:

Leuhusen nr 324

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Leuhusen nr 324 †

Adlad 1645-07-05, introducerad 1647. Den sist levande manlige medlemmen upphöjd i friherrligt stånd.

'Släkten Leuhusen härstammar från en adlig ätt i Brabant (Holland), och var redan känd år 1336, då en Leuhusen inkom till Sverige med konung Magnus Smeks gemål, drottning Blanka av Namur.'


TAB 1

Reinhold Leuhusen, den äldre. Förde tre liljor i vapnet och skall inkommit från Mecheln år 1450. Borgare i Stockholm. Kyrkovärd i Nikolai församling 1476–1496 och blev i sådan egenskap 1482 befriad från skatt till staden, så länge Storkyrkan s ombyggnad pågick (Stockholms stads ämbetsbok (1927).). Föreståndare för stadens tegelhus 1482 (Stockholms stads ämbetsbok (1927).). Kvartermästare i södra kvarteret 1487–1488. (Stockholms stads ämbetsbok (1927).) Död våren 1506 [Medd. av Nils Östman]. Hans övriga barn finns omnämnda i Stockholms stads tänkebok 1507 (s. 162 i den tryckta uppl.). Gift med Bedela Lydekesdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med rådmannen i Stockholm Herman Lytting, död 1522), dotter av Lydeke skräddare. 'Hon medförde 1469 såsom hemgift det stenhus, vilket hennes fader bebodde och som han tillhandlat sig av doktor Cort Rogge.'

Barn:

  • Mårten Leuhusen. Borgare och metallhandlare i Stockholm 1502. Föreståndare för S:t Görans hospital vid valborgsmässan 1520. Rådman 1520-11-00–1523-06-00. Tillika föreståndare för nämnda hospital 1520-12-06–1523-06-00. Kyrkovärd vid valborgsmässan 1524, men lämnade 1524 Sverige. Död 1555-03-06 i Mecheln. Han måste för skuld avstå alla sina tillgångar i Stockholm 1544, däribland sitt hus vid Järntorget, som förut ägts av hans svåger rådmannen och borgmästaren Gorius Holst.

Barn:

  • Hans Leuhus, född omkring 1520 i Stockholm (Srr.). Åtföljde fadern ur riket och tjänade länge konung Frans I i Frankrike. Ställde sig icke uppriktigt emot konungarna Gustaf I och Erik XIV, varför han förklarades landsflyktig, till dess han genom konung Johan III:s brev av den 12 juni 1569 åter inkallades. Konung Johan III:s köpman 1569-08-17. Brukades även av konungen i rikets tjänst och till resor i främmande land. Död 1588-12-24 i Stockholm. 'Han återfick all den egendom i hus och jord, vartill han kunde bevisa sig vara arvinge och särskilt 1573 stenhuset vid Järntorget, det Bernt vintappare dittills förhållit honom.' Gift med Elisabet Lemnia, dotter av domherren doktor Levin Lemnius (stamfader för adliga ätten Lemnie) och Apollonia de Prato.

Barn:

TAB 2

Zakeus Leuhus (son av Hans Leuhus, Tab. 1). Borgare i Stockholm till 1573. Borgare i Helsingör 1590. Borgmästare i Helsingör 1606. Gift med 'en dotter till biskopen i Viborg på Jutland.'

Barn:

  • Zakeus Leuhusen, adlad Leuhusen, död 1683. Se adliga ätten Leuhusen.

TAB 3

Reinhold Leuhus (son av Hans Leuhus, Tab. 1), borgare i Stockholm. Död i Stockholm 1603-05-23. 'Han blev 1601-09-19 av borgmästare och råd i Stockholm dömd till 60 markers böter för läppgäld'. Ggift med sin kusins dotter Magdalena Dantzeville, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kammarrådet Erik Göransson, adlad Tegel, död 1636), född 1572-01-23 i Stockholm, dotter av befallningsmannen på Vaxholm Vilhelm Petersson Dantzeville, till Grundvik, och Maria Vilhelmsdotter Lemnie, som var syster till Henrik Lemnius, adlad Lemnie.

Barn:

  • Reinhold Govert Leuhusen, adlad Leuhusen, till Samngård och Rissnö. Född 1601-01-20. Efter utländska resor och studier kommissarie och sekreterare i amiralitetskollegium 1636-04-29. Adlad 1645-07-05 (introducerad 1647 under nr 324). Underståthållare på Stockholms slott 1650-09-06. Död 1655-01-07 och begraven 1655-04-08. 'Han blev 1635 av riksdrotset föreslagen till assessor i Svea hovrätt och därtill utnämnd i den andra klassen, men, eftersom han var kalvinist, ansågo de övriga riksens råd sådant, sås om stridande mot laga stadgar, icke böra gå i verkställighet.' – Gift 1:o med Emerentia Rosenstierna, död 1645-07-00, dotter av generalriksräntmästaren Mårten Wewitzer, adlad Rosenstierna, och hans 1:a fru Beata Böckman. Gift 2:o 1646-02-20 Lina med Maria Lilliecrona, född 1621, död 1647-04-30 efter barnsäng, dotter av krigskommissarien Caspar Kenig, adlad Lilliecrona, och Brita Johansdotter. Gift 3:o 1648-05-30 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Catharina Grönberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ceremonimästaren Johan de Laignier, adlad de Laignier, född 1617, död 1675), född 1621, död 1677, dotter av kommissarien Peter Grönberg, adlad Grönberg, och hans 2:a fru Brita Trotzig.

Barn:

  • 1. Beata, döpt 1639-04-30 i Tyska församlingen, Stockholm. Gift i Tyska församlingen, Stockholm 1658-08-01 med ryttmästaren Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, i hans 1:a gifte, född 1621, död 1693.
  • 2. Gustaf, född 1647-04-16. Student i Uppsala 1661-02-09. Död ogift och tjänstlös 1687.
  • 3. Peter, friherre Leuhusen, född 1649, död 1726. Se friherrliga ätten Leuhusen nr 140, Tab. 1.
  • 3. Magdalena, död 8 dagar gammal.
  • 3. Brita, begraven 1688-05-16 i Tenala socken, Finland. Gift med kaptenen Peter Körning, i hans 1:a gifte, död 1720.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: