:

Strijk nr 177

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strijk nr 177 †

Natural. 1631, introd. s. å. Utdöd 1733-11-13.

Urgammal adlig ätt från Westfalen, där den urkundligt framträder redan 1217 under namnet Voget von Elspe. Den överflyttade till Livland, varest Wilhelm Voget genannt Striek, som nämnes i ett fejdebrev av 1425-10-10 till greve Adolf von Berg, är ättens förste kände stamfader. Sönerna besegla med det Elspeska vapnet. Varifrån tillnamnet Striek (Strick, Strych, Streich), numera Stryk, härrör, är ej känt. – Från en broder till den i Sverige naturaliserade Hans von Strijk, mannrichtern i Wierland och Jerwen, Henrik Stryk, leda ännu levande talrika grenar i Baltikum sin härstamning. Ätten är inskriven på riddarhusen i Riga under nr 52 och i Reval under nr 58.

Litteratur: Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften (1929).


1At (Sch). 2Um. 3Ash.

TAB 1

Vilhelm Voget, genannt Striek. Nämnes i ett fejdebrev till greve Adolf von Berg 1425-10-10. Borgherre på Fredeburg. Levde 1461. Gift med Alke, död före 1489.

Barn:

 • Vilhelm Voget, genannt Striek. Drost i Fredeburg 1466–1475. Var död 1489. Gift med Margareta von dem Boike, som levde ännu 1498.

Barn:

 • Diedrik Vogt, genannt Strick. Nämnes 1498–1526. Gift med Dorotea Schade, dotter av Henneke Schade, till Grevenstedt.

Barn:

 • Henrik Stryk. Uppträder först 1526. Tyska ordens ståthållare i Narva och sedan Briefmarschall. Efter ordens upplösning 1562 polsk ståthållare på Trikaten och erhöll 35 bondgårdar i Helmets socken, Livland, varav senare bildades riddargodset Morsel, vilket hans efterkommande besutto till riddargodsens indragning 1919. Levde 1578, men var död 1584. Gift 1562 eller 1563 med Elisabet Tepel, av huset Witkop, som levde 1597.

Barn:

 • Gotthard Stryk, till Morsel. Nämnes i handlingar 1593–1597. Gift 1593 med Gertrud von Nöding, genannt von Werden.

Barn:

 • Hans Stryk, natural. Strijk, till Morsel samt Skogs-Ekeby i Västerhaninge socken, och Norrby i Vendels socken, Uppsala län, vilka han erhöll genom sitt gifte, m. m. Född 1595. Page hos riksrådet Johan Skytte 1607. Var sedan i tysk, fransk och venetiansk krigstjänst. Återkom 1623 och tjänade i de danska, tyska och ryska krigen. Major vid Västerbottens regemente 1630-01-06. Överstelöjtnant 1633. Intog Wolgast 1636. Överste för ett värvat tyskt regemente 1639. Kommendant i Jämtland 1644-03-27. Försvarade tappert Frösön och Frösö skans mot danskarna, men måste till sist dagtinga. Överste för Hälsinge regemente 1645-01-#00. Landshövding över Jämtland, Medelpad och Ångermanland s. å. 18/10. Död 1653-02-14 i Härnösand och begraven s. å. 8/5 i Riddarholmskyrkan i Stockholm i sydvästra hörnet vid ändan av södra gången, vilket gravställe han köpte 1647 av riksrådet Knut Posse. Gift med Brita Skytte af Sätra, född 1609, död 1687-01-04 och begraven1 s. å. 30/8, i mannens grav i Riddarholmskyrkan, dotter av ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och hans 1:a fru Brita Håkansdotter. Hon lät, sig och sin man till åminnelse, uppsätta en vacker predikstol i Västerhaninge kyrka och gav i testamente ett orgelverk till Skrukeby kyrka, Östergötlands län.

Barn:

 • Gotthard, född 1634. Landshövding. Död 1692. Se Tab. 2
 • Elisabet Juliana, död ogift 1671-01-20 på Skogs-Ekeby och begraven s. å. 30/6 i Riddarholmskyrkan1
 • Magnus, döpt 1643-05-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1648-01-#002.
 • Beata.
 • En dotter (Beata?), begraven 1649 i Stockholm Tyska förs.
 • Gustaf. Student i Uppsala2 1654-03-21. Död 1681 (själaringning s. å. 8/10 i Tyska kyrkan i Stockholm).
 • Maria Christina, född 1648, död 1701-08-09. Gift 1675-04-15 i Stockholm Nikolai förs., med överstelöjtnanten Georg Johan Lode från Livland, född 1647, död 1676.

TAB 2

Gotthard (son av Hans Stryk, natural. Strijk, Tab. 1), till Morsel, Skogs-Ekeby, Norrby m. m. Född 1634-10-26 i Stettin. Student i Uppsala 1648-01-#002. Disp. därst. 16543. Utrikes resor. Assessor i Svea hovrätt 1666-11-24. Lagman över Västmanland, Bergslagen och Dalarne 1685-09-09, men tillträdde ej denna tjänst. Landshövding i Västerbotten 1688-12-01. Död 1692-02-13 i Luleå. Gift 1673-02-12 på österby i Tumbo socken, Södermanlands län med Christina Ribbing, död 1721-02-24 på Skogs-Ekeby, dotter av landshövdingen Gustaf Ribbing, och Christina Pauli.

Barn:

 • Brita Gustaviana, född 1674. Gift 1698-02-03 i Stockholm (Livg.förs.) med kaptenen Berent Gustaf Carl Kugelhielm, död 1703.
 • Christina Johanna, född 1675, död ogift 1720-06-13 på Skogs-Ekeby.
 • Hans Henrik, döpt 1676-10-31 i Stockholm. Student i Uppsala2 1684-05-12. Musketerare vid livgardet 1693. Pikenerare därst. 1697-07-31. Sergeant. Fänrik 1700-09-11. Löjtnant 1701-02-08. Regementskvartermästare 1705-12-21. Kapten 1706-05-02. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava. Han var med vid Narva, Düna, Klissov, Thorn och Holovzin.
 • Gotthard, född 1677-12-21 Älgmyra. Student i Uppsala2 1684-05-12. Musketerare vid livgardet 1696. Pikenerare därst. 1698-11-01. Korpral 1700-04-03. Korpral vid livregementet till häst s. å. Adjutant därst. s. å. 28/12. Kornett 1701-06-04. Sekundlöjtnant 1702-07-19. Kapten vid Dückers dragonregemente 1703-12-12. Major vid Kruses värvade kavalleriregemente 1709-02-25. Fången s. å. 28/6 vid Poltava. Rymde och hemkom 1719. Major vid Västmanlands regemente 1720-01-04. Överstes karaktär 1722-11-21. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1727-08-03. Död ogift 1733-11-13 på bostället Kungsgården i Folkärna socken, Kopparbergs län och slöt ätten på svärdssidan.
 • En dotter, död 1681 på Skogs-Ekeby.
 • Beata Amalia, född 1682 på Skogs-Ekeby, död 1733-10-15 i Stockholm. Gift 1722-01-28 i nämnda stad med översten Nils Christer Baumgart, adlad von Baumgarten, i hans 2:a gifte, född 1674, död 1727.
 • Anna Juliana, född 168(4), död ogift 1727.
 • Maria, född 1686, död ogift.
 • Hedvig, döpt 1688-04-08 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: