:

Von Stegling nr 1093

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stegling nr 1093 †

Adlad 1663-10-23, introd. 1689. Utdöd i Sverige 1718. Ätten immatrikulerades på riddarhuset på Ösel under nr 89, men är därstädes utgången.


1F. von Buxhövden, Materiallien zur Gütergeschichte Livlands (Ösel) 1851. 2At (P).

TAB 1

Henrik Stegling, adlad von Stegling, född på Ösel. Fältbokhållare i Livland 1649. Inspektor över fyrbåkarne på ösel, Runö och Domesnäs s. å. 3/7. Adlad 1663-10-23 (introd. 1689 under nr 1093). Gift med Barbara von Yxkull.

Barn:

  • Christoffer. Vice president. Död 1699. Se Tab. 3.

TAB 2

Henrik (son av Henrik Stegling, adlad von Stegling, Tab. 1), till Kiddemetz i Mustels socken på ösel, som han erhöll genom sitt gifte. Kornett vid Kock von Crimsteins finska regemente till häst 1666-12-31. Löjtnant vid Günther von Bünaus finska rytteriregemente 1672-07-27. Regementskvartermästare. Ryttmästare vid Öselska adelsfaneregementet 1679-05-16. Sedan lantråd på Ösel. Gift före 1689 med Catharina Schulze, död 1737, dotter av borgmästaren i Arensburg Joakim Schulze och Margareta Kohlen.

Barn:

  • Margareta, till Kiddemetz. Levde änka 1750. Gift med överstelöjtnanten vid artilleriet i Narva (1703) Johan Kynnaird.

TAB 3

Christoffer (son av Henrik Stegling, adlad von Stegling, Tab. 1), till Koik i Peude socken på Ösel, som han köpte före 1670. Assessor i Dorpats hovrätt 1668-12-11. Vice president därst. 1687-01-14. Sedan lantråd. Död 1699. Gift 1:o med Margareta Schultz.2

Barn:

  • Maria Gertruda, till Koik. Död barnlös. Gift med Öselska lantrådet Georg von Preis.

TAB 4

Joakim (son av Henrik Stegling, adlad von Stegling, Tab. 1), till Åkerstad i Skeda socken och Tolefors i Kärna socken (båda i Ög.). Född 1647. Fänrik vid Södermanlands regemente 1669-12-22. Avsked 1671-11-05. Löjtnant vid C. C. von Königsmarcks värvade regemente 1672. Kapten vid von Platers regemente 1678-02-20. Död 1716 Lidhem och begraven s. å. 14/2 i Locknevi kyrka. Gift 1:o med Christina Eketrä, från vilken han blev skild, dotter av kaptenen Arvid Eketrä, och hans 1:a fru Christina Patkull. Gift 2:o med Christina Gyllenadler, född 1661, död 1716 på Lidhem och begraven s. å. 3/3, dotter av biskopen Samuel Enander, adlad Gyllenadler, och hans 2:a fru Brita Nilsdotter.

Barn:

  • 1. Patrik Henrik. Fältväbel vid Sinclairs regemente. Kornett vid skånska stånddragonregementet 1705-08-30. Konfirm.fullm. s. å. 22/11. Avsked 1707-05-04 död 1718 på Lidhem och begraven s. å. i febr. samt slöt ätten på svärdssidan.
  • 1. Henrik Christoffer, född 1687. Levde utan känd tjänst. Död före 1711 och begraven i Locknevi kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1707-03-24 (morgongåvobrev s. å. 25/3) med Catharina Elisabet Caréel i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överinspektören Paul Wickman, adlad Stierndahl, i hans 2:a gifte, död 1725. Gift 3:o med generallöjtnanten Didrik Johan von Löwenstern, friherre von Löwenstern, född 1667, död 1740), född 1687, död 1769-07-14 i Stockholm, dotter av stärbhuskamreraren i Stockholm Gustaf Caréel och Elisabet Holmström.
  • 1. Ursula Christina, född 1690-01-06, död 1753-01-07 på Lidhem och ligger jämte sin man och hans 2:a fru begraven i Locknevi kyrka. Gift 1713 med överstelöjtnanten Staffan Klingspor, i hans 1:a gifte, född 1690, död 1766.
  • 2. Carl Christoffer, född 1695-09-02 på Tolefors, död s. å. 6/11.
  • 2. Joakim Adam, döpt 1697-11-08 på Lidhem, död 1700 och begraven i Locknevi kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • 2. Brita Maria, döpt 1699-01-24 på Lidhem.
  • 2. Eva Christina, född 1703-02-16 på Lidhem, död 1754-12-04 på Tolefors och ligger jämte sin man begraven i Kärna kyrka. Gift 1720-06-21 med kanslirådet Erik Roland, adlad von Roland, i hans 2:a gifte, född 1675, död 1754.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: