:

Alströmer nr 1938

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Alströmer nr 1938 död

Adlad 1751-11-22, Introducerad 1752. I adlig värdighet utgången 1786-10-04. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Alströmer.


TAB 1

Tore Carlsson, född 1652. Borgare i Alingsås, död 1702-03-05. Gift 1683 med Anna Gislesdotter i hennes 1:a gifte (omgift 1707 8/11 med mönsterskrivaren Bengt Andersson Rislingh, född 1649, död 1722), född 1666, död 1738 (1739) [Bohlin, Bidrag t. Alingsås hist..]. Dotter av borgaren Gisle Björnsson.

Barn:

 • Jonas Alström, adlad Alströmer, född 1685-01-07 i Alingsås. Handelsbokhållare i London 1707. Skeppsklarerare och köpman i London 1710. Svensk konsul i London 1722-11-06. Återkom till Sverige 1723. Erhöll privilegium på Alingsås manufakturverk 1724-06-22 schäferidirektör 1739-06-05 extra ordinarie kommerseråd 1739-06-05 en av vetenskapsakademiens stiftare 1739. Kommerseråd 1747-09-30 RNO 1748-09-26 adlad 1751-11-22 (Introducerad 1752 under nr 1938). Död 1761-06-02 i Alingsås och begraven i stadskyrkan i Alingsås [Ak]. 'Han befordrade, förutom mycket annat, fårskötseln samt manufakturerna i riket, och fick 1727 av kronan kungsgården Höjentorp i Västergötland till ovärdeligt arrende Iör sig och efterkommande. 'Gift 1:o 1731 med Margareta Clason, född 1709, död 1738, dotter av handelsmannen i Stockholm Johan Clason och Anna Marliére. 2:0 1741 med Hedvig Elisabet Paulin, född 1716-06-09 död 1806-09-21 dotter av linkrämaren i Stockholm Elias Paulin.

Barn:

 • 1. Patrik, friherre Alströmer, född 1733. Död 1804. Se friherrliga ätten Alströmer, Tab. 1.
 • 1. Johan, född 1734-05-10 i Alingsås, död 1734-05-26.
 • 1. August, född 1735. Handlande. Död 1773. Se Tab. 2
 • 1. Claes, friherre Alströmer, född 1736, död 1794. Se friherrliga ätten Alströmer, Tab. 6.
 • 1. Hedvig, född 1738-01-29 i Alingsås, död 1743-06-30 i Stockholm.
 • 2. Johan, född 1742. Direktör. Död 1786. Se Tab. 3
 • 2. Jakob, född 1743-12-27 i Alingsås, död i Alingsås 1746-08-22.
 • 2. Elisabet Hedvig, född 1747-06-03 i Alingsås, död i Alingsås 1747-07-10.

TAB 2

August (son av Jonas Alströmer, adlad Alströmer, Tab. 1), född 1735-08-01. Student i Uppsala (Um.). 1750-05-14. Handlande i Göteborg. Död 1773-09-19. Gift 1764-12-30 med Anna Margareta Sahlgren, född 1745, död 1767-03-10 dotter av direktören vid Ostindiska kompaniet Niklas Sahlgren och hans 1:a hustru Anna Margareta Wittmark.

Barn:

 • Niklas Sahlgren, född 1765-09-30, död 1765-12-26.
 • Anna Margareta''. född 1766-11-12, död 1792-12-23, i Stockholm. Gift 1782-12-17, i Göteborg med majoren friherre Nils Silfverschiöld, nr 283, i hans 1:a gifte, född 1753, död 1813.

TAB 3

Johan (son av Jonas Alström adlad Alströmer, Tab. 1), född 1742-05-17 student i Uppsala 1756-12-21. Företog en utrikes resa genom större delen av västra och mellersta Europa 1777 –80. Ställföreträdande chef för Alingsåsverken. LVA 1776 (preses 1782–83). LHA 1784. Död 1786-10-04 Nolhaga och med honom utgick på svärdssidan adliga ätten Alströmer. Han var en framstående jordbrukare och ivrare för odlingen av potatis [Bbl]. Gift 1783-12-17 Värhulta med Hedvig Catharina Danckwardt-Lillieström i hennes 1:a gifte (gift 2:0 1788 med majoren friherre Nils Ollonberg, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte. född 1746, död 1805), född 1762-04-23 död 1837-07-27, Källtorp

Barn:

 • Sara Magdalena, född 1784-11-16, död ogift 1813-02-10 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: