märta Helena Rosenquist af Åkershult.

Barn 1:o:

 • Anna Margareta Sophia Hvitfeldt, född 1756-06-21 på Aspa, Asby sn, dpt 25/6 (källa: Genline ID 269.27.78400). Gift 1774-11-04 i Asby sn (Wälädle hr Carl Friedrich Pehrman med högwälborna och dygdädla mamsell Anna Maria Sophia Hvitfeldt uti Aspa, källa: Genline ID: 269.27.70600) med fältväbeln Caleb Fredrik Pehrman, född 1744, † 1819-07-05 på Södra Stenserum, Hallingebergs sn, begr 11/7 (håll och andtäppa, källa: Genline ID 48.25.32400).
 • Elisabeth Carolina Hvitfeldt, född 1758-03-09 på Aspa, Asby sn, dpt 15/3 (källa: Genline ID 269.27.78700), † 1854 i Asby sn.
 • Eva Brita Hvitfeldt, född 1760-05-23 på Aspa, Asby sn, dpt 27/5 (källa: Genline ID 269.27.79100), † 1834-02-07 på Renstads säteri, Svanshals sn, begr 21/2 (kräfta, 74 år gammal, källa: Genline ID 386.19.39100). Gift 1:o 1781-10-23 i Asby sn med överstelöjtnanten, friherre Carl Adam Raab, född 1732 i Karlskrona, † 1799 på Utdala säteri, Oppeby sn ; 2:o 1800-06-13 på Utdala säteri, Oppeby sn (källa: Genline ID 223.19.69100) med majoren och riddaren Åke Göran Holst, i hans 3:e äktenskap (gift 1:o 1785 i Vreta Kloster sn med Brita Älf, född 1757 i Vårdsnäs sn, † 1791 i Vreta Kloster sn, dotter till kyrkoherden i Vårdsnäs pastorat Edmund Älf och Anna Catharina Blom; 2:o 1793 i Rappestads sn med Ulrika Eleonora von Kothen, född 1749 i Säby sn, † 1798 på Renstads säteri, Svanshals sn, dotter till Fredrik von Kothen och Ulrika Eleonora Rehmberg), född 1748-06-12, † 1812-09-21 på Renstads säteri, Svanshals sn (källa: Genline ID 386.18.13800).
 • Bernhard Hvitfeldt, född 1762-07-02 på Aspa, Asby sn, dpt 4/7 (källa: Genline ID 269.27.79700), † där s å 15/12, begr 23/12 (kikhosta och hjärtsprång, källa: Genline ID 269.27.90900).
 • Hedvig Ulrika Hvitfeldt, född 1764-03-01 på Aspa, Asby sn, dpt 12/3 (källa: Genline ID 269.27.80100), † 1844-08-05 på Sjöviken, Norra Vi sn. Gift 1784-11-05 i Asby sn (källa: Genline ID 269.28.1100) med majoren, R S O Carl Fredrik Ridderborg, född 1758-08-01 på Hulta, Alseda sn, † 1807-07-16 på Ribbingshov, Norra Vi sn.
 • Christoffer Hvitfeldt, född 1766-05-09 på Aspa, Asby sn, dpt 13/5 (källa: Genline ID 269.27.80700), † där 1767-01-29, begr 3/2 (källa: Genline ID 269.27.91600).
 • Jonas Adolf Hvitfeldt, född 1768; häradshövding; † 1807. se Tab 3.
 • Gustaf Fredrik Hvitfeldt, född 1771; löjtnant; † 1818. se Tab 6.
 • Magdalena Maximiliana Hvitfeldt, född 1773-10-14 på Aspa, Asby sn, dpt 16/10 (källa: Genline ID 269.27.82600). Gift 1796-06-28 i Asby sn med löjtnanten Adolf Ludvig Tigerschiöld.
 • Carl Leonard Hvitfeldt, född 1777; medicine doktor; R V O; † 1823. se Tab .

TAB 3

Jonas Adolf Hvitfeldt, (son till Johan Adolf Hvitfeldt, Tab 2), född 1768-12-11 på Aspa, Asby sn, dpt 16/12 (källa: Genline ID 269.27.81400); häradshövding i Frökinds, Bankekinds domsagor; † 1807-07-22 på Rylanda säteri, Ryda sn, begr 26/7 (källa: Genline ID 701.20.94900). Gift 1803-06-02 i Ryda sn (källa: Genline ID 701.5.96300) med demoisselle Catharina Maria Matsen, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med frälsekamreren Anders Lindqvist, född 1781-01-20 i Ryda sn, källa: Genline ID 1567.17.102000), född 1778-09-06 i Kristine fs, Göteborg, dpt 11/9 (källa: Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915), s.106), † 1839-02-26 på Lilla Hinsbo, Skara, begr 8/3 (källa: Genline ID 1567.31.91600), dotter till grosshandlaren David Matsen och Anna Maria Hierta.

Söner:

 • Johan David Hvitfeldt, född 1805; rådman; vice häradshövding; † 1868. se Tab 4.
 • Carl Adolf Hvitfeldt, född 1807-06-22 på Rylanda säteri, Ryda sn, dpt 25/6 (källa: Genline ID 701.17.43000).

TAB 4

Johan David Hvitfeldt, (son till Jonas Adolf Hvitfeldt, Tab 3), född 1805-10-23 på Rylanda säteri, Ryda sn, dpt 26/10 (källa: Genline ID 701.17.42700); rådman i Göteborg; vice häradshövding; † 1868-04-28 i Domkyrkofs, Göteborg (källa: Genline ID 100014.15.37500). Gift med Anna Beata Edborg.

Barn:

 • Hilda Maria Charlotta Hvitfeldt, född 1835 i Domkyrkofs, Göteborg; ogift och barnlös.
 • Robert Leopold Vilgot Hvitfeldt, född 1842; disponent; † 1891. se Tab 5.

TAB 5

Robert Leopold Vilgot Hvitfeldt, (son till Johan David Hvitfeldt, Tab 4), född 1842-10-21 i Domkyrkofs, Göteborg, dpt 14/11 (källa: Genline ID 1759.197.36000 och 632.133.42900); disponent vid Strömma fabrik i Karlshamn. Gift 1870-09-16 med Johanna Elisabeth Holmqvist, född 1849-02-09 i Jakobs fs, Stockholm (källa: Genline ID 1759.197.36000).

Barn:

 • Knut Johan Hvitfeldt, född 1871-05-28 i Göteborg.
 • Carl Robert Hvitfeldt, född 1873-10-05 i Göteborg.
 • Erik Åke Hvitfeldt, född 1877-10-04 i Göteborg, † 1881-10-04 i Karlshamn (källa: Genline ID 1759.197.36000).
 • Anna Elisabeth Hvitfeldt, född 1879-08-23 i Karlshamn.
 • Gurli Louise Hvitfeldt, född 1881-10-02 i Karlshamn.
 • Sigrid Hvitfeldt, född 1882-11-29 i Karlshamn (källa: Genline ID 100010.40.37800).

TAB 6

Gustaf Fredrik Hvitfeldt, (son till Johan Adolf Hvitfeldt, Tab 2), född 1771-05-17 på Aspa, Asby sn, dpt 19/5 (källa: Genline ID 269.27.82000); löjtnant; † 1818-05-13 på Holma, Torpa sn, begr 19/5 (nervfeber, 45 år gammal, källa: Genline ID 396.21.30500). Gift omkr 1795 med Eva Christina Wallerman, född 1776-06-18 på Havsjö säteri, Bringetofta sn, dpt 21/6 (källa: Genline ID 247.18.99200), † 1816-05-02 på Holma, Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.30300), dotter till kaptenen Carl Fredrik Wallerman och Hedvig Gustava Cedercrona.

Barn:

 • Carl Adolf Hvitfeldt, född 1798-03-09 på Salebo säteri, Västra Ryds sn; skola på Visingsö till 1812; sergeant vid Svea Artillerireg:te 1822; styckjunkare; fanjunkare; † 1837-05-16 på Trehörna säteri, Trehörna sn, begr 26/5 i gamla herrskapet Duses familjegrav (efter nära 3ne månaders sängliggande sjukdom efter ådragen stark förkylning, källa: Genline ID 397.8.45700).
 • Gustaf Ludvig Hvitfeldt, född 1799; löjtnant; † 1870. se Tab 7.
 • Jean Bernhard Hvitfeldt, född 1802; fanjunkare; † 1882. se Tab 14.
 • Sophia Charlotta Hvitfeldt, född 1807, † 1880-05-17 i Vimmerby sfs (Södra kvarteret nr 4, 73 år gammal). Gift 1829-09-18 i Svanshals sn (källa: Genline ID 386.18.10600) med kaptenen Gert Carl Grönhagen, född 1798-06-27 på Brantsnäs, Torpa sn, dpt 1/7 (källa: Genline ID 396.21.12200).
 • Åke Edvard Hvitfeldt, född 1810; läkare; 1890. se Tab .

TAB 7

Gustaf Ludvig Hvitfeldt, (son till Gustaf Fredrik Hvitfeldt, Tab 6), född 1799-04-25 på Salebo säteri, Västra Ryds sn (källa: Genline ID 218.14.24100); löjtnant; † 1870-10-30 på Erikslund, Norbergs sn (hos sin äldste son). Gift 1824-12-30 på Nääs säteri, Torpa sn (källa: Genline ID 396.21.8800) med jungfrun Charlotta Sophia Wiman, född 1797-08-22 på Fröreda, Järeda sn, † 1890 på Erikslund, Norbergs sn, dotter till överjägmästaren Johan Sigismund Wiman och Maria Sophia Löfling.

Barn:

 • Tor Gustaf Hjalmar Hvitfeldt, född 1825; godsägare. se Tab 8.
 • Eva Charlotta Sophia Josephina Hvitfeldt, född 1828-04-03 på Östra Hult, Torpa sn, dpt 9/4 (källa: Genline ID 269.28.15600). Gift med Per August Walleén, född 1831 i Tuna sn (Uppsala).
 • Hedvig Aurora Eleonora Hvitfeldt, född 1830-01-02 på Östra Hult, Torpa sn, dpt 6/1 (källa: Genline ID 269.28.15800); lärarinna i Stockholm; ogift och barnlös.
 • Hilda Sofia Hvitfeldt, född 1832-01-04 på Östra Hult, Torpa sn, dpt 8/1 (källa: Genline ID 269.28.16100); hushållerska i Tranås; ogift och barnlös.
 • Ernst Severus Hvitfeldt, född 1833; arbetskarl. se Tab 12.
 • Görel Augusta Hvitfeldt, född 1835-03-31 på Östra Hult, Torpa sn, dpt 4/4 (källa: Genline ID 269.28.16600); ogift och barnlös.
 • Carl August Hvitfeldt, född 1837; förvaltare, landstingsman, kommunalråd, kyrkoråd; † 1924. se Tab 13.

TAB 8

Tor Gustaf Hjalmar Hvitfeldt, (son till Gustaf Ludvig Hvitfeldt, Tab 7), född 1825 på Östra Hult, Torpa sn; godsägare. Gift med Gustava Wilhelmina Söderström, född 1833-02-25 i Grangärde sn, dpt 5/3 (källa: Genline ID 169.84.72100).

Barn:

 • Algernon Frithiof Hjalmar Hvitfeldt, född 1854; inspektor. se Tab 9.
 • Svea Aurora Ingeborg Hvitfeldt, född 1856 på Erikslund, Norbergs sn. Gift med disponenten Johan Axel Nordvall, född 1849 i Norrbärke sn.
 • Wilhelm Torsten Hvitfeldt, född 1860; bruksförvaltare. se Tab 10.
 • Wilhelmina Ingeborg Hvitfeldt, född 1862 på Erikslund, Norbergs sn. Gift med ingenjören Mathias Fröding, född 1854 i Krigsbergs sn.
 • Hjalmar Oskar Hvitfeldt, född 1866; stationsskrivare. se Tab 11.

TAB 9

Algernon Frithiof Hjalmar Hvitfeldt, (son till Tor Gustaf Hjalmar Hvitfeldt, Tab 8), född 1854 på Erikslund, Norbergs sn; inspektor; ägare till Tibble storgård. Gift med Josefina Elisabeth Liljeberg, född 1861 i Badelunda sn.

Son:

 • Tor Anders Ivar Hvitfeldt, född 1890 i Badelunda sn.

TAB 10

Wilhelm Torsten Hvitfeldt, (son till Gustaf Ludvig Hvitfeldt, Tab 7), född 1860 på Erikslund, Norbergs sn; bruksförvaltare på Ramshytte bruk; ägare till Österhammar, Fellingsbro. Gift med Eva Carolina Törnblom, född 1867 i Ramsberg sn.

Barn:

 • Tora Eva Maria Hvitfeldt, född 1892 i Ramsbergs sn.
 • Ingrid Maria Hvitfeldt, född 1898 i Ramsbergs sn.

TAB 11

Hjalmar Oskar Hvitfeldt, (son till Gustaf Ludvig Hvitfeldt, Tab 7), född 1866 på Erikslund, Norbergs sn; stationsskrivare i Filipsstad. Gift med Hildur Leontine Karlsson, född 1870 i Karl Johans fs, Göteborg.

Barn:

 • Margit Anna Wilhelmina Hvitfeldt, född 1899 i Norbergs sn.
 • Tor Hugo Hjalmar Hvitfeldt, född 1900 i Filipstad.

TAB 12

Ernst Severus Hvitfeldt, (son till Gustaf Ludvig Hvitfeldt, Tab 7), född 1833 på Östra Hult, Torpa sn; arbetskarl. Gift med Brita Eriksdotter, född 1821 i Gillberga sn.

Son:

 • Gustaf Edvin Hvitfeldt, född 1863 i Östra Ämteviks sn; mekanisk arbetare.

TAB 13

Carl August Hvitfeldt, född 1837-07-02 på Norra Liarp, Adelövs sn; förvaltare, landstingsman, kommunalråd, kyrkoråd; † 1924-04-22. Gift 1869 med Emma Charlotta Löf, född 1850, † 1921.

Barn:

 • Hulda Charlotta Hvitfeldt, född 1870, † ogift och barnlös 1968.
 • Per Hugo Hvitfeldt, född 1872-07-02 på Wikmanshyttan; kommendörkapten; adjutant; † 1957-08-06. Gift 1899-09-30 med Signe Stang, född 1879-02-14, † 1967-02-24. Paret fick tre barn.
 • Ellen Elisabeth Hvitfeldt, född 1875, † 1969.
 • Görel Ingeborg, † späd.
 • Carl Moltke Hvitfeldt, född 1880; major vid Hälsinge reg:te † 1940. Gift med Titti Gröndal, född 1888. Paret fick tre barn.

TAB 14

Jean Bernhard Hvitfeldt, (son till Gustaf Fredrik Hvitfeldt, Tab 6), född 1802-06-22 på Salebo säteri, Västra Ryds sn (källa: Genline ID 396.8.10500); fanjunkare; † 1882. Gift med Emelie Fredrika Gyllenhammar, född tvilling 1809-04-06 på Aspenäs, Malexanders sn, dpt 7/4 (källa: Genline ID 337.13.62100), dotter till kaptenen Axel Gyllenhammar, dotter till kaptenen Axel Isak Gyllenhammar och Eva Elisabet Kraft.

Barn:

 • Eva Hilda Fredrika Hvitfeldt, född 1832-07-30 på Boda, Torpa sn (källa: Genline ID 396.8.10500 och 251.71.58900); hushållerska på Tranås säteri, Säby sn hos släkten Åberg; ogift och barnlös..
 • Axel Gustaf Edvard Hvitfeldt, född 1833-09-19 på Boda, Torpa sn (källa: Genline ID 396.8.10500).
 • Adolf Rikard Ferdinand Hvitfeldt, född 1835; sergeant; trävaruhandlare; † 1914. se Tab 15.
 • Jean Wilhelm Gotthard Hvitfeldt, född 1840; sergeant; † 1910. se Tab 16.

TAB 15

Adolf Rikard Ferdinand Hvitfeldt, (son till Jean Bernhard Hvitfeldt, Tab 14), född 1835-05-28 på Boda, Torpa sn, dpt 31/5 (källa: Genline ID 396.21.23900); sergeant vid 1:a Livgrenadjärreg:tet; trävaruhandlare; † 1914-02-12 i Målilla (hjärtförlamning). Gift 1867-12-29 med fröken Emelie Maria Maurin, född 1840-10-19 i Döderhultsvik, Döderhults sn, † 1920-01-02 i Målilla (lungsäcksinflammation), dotter till handels- och rådmannen i Döderhultsvik Nils Peter Maurin och Mathilda Maria Högstedt.

Barn:

 • Emelie Emma Mathilda Hvitfeldt, född 1868-05-21 i Kisa sn.
 • Jean Nils Ferdinand Hvitfeldt, född 1869-11-01 i Kisa sn; bokhållare.
 • Olga Augusta Maria Hvitfeldt, född 1871-06-19 i Kisa sn.
 • Ida Emelie Hvitfeldt, född 1872 i Kisa sn.
 • Carl Emil Albin Hvitfeldt, född 1876 i Västra Husby sn.
 • Anna Ellen Aurora Hvitfeldt, född 1878-08-27 på Målilla station.
 • Eva Hvitfeldt, född 1879-11-12 på Målilla station.
 • Knut Baltazar Hvitfeldt, född 1881-09-06 på Målilla station.
 • Hulda Olga Sofia Hvitfeldt, född 1883-10-02 på Målilla station; ogift.
 • Gustaf Oskar Bernhard Elving Hvitfeldt, född 1888-04-19 på Målilla station; ogift.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693 (1953); Göteborgssläkter under 1700-talets senare del, Weibull, Carl Gustaf (Gbg 1915). Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: