:

Ram nr 155

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ram nr 155 †

Adlad 1619-07-21, introd 1627. Utdöd omkring 1664.


  • Ätten Ram eller Örneram, som dess medlemmar någon gång kallas efter vapnet, en gul Örnfot, stående på en halv silvermåne, härstammar på mödernet från en ursprungligen från Värmland utflyttad finsk ätt Ram, vilken med sedermera amiralen Torsten Salomonsson adlades av konung Gustaf I 1525-04-01. Ätten Ram utdog med en av Torsten Salomonssons söner 1596, varefter vapnet övertogs av dottersonen Hans Ragvaldsson, som för egen del blev adlad 1619. Hans son Carl introducerade ätten 1627. Den introducerade ätten, som under namnet Örneram delvis finnes upptagen i Schlegel-Klingspors arbete om den ointroducerade svenska adeln, är på riddarhusgenealogien förblandad med den äldre ointroducerade ätten, vars stamtavla där anföres och å vilken den introducerade Carl Hansson Ram under falsk direkt härledning från Torsten Salomonsson är införd med namnet Carl Håkansson Ram.
  • Samtidigt fanns i Östersjöprovinserna en ätt (von) Ram eller Ramm, som i vapnet förde ett rött hästhuvud i en röd krona i vitt fält. Denna ätt fortlever ännu.

TAB 1

Ragvald Halvarsson. Landsfogde i Österbotten 1545. Fick 1546-09-01 underhåll av gengärden i Ijo. Kemi och Limingo snr, med förbehåll att icke driva någon köpenskap eller förbjuden handel och 1547-09-24 förläning på behaglig tid av kanikedelen av tionden från Kyrö socken. Landsfogde i norra Finland 1552 och i Korpo m fl socknars fögderi 1556 (Al.). Hade 1554 i förläning Lemo bol i Lemo bol, socken och Niitty gård (Al.). Anklagad 1556 för falsk uppbörd mm och dömd till döden 1556-12-18, men benådad, sedan hans svärmor utfäst sig att erlägga tusen mark till kronan för hans otrohet. Erhöll förläning av en gård i S:t Karins socken (Al.) 1566-06-19 och av klostergodset Kulois i Resö socken 1569-01-12. Skänkte 1572-07-11 Junnila hemman i Mietois socken till hertig Sigismund. Levde ännu 1579. (Al.) Gift med Märta Torstensdotter, som levde 1572, dotter av amiralen Torsten Salomonsson (Ram), som blev adlad 1525-04-01, och Brita Johansdotter (Fleming).

Barn:

  • Hans Ragvaldsson, adlad Ram, till Penäs i Björneborgs landsförsamling, vilket han fick genom sitt gifte. Var hovman under Axel Kurcks fana 1594-06-25. Fogde i övre Satakunta 1603–1604. Slottsloven på Lais slott i Estland, vilket han uppgav till fienden 1603. Fängslad och sänd till Stockholm 1603-06-00 samt kvarsatt i fängelse på Stockholms slott ännu 1603-12-00. Deltog i kriget mot Ryssland och kallas 1608 fältvaktmästare under ett finskt regemente krigsfolk. I slottsloven på Åbo slott 1609. Förordnad till underståthållare på Åbo slott 1615-08-26. Fick 1614-04-28 av konung Gustaf Adolf räntan av två byar i Rimito socken och tretton hemman i Ulvsby socken på livstid (Al.) samt 1616-04-08 kungligt brev på frihet för sitt säteri Penås och för tre hemman i Varila by i Tyrvis socken samt Aatila säteri i Rimito socken. Adlad 1619-07-21 med frälse för sina arvgods: Järksala och Ylistaro i Sagu socken, Kirjala och Bjursäng i Pargas socken samt Penäs i Björneborgs landsförsamling. Fick genom kungligt brev 1629-05-06 rätt att behålla sina förläningsgods, ehuru han då var så gammal att han »härefter ingen tjänst förmår att göra». Skulle enligt kungligt brev av 1630-05-25 återfå de gods, som hans föräldrar skänkt till kronan. Levde ännu 1631-01-00. Död omkring 1632. Gift med Rakel Mårtensdotter, död 1640 på Penäs, dotter av kyrkoherden i Björneborg, herr Mårten. Hon fick såsom änka 1635-08-20 konfirmerat på mannens gods.

Barn:

  • Carl Ram, till Bjursäng. Ägde även efter sin fader ett hus i Åbo stad. Var 1628 kapten för ett kompani av Tavastehus infanteriregemente. Introducerad å ättens vägnar 1627 under nr 136, vilket sedan ändrades till 155. Ogift halshuggen 1636-07-06, i Åbo »för sal. stadsskrivaren Nils Bengtsson, som han skamligen och forsåtligen ihjälstack i dobbel och kortspel lör penningars skull». För honom ringdes 1636-07-06 och 1636-07-09 med alla klockor i Åbo domkyrka. Brodern Hans Ram sålde 1638 Bjursäng till Melker von Falkenberg.
  • Marta Ram, levde änka 1652. Gift med amiralen Matts Sigfridsson, adlad Delphin, död 1651.
  • Brita Ram. Gift med Herman Meyer, i Raumo by.

TAB 2

Hans Ram (son av Hans Ragvaldsson Ram, adlad Ram, Tab. 1), till Penäs i Björneborgs landsförsamling samt Hemböle i Sagu socken, som han 1631 sålde till Arvid Forbus, och Järksala by i Karuna socken, som han 1638-08-18 sålde till Claes Galle. Var 1645 kapten vid Tavastehus infanteriregemente och 1652 major vid Tavastehus infanteriregemente. Efter honom förrättades arvskifte 1664. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Catharina Falkenklou, som levde ännu 1682, dotter av licentmästaren i Ingermanland Daniel Simonsson Falk och syster till Daniel och Anton Falk, adlade Falkenclou 1648, men ej introducera. Hon sålde 1671-04-03 Penäs säteri till assessorn Johan Lagermarck.

Barn:

  • 2. Christina Ram eller Örneram, som levde änka 1683, då hon fick livstidsfrälse på Tyrvis by. Hon beviljades konfirmation på faderns gods i Tyrvis socken, »efter hon den endaste är igen av den släkten, efter alla andras dödliga frånfälle». Gift efter 1661 med Hans Rosensabel, som levde vid arvskiftet 1664, men var död före 1683.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: