:

Von Boij nr 899

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von BOIJ nr 899 †

Adlad 1676-04-15, introducerad 1678. Utdöd 1734-01-25.

Av samma släkt som adliga ätten Boy. Enligt riddarhusgenealogien skulle även adliga ätten Gyldenboij, vara av samma stam, men bevis härför saknas. Se Gyldenboij.


TAB 1

Henrik Boij. Kommendant på en fästning i Skottland. Gift med Elisabet Nisbeth.

Barn:

 • Anders Boij. Inkom till Sverige och blev handlande i Stockholm. Rådman i Stockholm 1632. Herredagsman vid riksdagarna 1652, 1659–60 och 1660. Byggnings- och ämbetsborgmästare 1663-05-15. Död 1668-01-00 och begraven 1668-02-23 i Storkyrkan. Han ingick 1642 kompanjonskap med faktorn i Arboga Anders Nilsson, som anlagt Snavlunda masugn och Kårbergs hammare i Snavlunda socken, Örebro län, och byggde jämte denne Stora Lassåna hammare i Ramundeboda socken, Örebro län 1643, Markebäcks masugn i Askersunds socken, Örebro län 1643 och Röfors hammare i Ramundeboda socken, 1643. Utlöste Anders Nilssons änka ur kompanjonskapet 1648. Byggde Lassåna masugn 1657, en andra hammare vid Stora Lassåna 1659 och en kniphammare invid Lassåna masugn 1659 [Bbl]. Gift 1628-08-31 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Maria Grooth, född 1608-05-23 i Stockholm, död 1669-12-29, dotter av kungliga myntmästaren Antonius Grooth, stamfader för adlade och friherrliga ätterna von Groth, och Anna Giliusdotter Coijet.

Barn:

 • Anton Boij, adlad von Boij, född 1631. Assessor. Död 1710. Se Tab. 3.

TAB 2

Jakob Boij (son av Anders Boij Tab. 1), född omkring 1646. Student i Uppsala 1658-09-08. Häradshövding. Fick kommissaries titel 1674-09-22 och tjänstgjorde i sådan egenskap i kammarrevisionen från 1676 (RAKr.). Avsked 1682-02-00, eftersom han var döv. Gift 1674-06-26 i Stockholm med Brita Nilsdotter Hällberg, dotter av lärftskramhandlaren i Stockholm Nils Joensson och Brita Michelsdotter.

Barn:

 • Jakob Boij, döpt 1682-09-11 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1709. Kvartermästare vid livregementet 1709. Regementsadjutant 1710-01-31. 1. kornett 1710-03-18. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1712-02-16. Konfirmationsfullmakt 1716-11-10. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregementet 1717-08-08. Avsked 1719-09-30. Död 1736-08-25 Valstad, och begraven 1736-09-06. Gift med Charlotta Eleonora Crusebjörn, död 1771-01-28, 87 år gammal, Styvinge, dotter av översten Adolf Johan Crusebjörn, och hans 1:a fru friherrinnan Märta Kurck. död

Barn:

 • Johan Jakob Boij, till Kyleberg och Glänås i Svanhals socken, Östergötlands län. Född 1716. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1729-08-16. Avsked 1736-05-08 volontär vid Adlerfelts regemente 1736-06-10. Avsked 1737-05-12. Volontär vid Bousquets regemente 1737-06-01. Rustmästare vid Bousquets regemente 1737-10-31. Sergeant 1739-06-25. Avsked 1742-04-19. Förare vid Västerbottens regemente 1742-04-19. Fänrik vid Västerbottens regemente 1742-06-09. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Erhöll permission att gå i utländsk tjänst 1744-05-29. Fänrik i fransk tjänst 1744. Sekundlöjtnant 1745. Premiärlöjtnant 1745. Sekundkapten 1748. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1758-07-17. Avsked ur svensk tjänst 1759. Ryttmästare i fransk tjänst. Död 1796 och begraven 1796-11-12 i Vadstena. Gift 1754-06-18 på Kyleberg med Magdalena Hedvig von Böhnen, född 1732-07-08 på Värpinge (numera Trolleberg) i Flackarps socken, Malmöhus län, död 1816-07-01 i Vadstena, dotter av majoren Svante Casper von Böhnen, naturaliserad von Böhnen, och friherrinnan Hedvig Margareta von Seidlitz.

Barn:

 • Adolf Fredrik Boij, till Kyleberg och Glänås. Född 1755-04-14 på Kyleberg. Sergeant vid Nylands regemente 1769. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1769-06-09. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1710-07-27. Fänrik vid änkedrottningens livregemente, 1772-12-10. Löjtnant 1778-03-17. Kapten 1783-05-28 i stabskapten 1789-11-21. Avsked från regementet 1789-11-21. Major 1791-04-24. Avsked ur krigstjänsten 1802-10-06. Död 1816-12-07 i Vadstena. Gift 1783-03-23 med stiftsjungfrun Ulrika Albertina Bergenstråhle, född 1762-12-15, död 1837-10-26 i Göteborg, dotter av hovrättsrådet Rudman Bergenstråhle, och hans 1:a fru Petronella Christina Cornelia Busch.

Barn:

 • Johan Fredrik Boij, adlad Boij, född 1786. Generallöjtnant. Död 1861. Se adliga ätten Boij, Tab. 1.

TAB 3

Anton Boij, adlad von Boij (son av Anders Boij, Tab. 1), döpt 1631-12-11 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm. Student i Uppsala 1644-03-28. Besökte även utländska universitet och utbildade sig i bergsvetenskapen under resor i Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Bruksägare. Adlad 1676-01-05 (introducerad 1678 under nr 899). Assessors titel. Död 1710-09-01 på Stora Lassåna och begraven i Ramundeboda kyrka, varest hans vapen uppsattes under en huggen gravvård, som numera efter kyrkans förflyttning till Laxå kvarligger på sin gamla plats i det fria. (Bbl.) Han övertog efter faderns död Tivedsbruken. Anlade Brattfors hammare vid Svartån i Ramundeboda socken, 1671 (jämte Jonas Dreffling), Holms masugn i Ramundeboda socken, 1679, Forsviks hammare och Granvika masugn i Undenäs socken, 1686, Åboda masugn i Askersunds socken, 1691, hamrarna Aspa i Hammars och Algrena i Askersunds socken, 1692, Igelbäcks masugn i Hammars socken, 1696 och en kniphammare vid Stora Lassåna 1699 allt i Örebro län. Härbärgerade ofta konung Carl XI under dennes resor över Tiveden [Bbl]. Gift 1676-12-03 med sin syssling Magdalena Coyet, död 1707-01-14, dotter av kanslirådet Peter Julius Coijet, adlad Coyet, och hans 2:a fru Gertrud Hoghusen.

Barn:

 • Maria, född 1681-01-22, död 1744-04-22 i Stockholm. Gift 1699 med kamreraren Lorentz Hansson Törne, adlad Törne, nr 1419, född 1664, död 1739.
 • Andreas, född tvilling 1682, döpt 1682-05-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1698-01-11. Deltog i bruksegendomarnas förvaltning (Bbl.). Död ogift 1709.
 • Peter Julius. döpt 1685-02-19 i Stockholm, död ung.
 • Julius, född 1686, död ung.

TAB 4

Anton (son av Anton Boij, adlad von Boij, Tab. 3), född tvilling 1682, döpt 1682-05-10 Stockholm. Student i Uppsala 1698-01-11. Vistades sex år utomlands för studier. Hemkom 1712. Adjutant hos generalen greve C. G. Mörner 1713-05-00. Sekundkapten vid Närkes och Värmlands regemente 1716-07-19. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1719-06-32. Död utan söner 1734-01-25 och slöt ätten på svärdssidan, samt ligger med sin fru begraven i Glanshammars kyrka Örebro län. Han bevistade kriget i Norge och Fredrikshalds belägring 1718. Gift med Catharina Wetzler, född 1682, död 1745-09-28 dotter av överstelöjtnanten Peter Wetzel, adlad Wetzler. och Dorotea Clerck.

Barn:

 • Magdalena Dorotea, född 1712-05-29, död 1796-04-26 i St. Mellösa prästgård Örebro län. Gift 1:o med kaptenen vid amiralitetet Carl Neüman, död 1742, broder till Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle. 2:o 1746-10-01 med sin kusin, prosten och kyrkoherden Axel Erik Bröms, adlad Lilliestråle, född 1709, död 1799.
 • Catharina, född 1713. död 1776-06-30 på sin egendom Stafhälla i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Gift 1733-04-00 med majoren Georg Fabritius, född 1707, död 1789.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: