:

Af Palén nr 1996

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af Palén nr 1996 †

Adlad 1770-01-23, introd. 1773. Utdöd 1809-06-21.


1Cbh. 2Pt V, s. 129. 3Lå. 4Bvh. 5Bröllopskväde At (P.) 6Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors, 7Um.

TAB 1

Mårten Palén, av en gammal borgarsläkt i Nystad i Finland, som levat där ända från stadens grundläggning 1617. Handlande i nämnda stad. 1. Gift med Valborg Eskilsdotter, som levde ännu 1678.

Barn:

 • Erik Palenius, född i Nystad. Skolpilt i Björneborg. Student i Åbo 1673-11-00. Prästvigd samt adjunkt i Nykyrko socken i Finland 1676-06-28. Kapellan därst. Död 1689. Han gjorde 1675 i sällskap med sin yngre broder Johan Mårtensson en resa till Pommern. Gift 1677-07-01 Männäis ätten Fredenheim. Gift 3:o 1690-03-02 med kapellanen i Hinnerjoki Erik Rithovius, död 1721), född 1648 i Stockholm, död 1721, dotter av Magnus Meijer.

Barn:

 • Abraham Paléen, född 1679-12-20 på Männäis. Skrivare hos kronobefallningsmannen Rosénwaldh 1691-04-27–1695-11-21. Tingsnotarie, först hos häradshövdingen Henrik Johansson 1695-11-28–1701-08-21, sedan hos häradshövdingen Spofvenhielm 1701. Auskultant och hovrättsadvokat i Åbo hovrätt. Vice häradshövding. Häradshövding i Piikkis och Halikko härader i Finland 1707. Död 1738-05-08 på Viksberg. Var ägare av säterierna Viksberg och Mainiemi i Pemars socken samt Linnunpä och Finnby i Piikkis socken med underliggande lägenheter, allt i Finland. Gift 1:o 1706-06-17 på Mainiemi med Anna Helena Wallensten, född omkr. 16862, död 1712-01-02, dotter av häradshövdingen Johan Wallstenius, adlad Wallensteen, och friherrinnan Anna Maria Grass. Gift 2:o5 1712-12-18 med Margareta Catharina Tigerstedt, född 1692-10-23, död 1738-07-31, dotter av assessorn Erik Falander, adlad Tigerstedt, och Christina Wallenstierna.

Barn:

 • 2. Erik Johan Paléen, adlad af Palén, till Viksberg och Meldola, båda i Pemars socken i Finland. Född 1716-05-15 under flykten för ryssarna. Student i Åbo 1730#3 disp. 1735. Auskultant i Åbo hovrätt 1737-12-15. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1738-10-31. Kopist därst. 1742-06-21. Kanslist 1744-12-14. Registrator 1747-10-23. Extra ordinarie protokollssekreterare 1753-06-21 och ord.# protokollssekreterare 1757-05-21. Sekreterare i bondeståndet vid riksdagarna 1756, 1762 och 1769, varför han, när han sedermera blev adlad, fick tre skäror i vapnet. Bondeståndets fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor 1756-10-11–1766-05-16. Tillika fullmäktig i riksens ständers (riksgälds-) kontor 1762-06-21. Lagmans n. h. o. v. s. å. 6/7 med tur från 1756-10-21. Lagman i Norrfinne lagsaga 1766-10-27. Adlad 1770-01-23 (introd. 1773 under nr 1996). Avsked 1783-02-28. Död 1788-09-06 i Stockholm och begraven i Klara kyrka [Ak]. Gift 1744-05-29 med Anna Johanna Forséen, född 1717-08-16, död 1784-05-20 i Stockholm och begraven s. å. 25/5 i Klara kyrka, dotter av landssekreteraren i Åbo Samuel Forséen och Christina Nilsdotter.

Barn:

 • Erik Johan, född 1745. Assessor. Död 1789. Se Tab. 2
 • Christina Margareta, född 1746-04-02, död 1804-01-02 på Viksberg. Gift 1770-07-10 i Stockholm med majoren, friherre Reinhold Johan Rehbinder, född 1741, död 1824.
 • Samuel, född 1748-01-20, död ung.
 • Carl Fredrik, född 1750-01-21 i Stockholm. Student i Uppsala7 1758-06-17. Korpral vid livdragonregementet 1760. Kornett därst. 1769-04-04. Löjtnant 1776-12-11. Kapten 1782-11-06. Död 1784-05-20 i Åbo, några timmar före modern.
 • Johanna Lovisa, född 1753-02-23, död 1802-03-02 i Stockholm. Gift 1783-11-04 i Stockholm med sin faders sysslings son, generaladjutanten och översten Carl August Wallenstierna, född 1745, död 1802.
 • Beata Charlotta, född 1755-06-09, död 1800-03-00 i Stockholm. Gift 1787-08-21 i Stockholm med sin faders sysslings son och sin systers svåger, överstelöjtnanten Olof Gabriel Wallenstierna, född 1747, död 1810.
 • Axel, född 1756-06-06 (22/6). Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1768-12-02. Sergeant vid änkedrottningens regemente 1774-03-01. Fänrik därst. s. å. 23/6. Löjtnant 1779-05-12. Kapten och regementskvartermästare 1785-04-20. Kapten vid livregementets värvadeinfanteribataljon 1793-05-19. Sekundmajor därst. 1794-03-06. Premiärmajor 1796-04-07. RSO 1797-11-01. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1802-12-09. Sekundchef vid finska gardet 1806-11-22. Överste i armén 1808-05-03. KSO 1809-07-03. Död ogift s. å. 21/6 i Stockholm och slöt ätten samt var den siste av namnet. Han bevistade finska kriget 1788–90.
 • Ulrika, född 1757-09-18, död 1806-05-07 i Norrköping. Gift 1781-07-24 i Stockholm med överstelöjtnanten Jakob Erik Gripenwaldt, född 1756, död 1828.
 • Gustaf, född 1762-03-31. Sergeant vid Jönköpings regemente 1769-05-11 och vid änkedrottningens regemente 1773-04-29. Stabsfänrik därst. 1778-02-12. Löjtnant 1784-12-07. Avsked 1792-06-13. Död ogift 1803-02-05 Trästa och begraven i Häverö kyrka. Han bevistade finska kriget och blev därunder 1790 fången av ryssarna vid Anjala.

TAB 2

Erik Johan (son av Erik Johan Paléen, adlad af Palén, Tab. 1), född 1745-01-26. Student i Uppsala7 1758-06-17. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1763-01-24. Kopist därst. 1766-08-09. Konstit. kanslist 1770-03-13. Kanslist s. å. 7/8. Protokollssekreterare 1775. Assessor i Vasa hovrätt4 1776-07-26. Död 1789-04-17 i Vasa. Gift 1779-07-04 i Vasa med Anna Charlotta Cygnell, född 1753, död 1807-10-25 i Vasa6, dotter av rådmannen i Gamla Karleby Carl Cygnell och Maria Christina Nordman. 4

Barn:

 • Anna Christina, född 1779-12-25, död 1780-06-21 i Vasa.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: