:

Creutz nr 92

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Creutz nr 92 †

 • Urgammal frälsesläkt. Renovation på adelskapet 1569-08-02. Introducerad 1625. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i högre värdighet.

TAB 1

Lars Mattsson eller Markusson i Sarvlaks i Pernå socken, Kymmenegårds län, av en urgammal finsk frälsesläkt. Gift med Margareta Larsdotter, dotter av Lasse i Gästerby i Sibbo socken, stamfader för adlade ätten Ekelöf, och Margareta i Härtonäs, av den adliga Härtonässläkten (Jägerhorn).

Barn:

 • Matts Larsson till Sarvlaks, död före 1532, då hans änka Cecilia Engelbrektsdotter, dotter av frälsemannen Engelbrekt Larsson till Isnäs och Margareta Tuvesdotter, av dansk adel, var omgift med Per Nilsson (Ållongren i Finland).
 • Brita Larsdotter. Gift med Matts Jönsson Teet .
 • En dotter. Gift med Jakob i Härkäpää.

TAB 2

Knut Larsson (son av Lars Mattsson eller Markusson, Tab. 1), i Sarvlaks. Fogde i Sääksmäki härad (Al.) 1536-08-01. Död 1540 (Al.). Hans senare hustru Brita Larsdotter ingick 1541-06-16 arvsförlikning med hans son i förra giftet Matts Knutsson. Efter henne gjorde barnen syskonskifte 1554.

Barn:

 • 2. Anna. Levde 1586. Gift med Jakob Grelsson i
 • Ylike, av en gammal finsk frälsesläkt (Skinnarbackasläkten).
 • 2. En dotter. Gift med Jesper i Forsby.
 • 2. Ännu fem döttrar, vilka närvoro vid arvskiftet efter modern 1554.

TAB 3

Matts Knutsson (son av Knut Larsson, Tab. 2), till Sarvlaks. Skeppshövidsman 1530. Gjorde adlig rusttjänst. Erhöll skyddsbrev av konung Gustaf I 1557-10-17, vilket upprepades 1573-09-23. Befallningsman för kungl Maj:ts krigsfolk 1570-03-12. Erhöll förläning 1573-09-22. Levde 1584. Gift med Benkta Lydiksdotter, dotter av Lydik Larsson (Djäkn, Lydikasönernas ätt) och hans 1:a fru Birgitta Nilsdotter (Dufva i Finland).

Barn:

 • Mårten Mattsson, skeppshövidsman. Död 1574. Se Tab. 4

TAB 4

Mårten Mattsson (son av Matts Knutsson, Tab. 3), till Sarvlaks. Skeppshövidsman 1561. Erhöll 1567-08-08 och 1567-08-09 evärdligt frälse för särskilda gods under Sarvlaks samt bekräftelse på adelskap och sköldemärke 1569-08-02. Gjorde försträckningar till kronan och fick därför i pant två gårdar i Hindersby, Pyttis socken 1570-09-12. Underskrev bland adeln i Borgå län trohetsförsäkran till konung Johan 1569-02-02. Död 1574 på tåg till Ryssland, ihjälslagen av fienden. Gift 1:o med Karin Hansdotter, halvsyster till borgmästaren i Helsingfors Lars Michelsson (Svanström, n:r 397). Gift 2:o med Margareta Bertilsdotter, dotter av borgaren i Helsingfors Bertil Mattsson, stamfader för adlade ätten Grönfelt, och Margareta Eriksdotter (Ekelöf).

Barn:

 • 1. Knut Mårtensson. Död 1577, slagen vid ryssarnas infall i Pyttis socken.
 • 2. Lars Mårtensson. Slottsfogde. Död 1599. Se Tab. 5
 • 2. Anna Mårtensdotter, levde änka 1614. Gift 1586-02-14 på Gammelby, Pernå socken med sin broders svåger, befallningsmannen Samuel Arvidsson Wildeman, död 1612.
 • 2. Brita Mårtensdotter. Gift 1579-12-20 på Sarvlaks med hövidsmannen Jöns Eriksson (Ållon i Finland, nr 210).
 • 2. Benkta Mårtensdotter, levde 1646 på Numlaks gård, Nurmijärvi socken. Gift 1:o med ryttmästaren Mårten Claesson (Hästesko af Måla gård, nr 187), död 1605. Gift 2:o med ryttmästaren Johan Lode från Livland, död något före 1614-04-22.

TAB 5

Lars Mårtensson (son av Mårten Mattsson, Tab. 4), till Sarvlaks. Erhöll 1578-04-07 lejdebrev för dråp, som han begått på ryttmästaren Bertil Ivarssons tjänare. Ryttare med fem hästar under Mårten Boijes fana 1580. Deltog 1581 i Koporie slotts erövring. Förordnad att rannsaka om ödehemman i Savolaks. Hövidsman för gårdsfänikan 1590. Kvartermästare för Mårten Boijes fana 1591. Förordnad 1593 i juli att föra befäl över skeppsflottan, som skulle avhämta konung Sigismund i Danzig. Kvartermästare för finska fanan 1593–1595. Förordnad 1597-06-11 av Arvid Stålarm till befälhavare på krigsflottan. Befallningsman på Viborgs slott 1599 i nio månader (Al.) till dess erövring 1599-09-25. Fängslad på hertig Carls befallning 1599-09-25, benådad till livet, men likafullt, då hertigen erfor att han låtit bränna Ykspää kungsgård, avrättad 1599-09-30, varefter hans huvud uppsattes på fästningsmuren över Karelerporten. Gift med Margareta Arvidsdotter, dotter av slottsloven Arvid Olofsson (Wildeman) och Anna Frille, av en urgammal finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Matts Larsson, nämnes 1606. Död som ung och ogift.
 • Erengisle Larsson, kallade sig Ernst Creutz. Landshövding. Död 1635. Se Tab. 6.
 • Hebla Larsdotter, död 1629 i Pillau av pesten. Gift 1626 med Anders Persson Utter, adlad Utter, död 1640.
 • Brita Larsdotter, levde änka 1653 på Mörskoms gård. Gift med översten Mattias Forbes, natural, Forbes, död 1640.
 • En dotter, förlamad och ofärdig, levde 1620.

TAB 6

Erengisle Larsson, sedan Ernst Creutz (son av Lars Mårtensson, Tab. 5), till Sarvlaks samt Malma, nu Malmgård, Pernå socken, som han ärvde med sin hustru, och Kasseritz gods i Rauge socken, Livland. Undertecknade finska adelns försäkran till hertig Carl i Åbo 1602. Ryttare under adelsfanan 1604. Löjtnant vid Erik Bertilssons (Ljuster) fana 1608. Kallas kapten 1613. Erhöll frälse på Kroksnäs gård, Borgå socken 1614-08-04. Var hoppman för ett regemente Helsinge soldater 1615-07-17. Överstelöjtnant för karelska regementet 1618. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns fotfolk 1621-06-20. Överste för karelska regementet 1625. Introducerad 1625 under nr 92. Fick 1625-09-11 i förläning Kasseritz gård i Rauge socken, Livland (Al.). Ståthållare i Dorpats stad och län 1627-05-04. Landshövding i Norrland, Öster- och Västerbotten 1631-08-25. Fick 1631 i förläning Limingo socken, Österbotten (Al.). Bekräftad i sina förläningar 1634-03-14. Död 1635-02-00, ihjälslagen av Per Dufva i Finland, och begraven i Pernå kyrka, under en gravhäll av kalksten med hans och hans hustrus bilder i naturlig storlek. Han bar vid konung Gustaf Adolfs begravning Södra Finlands fana. Gift 1614-03-14 på Sarvlaks med Catharina Hess von Wichdorff i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hauptmannen Hans Vegesack, död 1604), död 1660-08-00 på Malmgård och begraven 1661-06-11 i Pernå kyrka, dotter av hertig Magni af Ösel råd Johan Johansson Hess von Wichdorff, som i vapnet förde ett vitt halster i rött fält, och Margareta Anrep af Soor.

Barn:

 • Lorentz Creutz, friherre Creutz, född 1615, död 1676. Se friherrliga ätten Creutz, Tab.1.
 • En dotter, begraven 1651-12-00 i Tyska kyrkan, Stockholm.
 • Axel, född 1617. Student i Leiden 1637-02-21 [At.(P.).].
 • Ernst Johan Creutz, friherre Creutz, född 1619, död 1684. Se friherrliga ätten Creutz, Tab. 22.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: