:

Råfelt nr 1413

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Råfelt nr 1413 †

Adlad 1708-04-21, introducerad 1710. Utdöd 1863-12-16.


TAB 1

Erik Andersson Råberg, adlad Råfelt, född 1662-09-19 i Råda socken, Skaraborgs län, där fadern var bonde och av vilken socken namnet bildades. Kammarskrivare i militieavräkningskontoret 1684. Kammarförvant i militieavräkningskontoret 1688. Kamrerare i militieavräkningskontoret kontor 1703-03-02. Adlad 1708-04-21 (introducerad 1710 under nr 1413). Räntmästare 1710-10-27. Konfirmationsfullmakt 1711-06-07. Död 1724-01-30 Stockholm och begraven 1724-01-30 i Klara kyrka, där hans vapen varit uppsatt. 'Han bringade till sitt välförtjänta beröm många och stora balanser till rätta, som före hans tid befunnit sig vid kontoret samt avskaffade genom sina påminnelser och sitt bedrivande en hop dristigheter och självsvåld, som på somliga ställen inritat sig vid fortifikationsmedlens hanterande. Hade utom dess varit brukad vid extra ordinarie sysslor samt varit särdeles villig att emottaga alla rekryteringsrullor, desamma extrahera och under defensionskommissionens brev dem till orterna utfärda, ävensom gjort redo och besked för allt vad därtill hörde. Författade räkenskaper över alla till Sverige ankomna krigsfångar samt upprättade rullorna och indelningen till det av de sachsiska fångarna upprättade regemente. Bestyrde åren 1701, 1702 och 1703 om militärens beklädnad i Kurland och Riga. Utkastade slutligen skådepenningarna vid konung Carl XII:s begravning den 6 febr. 1719.' Gift med Anna Maria Silfvercrantz, född 1681, dotter av kammarrådet Johan Andersson Hyltén, adlad Silfvercrantz, och Maria Hammarin.

Barn:

 • Johan, född 1712. Landshövding. Död 1763. Se Tab. 2
 • Anders, född 1714. Livdrabant. Död ogift 1740 och begraven i Klara kyrka

TAB 2

Johan (son av Erik Råberg, adlad Råfelt, Tab. 1), till Hall, Håga, Skarlunda och Igelsta, alla i Östertälje socken, Stockholms län. Född 1712 i Stockholm. Student i Uppsala 1724-11-27. Auskultant i Svea hovrätt 1731. Extra kanslist i kanslikollegium 1732. Kanslist 1740-12-24. Registrator. Lagman i Närke 1747-05-14. Revisionssekreterare 1750-05-28. Landshövding i Örebro län 1756 och genom byte i Älvsborgs län 1756-10-06. RNO 1758-11-21. Död 1763-07-06. Gift med Maria Christina Gyllenram i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Christoffer Fredrik von Scheven, adlad von Scheven, född 1693, död 1740), född 1716-03-25, död 1776-04-14 på Hall, dotter av överstelöjtnanten Natanael Ram, adlad Gyllenram, och hans 1:a fru Brita Christina Hult.

Barn:

 • Anna Maria, född 1745-06-03, död 1745-06-03.
 • Erik Gustaf, född 1747. Överjägmästare. Död 1822. Se Tab. 3.
 • Eva Maria, född 1749-03-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1813-01-01 i Söderköping. (At (Sch).) Gift 1777-01-28 på Hall med ryttmästaren Per Axel Edelfelt, född 1739, död 1799.
 • Johan, född 1751-07-29, död 1752-03-12 i Stockholm.
 • Anna Louisa, född 1752-09-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1792-12-12 i Snipan i Sya socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1777-12-10 i Mjölby socken, Östergötlands län med sin systers svåger, löjtnanten Carl Adolf Edelfelt, född 1740, död 1781. Gift 2:o 1783-06-24 Eldslösa

TAB 3

Erik Gustaf (son av Johan, Tab. 2), till Utål i Roslagsbro socken, Stockholms län. Född 1747-03-22. Student i Uppsala 1761-01-30. Auskultant i Svea hovrätt 1765-02-26. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt (Sj.) 1767-02-28. Volontär vid adelsfaneregementet 1769 (Sj.). Stabskorpral vid adelsfaneregementet (Sj.) 1769-09-08. Livdrabant 1772-06-17. Löjtnant i armén (At (Sch).) 1777-05-18. Avsked (At (Sch).) med överjägmästares n. h. o. v. 1781-12-19. Död 1822-10-08 i Mariefred. Gift 1:o 1779-12-19 på Siggestad på Värmdön med Eva Catharina Klingstedt, född 1757-05-16, Sjögård, död 1787-10-03 på Utål, dotter av kaptenen Gustaf Klingstedt, och Ulrika Vilhelmina von Segebaden. Gift 2:o 1800-12-07 på Utål med sin 1:a frus syssling Catharina Charlotta von Brinckman, född 1762-05-02, död 1815-03-20 på Utål, dotter av hovjunkaren Edvard Henrik von Brinckman och Elsa Margareta Klingstedt, samt syster till landshövdingen Gustaf Anton von Brinckman, adlad af Brinkman.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, född 1781-04-26 stiftsjungfru. Död 1839-11-13. Gift 1:o 1816 (At (Sch).) med kaptenen Adolf Christiernin. Gift 2:o 1824-10-22 i Gävle med boktryckerikonstförvanten, faktorn Israel Sjöström.
 • 1. Johan Gustaf, född 1782-05-03 på Utål. Stabsfänrik vid dalregementet 1801-10-26. Löjtnant vid dalregementet 1807-02-10. Kapten 1809-06-29. Gift Avsked 1815-11-21 med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén. Död barnlös 1841-11-24 i Stockholm. Bevistade 1807 kriget i Pommern samt 1808 och 1814 krigen mot Norge. Gift 1818-01-01 med Sofia Jacquette Kahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen vid Södermanlands regemente Leonard Peter Carlgren, född 1757-04-03 i Frustuna socken, Södermanslands län död 1811-01-10 Lövsta ), född 1776, död 1819-08-20 på Lövsta, dotter av sekreteraren Gustaf Adolf Kahl och Helena Christina Faggot.
 • 1. Eva Ulrika, född 1783-04-25. Stiftsjungfru. Död 1861-08-16 i Mariefred. Gift 1823-02-13 Halleby med majoren Henrik Vilhelm Blomstedt, född 1786, död 1874.
 • 1. Gustava Charlotta, född 1785-04-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-04-09 i Linköping.
 • 1. Erik, född 1787-10-01. Var dövstum. Underlärare vid institutet för dövstumma och blinda på Manilla å Djurgården i Stockholm. Död ogift 1829-10-05 på Manilla å Djurgården i Stockholm.
 • 2. Anton, född 1801-10-01. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1819-09-22. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1819-10-26. Premiärlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1830-02-06. Kammarherre 1837-01-28. Kapten vid Kungl Maj:ts flotta 1844-10-03. RSO 1746-11-23. Kommendörkapten 1851-04-11. Varvschef vid flottans station i Göteborg 1851-06-13. Avsked ur krigstjänsten 1856-07-15. Död 1863-12-16 Slätten och utgick ätten med honom på svärdssidan. Innehade den gamla Skytteska egendomen Sätra i Brännkyrka socken, Stockholms län, som han ärvt efter sin mor. Gift 1827-04-03 Värnanäs med stiftsjungfrun Christina Charlotta Mannerskantz, född 1804-05-15 på Värnanäs, död 1870-02-05 i Stockholm, dotter av majoren Carl Råbergh, adlad och adopterad Mannerskantz, A, och hans 2:a fru Anna Charlotta von Arbin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: