:

Nieroth nr 52

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Nieroth nr 52

Natural. 1693-11-19, grevlig 1706-06-26, introd. 1719.

Om ättens härkomst och tidigare släktled, se friherrliga ätten Nieroth nr 90. Ätten har icke sedan 1700-talets mitt varit representerad i Sverige, men fortlever i de baltiska staterna.

1Ridd. o. Ad. Protokoll 1693, s. 27–29 (1890). 2Ha. 3Reval. 4Um. 5Vekkelaks kyrkoarkiv. 6Åbo kyrkoarkiv. 7Bjärnå kyrkoarkiv. 8Medd. av baron Magnus Stackelberg, Reval.

 • Nieroth%20G5200.jpg

TAB 1

Carl Nieroth, natural., friherre och greve Nieroth (översiktstab. 1, son av Otto Nieroth, se friherrliga ätten Nieroth nr 90, Tab. 2), till Djulfors i St. Malms socken Södermanlands län. Född omkr. 1650. Kornett vid W. Wrangels regemente i Pommern 1673. Löjtnant därst. 1675. Kapten vid Brunows finska regemente 1677-05-00. Ryttmästare vid livregementet till häst s. å. 1/7. Löjtnant vid drabanterna 1679. Överstelöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1692-06-24.7 Natural. svensk adelsman 1693-11-19 och introd. s. å. på adliga ättens von Nieroths, nr 564, nummer1 (dåvar. nr 529). Överstelöjtnant vid livdrabanterna 1695-12-31. Generalmajor av kavalleriet samt överste för Smålands kavalleriregemente 1700-07-18. Generallöjtnant av kavalleriet 1704-01-11. K. råd samt president i Göta hovrätt 1705-12-27. Friherre och greve 1706-06-26 (sonen 1719 såsom greve introd. under nr 52). Generalguvernör i Estland 1709-10-12. Avsked från presidentsskapet i Göta hovrätt 1710-07-22. General en chef i Finland s. å. Död 1712-01-25 Sarvlaks 'Han var en tapper krigare och skicklig anförare. Slog bland annat den 20 Juli 1704 vid Warschau 4,000 sachsare och 6,000 polacker under general Paijkulls befäl samt tog denne med många flera tillfånga, varigenom Sveriges samt konung Stanislai bästa i verklig mån befordrades. Under sitt kommando i Finland slutligen uppehöll han efter Wiborgs övergång ryska armén i två år, så att den ej kunde infalla i landet.' Gift 1686-01-07 i Stockholm med friherrinnan Christina Margareta Horn af Marienborg, död 1703-09-19 Brevik och begraven i Botkyrka kyrka, Stockholms län, dotter av riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Henrik Henriksson Horn af Kanckas, friherre Horn af Marienborg nr 21, och hans 3:e fru Emerentia Ribbing nr 15.

Barn:

 • Ulrika Emerentia, döpt 1687-06-21, död 1738-03-11 Kårnäs Gift 1:o före 1713-05-26 Grönö med amiralitetskaptenen Otto Sjöstierna, nr 1303, född 1687 död 1715. Gift 2:o 1718-06-24 med kaptenen, friherre Gerhard Grundel, i hans 1:a gifte, född 1690.
 • Carl Henrik, född 1690-01-08 på Grönö, döpt s. å. 9/1, varvid konung Carl XI och prins Fredrik af Holstein antecknades som faddrar. Död 1691 på Djulfors och begraven s. å. 19/9.
 • Henrik, född 1691-05-28 på Grönö, död som barn.
 • Hedvig Sofia. Gift 1719-06-16 på Grönö med ryttmästare Filip von Meijerhelm, född 1696, död 1739.

TAB 2

Carl Reinhold (översiktstab. 2, son av Carl Nieroth, natural., friherre och greve Nieroth, Tab. 1), född 1694-01-12. Student i Uppsala4 1706-09-25. Musketerare vid Älvsborgs regemente 1709-11-17. Förare därst. s. å. Adjutant vid änkedrottningens livregemente till häst 1710. Fänrik vid livgardet s. å. 8/8. Löjtnant därst. 1713-11-27. Ryttmästare vid livregementet till häst 1716-10-08. Kaptenlöjtnants indelning vid Nylands infanteriregemente 1735-06-14. Regementskvartermästare därst. s. å. 18/12. Kapten. Död före 1743. Han bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710. Gift 1718 med friherrinnan Hedvig Ulrika Creutz, född 1697-07-13, död 1745 i Reval och begraven i Revals domkyrka, dotter av landshövdingen, friherre Lorentz Creutz nr 48, och hans 2:a fru, grevinnan Hedvig Eleonora Stenbock nr 12.

Barn:

 • Carl, född 1718-12-12. Korpral vid livdragonregementet 1726-02-04. Avsked 1741-07-07. Livdrabant s. å. 10/9. Löjtnant vid Upplands regemente 1745-06-13. Kapten vid Fersens regemente i Frankrike. Död ogift 1748-03-02 i Strassburg.
 • Fredrika Eleonora, född 1719-11-09 Djulfors, död 1749-12-03 på Fågelvik i Tryserums socken, Kalmar län. Gift 1743-04-07 i Tryserums socken med kyrkoherden i Vallerstads församl. av Linköpings stift Jonas Falck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1750-06-26 med Eva Elisabet Ollman, född 1730-07-31, död 1780-05-01, dotter av inspektören Axel Ollman och Maria Elisabet de Trij), född 1717-12-03 i Tryserums prästgård, död 1783-07-22 vid Medevi.
 • Hedvig Christina, född 1720-10-10 på Djulfors. Gift 1740-11-30 i Åbo med sergeanten vid artilleriet Jöran Gustaf Leman.
 • Renata Charlotta, född 1722-06-01. Död 1789-06-01 på Mälkkilä i Bjärnå socken, Finland och begraven 1692-02-26 i Pargas socken. Gift 1765-12-01 med lagmannen Johan Christoffer Morian, adlad von Morian, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1766, som förut varit gift med hennes kusin.
 • Ebba Ulrika Emerentia, född 1723-01-06 på Tyko gård i Bjärnå socken, död 1796-03-25 Ullvi. Gift 1748-03-13 på Ullvi med inspektören därst. Peter Dufva, född 1705-11-07 i Kärrbo socken, Västmanlands län, död 1775-12-24 Ullvi.
 • Henrik Gustaf, född 1725-02-28 på Hirlaks7 i Bjärnå socken. Var först i rysk tjänst. Bosatte sig sedan i Preussen. Död på 1770-talet i fält. Gift (med vilken och om han hade barn är icke känt).
 • Anna Margareta.
 • Benedictus. Pontus. Kapten. Död 1772. Se Tab. 3.
 • Eva Vilhelmina, född 1730, död8 1800-01-13. Gift 1758 med översten, friherre Gustaf Johan von Tiesenhausen, till Neuenhof, Arrowal och Kirrimäggi i Estland, född 1725, död 1782-04-21 i Kosch's socken,2 Estland.
 • Adam, död 1737-04-12 i Åbo och begraven i Nummis socken6.
 • Sofia Lovisa, född 1736-09-11 i Åbo6, död där 1737-04-29 och begraven i Nummis socken. 6

TAB 3

Benedictus Pontus (son av Carl Reinhold, Tab. 2). Kapten i rysk tjänst vid Uglitska infanteriregementet2. Major därst. Död 1772-03-00 Aidenhof 2 Gift 1766-09-22 på Noistfer2 i S:t Anna socken, Estland, med Margareta Elisabet von Baranoff, född 1743 (EÄ 1744), död 1807-08-30 vid ett besök på Rabbifer2 i Haggers socken, Estland, dotter av majoren Carl Gustaf von Baranoff och Clara von Löwenstern.

Barn:

 • Gustaf Reinhold, född 1769. Major. Död 1828. Se Tab. 4.

TAB 4

Gustaf Reinhold (son av Benedictus Pontus, Tab. 3), till Wechmuth och Kui, båda i S:t Johannes socken i Jerwen, Estland. Född 1769. Major i rysk tjänst. Avsked före 1822. Död 1828-04-12 på Kui2. Gift 1798 med Johanna Charlotta von Wartmann, född 1779-12-02 (EÄ 1780-12-02) på Haggers socken2, Estland, död 1868-11-10 i S:t Petersburg, dotter av mannrichtern i Estland Bernhard Johan von Wartmann och Eva Juliana von Kursell.

 • Barn3:
 • Gustaf Reinhold Johan, född 1799. Generallöjtnant. Död 1871. Se Tab. 5.
 • Juliana Margareta, född 1801-12-14 på Wechmuth, död ogift 1885-08-29 i Reval.
 • Alexander Carl, född 1805. General. Död 1881. Se Tab. 11.
 • Nikolai Ferdinand, född 1806. Generalmajor. Död 1864. Se Tab. 12.
 • Natalie Vilhelmina, född 1810-07-17, död ogift 1833-05-25 i Dorpat.
 • Otto Moritz, född 1815. Generallöjtnant. Död 1871. Se Tab. 13.

TAB 5.3

Gustaf Reinhold Johan (son av Gustaf Reinhold, Tab. 4), född 1799-07-13 ryttmästare vid ryska livgardets kyrassiärregemente 1822. Senare överste för nämnda regemente. Generallöjtnant. General av kavalleriet 1852. Död 1871-01-03 i S:t Petersburg. Gift 1835-08-07 i Gatjina i guvern. Petersburg med Pauline Dorotea Elisabet von Stenger, född omkr. 1816, död 1880-09-29, dotter av generalmajoren Fredrik Vilhelm von Stenger och baronessan Julia Sofia Taube.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Nikolai, född 1836-05-10 i Tsarskoje-Selo. Generalmajor. Kommendör för 2. brigaden av 2. ryska gardeskavalleridivisionen. Död barnlös 1888 (EÄ 1884-05-07) i Vichy. Gift med N. N. Latsjinov.
 • Alexander Vilhelm Julius, född 1839. Överste. Död 1882. Se Tab. 6.
 • Heloise Augusta Johanna, född 1842-07-25, död 1919. Gift med Nikolas Crichton, död 1885.
 • Maximilian Carl Benedikt, född 1846. Hovjägmästare. Död 1914. Se Tab. 7.
 • Moritz Nikolai Pontus, född 1852. Överjägmästare. Se Tab. 9.

TAB 6. 3

Alexander Vilhelm Julius (son av Gustaf Reinhold Johan, Tab. 5), född 1839-02-11 i Pavlovsk. Rysk överste. Död 1882-05-11. Gift 1871-04-04 med grevinnan Maria von der Schulenburg, född 1845-12-05. Död 1908-10-24, dotter av greve Carl Gustaf von der Schulenburg och Natalie Neplujev.

Barn:

 • Nikolai, född 1872, död 1898.
 • Olga, född 1873. Rysk hovfröken.
 • Alexander, född 1874-02-24. Löjtnant vid ryska 4. gardesskarpskyttebatal jonen 1900. Kapten vid ryska generalstaben 1904. Stupade ogift s. å. 26/6 vid Gaishau i Mandschuriet.
 • Alexandra, död som barn.
 • Nadesjda, död som barn.

TAB 7.3

Maximilian Carl Benedikt (översiktstab. 2, son av Gustaf Reinhold Johan, Tab. 5), född 1846-12-30. Genomgick kejserliga Alexander-lycéet 1868. Rysk kammar herre 1870. Hovjägmästare 1912. Död 1914-05-24 i Kiev. Gift 1870-09-06 med ryska hovfröken Anastasia Trepov, född 1849-05-15 i Kiev, död 1940-09-25 i Amblainville, Frankrike, dotter av generaladjutanten Feodor Trepov och Vjera Lukasjevitj.

Barn:

 • Vara (EÄ Vjera), född 1874-07-23 i S:t Petersburg, rysk hovfröken. Död 1920-01-26 i paris (16:e arr). Gift 1894 i S:t Petersburg med ryska kammarherren, furst Sergej Vladimirovitj Kudasjev i hans 1:a gifte, son av furste Vladimir Ser. Kudasjev och Olga Niklajevna Horvath. (Gift 2:o 1922-04-23 i Florens med Olga Ericovna Pistolkors nr 321 i hennes 2:a gifte), född 1888-10-10 i S:t Petersburg.

TAB 8

Feodor (översiktstab. 2, son av Maximilian Carl Benedikt, Tab. 7), född 1871-06-20 i S:t Petersburg. Officer vid ryska gardesregementet till häst. Överste och kommendör för 16. husarregementet i Irkutsk. Generalmajor à la suite och kommendör för gardesdragonregementet 1913. Under världskriget kommendör för 2. gardeskavalleridivisionens 2. brigad. RRS:tStO1kl m. m. Adj. hos storfurste Nikolaj Nikolajevitj. Gift 1897-04-20 i S:t Petersburg med furstinnan Daria Kantakuzen, grevinna Speranskij, född 1878-04-22 i S:t Petersburg, dotter av dir. vid ryska inrikesministeriet, hovstallmästaren, furst Mikael Kantakuzen, greve Speranskij, och Elisabet Sicard.

Barn:

 • Daria, född 1900-11-14 i S:t Petersburg. Gift 1940 i Calcutta, Indien med Richard W. Byrd, född 1899-08-19.

TAB 8A

Mikael (översiktstab. 2), född 1899-11-25 i S:t Petersburg. Gift 1922-07-03 i Berlin med grevinnan Catharina Petrovna Kleimmichel, född 1903-03-01 i S:t Petersburg, dotter av greve Peter Wladimirvitch Kleimmichel och Maria Nikolajenva Chipov.

Barn:

 • Cyrill
 • Xenia, född 1934-09-00 i Boulogne-sur-Seine, Frankrike.

TAB 9

Moritz Nikolai Pontus (son av Gustaf Reinhold Johan, Tab. 5), född 1852-10-05 i Vinnitsa, Ukraina. Var 1917 rysk överjägmästare. Död 1930-08-25 i Paris. Gift 1876 i Prag med sin broders svägerska Sofia Trepov, född 1953-03-19, död 1927 i Nizza, Frankrike, dotter av generaladjutanten Feodor Trepov och Vjera Lukasjevitj.

Barn:

 • Alexei, född 1882-10-29. Midshipman vid ryska flottan. Stupade 1904-01-27 på skeppet Varjag i slaget vid Tschemulpho i Korea under rysk-japanska kriget.
 • Georg, född 1884-06-10. Midshipman vid ryska flottan. Stupade 1905-05-15 på skeppet Svetlana i slaget vid Tsushima i Korea under rysk-japanska kriget.
 • Elisabet.
 • Mikael, född 1895.

TAB 10

Feodor (son av Moritz Nikolai Pontus, Tab. 9), född 1878-06-17. Ryttmästare vid ryska gardesregementet till häst. Flygeladjutant hos kejsaren 1912. Död 1913-08-06 under världskriget. Gift 1903-02-02 med Maria Muchanov, född 1879-05-24, dotter av kaptenen och adj. hos storfurste Dmitrij Iliyitch Moukkanov (EÄ Muchanov) och Maria Alex. Kovalkov, vars morfar var minister för det kejserliga huset, greve Edvard Ferdinand Voldemar Adlerberg nr 1061.

Barn:

 • Dmitri, född 1903-11-00. Död ogift 1922.
 • Marina, född 1904-01-00.
 • Feodor, född 1907-03-31.

TAB 11

Alexander Carl (son av Gustaf Reinhold, Tab. 4), född 1805-02-26 Wechmuth Rysk general av kavalleriet. Död 1881-02-05 i S:t Petersburg. Gift 1836-08-07 i Gatjina i guvern. Petersburg med sin broders svägerska Sofie von Stenger, född 1818-12-11. Död8 1905-03-02, dotter av generalmajoren Fredrik Wilhelm von Stenger och baronessan Julia Sofia Taube.

Barn:

 • Julie Johanna Augusta, född 1837-12-11. Gift 1856-12-13 med Ludvig Alexander von Baumgarten, född 1819-05-27. [8]
 • Natalie Pauline Hermine, född 1839-07-06, död 1902-03-11. Gift med generalen av kavalleriet Constantin Antonovitj Bogusjevskij.
 • Sofie Elisabet Alexandrine, född 1842-08-09, död ogift 1871-12-23.
 • Anna, född 1844-12-12.
 • Alexandrine, född 1846-03-09, död 1895-04-03 på Wardes i Maholms socken, Estland. Gift 1869-12-06 med Alexander Carl Clemens von Weiss, till Wardes, född 1840-08-11 Uchten
 • Adelheid Olga Emelie, född 1853-07-20. Död 1926-09-02. Gift 1872-07-20 i Odessa med ingenjören Carl Teofil von Essen, född 1846-03-12 på Wechmuth.
 • Alexander Constantin, född 1859-08-24. Rysk gardesryttmästare. Död 1902-10-04. Se Tab. 11A.

TAB 11A

Alexander Constantin, född 1859-08-24. Rysk gardesryttmästare. Död 1902-10-04.

Barn:

 • Nikolaj, född 1901.
 • Sergej.

TAB 12

Nikolai Ferdinand (son av Gustaf Reinhold, Tab. 4), född 1806-08-22 Kui Överste i rysk tjänst. Generalmajors avsked. Död 1864-09-03 Koil Gift 1837-09-26 i Pavlovsk med Juliana Anna Hermine von Friederici, född 1817-10-14 på Koil, död 1897-09-24 i Wiesbaden, dotter av generalmajoren Herman von Friederici och Vilhelmina von Steinheil.

Barn:

 • Gertrud Johanna Pauline, född 1839-01-12. Död 1905-08-21 i S:t Petersburg. Gift 1855-09-04 med generallöjtnanten Constantin Henrik von Bodisco, i hans 2:a gifte, född 1810-12-20 i Reval, död 1880-03-17.
 • Hermine Vilhelmina Anna, född 1839-12-30. Gift med Ivan Alexandrovitj Solotarev.
 • Alexandrine, född 1842-11-09, död 1847-10-31.
 • Marie, född 1844-11-10. Gift 1863-09-08 med livländska lantrådet Ernst Vilhelm von Meusenkampff, till Pidenküll, född8 1840-11-13, död 1887-11-00
 • Nikolai, född 1846-10-10. Död 1848-12-25.
 • Alexander Gustaf Moritz, född 1847-12-28 i Tsarskoje-Selo. Stallmästare vid ryska hovet. Verkligt ryskt statsråd. Direktör för stuteriet vid Tanov i guvern. Ljublin. Död barnlös 1914 (EÄ omkr. 1911). Han sålde sin ärvda egendom Koil. Gift 1905 med Maria Elisabet Junge i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. von Brandt), död8 1915-05-26.
 • Emma Hermine, född 1850-10-30. Gift med Maxim Polak.
 • Olga Gabriella, född 1852-05-27. Död 1853-08-27.
 • Natalie, född 1859, död 1864-06-18.

TAB 13

Otto Moritz (son av Gustaf Reinhold, Tab. 4), född 1815-05-04 på Kui. Generallöjtnant i rysk tjänst. Död 1871-09-03 i Würzburg. Gift 1843-06-27 med Maria Lazarev, död 1912-08-19 i Viborg, dotter av ryske kammarherren Christoffer Lazarev och furstinnan Katarina Manuk-Bei.

Barn:

 • Gustaf Christoffer, född 1845-01-15. Kapten av 1. rangen vid ryska flottan. Död 1884-05-07 i S:t Petersburg.
 • Nikolai Moritz, född 1846-04-02, död 1849-04-06.
 • Nikolai Johan, född 1847-05-09, död 1849-04-06.
 • Catharina Marie, född 1850-01-13, död 1874-05-06 i Wilna. Gift 1870-04-14 med generalmajoren, friherre Fabian Jakob Fromhold von Schilling, född 1830-06-10 Orgena
 • Christoffer Alexander, född 1852-10-02.
 • Olga Marie, född 1854-03-30. Död 1887. Gift med greve N. N. Orsetti.
 • Elisabet, född 1862-07-20, rysk hovfröken.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: