:

Cronacker nr 980

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronacker nr 980 †

Adlad 1677-07-20, introd. 1682. Utdöd 1699-12-17.

Ätten har samma ursprung som adliga ätten Cronacker.


1At (S). 2KrAB. 3At (P.).

TAB 1

Jon Nilsson. Borgmästare i Ny-Lödöse. Gift 1630 med Anna Barbro Sahlefeldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med vice borgmästaren och rådmannen i Uddevalla Per Nilsson), dotter av överstelöjtnanten Henrik Sahlefeldt och hans 2:a hustru Elisabet Wallman samt syster till ryttmästaren Erik Sahlefelt, adlad Sahlefelt.

Barn:

  • Niklas Jonsson, adlad Cronacker, född 1631, död 1699. Se Tab. 2.
  • Baltasar Jonsson, adlad Cronacker, född 1633, död 1697. Se adliga ätten Cronacker, Tab. 1.

TAB 2

Niklas Jonsson, adlad Cronacker (son av Jon Nilsson, Tab. 1), till Fulltofta i likanämnd socken och Rönneholm i Stehags socken (båda i Malmöhus län). Född 1631-08-16. Kammarskrivare vid pommerska kammaren. Hov- och krigsbokhållare 1658. Kamrerare vid generalguvernementet i Skåne 1660. Överkommissarie därst. Adlad 1677-07-20 (introd. 1682 under nr 980). Krigskammarråd. Död 1699-12-17 på Fulltofta, bisatt 1700-01-02 i Fulltofta kyrka och begraven därst. s. å. 13/6 i den familjegrav, som han låtit iordninggöra därst. Han slöt själv sin adl. ätt. Gift med Sara Maria Waxmouth från Holstein, född 16351, död 1712-06-21.

Barn:

  • Hedvig Eleonora, född3 1660-10-24, död 1750-10-14 på Fulltofta3. Gift där 1701-09-27 med ryttmästaren Johan Orrfelt, i hans 2:a gifte, död 1702.
  • Gustaf, död barn.
  • Carl Niklas. Kornett vid överste Nils Gyllenstiernas regemente2 1683-11-19. Avsked 1687-04-14. Ryttmästare i romersk kejserl. tjänst. Död ogift 1696.
  • Fredrik. Kapten i holländsk tjänst, varunder han 1697 blev, ogift, ihjälskjuten i duell.
  • Dorotea Elisabet. Död 1748-02-08. Gift med översten Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, född 1648, död 1726.
  • Sofia Christina. Död 1732-12-02 på Fulltofta och begraven s. å. 20/12. Gift 1701-09-28 på Fulltofta med häradshövdingen Wickman Hornbeen, adlad Tigerschiöld, i hans 2:a gifte, född 1654, död 1722.
  • Susanna Barbara. Född 1671-04-16 på Fulltofta, död 1719-07-05 på Rönneholm och begraven s. å. 18/8 i Stehags kyrka. Gift med överstelöjtnanten Christian Magnus Coyet, född 1663, död 1730.
  • Anna Maria. Född 1672, död 1738-03-03 på Knutstorp i Kågeröds socken, Malmöhus län och begraven s. å. 26/4 i Kågeröds kyrka. Gift 1711-02-21 på Fulltofta med amiralen friherre Hans Anckarstierna, nr 96, född 1678, död 1739.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: