:

Bunge nr 102

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Bunge nr 102 †

Grevlig 1782-09-01, introd. 1783. Utdöd 1815-08-27.

1Um. 2SAB. 3RAR.

TAB 1

Sven Bunge, greve Bunge (son av Henrik Bunge, adlad och friherre Bunge, se adl. och friherrl. ätterna Bunge, Tab. 3), till Beateberg i Rö socken Stockholms län. Född 1731-11-05 i Stockholm. Student i Uppsala1 1747-04-01. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie kanslist vid utrikes expeditionen 1749. Hovjunkare2 s. å. 2/8. Kommissionssekreterare i Paris 1750. Kungl. sekreterare 1756-04-18 (12/8). Kansliråd3 1762-07-12. RNO 1767-11-23. Hovkansler 1769-09-11. KNO och sekreterare vid alla K. M:ts ordnar s. å. 27/11. Riksråd 1773-04-29. Greve 1782-09-01 i anledning av hertigens av Småland födelse (introd. 1783 under nr 102). Nedlade riksrådsämbetet 1789-05-18 vid rådkammarens upphävande. Död 1801-02-01 i Stockholm. Gift 1761-04-00 med stiftsjungfrun friherrinnan Elsa Beata Wrede af Elimä, född 1734-04-18, död 1819-01-19 på Vik under Beateberg och begraven s. å. 11/1 i Rö kyrka, dotter av riksrådet friherre Fabian Wrede af Elimä nr 44, och friherrinnan Catharina Charlotta Sparre nr 11.

Barn:

  • Mårten, född 1764. Överhovjägmästare. Död 1815. Se Tab. 2.
  • Catharina Charlotta, född 1769-02-07 på Söderby i Österhaninge socken Stockholms län. Stiftsjungfru. Död 1772.

TAB 2

Mårten (son av Sven Bunge, greve Bunge, Tab. 1), till Beateberg. Född 1764-01-03 på Söderby. Sekundkorpral vid Smålands kavallerireg, s. å. 2/4. Kvartermästare därst. 1772-04-02. Kvartermästare vid livreg:t till häst 1774-12-16. Kornett därst. 1777-09-10. Löjtnant 1782-04-17. Legationssekreterare i Haag 1785-03-00 chargé d'affaires därst s. å. 1/8. Ryttmästare vid förutn. regemente 1786-01-28. Avsked ur krigstjänsten 1790-12-15. Kansliråd 1792-12-18. Överhovjägmästare i survivance 1800-06-14. Tjänstgör, överhovjägmästare 1803-05-03. Död 1815-08-29 på Beateberg, begraven s. å. 6/9, och slöt grevliga ätten Bunge på svärdssidan. Gift 1788-10-00 i Holland med sin syssling, friherrinnan Johanna Constantia Creutz, född 1770-09-00, död 1845-07-07 på Beateberg, dotter av ministern friherre Carl Johan Creutz nr 48, och Constantia van Slingeland.

Barn:

  • Carl Johan, född 1791-09-05, död av kopporna 1794-04-10.
  • Johanna Constantia, född 1796-05-28, död ogift 1858-05-07 på Beateberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: