:

Gyllenstråle nr 256

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenstråle nr 256 †

Adlad 1577-10-10, introd. 1638. Utdöd troligen 1658.

Gammal frälsesläkt av samma stam som adliga ätterna Gyllengrip, Stråle af Ekna, och Stråle af Sjöared.


1Al. 2Hm. 3Nv. 4At (Sch).

TAB 1

Peder Nilsson, adlad Gyllenstråle (son av Nils Olofsson, se adliga ätten Stråle af Ekna, Tab. 4), Peder Skrivare kallad, till Hammar i Bro socken, Värmlands län. Fogde i Västersysslet i Värmland 1555-04-06–15701. Krigsöverste för värmlänningarna. Erhöll Hammar i förläning på livstid 1574-02-17. Ånyo adlad 1577-10-10 (sonsonen introd. 1638 under nr 256). Var 1587 underlagman i Värmland. Gift med Bengta Månsdotter. Dotter av befallningsmannen på Örebro Måns Knutsson (Roos af Hjelmsäter) och hans 2:a fru Margareta Botvidsdotter (Anckar, nr 108).

Barn:

  • Gunilla. Gift med kyrkoherden i Tådene pastorat av Skara stift Laurentius Petri, död 16082, stamfader för adl. och frih. ätterna Örneklou, nris 327 och 83.

TAB 2

Carl Pedersson (son av Peder Nilsson, adlad Gyllenstråle, Tab. 1), till Hammar, på vilken gård han 1614-03-08 fick änkedrottning Christinas konfirmation och 1623-10-26 konung Gustaf II Adolfs öppna brev. Levde 1638 i Värmland. 'Var då blind och kallas en gammal krigsman, som länge tjänt i fält'. Var död 1649. Gift med Botilla Larsdotter, som efterlevde 1666.

Barn:

  • Peder, till Hammar. Var löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1633 och ännu 16383. Kornett vid adelsfanan 1641. Bevistade 1644 kriget mot Danmark samt hade då varit i kronans tjänst i nio år i Preussen. Död 1658 (levde 1657-01-08 men dog halvtannat år därefter och var död 1658-08-23). Han fick prolongation på Hammar 1639-03-16 och konfirmation därpå i sin och hustruns livstid 1647-03-20 samt fick 1653-08-20 drottning Christinas konfirmation på evärdligt frälse på nämnda egendom. Gift före 1644 med Ingrid Svensdotter i hennes 2:a gifte, som levde 1666, men var död 1673 (gift 1:o med kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Markus Davidsson, död omkr. 1636).3 Hon erhöll 1665-06-21 konung Carl X I:s cessionsbrev på Hammar för henne och hennes döttrar med Davidsson och deras äkta manliga bröstarvingar under Norrköpings besluts villkor, mot avträdande till kronan av Grimsbol i Älgå socken Värmlands län.
  • En son. Kapten. Stupade 1636 i slaget vid Wittstock.4
  • Margareta. Gift före 1666 med Nils Nilsson i Berga i Glava socken, Värmlands län.
  • Ingrid. Gift med Erik Joensson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: