:

Mellin nr 736

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mellin nr 736 †

Naturaliserad 1668-08-12, introducerad 1668. De sist levande ättemedlemmarna upphöjdes i friherrlig värdighet 1691.

Ätten är av gammal adel i Hinterpommern, måhända ursprungligen från Westfalen, där stamgodset Mallin skall legat vid floden Balve och där Teodoricus de Mellene namnes 1233. Ett förment italienskt ursprung torde vara alldeles uppdiktat. De första kända bärarna av namnet, Helmold, Reimar och Klaus Mellin, sålde sin fjärdedel i godset Gültzow i kretsen Kammin i Pommern med dithörande jord 1405 till hertig Bogislaw VIII av Pommern. Eggert Mallin namnes 1490 i handlingar rörande staden Bart i Vorpommern. Reimar underskrev 1493-03-16 pommerska landständernas reversalier i anledning av arvfördraget i Pyritz mellan Pommern och Brandenburg. Dubschlatt Mellin, vars son med samma namn levde 1469, lär hava köpt godsen Triglaff, Vahnerov och Batzvitz i kretsen Greiffenberg. Dessa och andra gods i samma krets ägdes ännu 1756 av Fredrik Vilhelm, Vilhelm Henrik, Joakim Fredrik och Henning Christian von Mellin, vilken sistnämnde deltog i sjuåriga kriget samt avled som överste och chef för Manteuffelska regementet 1769-03-15. Såsom den siste av denna tyska gren plägar anföras samma Henning Christians son, Gotthilf Christian Kurt von Mellin, född 1748, vilken ännu 1787 ägde Triglaff. – Äldste med visshet kände stamfadern för den i Sverige naturaliserade ättegrenen var nedanstående Hans Mellin.


TAB 1

Hans Mellin, till Triglaff, Vahnerov och Batzwitz i kretsen Greiffenberg i Pommern. Levde 1490. Gift med sin fränka Sofia uon Borcke.

Barn:

 • Christoffer Mellin. Pantförskrev sina gods i Pommern vid arvskifte 1537 till sin broder Faustin och flyttade till Estland. Pantförskrev 1553 godset Jerwe i Estland till Herman Fersen och köpte 1554 godset Haggers. Företog 1575-06-00, såsom förmyndare för en son till den nämnde Herman Fersen era resa till Pommern [Rf]. Gift före 1549 med Margareta Kudlin, dotter av Claus Kudlin (Rf.), till Kersel i Estland.

Barn:

 • Christoffer Mellin. Återinsatt i besittning av släktens pommerska gods Triglaff, Vahnerov och Batzwitz, av hertigen av Pommern, men avträdde dem åter 1596 till sin svåger Ernst Henrik von Stojentin. Sålde 1598 (Reval.) sitt fädernegods Haggers till Moritz Wrangel på Jesse och gick i svensk tjänst, där han tjänade sig upp till ryttmästare. Erhöll Ala-Urpala i Vederlaks socken i Finland i förläning. Död före 1617 [Rf]. Gift med Anna von Zweifel, död (Reval.) 1608-03-31, dotter av Bernt Tönnisson von Zweifel och Dorotea Hansdotter Wrangel, av huset Adinal.

Barn:

 • Bernt Mellin, naturaliserad Mellin, född 1608-03-21 på Steninge i Sagu socken i Finland. Förlorade tidigt sina föräldrar och begav sig redan 1617 i tjänst hos översten Bernt Taube till Tyskland. Kom 1621 till överste Ruthwen. Ryttare vid överste Hans Wrangels regemente 1627. Avsked 1630. Löjtnant vid överste Reinhold Wrangels garnisonsregemente i Narva 1630. Avsked 1640. Kapten vid Jurgen Paykulls regemente 1641-01-20. Fick 1641-12-08 Kakkola och Kiesilä byar i Savitaipale socken i Finland under ärftligt frälse (Rf.). Major vid Gust. Ad. Lewenhaupts regemente 1642-10-06. Överstelöjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1645-01-13. Överste för ett tyskt värvat regemente 1648. Avdankad med regementet 1649. Överste för Tavastehus läns infanteriregemente 1652. Kommendant i Dirschau. Tillförordnad kommendant i Mitau. Naturaliserad svensk adelsman 1668-08-12 (introducerad 1668 under nr 736). Landshövding i Kexholms län 1674-05-14. Tjänstfri 1688. Död 1690-02-26 på Urpala (Reval.) och begraven i Wiborgs domkyrka. 'Var en tapper herre och blev ett par gånger illa blesserad. Efter Mitaus erövring 1658 kallad till Stockholm 1659 och dömdes till döden för det han övergivit sin post, men blev benådad.' Gift 1:o 1631-11-01 på Innis i Keels socken, Estland, med Margareta Paykull, död 1666-09-19 i Finland, dotter av Jurgen Paykull, till Innis och Tyrsevall, och Margareta von Treyden samt syster till riksrådet Göran Paykull, friherre Paykull. Gift 2:o 1668-10-22 i Stockholm med Sofia Elisabet von Friesendorff, död 1677-07-26, dotter av amtmannen i Rotenburg och Bremer-Vörde Hieronymus Georgsson von Friesendorff och hans fru, född von Bockholtz. Gift 3:o 1680-04-25 med Anna Schulman, född 1656, död 1687-04-10 och begraven i Vederlaks (Rf.), dotter av (Rf.) kaptenen Otto von Schulman och Anna von Wolframsdorf.

Barn:

 • 1. Jurgen, friherre och greve Mellin, född 1633, död 1713. Se grevl. ätten Mellin, Tab.1.
 • 1. Gustaf. Fänrik vid Viborgs västra infanteriregemente. Löjtnant vid faderns regemente (Tavastehus infanteriregemente) 1666-04-26. Major vid Brakels regemente. Överstelöjtnant vid Bocks regemente 1679-09-23. Bevistade riksdagen 1680.
 • 1. Bernhard, född 1636. Överste. Död 1682. Se Tab. 2
 • 1. Erik. Ryttmästare. Gift med N. N. som levde änka 1677-01-01.
 • 1. Alexander (Rf.). Var kvartermästare 1673 (Rf.). Död 1676-12-04 i slaget vid Lund.
 • 1. Herman, friherre Mellin, död 1701. Se friherrliga ätten Mellin, Tab. 14.
 • 1. Gustaf Adolf, friherre Mellin, död 1710. Se friherrliga ätten Mellin, Tab. 17.

TAB 2

Bernhard (son av Bernt Mellin, naturaliserad Mellin, Tab. 1), född 1636-06-09 i Narva. Student i Jena 1648. Fänrik vid Tavastehus regemente 1655-01-25. Kapten vid prinsens av Hessen-Homburg dragonregemente i svensk sold 1656-01-12. Ryttmästare vid lantgreven Fredriks av Hessen-Homburg kavalleriregemente i svensk tjänst 1657. Major vid översten Wolmar Wrangels kavalleriregemente 1665-08-23. Överstelöjtnant vid överste Licwens regemente 1669-03-17. Var 1671 överstelöjtnant vid Åbo kavalleriregemente. Överste för Karelens kavalleriregemente 1676-03-05. Död 1682-06-18 i Stockholm hastigt av slag och begraven 1683-03-30 i Viborgs domkyrka. Han var, liksom fadern, en tapper krigare, bevistade bl a slaget vid Lund, då han blev skjuten genom halsen och ena handen, samt slaget vid Landskrona, då konung Carl XI skänkte honom en av sina livhästar. Gift 1670-02-00 med friherrinnan Catharina Creutz, född 1640-09-06, begraven 1687-02-24 i Åbo domkyrka, dotter av amiralgeneralen och landshövdingen Lorentz Creutz, friherre Creutz, och friherrinnan Elsa Duwall.

Barn:

 • Lorentz, friherre Mellin. Se friherrliga ätten Mellin, Tab. 1.
 • Bernhard, friherre Mellin, född 1671. Se friherrliga ätten Mellin, Tab. 2.
 • Gustaf, friherre Mellin, född 1673, död 1704. Se friherrliga ätten Mellin, Tab. 3.
 • Ernst Johan, friherre Mellin, född 1674. Se friherrliga ätten Mellin, Tab. 13.
 • Elsa Margareta, född 1678, begraven 1679-05-28 i Karkku socken.[(Lå I, s. 175.)]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: