:

Von Morian nr 1873

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Morian nr 1873 †

Adlad 1739-09-17 introd. 1743. Utdöd 1820-05-13. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 124 bland adelsmän.

TAB A

Christian Morian, Schwarzenhäupter-Bruder i Reval 1574, ägde ett hus vid Langstrasse 1581, borgare i Reval s. å. Död 1610 (begr. 13.8). Gift med Margaretha Kley, begr. 20.5.1651, dotter till Hans Kley.

son:

Christian Morian, Schwarzenhäupter-Bruder i Reval 1604, borgare därst. 28.9.1610, död 1652 (begr. 8.11). Gift 1) med Dorothea Hartwig, död 1619 (begr. 3.7), dotter till Martin Hartwig; 2) 10.2.1620 med Mettken Stallknecht, död 1633 (begr. 13.1); 3) 12.8.1633 med Brigitta Holthusen, död 1659 (begr. 19.8), dotter till Hans Holthusen.

Barn (okänt av vilket gifte):

 • Christian, »Schaffer» (Syndikus) der Schwarzenhäupter i Reval 1645, död 1661 (begr. 14.8). Gift med Margarethe Tiedeman, död 1681 (begr. 20.7), dotter till Tönnies Tiedeman. Barnlös.
 • Hans, död 1629 (begr. 1.11).
 • Eberhard, magister och pastor i Kegel, se tab. B.
 • Gertrud, död 1646 (begr. 20.4). Gift 1636 med borgaren Hans Kellerman, död 1658.
 • Dorothea. Gift 20.4.1646 med borgaren Heinrich von Holle, död 1655.
 • Hans, (av andra giftet), ihjälstucken vid ett slagsmål av Hinrich Nedderhoff 1656.
 • Medde. Gift 25.4.1653 med Hans von Holle, död 1692 (begr. 23.10).
 • Reinhold, död 1652, köpman i Nyen.
 • Catharina. Gift 14.8.1654 med Johan Fiandt.

TAB B

Eberhard (Eberhardus) Morian, (son till Christian II Morian, tab. A), immatrikulerad vid universitetet i Dorpat 2.7.1637 och såsom livländsk student vid universitetet i Königsberg 18.8.1641. Bedrev där skolastiska studier[3] till år 1644. Studerade senare i Rinteln och erhöll magistervärdighet 1647. Tjänstgjorde därefter som fältprost i överste Anton Meyers regemente och senare under Gustaf Kurck. Kallad som lärare till St. Catharina i Estland 1648 och som pastor till Kegel väster om Reval 17.2.1649. Död 12.4.1658 och begr. 23.4 å St. Olai församlings kyrkogård i Reval. Paucker uppgiver såsom dödsorsak »brännskador», men här föreligger tydligen en förväxling med sonen Christian Eberhard. Gift 1647 i Lemgo i Lippe med Hedwig Sidonia Wagner, f. 24.6.1628 i Leipzig, död och begr. i Kegel, omgift 10.5.1659 med pastorn och prosten i Kegel Anton Heidrich; hon var dotter till bokhandlaren och bibliotekarien i Rinstein i Westfalen Philip Wagner och Anna Jauchia från Sachsen.

Barn:

 • Catharina Elisabeth, död 1709 (begr. 7.11). Gift 1) med Johann Tisen; 2) 12.1.1680 med Conrad (Kort) Kettler, död 1699 (begr. 8.11).
 • Anna Dorothea. Gift 8.10.1663 med Paul Simon, död 1684 (begr. 10.1).
 • Christian Eberhard, professor och godsägare. Stamfader för adliga ätten von Morian, se tab C

TAB C

Christian Eberhard Morian (son till Eberhard Morian, tab. B). Filosofie magister. Poeseos lektor vid gymnasium i Reval. Avsked 1723-09-16, med hovrättsassessors karaktär. Omkom 1735 i en vådeld på ett gods i Wierland, som han 1704 inköpt. 'Han hade 1710 i och för en rättegång rest till Stockholm, varest han för pestens och krigets skull förblev tills efter fredsslutet, då han vid hemkomsten 1723 fann sitt förutnämnda gods skövlat och sitt bibliotek i Reval förskingrat. Fick 1733-01-11 av kejsarinnan Anna i Ryssland resolution på förnyat sköldebrev, eftersom bevisen på hans påstådda tyska adelskap skulle under krigsorolighelerna förkommit samt med samma vapen, som sedermera ättens svenska.’ Gift med en fröken von Phasian, dotter av sekreteraren i överlanträtten i Jerwen och Wierland samt adelns därst. sekreterare Johan Ludvig von Phasian, som 1691-01-12 blev adlad men ej introd.

Barn:

 • Anna Sidonia, döpt 19.1.1689. Säges i Sarvlaks-arkivets handlingar ha blivit en mycket lärd kvinna. Enligt GOTTHARD VON HANSENs verk om Reval-gymnasiet höll hon med stort bifall offentliga föredrag i auditoriet i Reval, och i ett konvolut med panegyriska skrifter i Vetenskapsakademiens bibliotek i Petersburg befann sig ett latinskt tal, som denna lärda revalensiska hållit år 1715 å kungliga slottet i Stockholm vid konung Karl XII:s namnsdagsfest. Om hennes senare öden är intet känt. Tvenne av Christian Eberhard Morians barn ha blivit begravna i Reval åren 1692-94.
 • Ludwig Christian eller Christian Ludwig, döpt 16.11.1690. Gymnasist i Reval. Studerade i Stockholm 1710. Blev 1711 därstädes ihjälstucken av en rustmästare von Porten.
 • Johanna Christiana, döpt 25.11.1692. Tydligen avliden före sin lika benämnda yngre syster.
 • Johann Christoph. Han återfinnes visserligen icke i kyrkoböckerna i Reval, men säger sig vara son till Christian Eberhard Morian i en skrivelse, som han den 24.7.1722 riktar till rådet i Reval rörande sin faders löneanspråk. Han är identisk med lagmannen i Norra Finne lagsaga Johan Christopher von Morian, vilken år 1743 introducerades å Svenska riddarhuset. Se Tab 1
 • Carol Friedrich, döpt 7.8.1696.
 • Johanna Christiana, döpt 28.12.1697.
 • Beata Elisabeth, döpt 12.3.1699.
 • Euphrosyna, döpt 28.10.1700.
 • Anton Friedrich, döpt 20.9.1703.
 • August Fredrik, döpt 5.2.1705.
 • Calestina Theodora, döpt 29.8.1706.
 • Catharina Johanna, döpt 28.10.1712 i Tyska församlingen i Stockholm. Hon var måhända identisk med den Johanna Morian, som före år 1742 ingick äktenskap med tullinspektorn i Laholm Nathanael Pripp.

TAB 1

Johan Christoffer Morian, adlad von Morian, till Sarvlaks i Pärnå socken i Kymmenegårds län samt Mälkkilä i Bjärnå socken i Åbo län. Född 1694-03-30. Student i Uppsala1 1717-03-15. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1719-01-09. Ord. kanslist på beskickningen med svenska extra ordinarie envoyén, friherre Cedercreutz till ryska hovet 1722-12-02. Kommissionssekreterare vid samma hov 1727-12-29. Adlad 1739-09-17, (introd. 1743 under nr 1873). Lagman i Norr Finne lagsaga 1744-07-24. Död 1766-02-13 på Mälkkilä. 'Han utförde under sin beskickningstid åtskilliga ej mindre angelägna än äventyrliga förrättningar, varom även sekreta utskottet vid 1738 års riksdag gav honom vitsord och till hans adlande rekommenderade.' Gift 1:o 1747-12-17 på Kvidja i Pargas socken med friherrinnan Hedvig Helena Creutz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1745-01-09 i Pargas socken med kaptenlöjtnanten Daniel Caméen, född 1709, död 1746), född 1723-04-18, död 1765-04-23 på Mälkilä, dotter av majoren, friherre Carl Johan Creutz, och hans 1:a fru, friherrinnan Beata Charlotta Wrede af Elimä. 2:o 1765-12-01 på Mälkkilä med sin 1:a frus kusin, grevinnan Renata Charlotta Nieroth, född 1722-11-26, död 1789-06-01 på Mälkkilä och begraven i Pargas kyrka, dotter av majoren, greve Reinhold Nieroth, och friherrinnan Hedvig Ulrika Creutz.


Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1749-05-15 på Kvidja3, död 1753-03-24 på Mälkkilä.
 • 1. Juliana Charlotta, född 1750-10-23 på Kvidja3, död2 1826-10-14. Gift 1767-02-08 på Mälkkilä4 med majoren Ture Ludvig von Köhler, född 1727-06-14 9 i Göteborg, död 1792-11-07 Hämeenkylä
 • 1. Johan Christoffer, född 1751-10-06 på Mälkkilä4, död där s. å. 16/11.
 • 1. Johan Christoffer, född 1752. Lagman. Död 1811. Se Tab. 2.
 • 1. Beata Helena, född 1754-05-28 på Mälkkilä4, död där 1841-12-18. Gift 1770-04-03 på nämnda egendom4 med översten Johan Henrik Hästesko af Målagård,, född 1741, död 1790.
 • 1. Hedvig Clara, född 1757-11-06 på Mälkkilä4, död där 1767-05-02.
 • 1. Carl Axel, född 1762-04-18 på Mälkkilä4. Studerade tre år i Åbo. Antagen i krigstjänst 1775. Sergeant vid Åbo läns regemente s. å. 2/6. Fänrik därst. s. å. 29/11. Fänrik vid livgardet 1777-05-27. Löjtnant därst. 1782-03-10. Major vid Savolaks lätta infanteriregemente 1787-03-10. RSO 1788-12-26 generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1789-11-01. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1790-03-25. Överstelöjtnant vid Upplands regemente 1791-03-30. Avsked från regementet 1792-08-10 och gick i österrikisk tjänst. Placerad som t. f. chef för Närkes och Värmlands värvade jägarkår 1793-08-26. Chef därst. 1794-01-13. Generaladjutant och överste i armén 1795-11-02. Inspektör över jägartrupperna 1802-10-27. Dömd från tjänsten 1807, men fick s. å. 22/7 av nåd behålla sysslan. Avsked 1808-02-01. Överste i ryska armén 1811. Död ogift 1817-04-09 i Åbo och begraven i Bjärnå socken. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och 1792 års fälttåg mot Frankrike, samt kommenderade 1806 trupperna i Lauenburg, som blevo tillfångatagna vid Lübeck.’

TAB 2

Johan Christoffer (son av Johan Christoffer Morian, adlad von Morian, Tab. 1), till Sarvlaks. Född 1752-11-18 på Mälkkilä4. Student i Åbo 1762 och i Uppsala 1769-10-17. Lagmans n. h. o. v. 1779-02-07. Förste sekreterare i kanslipresidentskontoret 1782-11-13. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1771 i juli. Kopist därst. 1772. Andre sekreterare i presidentskontoret 1773-11-23. Vice ceremonimästare 1775-11-07. Lagmans karaktär. Lagman i Kymmene lagsaga 1786-11-07. Avsked 1795-11-17. RRS:tAO2kl 1809-07-18. Erbjöds s. å. i sept. landshövdingebefattningen i Tavastehus län, som han för ålder och sjuklighet undanbad sig. Död 1811-01-23 på Sarvlaks. Gift 1:o 1787-06-28 Stensböle 2:o 1795-09-15 på Stensböle med den förras syster Maria Elisabet Rothkirch i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-02-10 i Stockholm med sin kusin, majoren Wentzel Fredrik Rothkirch, född 1780, död 1812), född 1777-06-12 på Stensböle, drunknade 1812-08-11, jämte sin senare man på Ålands hav under överresa till Sverige.

Barn:

 • 1. Johan Fredrik, född 1788-06-03 på Sarvlaks, död där 1790-07-28.
 • 1. Christina Charlotta, född 1790-03-11på Sarvlaks, död 1832-10-06 i Lovisa. Gift 1806-08-05 på Sarvlaks med överstelöjtnanten Erik Magnus Ehrnrooth, A, född 1776, död 1845.
 • 1. Johan Christoffer, född 1791-06-16 på Sarvlaks, död där 1796-03-19.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1793-02-05 på Sarvlaks, död 1835-10-13 i Åbo. Gift 1811-06-24 i Pernå kyrka med landshövdingen Samuel Fredrik von Born, född 1782, död 1850.
 • 1. En son, född 1795-01-22, död strax efter födelsen.
 • 2. Johan Fredrik, född tvilling 1796-08-12 på Sarvlaks, död där s. å. 29/8.
 • 2. Carl Gustaf, född tvilling 1796-08-12 på Sarvlaks. Student i Åbo 1811-05-28 och i Uppsala 1814-10-24. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 10/6. E. kopist i regeringskonseljens kansliexpedition 1815-10-24. Kopist i kommittén för finska ärendena i S:t Petersburg 1816-07-08. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 124 bland adelsmän. Kanslist i nämnda kommitté 1819. Vice häradshövding s. å. 19/6. Död ogift 1820-05-13 i Borgå och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

http://www.genealogia.fi/genos/10/10_33.htm

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: