:

Anckarheim nr 2140

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Anckarheim nr 2140 †

Adlad 1772 -09-13 introducerad 1786. Utdöd 1814-05-22.


  • Jöns Olai, född i Ångermanland. Kyrkoherde i Nätra pastorat av Härnösands stift 1560. Prost 1590. Död sannolikt 1613. (Hm.) Han underskrev prästerskapets trohetsförsäkran 1569-01-26 och Uppsala mötes beslut 1593 [Hm]. Gift med Margareta Gris, efter vilken barnen togo sitt tillnamn.

Barn:

  • Per Gris. Klockare i Gävle.

Barn:

  • Anders Gris. Först häradsskrivare, sedan kronofogde och sist borgmästare i Söderhamn. Gift 1:o med Ingrid Johansdotter Modin. Gift 2:o med Margareta Portuan.

Barn:

  • 1. Hans Gris, född 1668-02-10 Söderhamn. Student i Uppsala 1683-10-06 prästvigd 1694 till komminister i Järlåsa pastorat av ärkestiftet. Kyrkoherde i Järlåsa pastorat av ärkestiftet 1699. Kyrkoherde i Närtuna pastorat av samma stift 1720. Kontraktsprost 1724. Död 1749-06-05 i Närtuna prästgård och begraven 1749-06-14 i koret i Närtuna kyrka [Hm]. Gift 1695-06-19, med Anna Pontelia, född 1677, död 1767, dotter av kyrkoherden i Närtuna Lars Pontelius och Anna Gahm [Hm].

Barn:

  • Lars Grise, född 1698-03-24 i Järlåsa prästgård. Extra ordinarie kanslist i krigskollegium 17474 kanslist i Järlåsa prästgård 1748 –1750 . Assessor. Död 1779-05-03. Gift 1747-03-01 i Närtuna socken, med Maria Christina Wright, Född 1725, död 1805-09-28 dotter av översten Henrik Wright och Sofia Hallenia samt syster till herrarna Wright, adlade von Wright.

Barn:

  • Hans Henrik Grise, adlad Anckarheim, född 1748-05-15 i Närtuna prästgård. Överstyrman vid arméns flottas svenska eskader 1765-10-12. Styckjunkare 1766-08-08 transporterad till finska eskadern 1770-01-13. Varvsadjutant på Sveaborg 1771-04-15 fänrik vid finska eskadern 1771-10-23. Adlad 1772-09-13 (introducerad 1786 under nr 2140). Varvslöjtnant 1774-05-04. Varvskapten 1777-02-19 varvsmajor 1783-03-19. Gjorde 1788 års kampanj som flaggmajor och tygmästare. Förrättade tygmästaretjänst på Sveaborg 1789. Bevistade slaget vid Svensksund 1789-08-27. RSO 1789-08-27. Major vid arméns flotta. Överstelöjtnant 1789-08-27. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1790-05-15 beordrades till Finland 1790-05-18 samt gjorde tjänst som flaggkapten i Björkesund. Ledamot av storamiralsämbetet. Överste och generaladjutant i armén 1794-10-19. Kommendant och befälhavare på S:t Barthélemy 1800-09-26 konteramiral. Död 1814-05-22 i Stockholm sonlös och slöt själv sin ätt. Gift med Sara Elisabet Gillberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Hans Jakob Funck, från vilken hon blev skild, född 1731, död 1813, fader till kommendörkaptenen Gustaf Fredrik Funck, adlad af Funck), född 1740 på Kungsörs kungsgård i Kung Karls socken, Västmanlands län, död där 1814-10-02, dotter av inspektören Carl Gillberg och Elisabet Frestare.

Barn:

  • Carolina Sofia Fredrika, född 1778-08-05 på Sveaborgs fästning. Stiftsjungfru. Död 1868-04-28 i Stockholm. Gift 1:o 1798-10-16 i Stockholm med majoren Bernt Julius Coyet, från vilken hon blev skild, född 1761, död 1830. Gift 2:o 1805-10-18, i Stockholm stad med kaptenen Gustaf Vilhelm Gyllenpalm, född 1780, död 1829.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: