:

Von Brömssen nr 932

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Brömssen nr 932

Adlad 1678-07-16, introd. 1680.

Brömssen A93200.png

Ätten härstammar från Livland och är introd. på riddarhuset därst. under nr 99 och å estländska riddarhuset under nr 82. – En släkt von Brömsen var känd redan på 1200-talet, men utdog tidigt. Den sista kvinnliga medlemmen var gift med en medlem av släkten von der Netze, och deras ättlingar upptogo namnet von Brömsen. De erhöllo riksadelsdiplom 1532-06-12 och upphöjdes sedermera till riksfriherrar. Något bevis för sambandet mellan denna släkt och den svenska adliga ätten finnes ej [Ka].

TAB 1

Johan Bröms,, adlad von Brömssen. Arvherre till Samhof och Kukulin i Ecks socken, Livland. Borgmästare i Dorpt. Adlad 1678-07-16 (introd. 1680 under nr 932). Död 1684.1 Gift med Sofia Dreff, död 1696.1

Barn:

 • Johan, född 1654. Landshövding. Död 1718. Se Tab. 2
 • Magnus, född 1668. Överstelöjtnant. Död 1734. Se Tab. 25
 • Gustaf, levde 1682.
 • Sybilla, död änka 1722-03-14. Gift med Christian Albin[1].
 • Catharina. Gift med Johan Nikolaus Lerlin [1].

TAB 2

Johan, (son av Johan Bröms, adlad von Brömssen, tab 1), född 1654. Protonotarie vid Dorpts hovrätt. Assessor därst. Lantrichter i Dorptska kretsen 1694-12-01. Var landtrichter på Ösel 1708-07-25. Landshövding därst. 1718. Död 1719 Ramsön och begraven s. å. 6/11. Gift 1:o 1681-06-19 i Nikolai förs i Stockholm2 med Christina Julia Coyet, döpt 1652-03-03 i nämnda förs, död1 1692-09-26, dotter av kanslirådet och ambassadören Peter Julius Coyet, adlad Coyet, och hans 2:a fru Gertrud Hoghusen. Gift 2:o 16941 med Maria Russ i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådsherren Ernst Rolof)1 död 1732-03-03.

Barn:

 • 1. Henrik Vilhelm, född 1684. Major. Död 1738. Se Tab. 7
 • 1. Carl Gustaf, född 1686. Major. Död 1751. Se Tab. 14
 • 1. Gertrud Sofia, född1 1688-03-12, död 1747-09-20, i Stockholm.3 Gift 1:o med auditören vid livregementet till häst Nils Bozæus. Gift 2:o 1724 med kämnären vid Södermalms kämnärskammare i Stockholm, kamreraren Adam Gabriel Alleman, död 1743-03-04 i nämnda stad.3
 • 1. Adolf Fredrik, född 1689-06-02 i Dorpt1. Underofficer vid Seulenbergs sachsiska bataljon. Fänrik därst. Fången 1708-10-17 vid Kolkampä. Hemkom 1716-07-00. Ryttmästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1717-06-22. Avsked 1719-09-30. Levde 1729-01-10 i Norrköping. Död ogift s. å..
 • 1. Otto Georg, född 1690-08-24 i Dorpt [1].

TAB 3

Johan Julius, (son av Johan, tab 2), född i Dorpt1. Sergeant vid Dalregementet 1701. Fänrik därst. 1702-08-13. Löjtnant 1704-12-22. Regementskvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1708-10-10. Major 1727. Avsked 1729-02-20. Död 1733-03-24 i Livland1, där han efter fredsslutet och avskedstagandet bosatte sig och blev stamfader för den s. k. Congata-grenen av ätten, vilken blivit introd. på riddarhuset i Riga under nr 99. Gift 1720-02-02 med Anna Barbara von Palmenbach, (?) dotter av kaptenen Martin Andreas von Palmenbach, av en adlad, ej introd. ätt.4

Barn:

 • Johan Julius, född 1721. Major. Död 1760. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf. Ryskt kansliråd. Död barnlös 1792. Gift 1751-05-09 med Maria Elisabet Wulf[1].
 • Fredrik Julius, född 1725-12-13 Igast
 • Adolf Julius, född 1728-07-13 på Igast, begraven 1729 [1].
 • Adolf Julius, född 1732. Kapten. Död 1787. Se Tab. 5

TAB 4

Johan Julius, (son av Johan Julius, tab 3), född 1721-05-24 i Tobolsk. Major i rysk tjänst. Död 1760-01-14. Gift 1750-06-25 med Henriette Friederike Kampfferbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o med översten Gottfried von Böttiger), död 1786-02-21 på Fehlen.

Barn:

 • Johan Gustaf Julius, född 1750-10-05, död 1752-04-08.
 • En dotter, död ung.

TAB 5

Adolf Julius, (son av Johan Julius, tab 3), född 1732-06-16 Igast Gick 1749 i rysk tjänst. Löjtnant. Kaptens avsked 1759 och erhöll i pension 180 rubel samt godset Klein Congata på arrende. Död där 1787-09-17. Gift 1:o 1760-03-31 med Louise Eleonore von Wulff, född 1735-07-10, död 1781-04-20 i Dorpat, dotter av kaptenen Israel von Wulff och Gertruda Elisabet von Freymann. Gift 2:o 1782-02-05 med Anna Helena von Stackelberg, från vilken han 1785 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-03-29 med löjtnanten Carl Georg Ströhl)1, dotter av Adam Johan von Stackelberg till Fexi och Kamermois.

Barn:

 • Carl Moritz, född 1761. Major. Död 1822. Se Tab. 6
 • Anna Elisabet, född 1763-07-20 på Odenkatz. Gift1 1783-07-22 med majoren Carl Vilhelm von Möller, död 1827-05-20.
 • Christina Lovisa, född 1764-09-13, död1 1817-12-04. Gift1 1782-01-04 med Christoffer Johan von Burmeister.
 • Adolf Julius, född 1766-02-17 på Klein Congata. Löjtnant vid Ukrainska grenadjärregementet. Kapten 1787. Slutligen överstelöjtnant vid livkyrassiärerna. Maltheserriddare. Död ogift1 1805-05-21.
 • Alexander Israel, född 1767-12-05, död 1768-03-11.
 • Charlotta Catharina, född 1769-09-15, död 1771-04-24.
 • Carolina Charlotta, född 1772-05-26, död 1779-12-25.
 • Alexander Reinhold, född 1774-12-04, död 1775-05-24.

TAB 6

Carl Moritz, (son av Adolf Julius, tab 5), född1 1761-12-24. Premiärlöjtnant i rysk tjänst 1779. Kapten 1786. Major 1795. Avsked 1797-09-14. Död 1823-03-01 Bodde på godset Laicksar i Pernovska kretsen. Han bevistade bland annat 1790 års fälttåg emot Sverige. Gift med Anna Lovisa von Dittmar, född 1768-04-30, död 1852-02-03 i Pernau, dotter av mannrichtern Fredrik Adolf von Dittmar och Anna Margareta von Haffstein.

Barn:

 • Adolf Robert Julius, född 1801-05-11, död 1802-05-25.
 • Anna Louise Helena, född 1802-04-25. Död ogift 1871-02-21.
 • Johanna Christina Elisabet, född 1803-06-19, död ogift 1884-06-19.
 • Justina Juliana, född tvilling 1804-10-12 i Fennern.
 • Jakob Vilhelm Moritz, född tvilling 1804-10-12 i Fennern. Levde 1820.
 • Märta Amalia Christina, född 1805-10-30, död ogift 1884-02-04.
 • Justina Julia Carolina Catharina, född 1808, död ogift 1875-10-03.
 • Maria Anastasia Vilhelmina, född 1809-03-08, död ogift 1868-11-20.
 • Charlotta Rosemund Dorotea, född 1815-06-21, död ogift 1868-11-22.

TAB 7

Henrik Vilhelm, (son av Johan, tab 2), född 1684. Kom i tjänst 1700. Kornett vid Schlippenbachs dragonregemente s. å. 12/4. Konfirm. fullm. 1701-01-30. Löjtnant därst. 1702-06-19. Kapten 1706-08-11. Kapten vid von Seulenbergs bataljon 1707-11-08. Majors titel 1722-05-04 och placerad vid Hälsinge regemente. Major därst. 1736. Död 1738-10-18 i Stockholm. Han blev fången vid Kolkampä 1708-10-17 och förd till Nikolai-Saranski. Gift 1723 med sin kusin Margareta Sofia von Brömssen, född 1698-05-31 i Stockholm, död 1779-10-30 Fågelsjö, dotter av överstelöjtnanten Magnus von Brömssen och hans 2:a fru Jakobina Appelgren.

Barn:

 • Magnus Johan, född 1724. Major. Död 1778. Se Tab. 8
 • Margareta Sofia, född 1725, död s. å.
 • Christina Jakobina, född 1726, död s. å.

TAB 8

Magnus Johan, (son av Henrik Vilhelm, tab 7), född 1724-04-20 i Ovansjö socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1735. Rustmästare därst. 1738-04-006. Fänrik 1742-03-30. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1750-09-19. Kapten därst. 1758-03-20. RSO 1761-11-23. Major 1777-04-23. Ihjälskjuten 1778-02-22 på Fågelsjö av sin yngste sons informator, studenten Christian Jakob Scherping, som därför blev s. å. halshuggen och steglad på avrättsplatsen å Svinskogen mellan Köping och Västerås. Gift 1754-05-04 i Svedvi socken med Catharina Beata von Soldan, döpt 1724-06-27 i Stockholm, död 1782-05-11, dotter av kanslirådet Gustaf Soldan, adlad von Soldan, och hans 2:a fru Catharina Beata Rigeman.

Barn:

 • Beata Sofia, född 1756-02-21, död ogift 1792-09-20 Fiholm och begraven i Sura kyrka i nämnda län.
 • Vilhelmina Gustava, född 1757-05-21, död s. å. 19/6.
 • Adolf Magnus, född 1761. Ryttmästare. Död 1804. Se Tab. 9.
 • Johan Vilhelm, född 1767-08-23, på Fågelsjö. Volontär vid Västmanlands regemente 1771-12-30. Förare därst. 1775-09-02. Rustmästare 1780-02-05. Page hos hertig Fredrik Adolf 1780-10-12. Fänrik 1782-09-01. Löjtnant vid adelsfanan 1800-12-20. Död ogift 1811-10-10 på Kungsörs gästgivargård.

TAB 9

Adolf Magnus, (son av Magnus Johan, tab 8), född 1761-08-26. Volontär vid Västmanlands regemente 1765-06-03. Underofficer därst. 1771-09-16. Rustmästare 1773-02-13. Page hos hertig Carl 1774-06-01. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1779-12-06. Kornett vid livregementet till häst 1780-11-01. Löjtnant därst. 1789-11-21. Ryttmästare vid livregementets husarkår 1792-09-17. Avsked 1801-09-16. Död 1804-02-21 i Arboga. Han bevistade 1789 och 1790 årens krig i Finland. Gift 1:o 1789-04-02 på Strömsholm med Brita Catharina von Walden, född 1747-04-16 Strömsholm, dotter av stallmästaren Georg Fredrik von Walden, och Anna Catharina Dreijer. Gift 2:o 1801-09-27 i Arboga med Ulrika Eleonora Palmberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1807-06-23 i Arboga med stadskassören i Umeå Johan Petter Lind).

Barn:

 • 2. Johan Gustaf, född 1802-03-25, död 1804-10-05 på ryttmästarbostället Eke i Fellingsbro socken.
 • 2. Adolf Magnus, född 1804. Överstelöjtnant och postinspektor. Död 1869. Se Tab. 10.

TAB 10

Adolf Magnus, (son av Adolf Magnus, tab 9), född posthumus 1804-08-01. Scholaris i Umeå. Kadett vid Karlberg 1818-09-23. Utexaminerad7 1822-09-20. Fänrik vid Västerbottens fältjägareregemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1828-12-13. Kapten 1837-12-15. Major vid Västerbottens fältjägarekår 1845-07-31. RSO 1848-11-27. Överstelöjtnant och chef för nämnda kår 1850-09-25. Avsked. Postmästare i Västerås 1858-01-15. Död 1869-08-06 i Östersund. Gift 1831-12-15 Hedlunda med Sofia Beata Charlotta af Donner, född 1805-12-07 i Umeå, död 1881-10-15 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm af Donner, och Maria Birgitta Thalin.

Barn:

 • Maria Eleonora Constance, född 1832-10-20 i Umeå. Död 1898-03-28 i Stockholm. Gift 1860-09-02 i Västerås med regementsläkaren vid Jämtlands fältjägarekår, stadsläkaren i Östersund, med. licentiat och kir. magister Eskil Häggmark, född 1826-10-17 i Umeå, död 1869-07-10 i Östersund.
 • August Vilhelm, född 1834-04-25, död s. å. 22/7 på kaptensbostället Bäck i Bygdeå socken, Västerbottens län.
 • Adolf Magnus, född 1835. Grosshandlare. Död 1887. Se Tab. 11.
 • Matilda Emilia Charlotta, född 1837-04-22 på kaptensbostället Bäck, död 1913-03-07 i Strängnäs. Gift 1866-05-13 i Västerås med sjökaptenen Gustaf Axel Rudolf Svinhufvud i Västergötland, född 1838, död 1920.
 • Ludvig Artur Emil, född 1842. Major. Död 1923. Se Tab. 13.
 • Ester Julia, född 1843-10-29, död 1844-02-26.
 • Ester Alice, född 1849-06-29 på chefsbostället Böle i Umeå landsförsaml., död 1918-01-25 i Stockholm, K. Svea Artreg. förs. Gift där 1876-05-27 med översten Gustaf Vilhelm August Rudolf Casimir af Donner, född 1846, död 1923.

TAB 11

Adolf Magnus, (son av Adolf Magnus, tab 10 ), född 1835-08-25 på Böle chefsboställe vid Umeå. Grosshandlare i Stockholm. Död 1887-04-03 i Göteborg. Gift där 1863-06-07 med Georgina Carolina Charlotta Koch, född 1842-09-27 i Göteborg. Död 1921-03-14 i Lidingö villastad i Lidingö socken, Stockholms län ]], dotter av grosshandlaren Edvard Vilhelm Koch och Louise Petersen.

Barn:

 • Adolf Magnus, född 1864. Civilingenjör. Se Tab. 12

TAB 12

Adolf Magnus, (son av Adolf Magnus, tab 11), född 1864-07-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Norra latinläroverket 1884-05-00 i Stockholm. Elev vid Tekniska högskolan i Stockholm 1885-09-14. Avgångsexamen från tekniska högskolan 1888. Civilingenjör. Innehar ingenjörsfirman Adolf von Brömssen aktiebolag i Stockholm 1913. LSTF från 1887 Gift 1:o 1893-08-01 i Stockholm, Tyska S:t Gertruds förs med Gerda Johanna Helena Lindström, född 1869-02-27 i nämnda stad, död där 1907-10-06 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Anders August Lindström och Augusta Johanna Vilhelmina Appelt. Gift 2:o 1911-08-08 i Stockholm, Oscars med Edit Hilda Margareta (Greta) Aurell född där 1882-02-04 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren Carl Constanz Aurell och Alma Elodie Eleanor Scherman.

Barn:

 • 1. Gerda Margareta, född 1894-07-09 i Stockholm. Rödakorssyster. Gift 1919-05-29 i Lidingö kyrka och med aktuarien i socialstyrelsen registratorn och kassören i socialstyrelsen, jur. kandidat. Curt Erhard Holger August Areschoug, född 1880-05-13 i Västerhaninge socken, Stockholms län. Sekr. i socialstyrelsen 1931–1937. Sekr. i pensionsstyrelsen från 1937. Sekr. i svenska avd. av arbetsutskottet för nordiska sjukförsäkringsmöten från 1928. Utgav "Lag om understödsföreningar" 1912 och 1938.
 • 1. Daisy Louise, född 1896-01-11 Stockholm, Adolf Fredriks förs med löjtnanten sedermera kaptenen i Kustartilleriets reserv Axel Adolf Rudolf'' Nydahl, född 1882-06-23 i Stockholm.
 • 1. Inger Helene, född 1899-06-28 i Stockholm. Gift 1929-09-29 i Lidingö (vb nr 50) med amanuensen i socialstyrelsen, sedermera sekreteraren därst, jur och filosofie kandidat Carl Tore Sten Ringenson, född 1896-02-07 i Sthlm, Hedvig Eleonora förs Byråchef i arbetsmarknadsstyrelsen.
 • 2. Adolph Magnus, född 1912-10-04 i Stockholm.
 • 2. Sven Adolf, född 1915-01-16 i Stockholm, Oscars förs.
 • 2. Karin, född 1917-04-30 i Stockholm, Oscars förs.
 • 2. Nils Adolf, född 1918-12-03 i Lidingö.
 • 2. Brita, född 1920-10-11 i Stockholm. Död 1935-02-10 i Lidingö

TAB 13

Ludvig Artur Emil (översiktstab 4, son av Adolf Magnus, tab 10), född 1842-08-20 i Umeå. Student i Uppsala 1863. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1865-05-09. Underlöjtnant därst. 1866-05-15. Löjtnant 1872-12-06. Kapten 1879-07-11. RPdaCO 1883-11-26. Transp. till Vaxholms artillerikår 1888-12-31. RSO 1889-12-01. SiamKrO4kl 1891-11-19. Avsked med tillstånd att såsom kapten i kårens reserv kvarstå 1895-05-24. Major i armén 1897-10-29. Kapten i kustartilleriets reserv 1901-12-30. Major i kustartilleriet s. d. Avsked ur krigstjänsten 1912. Död 1923-11-14 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Gift där 1894-09-04 med Märta Clevander, född 1869-02-14 i Örebro ]], död 1938-03-24 i Stockholm (OScars förs db nr 90). Dotter av grosshandlaren Per Adolf Clevander och Matilda Svanberg.

Barn:

 • Hellen, född 1895-08-28 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, liksom syskonen. Gift 1:o i Oscars 1915-12-07 med förste kanslisekreteraren i ecklesiastikdepartementet, jur. kandidat Gustaf Harald Berggren, från vilken hon blev skild genom Stockholm rådhusrätts utslag 1928-09-20, född 1891-07-11 i Stockholm. Gift 2:o 1928-11-15 i Köpenhamn (Sth Hedvig Eleonora vb nr 223) med direktören John Charles Weyde i hans 2:a gifte (Gift 1:o med Annie georgina Andersson, från vilken han blev skild), född 1879-01-22. Död 1935-09-23 i Norrköping, S:t Olai förs.
 • Kurt Artur Adolf, född 1898-03-17. Studentexamen i Stockholm 1917. Elev vid Tekniska högskolan.
 • Ingrid, född 1901-01-14. Gift 1936-11-12 med civilekonomen Carl Herman Erik Söderlindh född 1896-08-26 i Tidaholms förs.

TAB 14

Carl Gustaf, (son av Johan, tab 2), döpt 1686-06-16 i Stockholm Riddarholmens förs i Stockholm. Volontär vid artilleriet i Dorpat 1700. Fyrverkare därst. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1704-10-28. Löjtnant därst. 1706-09-26. Löjtnant vid sachsiska infanteriregementet i svensk tjänst 1707-06-18. Kapten därst.6 1708-02-29. Konfirm. fullm. 1714-10-14. Avsked 1721-12-21. Regementskvartermästare vid garnisonsregementet i Göteborg s.å. Kapten därst.6 1734-04-22. Major 1741-03-05. Avsked 1747-06-01. Död 1751-02-13 Berg och begraven s. å. 20/3 i Bildtska graven i Morlanda kyrka. Gift 1:o 1709 med Johanna Juliana Fock, född 1680 (1690?), död 1734(?), dotter av majoren Hans Fock B, och Johanna Juliana Möller. Gift 2:o 1734-04-22 med Margareta Catharina Bildt, född 1715, död 1803-12-02 i Göteborg, dotter av översten Daniel Bildt, och friherrinnan Catharina Rehbinder.

Barn:

 • 1. Johanna Dorotea, född 1710, död 1748.
 • 1. Carl Gustaf, född 1711 död ung.
 • 1. Göran Vilhelm, född 1712 död ung.
 • 1. Maria Sofia, född 1713, död ogift 1775 i Göteborg.
 • 1. Juliana Gustava, född 1714, död ogift 1785-06-27 i Göteborg.
 • 1. Hans Edvard, född 1717-02-01. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1732-07-16. Sergeant därst. 1740-05-01. Fältväbel 1741-09-05. Bataljonsadjutant 1745-05-01. Fänrik 1747-09-08. Löjtnant 1750-04-25. Stabskapten 1760. Kapten 1761-05-05. Regementskvartermästare 1766-04-22. Premiärkapten 1767-07-07. RSO s. å. 23/11. Död barnlös 1778-05-22 i Göteborg. Gift 1743 med Christina Lundeberg, född 1721, död 1796-10-09 i Göteborg, dotter av löjtnanten Gustaf Lundeberg.
 • 1. Margareta Elisabet, född 1729 (1719?), död ogift 1795-02-09 i Göteborg.
 • 1. Carl Gustaf, död ung.
 • 1. Catharina Beata, född 1732 (?1722), död ogift 1802-11-07 i Göteborg.
 • 2. Carl Daniel, född 1736. Kapten. Död 1794. Se Tab. 15
 • 2. Leonetta Johanna, född 1739, död 1820-02-02 i Gillsta socken, Skaraborgs län. Gift 1767-02-24 i Uddevalla med kornetten vid Bohusläns dragoner Arvid Grundell, född 1742-10-00 i Holms socken, Hallands län.
 • 2. Christina Juliana, levde 1751 vid bouppt. efter fadern.
 • 2. Johan Julius, död ung.
 • 2. Catharina Eleonora, född 1746-10-29 Berg

TAB 15

Carl Daniel, (son av Carl Gustaf, tab 14), född 1736. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1754-01-07. Sergeant därst. 1760-06-28. Adjutant 1762-03-19. Kornett 1767-09-23. Löjtnant 1769-05-03. Kaptens avsked 1773-06-21. Död 1794-09-05 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län. Han bevistade pommerska kriget 1758 och blev fången vid Anklams övergång. Gift 1767-11-08 med Regina Waller, död 1787-06-10, dotter av kyrkoherden i Skredsviks pastorat av Göteborgs stift Lars Niklas Waller och Anna Greiff.

Barn:

 • Carl Lorentz, född 1768. Kapten. Död 1825. Se Tab. 16
 • Anna Concordia, död 1785.

TAB 16

Carl Lorentz, (son av Carl Daniel, tab 15), född 1768-09-19. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1787. Sergeant därst. s. å. Fältväbel 1788-06-26. Konstit. fänrik 1789-10-01. Stabsfänrik 1790-03-25. Löjtnant därst. 1796-06-27. Avsked såsom löjtnant i armén 1805-07-22. Kapten vid Älvsborgs lantvärn 1808-05-11. Kompanichef vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. Död 1825-12-30 vid Antsarve i Fole socken, Gotlands län. Bevistade 1788–1790 års finska krig och 1808 års norska fälttåg. Var kommenderad i Stralsund 1813. Gift 1:o 1792 med sin syssling Aurora Virgin, född 1771, död 1792, dotter av kaptenen Johan Reinhold Virgin, och Anna Catharina Bildt. Gift 2:o 1794-01-12 på Amundebyn med den förras kusin Christina Sofia Virgin, född 1764-09-03 död 1841-11-19 Svenneby, dotter av majoren Axel Barthold Virgin, och Charlotta Melander.

Barn:

 • 2. Regina Charlotta, född 1795-10-21 i Bro socken, död 1816 på Dal.
 • 2. Edvard Gustaf, född 1798. Sergeant. Död 1861. Se Tab. 24
 • 2. Laura Sofia, född 1801-04-04, död 1867-10-24 i Bertendals socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1829-10-20 med sergeanten Axel Herman Roos af Hjelmsäter, född 1804, död 1858.
 • 2. Conrad August, född 1804, levde ännu 1880.
 • 2. Albert, född 1806, död 1817.
 • 2. Fredrik August, född 1807, död 1817-07-08.

TAB 17

Carl Axel, (son av Carl Lorentz, tab 16), född 1794-08-09 i Foss socken, Göteborgs och Bohus län. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1811-11-05. Furir därst. 1813-02-23. Avsked 1817-06-05. Furir vid Skaraborgs regemente 1820-06-00. Död på 1880-talet. Gift med Helena Rank, född 1795-01-15 i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1887-02-17 i Stenkyrka socken i nämnda län, dotter av skepparen Axel Rank.

Barn:

 • Anna Maria, född 1821 Sandbäck, död 1884-03-00 i Göteborg. Gift 1:o 1850-05-03 med ingenjören Johan Nordberg, död. Gift 2:o 1870-05-23 i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län med segelsömmaren Pontus Teodor Segerström, född 1838, död 1883-03-24 i Göteborg.
 • Ingan (Mina) Fredrika Vilhelmina, född 1824-07-28 i Skara, död 1895-10-19 i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län. Gift 1845-11-25 i Stenkyrka med folkskolläraren Magnus Edvard Eriksson, född 1817-04-01 på hemmanet Nordvik i sistnämnda socken, död.
 • Amalia Josefina, född 1826-12-05 i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, född
 • Carl Leopold, född 1829. Jordbrukare. Död 1893. Se Tab. 18.

TAB 18

Carl Leopold, (son av Carl Axel, tab 17), född 1829-08-28 i Hjärtums socken. Jordbrukare. Död 1893-12-06 Muleröd. Gift 1:o ]] 1854-08-23 med Anna Christina Månsdotter Hög, född 1823-11-10 i Hjärtums förs, Göteborgs och Bohus län ]], död 1884-12-04 på Muleröd i Hjärtums förs Dotter av soldaten Måns Hög och hans hustru Kirstin Olsdotter. Gift 2:o 1887-07-22 i Hjärtums socken med Anna Christina Fredriksdotter (Anna-Stina) Sten i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1899-06-20 med skorstensfejaren Jakob Simonsson, född 1851-11-15 i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län, död 1932-12-28.], född 1863-03-23 i Hjärtums socken, död 1936-08-26 i Hjärtum socken. Dotter av jordbrukaren Fredrik Andersson Sten och Anna Matilda Andersdotter.

Barn:

 • 1. Hilda Charlotta, född 1854-11-21, död s. å. 9/12.
 • 1. Frans Oskar, född 1855. Fabriksarbetare. Död 1932. Se Tab. 19.
 • 1. Johan Edvin, född 1858-09-30, död 1875-12-22.
 • 1. Carl Alfred, född 1860-11-10. Bageriarbetare i Göteborg, död 1893-07-22 i Carl Johans förs i Göteborg. Gift där 1893-01-08 med Hilma Henrietta Lif i hennes 1:a gifte (gift 2:o med gjuteriförmannen Josef Johansson Lindberg, född 1845-03-30), född 1870-11-19. Dotter av pigan Anna Sofia Lif.
 • 1. Hilda Charlotte , född 1863-09-20 i Muleröd. Gift 1887-09-25 i Kristine förs i Göteborg med gjuteriarbetaren Johan August Börjesson , född 1867-09-22 i Mark.
 • 1. Axel Rudolf, född 1867. Jordbrukare. Död 1931. Se Tab. 21.
 • 2. Johan Edvin, född 1888. Död 1939. Maskinist. Se Tab. 23
 • 2. Emma Constantia, född 1891-01-05 på Muleröd, död 1918-10-23. Gift Hjärtums förs, Göteb. och B ]] 1911-08-12 med pappfabriksarbetaren Olof Gustaf Gustafsson, född 1886-10-10.
 • 2. Alfrida Matilda, född 1893-04-18. Gift 1926-12-20 i Hjärtums socken med arbetaren Karl Artur Gustafsson.

TAB 19

Frans Oskar, (son av Carl Leopold. tab 18), född 1855-12-01. Först sjöman, sedan bageriarbetare och ladugårdsdräng. Fabriksarbetare vid Ström i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län. Död 1932-04-29 i Hjärtums socken, Göteb. o B. Gift 1885-11-01 i Göteborg med Josefina Charlotta (Lotta) Dahlberg, född 1856-08-24 i Ljungs förs Gbg och Bohusl ]], död 1919-12-14 vid Ström (Hjärtums förs, Göteb. och B, db). Dotter av smeden Johannes Dahlberg och hans hustru Inger Svensdotter.

Barn:

 • Oskar Georg, född 1887. Fabriksarbetare. Se Tab. 20
 • Ingrid Sedalia, född 1889-10-18 i Hjärtums socken, liksom syskonen. Gift 1907-12-20 i Kareby socken Göteborgs och Bohus län med maskinsliparen vid svenska kullagerfabriken i Göteborg Albert Hjalmar Olofsson , född 1884-05-31.
 • Olga Elvira, född 1895-12-01 i Hjärtum. Gift i Hjätrums förs, Göteb. 1917-02-10 med stenarbetareförmannen Axel Nilsson, född 1888-03-22 i Vinslövs socken, Kristianstads län.
 • Dagmar Viktoria Josefina, född 1899-11-28, död 1900-09-15 i Hjärtums socken.

TAB 20

Oskar Georg, (son av Frans Oskar, tab 19), född 1887-06-10 i Hjärtums socken, Göteb o B. Fabriksarbetare vid Inlands pappfabrik, Lilla Edet. Arbetsförman. Gift 1908-01-02 Hjärtums förs, Göt. o. B. ]] med Amanda Elisabet Jonsson, född 1886-07-21 i Hedvig Eleonora förs i Stockholm. Dotter av kusken Johannes Jonsson och Ingeborg Olsdotter.

Barn:

 • Oskar Helge, född 1907-05-04 i Hjärtums förs, Göteborgs o Bohus län.
 • Ingeborg Charlotte, född 1908-11-26 i (Hjärtums förs) Västerlanda förs, Göteborgs o Bohus län. Gift 1933-11-25 i Göteborgs Carl Johans förs (vb nr 252) med kommunlarbetaren Axel Ambrosius Bengtsson, född 1906-10-18 i Karl Johans förs, Göteborgs o Bohus län.
 • Erik Johannes, född 1910-03-01.
 • Gösta Roland, född 1911-12-29.

TAB 21

Axel Rudolf, (son av Carl Leopold, tab 18), född 1867-03-21 i Hjärtums socken, göt. o. B. F.d. soldat. Fiskehandlare. , sedan jordbrukare vid Stora Måröd i Västerlanda socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1931-11-03 i Göteborg, Örgryte förs,. Gift 1888-08-03 i Ljungs förs med Ida Josefina Hermansdotter, född 1865-08-12.

Barn:

 • Annie Viktoria, född 1888-09-15 på Stora Måröd I Hjärtums förs, Göt. o. B. handelsbiträde. Död 1938-06-17 i Göteborg (Örgryte förs, Göt. o. B. db nr 163). Gift 1916-12-31 i Göteborg, Annedals förs, ]] med muraren Carl Johan Svartman, född 1872-02-05.
 • Gustaf Werner , född 1890-03-23 i Västerlanda förs, Göt. o. B. Målare.
 • Johan Artur, född 1892-01-19 i Västerlanda förs, Göt. o. B. Målare. Se Tab. 22.
 • Gerhard Birger, född 1894-02-01 i Västerlanda förs, Göt. o. B. Maskinist. Se Tab. 22 1/4.
 • Gerda Axelina, född 1895-12-10 i Västerlanda förs, Göt. o. B. , död 1914-06-14 i Fässbergs socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Elis Valdemar, född 1898-07-08 i Västerlanda förs, Göt. o. B. Arbetare. Död 1925-12-06 i Mölndals förs, Göt. o. B..
 • Ragnar Eugene, född 1900-07-28 i Västerlanda förs, Göt. o. B.
 • Agnes Ingeborg, född 1902-08-06 i Västerlanda förs, Göt. o. B. Hembiträde. Gift 1928-12-15 i Göteborg (Haga förs vb nr 125) med järnarbetaren Karl John Viktor Nilsson, född 1899-03-22. Mekaniker.
 • Gunhild Eugenia, född 1904-01-24 i Västerlanda förs, Göt. o. B. .
 • Karl Oskar, född 1905-09-17 i Västerlanda förs, Göt. o. B. Målare. Gift 1937-10-31 med Elly Astrid Charlotta Lindholm >född 1916-10-08.
 • Alrik Vilhelm, född 1906-10-01 i Fuxerna socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1936-10-08 i Göteborg, Johannebergs förs (vb nr 134) med Elly Valborg Hultgren, född 1910-07-07

TAB 22

Johan Artur, (son av Axel Rudolf, tab 21), född 1892-01-19 på Stora Måröd i Västerlanda socken, (Göt o. B.). Målarmästare. Gift 1914-12-30 med Anna Cecilia Söderblom, född 1889-10-03 i Skallsjö förs, Älvsb. ]]. Dotter av arbetaren Anders Johannes Söderblom och hans hustru Ada, f. Carlsdotter.

Barn:

 • Gert Harry, född 1915-02-21 i Göteborg. Målare. Gift 1938-10-08 i Göteborg med Birgit Irene Hägerström, född 1916-07-09
 • Inez Naemi , född 1917-03-24 i Fäsebergs förs.
 • Lilly Margaretha, född 1920-02-14 i Fässebergs förs. Gift 1939-12-30 i Göteborg med komm. arb. Bertil Olaus Ångerman, född 1918-03-23. Inspektor.
 • Artur Georg Wilhelm, född 1922-02-10 i Mölndals förs, Göt. o. B.
 • Gerthy Lill Britt, född 1927-08-03 i Göteborg

TAB 23

Johan Edvin, (son av Carl Leopold, tab 18), född 1888-04-21 Muleröd. Stenarbetare, sedan maskinist. Torpare. Död 1939-03-01 i Hjärtums förs, Göt. o. B. Gift 1918-05-17 i Hjärtums förs, Göteb o. B med Annie Hildur Johansson, född 1900-04-07 i Hjärtums förs, Göteb o. B.

Barn:

 • Arne Enar Roland, född 1919-08-02 i Grinneröds socken, Göteborgs och Bohus län.
 • Tage Arnold Henning, född 1921-10-05 i Myckelby förs Byggnadsarbetare.
 • Meg Amy Dittan, född 1923-07-29 i Hålta förs
 • Doris Tulli Margareta, född 1927-08-28 i Nafverstads förs
 • Eira Barbro Teresia, född 1933-08-23 i Flo förs

TAB 24

Edvard Gustaf, (son av Carl Lorentz, tab 16), född 1798-05-07 Kragenäs. Rustmästare vid Bohusläns regemente 1815-05-01. Furir därst. 1817-06-29. Sergeant 1825-06-24. Avsked 1849-02-13. Död 1861-02-24. Gift 1826-07-09 med Susanna'' Öberg, född 1800-03-27, död 1855-06-12, dotter av komministern i Kville förs av Göteborgs stift Nils Öberg och Anna Christina Warenius.

Barn:

 • Hulda Lovisa, född 1827-03-21, död ogift 1874-01-09 Melleröd
 • Selma Aurora, född 1829-08-26, död ogift 1905-03-10 i Göteborgs domkyrkoförs
 • Eugenia Susanna, född 1832-01-05. Gift 1859-08-19 med styrmannen Efraim Stefanus Öberg, död 1901.
 • Carl Nestor, född 1834-01-04 i Kville socken, död 1835-01-18.
 • Tekla Vilhelmina, född 1836-05-03, död 1837-03-21.
 • Tekla Elisabet, född 1839-05-31, född. Gift 1865-03-25 med gårdsrättaren Johannes Magnus Holmgren, död.
 • Carl Edvin, född 1841-08-14 i Svenneby socken, Göteborgs och Bohus län. Sergeant vid Bohusläns regemente. Avsked. Gift 1866-09-07 i Bottna socken med Amalia Lovisa Andersson, född 1846-01-19 i nämnda socken, död 1916-12-09 i Göteborg, Annedals förs, dotter av hemmansägaren Anders Andersson.

TAB 25

Magnus, (son av Johan Bröms, adlad von Brömssen, tab 1), till Reijsala i Keksholms län. Född 1664-04-10. Gemen vid livgardet 1679. Underofficer därst. Löjtnant vid Österbottens regemente 1687-06-28. Kapten vid Tiesenhausens (sedan Skyttes) livländska infanteriregemente 1695-07-12. Major vid Buddenbrocks livländska lantdragonregemente 1700-09-01. Konfirm. fullm. s. å. 18/10. Överstelöjtnant och chef därst. 1704-11-24. Konfirm. fullm. 1705-02-20. Fången vid Hövelshof 1708-05-07. Avsked 1721-12-22. Död 1734 i Ryssland. Han duellerade 1684-04-10 med en vid namn Johan Ligner. Gift 1:o 1685 med Eva Wagner, död 1696, dotter av kamreraren Johan Henrik Wagner. Gift 2:o 1697 med Jakobina Appelgren, född 1677, död 1713-11-14 Ramsö och begraven 1714-02-24 på Värmdön, dotter av assessorn Johan Appelgren, och Margareta Törnsköld. Han blev stamfader för den s. k. Drobbusch- eller sedermera Nötkens-hoff-grenen i Livland.

Barn:

 • 1. Eva.
 • 1. Magnus. Livdrabant 1706-09-22. Stupade vid konungens sida i slaget vid Poltava 1709-06-28.
 • 1. Jakob Johan, född 1688. Lantrichter. Död 1770. Se Tab. 26.
 • 1. Charlotta Sofia, född 1690, död 1737-03-19. Gift 1723-09-15 med överstelöjtnanten friherre Augustin Leijonsköld, född 1686, död 1752.
 • 1. Carl Fredrik, född 1694. Fänrik vid Dalregementet 1711-11-10. Fången vid Tönningen 1713-05-16, därifrån han återkom 1715. Löjtnant vid Dalregementet 1716-04-16. Stupade ogift s. å. 23/6 vid Fredrikshald.
 • 2. Margareta Sofia, född 1698-05-31 i Stockholm, död 1779-10-30 Fågelsjö. Gift 1723 med sin kusin majoren Henrik Vilhelm von Brömssen, född 1683, död 1738.
 • 2. Georg Fredrik. Löjtnant. Död barnlös 1735. Gift 1726 på Meckshof med Charlotta von Uechtritz.
 • 2. Johan Magnus, född 1702, begraven 1714-02-24 i Värmdö socken.
 • 2. Christina Eleonora, död 1785-05-02.
 • 2 Petrus, född 1713-11-00, död 3 dagar gml och begraven 1714-02-24 på Värmdön.

TAB 26

Jakob Johan, (son av Magnus, tab 25), född 1688-12-06 i Riga. Adjutant vid fortifikationen i Dorpat 1703. Konduktör vid fortifikationsstaten i Pernau 1704-09-08. Landgerichtsassessor i Dorpat 1714. Lantrichter i dorptska kretsen i Livland 1718. Avsked 1767. Död 1768-05-20. Gift 1:o 1711-04-08 i Reval8 med friherrinnan Hedvig Sofia Taube, död 1712-01-22 i barnsäng på Woiseck och begraven s. å. 3/2 i Oberpahlen, dotter av majoren friherre Bernhard Taube. Gift 2:o 1713-03-31 i Reval med Anna Helena von Buddenbrock, död 1719-10-31 på Hellenorm och begraven s. å. 9/12 i Dorpat, dotter av överstelöjtnanten Henrik Gustaf von Buddenbrock och Kunigunda Gertrud Strijk. Gift 3:o 1725-11-23 i Stockholm med Anna Maria Clodt von Jurgensburg, död barnlös 1746-08-22 på Congata, dotter av presidenten Carl Gustaf Clodt von Jurgensburg (broder till generallöjtnanten och lantrådet Johan Adolf Clodt von Jurgensburg, friherre Clodt) och friherrinnan Lovisa Ebba von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • 1. Hedvig Sofia, född 1712-01-21 på Woiseck, död ogift 1782-06-26 på Jexi.
 • 2. Magnus Johan, född 1714-01-08 född Reval, död s. å. 29/4 på Woiseck.
 • 2. Bernhard Johan, född 1715. Assessor. Död 1780 Se Tab. 27
 • 2. Gertrud Jakobina, född 1716-10-11 på Hellenorm, död ogift 1740-04-01 på Congata.
 • 2. Anna Elisabet, född 1718-01-30, död ogift 1759-10-22 och begraven i Dorpat.
 • 2. Carl Magnus, född 1719-10-29 på Hellenorm. Överstelöjtnant i rysk tjänst. Stupade ogift 1758 i slaget vid Zorndorff.

TAB 27.5

Bernhard Johan, (son av Jakob Johan, tab 26), arvherre till Drobbusch. Född 1715-10-27. Var auskultant vid livländska hovrätten 1741. Assessor vid lanträtten först i Riga 1742, sedan i Pernau 1752, och åter i Riga 1759. Död 1780-08-02 på Drobbusch. Gift 1741 med Margareta Charlotta von Bachman, död 1768-09-17 i Dorpat, dotter av löjtnanten David von Bachman och Vendla von Freyman.

Barn:

 • Charlotta Vendla, född 1743-09-29, död1 ogift 1809-02-07.
 • Gustaf Reinhold, född 1745-09-21, död 1747-03-10.
 • Otto David, född 1746-08-02. Major. Död ogift 1779-06-24 på Klein Roop.
 • Helena Jakobina, född 1749-09-29, död1 1788-06-02. Gift1 1781-02-14 med löjtnanten friherre Gotthard Ludvig von Mengden.

TAB 28

Johan Magnus, (son av Bernhard Johan, tab 27), till Drobbusch. Född1 1744-10-02. Major i rysk tjänst. Var kretsmarskalk 1789–1795. Levde ännu 1823-04-00. Han sålde Drobbusch och köpte 1796-10-24 Nötkenshoff i Livland. Gift1 1784-11-03 med Johanna Juliana von Austin från Preussen. Änka efter kaptenen friherre Gotthard Vilhelm von Yxkull.

Barn:

 • Juliana Jakobina, född 1785-06-21, död 1786-03-27 [1].
 • Carl Bernt Otto, född1 1786-10-23, död ung.1
 • Johan Constantin, född1 1788-06-13. Artilleriöverste och riddare. Död ogift 1823-03-11 på Mirapolie.
 • Johanna Natalia, född 1791-06-11. Gift med artilleriöversten Febenkow.

TAB 29

Georg, (son av Johan Bröms, adlad von Brömssen, tab 1). Arvherre till Samhoff och Kukulin. Kom född tjänst vid livgardet 1687. Underofficer vid Horns regemente 1689. Löjtnant vid svenska trupperna i Brabant 1693. Ryttmästare i svensk tjänst 1700-08-01. Kapten vid livländska lantdragonerna 1701-03-29. Majors fullmakt 1704-07-29. Fången vid Rovala övergång 1710, flydde över Königsberg och Danzig. Kommendant i Vaxholm 1714-07-29. Överstelöjtnants avsked 1721-10-04. Avsked ur svensk tjänst och flyttade 1726 till Livland. Död 1737 på Toiwola. Han försålde sina arvgods till lantrådet Bruiningk till Hellenorm. Gift med Vendela von Sternfelt, död i pesten 1710-10-25 i Reval1, dotter av assessorn Antonius Christiani, adlad von Sternfelt, men ej introd., och Catharina Elisabet von Ceumern, likaledes av en adlad men ej introd. ätt. Hans släktgren kallades den Samhoffska och blev även i Livland introducerad.

Barn:

 • Johan Anton, född 1705, död 1710 [1].
 • Georg, född 1706. Levde utan tjänst. Död barnlös 1747-02-08 Raesa 9. Gift 1734-10-17 med Maria Hirschenstierna, dotter av majoren Georg Vilhelm Hirschenstierna, och Anna Helena von Smitten [1].
 • En son, död ung.
 • Sofia Elisabet, döpt 1709-08-14 i Reval [8].

TAB 30

Robert, (son av Georg, tab 29), till Neü-Geistershoff i Sesswegens socken i Livland, vilken egendom han fick i hemgift med sin fru. Född 1707-09-13 i Reval5. Ryttare i rysk tjänst 1731. Löjtnant 1739. Adjutant hos fältmarskalken Lacy 1740. Ryttmästare 1741. Majors avsked 1756-07-19. Död 1801-07-25. Han blev 1784 blind.5 Gift1 1745-08-09 med Margareta Elisabet von Maneken, född 1723-07-07, död 1789-12-19, dotter5 av ordnungsrichtern Gustaf Johan von Maneken, och Hedvig Eleonora von Tiesenhausen.

Barn:

 • Hedvig Vendela, född 1752, begraven 1754-03-05 i Kosch socken i Estland [Ha].
 • Georg Gustaf, född 1754. Kapten. Död 1802. Se Tab. 31
 • Gertruda Eleonora, född 1755-04-20 på Paunküll i Kosch socken i Estland9, död1 1790-08-25. Gift 1783-11-03 på Rujen1 med kaptenen Carl Magnus von Kreusch, arvherre till Appelteen i Livland, född 1749.1
 • Dorotea Helena, född 1767-01-08 på Waimel-Neuhof, död 1787 [5].

TAB 31

Georg Gustaf, (son av Robert, tab 30), till Neü-Geistershoff och Kaipen. Född 1754-01-17 på Paunküll i Kosch socken i Estland9, kapten i polsk tjänst. Fänrik i rysk tjänst 1774. Löjtnant 1781. Kaptens avsked 1784-09-12. Död1 1802-06-20. Gift 1786-03-13 med Catarina Amalia Staël von Holstein, född 1761-03-25, död 1799-06-17, dotter av löjtnanten Johan Henrik Staël von Holstein till Kaipen.

Barn:

 • Margareta Lovisa Amalia, född1 1787-01-19. Gift1 1814-08-27 med kretskommissarien Christian Johan von Ulrichen, till Jürgensburg, född 1779-11-05, levde 1834.
 • Georg Magnus Frans, född 1796. Kanslist. Död 1826. Se Tab. 36.

TAB 32

Gustaf Johan Robert, (son av Georg Gustaf, tab 31), arvherre till Kaipen. Född 1792-02-24. Gift 1822 med Constantia Anna Aurora von Peucker, dotter av statsrådet von Peucker.

Barn:

 • Johan Justus Vilhelm Gustaf, född 1823. Hovråd. Se Tab. 33.
 • Helene Anna Constantina Amalie Caroline Henriette, född 1826-06-02, död 1848-02-28. Gift 1844-09-02 med Balthasar von Berg.
 • Justus Niklas, född 1827-04-28, död 1886.
 • Gottfried Johan Constantin Gustaf, född 1828. Hovråd. Se Tab. 35.
 • Amalie Constance Blanche Margareta, född 1830-08-09. Gift 1849-01-26 med hakenrichtern Trofim Alexander von Traubenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839-01-27 med Amalie Juliane von Baranoff)9, född 1808-05-24, död 1875-09-08 i Turgels socken i Estland.9
 • Anna Margareta Constance, född 1831-10-22.

TAB 33

Johan Justus Vilhelm Gustaf (son av Gustaf Johan Robert, tab 32), född 1823-09-09. Elev vid kadettskolan i Petersburg 1836-05-20. Fänrik vid 5. skarpskyttebataljonen 1844-08-10. Sekundlöjtnant 1850-01-08. Löjtnant 1854-03-07. Stabskapten 1859-04-15. Kapten 1860-03-03. Major 1864-05-09. Avsked från militärtjänsten och kollegieassessor. Ställd till generalguvernörens över Turkestan disposition. Hovråd 1870-11-18. RRS:tAO3kl och S:tStO3kl. Gift med Marie Torostogonov.

Barn:

 • Johan, född 1860-05-13.
 • Georg, född 1863-01-20.
 • Constance, född 1865-02-24.
 • Michael, född 1867-09-04.
 • Vladimir, född 1873-09-01.

TAB 34

Robert Alexander Gustaf (son av Gustaf Johan Robert, tab 32), född 1824-10-06. Gift med Zoe Constantinsdotter.

Barn:

 • Constantina, född 1860-03-21. Gift 1:o med N. N. Iljeskin. Gift 2:o 1892-05-29 Med stabsryttmästaren Nikolai Benoit.

TAB 35

Gottfried Johan Constantin Gustaf, (son av Gustaf Johan Robert, tab 32), född 1828-11-25. Student vid universitetet i Dorpat. Avlade filosofie kandidatexamen därst. 1852-12-27. Kanslitjänsteman vid Abukowska lasarettet 1853-01-26. Titulärråd 1857-03-28. Anställd hos guvernören i Astrakan 1864-01-11. Kollegieassessor 1865-09-06. På egen begäran avsked från sina ämbeten 1869-03-22. Hovråd 1871-07-06. Gift 1:o 1857-08-25 i Petersburg1 med Hortensia Rosalie Louise Berthel de Charchillac i hennes 2:a gifte. Gift 2:o 1872-11-13 med Anna Romanow. Deras före äktenskapet födda barn blevo genom kejs. brev 1876-12-19 legitimerade.

Barn:

 • 1. Gustaf Frans, född 1857-07-27.
 • 1. Henriette Elise, född 1861-02-21.
 • 2. Mikael, född 1865-11-10.
 • 2. Alexei, född 1867-03-17.
 • 2. Olga, född 1868-06-27.
 • 2. Alexandra, född 1869-04-02, död ogift 1891-03-06 i Petersburg.1
 • 2. Constantin, född 1873-10-01.
 • 2. Elisabet, född 1876-04-05.
 • 2. Nikolai1, född 1879-01-28.

TAB 35. A

Sergius , (son av Gottfried Johan Constantin Gustaf tab 35), född 1872-09-04. Överstelöjtnant. Direktör. Död 1922-10-25 i Moskva. Gift 1901-04-15 i Moskva med Anna Jephremowa, död 1936. Dotter av kopmannen Charitag Jephremow.

Barn:

 • Alexis, född 1902-01-27 (febr. 9) i Astrakan.

TAB 36

Georg Magnus Frans, (son av Georg Gustaf, tab 31), arvherre till Neu Geistershof. Född 1796-08-19. Anställd vid generalfälttygmästaren, storfursten Michael Paulowskis kansli. Död1 1826-07-06. Gift1 1818-09-20 med Elise Thusnelda Henriette von Buddenbrock, född 1798-02-28, död 1828-06-19, dotter av lantrådet von Buddenbrock.

Barn:

 • Louise Ernestine, född 1819-12-20, död1 1825-02-03.

Källor

1Riga. 2Wn. 3SRB. 4SK. 5RIIK1. 6KrAB. 7Hc. 8RHH. 9Ha.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: