:

Von Roland nr 1614

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Roland nr 1614 †

Adlad 1719-06-13, introd. 1720. Utdöd (efter 1789).

Uppgiften i Kv om ättens polska adelskap är felaktig och beroende på en förväxling med annan ätt. Litteratur: Gift Indebetou, Eliassläkten från Viksta by, i Pt 1925.


1Öä. 2Ahlström, Norrländska släkter. 3SK. 4As. 5Um.

TAB 1

Roland Eliæson, född 1640-02-24 i Viksta i Forsa socken, Gävleborgs län. Borgare och kryddkrämare i Stockholm. Död där 1706-02-10. Gift 1668-12-29 med Brita Ångerman i henes 1:a gifte (gift 2:o 1707-05-23 i Stockholm, Nikolai förs., med hovkamreraren Johan Brehmer, adlad von Brehmer, i hans 3:e gifte, född 1650, död 1707), född 1652-01-26 i Uppsala, död 1724-01-04, dotter av handlanden och rådmannen i Uppsala Erik Hansson Ångerman och hans 1:a hustru Christina Andersdotter samt halvsyster till statssekreteraren Johan Upmarck, adlad Rosenadler.

Barn:

 • Erik Roland, adlad von Roland, född 1675, död 1754. Se Tab. 2.
 • Carl Roland, adlad von Roland, född 1684, död 1761. Se Tab. 4.

TAB 2

Erik Roland, adlad von Roland (son av Roland Eliæson, Tab. 1), till Tolefors i Kärna socken, Östergötlands län. Född 1675-09-11 i Stockholm. Student i Uppsala6 1683-11-05. Skrivare vid generalmajoren, greve Carl Gust. Mörners kansli i Mitau 1701. Sekreterare vid svenska generalkrigskommissariatet i Krakau 1702. Fältsekreterare vid svenska armén i Skåne 1710. K. sekreterares rang och titel 1719-06-13. Adlad s. d. (introd. 1720 under nr 1614, och med honom hans broder Carl, som även blivit adlad). Avsked 1733 ?5/1 med kansliråds n. h. o. v. Död 1754-05-10 på Tolefors och begraven i Kärna kyrka. 'Han gjorde i yngre åren vidsträckta utrikes resor ända till Venedig, Rom och Neapel samt Katalonien och följde 1698 med k. rådet, greve Bonde på hans beskickning till England. Skickades 1713 av senaten i angelägna ärenden till nämnda land och Holland. Måste 1718, på friherre Görtz' stränga befallning, antaga direktionen över de införskrivna franska och brabantska arbetarna.' Gift 1:o 1711-01-22 med Anna Maria Grevesmühl, född 1687, död 1715-04-04, dotter av handlanden i Stockholm Engelbrekt Grevesmühl och Ingrid Hansdotter Törne2. Gift 2:o 1720-05-21 i Stockholm med Eva Christina von Stegling, född 1703-02-16 på Lidhem i Locknevi socken, Kalmar län, död 1754-12-04 på Tolefors och begraven i Kärna kyrka, dotter av kaptenen Joakim von Stegling, och hans 2:a fru Christina Gyllenadler.

Barn:

 • 1. Ulrika, född 1712-10-01 i Stockholm, död 1752-05-26 i Uppsala. Gift 1732-01-16 på Tolefors med statssekreteraren Samuel Klingenstierna, född 1698, död 1765.
 • 1. Erik. född 1714. Kapten. Död 1775. Se Tab. 3.
 • 2. Carl Gustaf, född 1721-05-20, död 1730-04-09 och begraven i Linköping.

TAB 3

Erik (son av Erik Roland, adlad von Roland, Tab. 2), född 1714-12-22. Student i Uppsala5 1723-04-06. Premiärlöjtnant vid engelska artilleriet i Ostindien. Kallas kapten. Avsked därifrån och återkom till riket. Död 1775-01-27 i Kalmar. Gift 1755-12-21 i Skeda socken, Östergötlands län med Inga Catharina Hofverberg, född 1731, död 1789-09-27 i Ryssby socken, Kalmar län, dotter av artilleritygskrivaren Abraham Hofverberg och Catharina M. Adelberg.2

Barn:

 • Erik Carl, född 1755-07-01 Åkerstad
 • Ulrika Maria, född 1756-11-25, död 1758-02-11.
 • Abraham, född 1758-01-27, död s. å. 28/1.
 • Anna Catharina, född 1758-01-27, död s. å. 28/1.
 • Gustaf, född 1759-10-24, död 1763-02-28.
 • Viktor, född 1761-01-26, död s. å. 4/2.
 • Adrian Albrekt, född 1763-04-01, död s. å. 8/4.
 • Brita Charlotta, född 1764-08-24, död 1836-06-08 Hult Gift 1790-05-26 i nämnda socken med sjömannen Gustaf Stålberg.
 • Juliana Sofia, född 1766-01-06 Kärrstorp, levde 1826. Gift med löjtnanten vid örlogsflottan Carl Fredrik Blackstadius, född 1765, död 1816-09-12.
 • Gustaf Adolf, född 1767-04-21 på Kärrstorp. Lärstyrman vid amiralitetet 1785-12-06, vilket han var ännu 1789.
 • Agneta Maria, född 1770-03-20 i Ryssby socken.

TAB 4

Carl Roland, adlad von Roland (son av Roland Ellæson, Tab. 1), född 1684-10-30 i Stockholm. Dragon vid Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703. Underofficer därst. 1704. Kornett 1707-03-28. Löjtnant 1709-02-26. Kapten vid benderska dragonregementet 1715-04-25. Adlad 1720-05-30 (introd. s. å. under nr 1614 jämte sin 1719 adlade äldre broder Erik). Major samt kommendant på Skenäs och Säters skansar 1721-02-25. RSO 1749-01-30 med valspråk: Festina lente. Död 1761-06-04 Skenäs. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01, rymde över Arkangelsk och återkom ur fångenskapen år 1715-01-00 till Sverige. Fången på Rügen s. å. i aug. Hemkom 1716-11-00. Hans dagbok under fångenskapen i Ryssland trycktes 1914. Gift 1:o 1718-01-28 med Helena Catharina Göthe, född 1699-11-11 i Linköping, död 1726-05-04 på Skenäs, dotter av provinsialtullinspektoren i Östergötland samt arrendatorn av k. ladugården Skenäs Lars Magnusson Göthe och Sara Friese samt kusins dotter till kommendören Johan Alexander Göthe, adlad Götherhielm. Gift 2:o 172(7) med sin systers svägerska Catharina Maria von Schoting, född 1685-07-04, död 1759-05-04 på Skenäs, dotter av borgmästaren i Karlskrona Paul Paulsson von Schoting och Anna Maria Lemken samt kusin till majoren Adam von Schoting, adlad von Schoting.

Barn:

 • 1. Lars, född 1720-07-11 i Linköping. Student i Uppsala5 1738-07-10. Volontär vid Hamiltonska regementet 1742. Sergeant därst. s. å. Livdrabant 1744-12-19. Kapten. Avsked 1765-12-21. Död 1790-05-12 i Stockholm. Gift 1752 med Catharina Agnes Bergencrona, född 1725-06-24, död 1789-05-28 i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Bergencrona, av en 1719 adlad men ej introd. ätt3, och Anna Margareta Silversparre, nr 99.
 • 1. Fritz Fredrik, född 1721-09-28 på Skenäs, död 1722 och begraven s. å. 8/5.
 • 1. Birgitta Charlotta, död 1734-07-11 på Skenäs.
 • 1. Johan Gabriel, född 1724-10-04 på Skenäs, död där 1725-01-04.
 • 1. Eva Juliana, döpt 1726-02-06, död barnlös 1767-03-30 på Skenäs. Gift 1:o 1752-04-07 Svensksund med lagmannen i Östergötlands lagsaga Isak Salmoon, adlad Salmoon 1735-07-22, men ej introd.3, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1734-05-24, med Brita Christina Westerling, född 1715-11-04, dotter av överinspektören vid stora sjötullen i Nyköping Mårten Westerling och Beata Elisabet Stam samt brorsdotter till Henrik Westerling, adlad von Westerling, och Joakim Westerling, adlad Cronfelt)4, född 1693-11-01, död 1758-02-02 på Svensksund. Gift 2:o 1763-06-24 med kaptenen Carl Johan Gyllenram, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1799.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: