Burensköld nr 614

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Burensköld nr 614

Adliga ätten Burensköld nr 614 †

Adlad 1654-05-13, introducerad 1654. Utdöd 1827-04-01.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adlad ätten Bure, har utgrenat sig i friherrliga ätten Burensköld.

En gren av ätten (Tab. 4) bar namnet Lohe-Burensköld och förde jämte eget det Loheska vapnet, men denna gren utgick med stiftaren själv.

TAB 1

Nils Bureus, adlad Burensköld (son av Jacobus Bureus Zebråzynthius, se adliga ätten Bure, Tab. 2), till Navestad i Mogata socken, Östergötlands län. Född 1625-03-06 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1640-11-04. Juris professor i Uppsala 1652-10-30. Sekreterare i Svea hovrätt 1653-02-23. Adlad 1654-05-13 med tillägg till gamla Burevapnet (en beväpnad arm) av en silver halvmåne, betecknande Bureättens till- och avtagande under olika tider (introducera 1654 under nr 614). Extra ordinarie assessor i nämnda hovrätt ,1654-11-22. Justitiepresident i Trondhjems län i Norge 1658-05-12. Häradshövding i Färentuna och Vallentuna härader i Stockholms län 1660-12-22. Burggreve i Norrköping 1664. Stadspresident i Norrköping 1669-02-15. Död 1681-01-20 och begraven i Norrköpings stora kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Eva Ulfvenklou, död 1701-04-14 på Navesta, dotter av kommissarien Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, och hans 1:a fru Eva Faler.

Barn:

 • Anna Catharina, till Sjöbacka i Ljungs socken, Östergötlands län. Född 1654-12-01. En tid hovmästarinna på Stegeborg hos prinsessorna av Zweibrücken. Död 1727-11-14 på Sjöbacka. Hon förärade 1723 till Ljungs kyrka en vacker predikstol. Gift 1:o med kommendören Ephraim Gottfried von Schröer, född 1651, död 1687. Gift 2:o 1701-08-25 på Sjöbacka med överstelöjtnanten Magnus Gripensköld, född 1665, död 1712.
 • Jakob, friherre Burensköld, född 1655, död 1738. Se friherrlige ätten Burensköld.
 • Henrik Johan, född 1658. Överste. Död 1715. Se Tab. 2
 • Seger, född 1661-02-01 var 1678 kornett vid Otto Vellingks regemente och 1691 löjtnant vid drottningens livregemente till fot (KrAB.). Reste utrikes och gick i holländsk tjänst på Madagaskar, där han dog ogift.

TAB 2

Henrik Johan (son till Nils Bureus, adlad Burensköld, Tab. 1), till Gyllerup i Hallands län. Född 1658-10-14 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1673-10-00. Sergeant vid Kalmar regemente 1674. Fänrik vid Kalmar regemente 1674-05-24. Löjtnant vid Kalmar regemente 1677-02-26. Transportera till löjtnant vid kavalleriet 1677. Kaptenlöjtnant vid norra skånska kavalleriregementet 1679-01-28. Kapten norra skånska kavalleriregementet 1679-12-04. Transporterad till drottningens livregemente till fot före 1691. Major i drottningens livregemente 1701-02-15. Överstelöjtnant 1709-10-30. Konfirmationsfullmakt 1710-11-22. Överste för svenska livregementet till fot 1711-05-23. Död 1715-01-12 i Wismar [Lk]. Gift 1:o 1683 enligt kungligt tillstånd med sin kusin Beata Modée, död 1710, dotter av översten Reinhold Modeus, adlad Modée, och Maria Ulfvenklou. Gift 2:o 1711-09-17 med Anna Brita Meck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1720-08-19 med översten Erik Fröberg, adlad Fröberg, född 1682, död 1751), född 1682-01-28, död 1737-08-29, dotter av översten Erik Johan Meck och Magna Brigitta Durell, samt syster till Magnus Fredrik och Jakob Johan Meck, naturaliserad Meck.

Barn:

 • 1. Nils, född 1684, död strax.
 • 2. Johan Jakob, född 1712. Ceremonimästare. Död 1766. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Jakob (son av Henrik Johan, Tab. 2), till Gyllerup samt Wallen i Våxtorps socken i Hallands län, och Dömestorp i Hasslövs socken i Hallands län. Född 1712-08-27. Student i Lund 1726 (Sgn.). Hovjunkare 1736-09-17. Ceremonimästares n. h. o. v. 1761 i Juli. Död 1766-02-05 på Wallen och begraven 1766-03-12. Gift 1738-07-18 på Wallen med sin kusin Magdalena Eleonora Meck, född på Wallen 1717-01-11, död 1778-10-05 på Wallen, dotter av översten Magnus Fredrik Meck, naturaliserad Meck, och Clara Sabina Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Fale Henrik (Lohe-Burensköld), född 1739. Kammarherre. Död 1779. Se Tab. 4
 • Fredrik Erik, född 1740. Hovjägmästare. Död 1811. Se Tab. 5
 • Göran Jakob, född 1742-08-05 på Dömestorp. Vice korpral vid Smålands kavalleriregemente 1760. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1763-05-09. Livdrabant 1766-03-12. Löjtnant i armén. Avsked 1779-08-10. Död ogift 1795 på Wallen och begraven 1795.
 • Sabina Eleonora, född 1746-04-30 på Dömestorp. Stiftsjungfru. Död 1767-11-16 i Stockholm. Gift 1767-04-10 med vice landskamreraren och kyrkoinspektoren i Halland Göran Thomæus i hans 1:a gifte (gift 2:o 1772 med Agneta Dorotea Comenius, född 1744, död 1801, dotter av prosten och kyrkoherden i Söndrums pastorat av Göteborgs stift Jakob Comenius och Agneta Christina Götherström) (Öä.), född 1735-03-30 död 1810-11-26 i Halmstad.
 • Tord Gunnar, född 1750-07-22 död 1755-02-12 på Dömestorp.
 • Otto Vilhelm, född 1752. Hovjägmästare. Död 1825. Se Tab. 6

TAB 4

Fale Henrik Lohe-Burensköld (son av Johan Jakob, Tab. 3), till Ekholmen i Veckholms socken, Uppsala län. Född 1739-07-18 på Dömestorp. Volontär vid fortifikationen 1750. Student i Lund 1756 (Sgn.). Avlade juridisk examen 1757-12-00 (Sgn.). Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1759-11-27. Kammarherre 1762-06-22. Död 1779-01-28 och begraven i Veckholms kyrka, där hans änka lät över honom uppsätta ett kostbart marmorepitatium. Han fick 1763 i testamente efter den rike kammarherren Conrad Lohe, all hans kvarlåtenskap, med förordnande, att, jämte sitt eget släktnamn, även upptaga namnet Lohe. Gift 1763-10-16 i Sånga socken, Stockholms län med stiftsjungfrun Sofia Agneta Broman, född 1747-05-17 (6/5), död 1826-10-21 i Stockholm, dotter av landshövdingen Carl Broman, och Antoinetta Maria Stierncrona af Söderby.

Barn:

 • Eleonora Antoinetta, född 1764-12-05, död 1765-08-03.

TAB 5

Fredrik Erik (son.av Johan Jakob, Tab. 3), till Oxhult och Sjöboholm, båda i Hishults socken, Hallands län. Född 1740-07-28 på Dömestorp. Volontär vid fortifikationen 1750-03-05. Student i Lund 1756 (Sgn.). Jur. examen i Lund 1757-12-00 (Sgn.). Underkonduktör i Lund 1760-08-06. Fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1762-05-26. Avsked 1765-02-28. Hov- och jaktjunkare 1765-02-11. Hovjägmästares fullmakt 1770-07-16. Vice landshövding i Hallands län 1773-12-22. Död 1811-11-15 på Oxhult. Gift 1787-10-20 på Skottorp i Skummeslövs socken, Hallands län med Ulrika von Krassow, född 1748-10-06 på Dömestorp, död 1835-04-06 i Halmstad, dotter av överstelöjtnanten Eberhard Mauritz von Krassow, till Dömestorp (av samma släkt som friherrliga ätterna von Krassow och 315), och hans 2:a fru friherrinnan Mariana Elisabet Coyet.

Barn:

 • Mariana Magdalena, född 1789-06-23, död 1869-03-31. Gift 1809-11-24 på Oxhult med majoren friherre Harald Gustaf von Liewen, från vilken hon 1815 blev skild, född 1772, död 1818. Gift 2:o 1829-03-17 med postmästaren i Karlshamn (Kp.), kaptenen vid Kronobergs regemente, majoren Carl Johan Stockenberg, född 1797-04-03 i Kalmar, död 1842-10-03 i Karlshamn.

TAB 6

Otto Vilhelm (son.av Johan Jakob, Tab. 3), till Wallen. Född 1752-09-13. Volontär vid livregementet till häst 1768-11-02. Korpral vid livregementet 1769-01-12. Livdrabant 1769-02-21. Överjägmästares titel 1781-07-06. Hovjägmästare. Död 1825-03-20 på Wallen i följd av vådaskott 1825-03-06 under en jakt i sin skog. (Sj.) Gift 1796-05-06 med sin kusins dotter Helena Margareta Christina Skytte af Sätra, född 1767-06-01 på Malmaryd i Nöttja socken, Kronobergs län, död 1823-02-14 på Wallen, dotter av hovjunkaren Rutger Henrik Skytte at Sätra, nr 154, och Helena Christina Horn af Rantzien.

Barn:

 • Eleonora Helena, född 1797 på Wallen, död på Wallen 1882-10-10. Gift 1:o 1818 med statssekreteraren och hovmarskalken Carl Adolf Gyllenram, från vilken hon blev skild, född 1781, död 1851. Gift 2:o 1830-09-07 på Wallen med majoren Adolf Mauritz Carlheim-Gyllensköld, född 1792, död 1870.
 • Johan Georg, född 1799-07-12 död 1799-07-19.
 • Fale Henrik, född 1800-08-20 på Wallen. Fanjunkare vid Cederströmska husarerna 1804-03-03. Student i Lund 1816(Ssn.). Kornett vid skånska kavalleriregementet 1817-06-03. Officersexamen 1819-04-17. Löjtnant vid skånska kavalleriregementet 1823-05-22. Ryttmästares avsked 1824-03-09. Omkom vådligen 1827-04-01 vid Wallen och utgick med honom adlad ätten Burensköld på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Gabriel Anrep Svenska Adelns Ättartavlor ,utgiven i Stockholm 1858