:

Starenflycht nr 771

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Starenflycht nr 771 †

 • Adlad 1664-12-20 introd. 1668. Utdöd 1901-01-09. De tre äldsta filiationerna hava icke kunnat kontrolleras.

1Um. 2Sj. 3Af.

TAB 1

Peder Carlsson i Rödenäs. Född på 1400-talet. Blev 1508-02-21 för välvillig troskap och tjänst i Bergkvara adlad av riksföreståndaren Svante Sture, undfående till vapen en stare på en grön bjälke och en ovan i hjälmen. Kallas i adelsbrevet: Min och riksens troman'.

Barn:

 • Nils Persson.'kom av sig genom åtskilliga värvningar i de oroliga tiderna och gick i ofrälse gifte.'

Barn:

 • Nils Nilsson Stare. Kansliförvant i konungarna Carl IX:s och Gustaf II Adolfs tider. Sekreterare vid armén till Ryssland. Stadssekreterare i Göteborg samt lagläsare i några härader i Västergötland. 'Han framhade på riddarhuset den 21 okt. 1643 sitt brev (adelsbrevet för farfadern av år 1508), men Nils Mannersköld påstod, att han ej var därtill rätt kommen, dock skulle det företes regeringen. Tog avsked för ålderdom, sedan han tjänt kronan i 40 år och fick då för sina långliga tjänster tillsägelse att bliva benådad med frälsefrihet och stadfästelse på sina förfäders adelsstånd samt att njuta några bondgårdar i Västergötland, vilka löften i anseende till hans snart inträffade död ej kommo att infrias.'

Barn:

 • Olof Stare, adlad Starenflycht, till Älvestad och Rävtorp i Botkyrka socken, samt Norga i Grödinge socken (alla i Sth.), vilka han köpte 16673. Född 1624-08-29 i Göteborg. Skrivare vid amiralitetet 1644. Bokhållare därst. 1646 och vid stora sjötullen 1648. Kamrerare och kassör därst. 1654. Adlad eller fick förnyelse å adelskapet 1664-12-20 (introd. 1668 under nr 771). Assessor i kommerskollegium 1673-10-23. Död 1679-10-15 i Stockholm och begraven 1680-03-21 i S:t Nikolai kyrka, där hans vapen uppsattes.3 Han blev 1670 med våld och hemgång överfallen av guvernören Per Fleming, och därför genom konungens brev av den 21 aug. 1671 tagen i k. hägn och försvar. Ägde även ett stenhus i Stockholm. Efter hans död indrogs all hans egendom till kronan för gravationer, men återgavs till stor del (däribland huset i Stockholm och Älvestad) enl. Carl XII:s brev 1698-08-09 till änkan och barnen. Gift 1:o med Christina Böös, dotter av borgmästaren i Örebro Christoffer Böös och Jölin Joensdotter samt syster till kammarrådet Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm, och hovrådet Jonas Böös, adlad Gyldencrantz. Gift 2:o 1663-06-19 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Gertrud Trotzig, född 1647, död 1723 (före 10/5), dotter av direktören vid styckgjutningen i Falun Johan Trotzig och hans 2:a hustru Gertrud Hoghusen samt syster till majoren Peter Trotzig, adlad Trotzig, och landshövdingen Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig.

Barn:

 • 1. Christina', född 1656. Var 1695 hovjungfru hos fältmarskalken friherre Gustaf Baners dotter Ebba Margareta. Död barnlös 1716-02-16. Var ännu 1710 ogift. 3Gift med en överstelöjtnant von Tirol.''
 • 1. Anna Maria, död ogift efter 1683-03-10.
 • 1. Catharina, död ogift 1753-07-13 i Stockholm.
 • 2. Carl, född 1665. Förare vid livgardet 1685-01-01. Fältväbel därst. Fänrik 1688-10-#00. Avsked 1691-06-09. Fick tillstånd s. å. 30/6 att gå i utländsk tjänst. Slutligen kapten i fransk tjänst. Död ogift på 1690-talet.
 • 2. Olof, född 1666-03-07 i Stockholm. Underfyrverkare vid artilleriet i Marstrand 1685-12-15. Fyrverkare därst. 1689-04-01. Fänrik 1691-06-18. Löjtnant vid artilleriet i Malmö 1696-05-18. Regementskvartermästare därst. 1700-06-02. Sist kapten. Död ogift.
 • 2. Gertrud, född på 1660-talet, död ogift 1749-03-01.
 • 2. Johan, född 1669. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift.
 • 2. Henrik, född 1670. Page hos drottning Ulrika Eleonora 1686. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1691-06-27. Gick 1693-04-26 i utrikes tjänst. Löjtnant vid ovann. garnisonsregemente 1695-04-06. Kapten vid Västmanlands regemente 1700-09-25 avsked 1702-12-20. Åter kapten vid sistnämnda regemente 1703-04-02. Major därst. 1706-02-08. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1708-12-03. Död ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • 2. Peter Julius, född 1671. Överste. Död 1743. Se Tab. 8.
 • 2. Hedvig, född 1673, död ogift 1748-01-26 i Stockholm.
 • 2. Brita Helena, döpt 1674-03-03 i Stockholm. Gift 1698-04-03 med kanslirådet Göran Berg, adlad och adopt. Bergenhielm, nr 794, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1738.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1679 i Stockholm. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703. Löjtnant därst. s. å. 3/7. Konfirm.fullm. s. å. 30/12. Premiärlöjtnant vid Västmanlands regemente 1708-05-09. Kapten därst. 1709-06-#00. Majors karaktär 1722-07-26. Konfirm.fullm. 1723-08-29. Död ogift 1728-06-12.3 Han blev i stormningen av Veprik blesserad i halsen, vid högra axeln samt under vänstra skulderbladet. Tillfångatogs vid Poltava och fördes till Tobolsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722-07-10 eller efter fredsslutet.'

TAB 2

Vilhelm (son av Olof Stare, adlad Starenflycht, Tab. 1). Student i Uppsala1 1666-11-09. Var 1676-04-08 fänrik vid änkedrottningens livregemente till fot. Död 1676-12-04 i slaget vid Lund. Gift med sin styvmoders halvsyster Catharina Coyet, död 1678, dotter av kanslirådet och ambassadören Peter Julius Coyet, adlad Coyet, och hans 2:a fru Gertrud Hoghusen.

Barn:

 • Anna, död ung.

TAB 3

Jonas (son av Olof Stare, adlad Starenflycht, Tab. 1). Volontär vid livgardet 1679. Fänrik vid Kalmar regemente 1680-09-22. Löjtnant därst. 1684-03-05. Kapten 1703-10-31. Avsked 1706-05-02. Majors karaktär. Levde 1725. Gift 1692-02-02 med Maria Elisabet Bagge af Berga i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1691-01-29 Mern, med majoren Jöns Silfverbrand, nr 508, i hans 2:a gifte, död 1691), död 1710 Näs och begraven s. å. 19/7, dotter av översten Erik Bagge af Berga, och Maria Elisabet Fleming.

Barn:

 • Beata Christina, döpt 1697-11-02 Åsarp
 • Peter Julius, född 1698. Löjtnant. Död 1743. Se Tab. 4.

TAB 4

Peter Julius (son av Jonas, Tab. 3), född 1698-10-11 i Åsarp i Höreda socken Jönköpings län. Volontär vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1713. Furir vid Kalmar regemente 1716. Förare därst. 1717. Fänrik s. å. 1/8. Livdrabant 1726 15/. Avsked 1732-05-19 överlantjägare i Kronobergs län2 1737-06-27. Löjtnant vid Kalmar regemente 1743-03-29. Död s. å. 10/12 Äskhult och begraven s. å. 14/12. Gift 1719-06-16 i Björkö socken Jönköpings län med Agneta Duse, döpt 1689-05-09 Sjöryd och begraven s. å. 19/11, dotter av kaptenen Christer Samuel Duse, och hans 2:a fru Margareta Armsköld.

Barn:

 • Vilhelm Fredrik, född 1720. Fänrik. Död 1777. Se Tab. 5.
 • Beata Catharina, döpt 1723-03-19 på Västra Näs i Höreda socken. Gift 1745-05-08 Flisby
 • Edla Margareta, född 1724-09-14 på Västra Näs, död där 1725 och begraven s. å. 12/2.
 • Agneta, född 1725-12-06 på Västra Näs, död 1801-02-01 i Torpa socken Östergötlands län och begraven s. å. 8/2. Gift med torparen Mattias Holmberg.
 • Ulrika, född 1727-12-04 Eskholmen Gift där 1758-02-13 med drängen Johan Svensson.
 • Eleonora, född 1730-05-28 på Eskholmen, död där 1732-02-16.
 • Margareta Helena, född 1731-08-25 på Eskholmen, död där s. å. 23/11.

TAB 5

Vilhelm Fredrik (son av Peter Julius, Tab. 4), till Äskhult och Gisshult i Norra Solberga socken Jönköpings län. Född 1720-08-11. Volontär vid Kalmar regemente 1734-02-24. Korpral därst. 1737-03-23. Rustmästare 1739-03-31. Furir s. å. 21/7. Förare 1741-01-15. Sergeant s. å. 24/12. Fältväbel 1743-08-02. Avsked 1748-02-15. Fänriks karaktär 1756-05-31, död 1777-04-07 i Eksjö. Han bevistade på örlogsflottan finska kriget på 1740-talet. Gift 1745-05-29 i Eksjö med Catharina Cassel, född 1723-08-09 i nämnda stad2 död 1791-06-25 i Skänninge, dotter av borgmästaren i Eksjö Samuel Leonardsson Cassel och Christina Tiburtia.

Barn:

 • Agneta, född 1745-08-05 i Eksjö socken, död 1747-01-06 på Äskhult och begraven s. å. 16/1.
 • Peter Julius, född 1747-09-26 i Eksjö socken, död s. å. 8/11 på Äskhult och begraven s. å. 13/11.
 • Christina Petronella, född 1749-10-15 på Äskhult, död 1812-04-21 på Lilla Bräng i Sunds socken Östergötlands län. Gift 1774-06-05 i Stockholm med handelsmannen därst., sedan lantbrukaren Adolf Fredrik Döhling, död 1813-02-15 i Asby prästgård Östergötlands län.
 • Gustaf Adolf, född 1750-12-11 på Äskhult, död där 1751-02-12 och begraven s. å. 19/2.
 • Louisa Ulrika, född 1752-05-05 på Äskhult, död där s. å. 3/7 och begraven s. å. 10/7.
 • Samuel Peter, född 1753-06-01 i Eksjö. Förare vid Gyllengranatska regementet. Sergeant därst. Död ogift 1773-08-28 i Göteborg.
 • Axel Fredrik, född 1759. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 6.

TAB 6

Axel Fredrik (son av Vilhelm Fredrik, Tab. 5), född 1759-03-09. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1772-07-10. Page vid hovet 1773-03-30. Kammarpage 1774-04-30. Volontär vid fortifikationen 1775-03-08. Sergeant vid änkedrottningens regemente 1779-01-06. Fänrik därst. 1783-05-12. Avsked 1787-07-12. Löjtnant vid Tornérhielmska frikåren 1791. Kallas 1799 uppsyningsman. Död 1810-09-#00 i Stockholm. Gift 1:o 1785-05-24 med Fredrika Benedikta Alardi, från vilken han 1789 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1793 ??/10 i Södertälje med kofferdistyrmannen Vilhelm Gyllenskepp, i hans 1:a gifte, född 1746, död 1807), född 1761-11-15, dotter av handlanden i Stockholm Joakim Gottfrid Alardi och friherrinnan Margareta Augusta Burguer von Ritterstein. Gift 2:o 1789 med Margareta Elisabet Borgström, född 1766, död 1834-09-07 i Stockholm i kolera, dotter av landskamreraren Fredrik Borgström.

Barn:

 • 1. Fredrika Charlotta Louisa, född 1787-06-06, död s. å. 17/7.
 • 2. Teodor Vilhelm, född 1790. Major. Död 1866. Se Tab. 7
 • 2. Gustava Catharina, född tvilling 1793-01-16 i Norrköping, död där s. å. 11/4.
 • 2. Margareta Christina, född tvilling 1793-01-16. I Norrköping, död där s. å. 8/2.
 • 2. Svante Mauritz, född 1796-03-24 i Stockholm, död barn.
 • 2. Carolina Antoinetta, född 1798-01-#00, död 1799-07-22. I Stockholm.
 • 2. Catharina Margareta, född 1799-06-29, död s. å. 28/7.
 • 2. Margareta Eleonora, född 1803-11-02, död 1804-04-29.

TAB 7

Teodor Vilhelm (son av Axel Fredrik, Tab 6), född 1790-03-14 i Stockholm. Furir vid Svea artilleriregemente 1806-09-27. Sergeant därst. 1809-07-29. Fältväbel vid Västmanlands regemente 1811-09-11. Fänrik därst. 1812-04-30. Konstit. löjtnant därst. 1813-11-27. Konfirm. fullm. 1814-01-11. Kapten 1822-06-15. Majors avsked 1834-03-25. Död 1866-02-11 i Vadstena. Ägde Ramsnäsholm i Vika socken Kopparbergs län samt en tid Stora Ornäs i Torsångs socken Kopparbergs län, vilka han fått efter sin svärfader, den bekante överste Hertzenhielm. Gift 1824-02-16 i Stockholm med Christina Ulrika Hertzenhielm, född 1804-11-17 på Ramsnäsholm, död 1864-03-16 i Uppsala, dotter av översten Adrian Hertzenhielm, och Catharina Ulrika Hiort af Ornäs.

Barn:

 • Axel Adrian, född 1825-04-16 på Stora Ornäs i Dalarne, liksom alla hans syskon. Död ogift 1877-06-05 på Uppsala hospital.
 • Vilhelmina Christina Adelaida, född 1827-06-19, död ogift 1868-08-03 i Växjö.
 • Ernst Vilhelm, född 1830-04-23. Utexaminerad från skogsinstitutet 1853. Död 1901-01-09 i Uppsala och med honom utgick ätten på svärdssidan.
 • Ulrika Elisabet Augusta, född 1833-05-26, död 1922-07-27 i Brunneby socken Östergötlands län. Gift 1861 212/4 i Hällestads socken Östergötlands län med bankkamreraren Gustaf Albert Johan Grevillius, född 1826-08-15 i Högby socken Östergötlands län, död 1901-07-15 i Borensberg.
 • Herta Fredrika, född 1839-06-05, död ogift 1924-06-21 Hallstenstorp. ]]

TAB 8

Peter Julius (son av Olof Stare, adlad Starenflycht, Tab. 1), född 1671-03-21. Fänrik vid garnisonsregit i Wismar 1694-03-12. Löjtnant därst. 1696-06-01. Kapten 1697-06-01. Major vid överste Dobrokowskys holsteinska regemente i Brabant 1708-09-02. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1712-08-02. Konfirm.fullm. 1717-07-16. Överstelöjtnant vid Hälsinge regemente 1717-12-07. Överste och kommendant på Marstrand 1731-11-23. Död där 1743-05-30 och ligger jämte sin fru begraven i Oljeqvistska gravkoret i Strängnäs domkyrka. 'Han höll sig 1708 den 5 nov. tappert i träffningen med ryssarna vid Dessma i Polen. Överrumplade 1709 den 11 mars en rysk trupp och slog densamma samt avbrände staden Radziowka. Bevistade slaget vid Gadebusch den 20 dec. 1712. Blev 1713 fången hos danskarna vid Tönningens övergång, ur vilken fångenskap han hemkom 1717. Gift med Ingeborg Franc, född 1684-07-#00, död 1767-04-29 i Stockholm, dotter av landshövdingen Peder Franc, adlad Franc, och Catharina Oljeqvist.

Barn:

 • Peter Magnus, född 1724, död s. d.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: