:

Ehrenstråhle nr 1961

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ehrenstråhle nr 1961

Adlad 1746-11-05, introd. 1756.

TAB 1

Jost Nehrman Handelsman i Malmö.

Barn:

 • Hans Jostsen Nehrman. Handelsman i Malmö. Död 1729. Gift 1:o1 1678 med Christine Jochumsdotter Brun, död 1687, dotter av borgaren i nämnda stad Jochum Brun och Maren Johansdotter Krutmeijer. Gift 2:o2 1688 i Malmö med Anna Maria Hegardt, född där 1672, begraven 1690-01-19 i nämnda stad, dotter av rådmannen därst. Peter Hegardt och hans 1:a hustru Maria Jyde. Gift 3:o 1691 med Ingeborg Faxe, död 1730-01-27 i Malmö, dotter av prosten och kyrkoherden i Skabersjö pastorat av Lunds stift Georg Faxe och Helena Jakobsdotter Claussen.

Barn:

 • 3. David Nehrman, adlad Ehrenstråhle, född 1695-07-14 i Malmö. Student i Lund 1712. Auskultant i Göta hovrätt 1718. Extra ordinarie professor i juridik vid universitetet i Lund 1720-03-13. Ordinarie professor därst. 1721-10-04. Adlad 1746-11-05, men adelsbrevet ej utskrivet förrän 1756-06-16 (introd. 1756 under nr 1961). Revisionssekreterares n. h. o. v. 1749-10-16. Juris doktor2 1752-05-07. Avsked 1753-03-12. Död 1769-05-06 Säby och ligger jämte sin fru begraven i egen murad grav på Bäckaby kyrkogård. 'Han var en grundligt lärd och lagfaren man'. Gift 1724-09-01 i Lund med Helena Maria Linneria, adlad Linnerhielm, född 1702-10-15 i Lund, död 1790-06-11 Hallsnäs. Begraven s. å. 23/6. Dotter av biskopen i Lunds stift doktor Jonas Petri Linnerius och Elisabet Swebilia, adlad Adlerberg, B.

Barn:

 • Jonas, född 1725-10-21 i Lund. Kanslerssekreterare vid Lunds akademi. Död ogift 1748-11-17 i Stockholm.
 • Hans, född 1727. Överste. Död 1790. Se Tab. 2
 • Fredrik, född 1731-11-30 i Lund. Extra fiskal i Göta hovrätt 1752-12-17. Död ogift 1754-11-16 i Jönköping.

TAB 2

Hans, (son av David Nehrman, adlad Ehrenstråhle, tab 1), född 1727-09-04 i Lund. Student i Lund5 1741-12-01. Antagen till krigstjänst 1744. Styckjunkare vid artilleriet 1747-05-31. Underlöjtnant därst. Löjtnant 1749-04-05. Kapten 1757-09-19. Major vid artilleriet i Stockholm 1772-07-08. RSO s. å. 28/5. Överstelöjtnant. Överstes avsked 1773-01-13. Död 1790-07-08 Hallsnäs och begraven s. å. 30/7. Gift 1758-06-22 Jätsberg med Maria Elisabet Uggla, född 1730-12-20 på Jätsberg, död 1805-06-03 på Hallsnäs, dotter av ryttmästaren Bengt Uggla, och Ebba Margareta Gyllenskog.

Barn:

 • Helena Maria, född 1760-02-02 Säby. Stiftsjungfru. Död 1800-11-18 Ebbetorp. Gift 1791-07-09 på Hallsnäs med sin faders kusin, kanslirådet Jonas Carl Linnerhielm, i hans 1:a gifte, född 1758, död 1829.
 • Elisabet Margareta, född 1762-06-24 på Säby, död 1810-06-09 på Hallsnäs. Gift 1:o 1781-10-21 på Hallsnäs med ryttmästaren vid Gula husarerna, RSO, Henrik Evert Strokirk i hans 2:a gifte (gift 1:o 1764-12-12 på Sommevik i Malexanders socken, Östergötlands län, med Anna Lovisa Makeléer, född 1742-09-23 på nämnda egendom, död där 1778-05-03, dotter av löjtnanten Johan Gabriel Makeléer, och Hedvig Rosenquist af Åkershult)3, född 1728-05-01 i Filipstad3, död 1795-07-19 Åkershult. Gift 2:o 1796-11-29 på Åkershult med överstelöjtnanten Georg Bogislaus Gyllenram, född 1767, död 1828.
 • Benedicta Catharina, född 1763-09-15 på Säby, död ogift 1841-04-22 Ryssbylund
 • Bengt Jonas, född 1765-02-02, död s. å. 29/5 på Säby.
 • Johan Fredrik, född 1766. Kapten. Död 1836. Se Tab. 5
 • Eva Helena, född 1767-07-24, död 1812-07-31 Angelskog. Gift 1791-01-14 på Hallsnäs med kaptenen Henrik Gustaf Ulfvenklou, född 1755, död 1819.
 • Beata Christina, född 1768-11-13 i Kristianstad, död 1769 natten emellan den 13 och 14 mars av våda kvävd av amman.
 • Gustava Magdalena, född 1772-05-26 i Kristianstad, död 1852-08-18 på Hallsnäs. Gift 1795-06-24 i Ramkvilla kyrka med Julius Fredrik Vult von Steijern, född 1764, död 1808.

TAB 3

David, (son av Hans, tab 2), född 1761-07-08 på Säby. Student i Lund 17784. Fänrik vid konungens regemente 1778-09-12. Löjtnant därst. 1788-04-28. Kaptens avsked 1793-01-25. Död 1800-05-14 på Ramkvilla i likanämnd socken Jönköpings län. Gift 1796-06-26 i Kviinge kyrka Kristianstads län med friherrinnan Regina Sofia von Nolcken, född 1758-07-22 Hanaskog, dotter av förste stallmästaren friherre Arvid Reinhold von Nolcken, och friherrinnan Margareta Sofia Kurck.

Barn:

 • Hans Gabriel, född 1797. Fänrik. Död 1844. Se Tab. 4

TAB 4

Hans Gabriel, (son av David, tab 3), född 1797-06-22 Sommevik. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet 1814. Konstit. fänrik därst. s. å. Fänrik i Kronobergs regemente 1816-02-20 och vid regementet 1818-05-01. Avsked 1819-05-09. Död 1844-01-07 Brunsmåla. Gift med Johanna Ulrika (Ulla) Jonasdotter, född 1800-12-10, död 1871-08-04 på Brunsmåla.

Barn:

 • Regina, död 1839-09-20.
 • Sofia, född 1822-10-22, död 1909-10-15. Gift med Carl Sommansson i Värmlanda, född 1819-10-23, död 1901-03-30.
 • Maria, född 1829-10-28 i Nöbbele socken. Gift 1851-12-07 Ulvsåkraholm, (Nya Växjöbladet 1876-12-12), m. fanjunkaren och possessionaten C.J. Ryding.
 • Hans David, född 1832-09-26 i Nöbbele socken.
 • Ulrika, född 1839-12-23 på Brunsmåla, död 1890-01-27 i Växjö. Gift 1867-10-19 med sergeanten vid Kronobergs regemente Frans Gustaf Berg, född 1834-04-24, död 1879-12-11.

TAB 5

Johan Fredrik, (son av Hans, tab 2), född 1766-05-08 i Kristianstad. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1783-05-28. RSO 1790-05-02 efter slaget vid Valkiala. Löjtnant i nämnda regemente 1792-12-18. Stabslöjtnant vid regementet 1793-09-18. Stabskapten 1796-10-26. Avsked 1801-11-29. Chef för första bataljonen av Kronobergs lantvärnsbrigad 1808-04-25. Övervagnmästare vid reservarmén 1813. Gränstullinspektor i Kopparbergs län. Tullinspektor i Lilla Edet 1825. Död där 1836-08-22. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och kriget mot Norge 1814. Gift 1792-12-07 i Stora Åby kyrka Östergötlands län med Ulrika Christina Torpadius, född 1765-03-01 i Stora Åby socken, död 1831-12-28 i Vänersborg, dotter av tit. häradshövdingen, auditören Gabriel Torpadius och Margareta Elisabet Reuterswärd.

Barn:

 • Hans Gabriel, kallade sig Hampus, född 1793. Major. Död 1870. Se Tab. 6.

TAB 6

Hans Gabriel, kallade sig Hampus, (son av Johan Fredrik, tab 5), född 1793-09-12 Säby. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1813-10-24 konstit. fänrik därst. 1814-05-22. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 14/7. Löjtnant därst. 1820-05-09. Kapten 1834-07-19. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1842-02-09. CXIVJoh:smed. 1855. RSO 1859-01-28. Majors n. h. o. v. 1862-04-30. Avsked ur krigstjänsten s. d. Död 1870-07-21 Gåfvetorp. Gift 1827-08-17 Ström med friherrinnan Fredrika Charlotta Bennet, född 1804-09-19, död 1890-01-13 i Växjö, dotter av kaptenen friherre Gustaf Ulrik Bennet, och Sara Cecilia Gustafsson Säfvendal.

Barn:

 • Kjell Constantin Gustaf Fredrik, född 1828. Tillförordnad kustchef. Död 1910. Se Tab. 7.
 • Carl Hampus Leopold, född 1834-05-31. Kammarjunkare 1864-05-26. Död ogift 1889-05-12 i Växjö.
 • Rikard Ludvig, född 1838. Underlöjtnant. Död 1891. Se Tab. 8.

TAB 7

Kjell Constantin Gustaf Fredrik, (son av Hampus, tab 6), född 1828-05-10 på Lilla Edet i Fuxerna socken Älvsborgs län. Kadett vid Karlberg 1844-11-01. Avgick från krigsakademien 1850-01-17. Kustsergeant på Öland. Tillförordnad kustchef i Kalmar fördelning. Avsked. Död 1910-04-29 i Sävsjö. Gift 1863-11-11 i Lund med Fredrika Elisabet Maria af Petersens, född 1839-06-24 på Bjellerup i likan, socken Malmöhus län, död 1913-04-12 Vallen ]], dotter av ryttmästaren Sebastian af Petersens, och grevinnan Hedvig Sofia Hamilton.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1864-08-12 på Sävsjöström i Lenhovda socken Kronobergs län. Stiftsjungfru. Gift 1900-09-26 i Aringsås socken med grosshandlaren Thure Henrik Bünger, född 1876-08-05 i Tjällmo socken Östergötlands län, död 1914-02-03 på Lunnagård, Alvesta.

TAB 8

Richard Ludvig, (son av Hampus, tab 6), född 1838-10-28. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1859-02-17. Officersexamen 1861-05-10. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente s. å. 19/5. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring s. å. 12/11. Transp. till Skaraborgs regemente 1863-03-10. Avsked 1865-08-15. Död 1891-06-26 Kosta. Gift 1870-11-11 Alvesta ]], med Ada Ingeborg Angerstein, född 1849-10-12 Gåfvetorp ]], död 1913-07-02 Skogshyddan

Barn:

 • Folke, född 1872. Ingenjör. Död 1929. Se Tab. 9
 • Gustaf Uno, född 1873-10-28 Dansjö Anställd vid statens järnvägar 1890. Lokomotiveldare därst. 1892. Lokomotivförareexamen 1899. Lokomotivförare vid statens järnvägar 1900. GM nr 1925-06-06.
 • Eva Charlotta Gabriella, född 1874-12-15 på Dansjö. Gift 1902-05-17 i Ekeberga kyrka med överstelöjtnanten och distriktschefen Ludvig Georg Vilhelm Prinzencreutz , född 1857, död 1938.
 • Nanny Elisabet, född 1876-04-26 på Dansjö. Gift 1908-05-20 i Ekeberga kyrka o. förs, Kronobergs län, med kyrkoherden i Bro pastorat av Västerås stift Martin Samuel Sundelin, född 1875-05-08 i Härnösand.

TAB 9

Folke, (son av Rikard Ludvig, tab 8), född 1872-07-03 Dansjö. Ingenjör. Direktör för Lyckeby hotell. Död 1929-03-23 i Bräkne-Hoby förs, Blekinge län. Gift 1913-11-11 i Målerås i Helleberga förs, Kronobergs län med Nannie Ulrika Andersson, född 1887-04-10 i Kalmar, dotter av källarmästaren N. Andersson och N. N. Nordström.

Barn:

 • Hans Hampus, född 1914-09-05 vid Kosta i Ekeberga socken Kronobergs län, liksom syskonen.
 • Jost Rikard Nils Angerstein, född 1916-02-28 i Kosta i Ekeberga förs, Kronobergs län.
 • Carl-Gustaf Nils Gabriel, född 1919-03-24 i Kosta i Ekeberga förs, Kronobergs län.
 • Maja Ulrika Elisabet, född 1922-05-02 i Kosta i Ekeberga förs, Kronobergs län
 • Eva Hedvig Gabriella, född 1923-12-16 i Augerums förs, Blekinge län

TAB 10

Carl Reinhold, (son av Rikard Ludvig, tab 8), född 1878-05-30 Dansjö. Handlande vid Bruzaholm i Ingatorps socken, Jönköpings län 1912. Kontorsföreståndare för aktiebolag Göteborgs banks kontor i Bruzaholm 1918. Äg. Bruzaholms brukshandel. Gift 1906-06-02 i Ekeberga socken, Kronobergs län med Eva Amalia Sandberg, född 1883-04-17. Dotter av gravören August Sandberg och Lovisa Catharina Ströberg.

Barn:

 • Carl-Reinhold, född 1907-04-17 i Ekeberga förs, Kronobergs län.
 • Carl Kjell, född 1910-04-20</moderndata> i Vimmerby.
 • Carl Arne, född 1913-10-14 vid Bruzaholm i Ingatorps förs, Jönköpings län.

TAB 11

Otto Richard, (son av Richard Ludvig, tab 8), född 1879-11-01 Dansjö. Handlande i Örsjö i Madesjö förs, Kalmar län sedan 1914. Gift 1921-10-03 i Örebro, Vintrosa förs, Örebro län med Anna'' Eriksson från vilken han blev skild genom Södra Möre häradsrätts utslag 1935-12-02, född 1895-11-18 i Vintrosa förs, Örebro län. Dotter av godsägaren Carl August Eriksson och Anna Elisabet Eriksson.

Barn:

 • Anders Otto, född 1923-02-07 i Aringsås förs, Kronobergs län (fb nr 10).
 • Carl Hans, född 1928-01-20 i Örsjö förs, Kalmars län.


Källor

1 Släkten Hegardt (1910). 2 Ssn. 3 As. 4 Sön. 5 At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: