Hjelmstierna nr 1500

Från Adelsvapen-Wiki

1500.jpg


Adliga ätten Hjelmstierna nr 1500 †

Adlad 1716-03-16. introd. 1719. Utdöd 1904-03-09.


1Wsb. 2Lå. 3KrAB. 4Pernå kyrkoarkiv.

TAB 1

Johan Finderus, född 1609 (?). Kapten vid Smålands infanteriregemente 1659. Avsked 1683-08-20. Död 1686-11-28. Gift med Apollonia Jönsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Värnamo pastorat av Växjö stift Johan Ausius, död 1670)1, dotter av kyrkoherden i Värnamo Jonas Erici Dryander.1

Barn:

 • Johan Finderus, adlad Hjelmstierna, född 1672. Kom i tjänst 1688. Volontär vid Kronobergs regemente 1690. Rustmästare därst. 1691. Sergeant 1692. Avsked 1693-01-25. Sergeant i kejserlig tjänst 1694. Fänrik vid Wrangels regemente därst. 1696-02-05. Kornett vid Georg Gustaf von Rosens danska regemente därst. 1697. Fältväbel vid (svenska) livdragonregementet 1700-02-01. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 11/11. Kaptenlöjtnant därst. s. å. 7/12. Sekundkapten 1701-02-08. Premiärkapten s. å. 19/6. Adlad 1716-03-16 (introd. 1719-03-23 under nr 1500). Major s. å. 5/6. Major vid Upplands regemente s. å. 28/8. Stadsmajor i Göteborg 1718-10-14. Överstelöjtnants avsked 1721-11-17. Begraven 1727-03-22 i Gillberga socken, Värmlands län. Gift 1695 med Justina Reikwitz, född 1672, död 1737 i Gillberga socken och begraven därst. s. å. 29/11.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1697. Löjtnant. Död 1776. Se Tab. 2
 • Anna Christina, född 1699, död 1739-10-04 i Gillberga socken och begraven därst. s. å. 23/11. Gift där 1720-04-26 med löjtnanten vid Närkes och Värmlands regemente Sven Wahrlind, född 1695, död 1750-09-27 Stömne
 • Johan Fredrik, död späd.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Johan Finderus, adlad Hjelmstierna, Tab. 1), född 1697-02-07. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1710-09-00. Fältväbel därst. 1711-09-05. Fänrik 1716-07-19. Sekundlöjtnant vid Upplands regemente 1718-06-18. Avsked 1719-09-30. Löjtnant vid Kymmenegårds bataljon 1742-06-00. Död 1776-12-03 på Forsby bruk i Pernå socken i Finland. Gift 1724-03-19 med Catharina Maria Bock, född 1700-11-14 i Gillberga socken, Värmlands län, död 1744 på Norra Aspsäter i nämnda socken och begraven s. å. 22/4, dotter av kaptenen vid Närkes och Värmlands regemente Fredrik Vilhelm Bock och Beata Uggla.

Barn:

 • Georg Johan, född 1724-09-30 Väsby
 • Sara Beata, född 1726-06-03 på Väsby, död 1769-04-19 Sjötorp. Gift 1753 med fältväbeln vid Älvsborgs regemente.
 • Fredrik Johan Törnberg, född 1720-07-10 Råstorp s socken, Älvsborgs län, död 1784-06-13.
 • Johan Fredrik, född 1728-05-17 på Norra Aspsäter, död där s. å. 28/7.
 • Carl Fredrik, född 1729-07-24 på Norra Aspsäter, begraven 1730-08-24
 • Johanna Christina, född 1732. Gift 1758-10-10 i Pernå socken4 med predikanten vid Forsby bruk i Forsby socken Johan Åström, död 1778-10-13.
 • Anna Maria, född 1733-03-06 på Norra Aspsäter, död ogift 1794-02-28.
 • Carolina Gustaviana, född 1734-11-17 på Norra Aspsäter, död s. å. 1/12.
 • Elsa Catharina, född 1736-04-22 på Norra Aspsäter, död 1780. Gift 1:o 1762-10-22 i Borås med gränstulluppsyningsmannen Sven Longberg, född 1731. Gift 2:o 1775 i Stockholm med skrivaren Johan Elias Nisswandt, född 1747-06-28 i Landskrona, död 1810-08-23 i Stockholm.
 • Catharina, begraven s. å. 17/12 i Gillberga socken.
 • Brita Elisabet, född 1738-08-28 på Norra Aspsäter, död 1739-01-16.
 • Fredrika, född 1741-01-10, död s. å. 1/2.
 • Claes Leonard, född 1742. Konteramiral. Död 1810. Se Tab. 3.

TAB 3

Claes Leonard (son av Carl Gustaf, Tab. 2), född 1742-06-06 i Värmland. Kadett vid artilleriet 1754-09-08. Styckjunkare därst. 1761-06-05. Styckjunkare vid arméns flotta 1762-11-23. Fänrik därst. 1766-08-06. Löjtnant 1773-07-15. Kapten 1775-06-30. Major 1777-02-19. RSO 1789-08-27. Överstelöjtnant och tygmästare vid arméns flotta s. å. 27/8. Överste i armén 1790-07-22. Överste vid flottan 1797-11-01. Konteramiral av blå flaggan 1800-06-12. Chef för Stockholmseskadern 1801-12-18. Chef för Åboeskadern 1803-12-00. KSO 1809-07-03. Död 1810-06-22 (20/6) i Stockholm och begraven s. å. 4/7 på Kungsholms kyrkogård därst. Gift 1771-12-31 med Helena Christina Schough, född 1751, död 1830-06-17 i Stockholm, dotter av kaptenen vid Stockholms stadsvaktskompani Johan Fredrik Schough.

Barn:

 • Johan Leonard, född 1772-09-27, död s. å. 14/10 Bällsta
 • Anna Christina, född 1773-11-09, död 1774-01-28 på Bällsta.
 • Helena, född 1774-12-06 på Bällsta, död 1826-07-26 i Stockholm. Gift 1798-11-01 i Åbo med överstelöjtnanten Carl Johan Sjöholm, född 1764, död 1845.
 • Anna Gustava, född 1776-01-02 på Bällsta, död 1784-01-13 i Stockholm.
 • Christina Charlotta, född 1777-07-28, död 1845-04-23 i Stockholm. Gift 1797-07-13 i Åbo med överstelöjtnanten Fredrik Uggla, född 1769, död 1816.
 • Claes Fredrik, född 1778-08-20 i Stockholm. Sergeant vid arméns flotta 1785-10-17. Fänrik därst. s. å. 14/12. Löjtnant 1801-06-16. Kapten i arméns flotta 1808-12-08. RSO 1810-04-28. Major vid Göteborgseskadern 1820-09-21. Kommendörkapten vid K. M:ts flotta 1824-12-01. Död ogift 1830-03-24 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1779-11-23 i Stockholm, död där 1782-03-19.
 • Johan August, född 1781. Major. Död 1848. Se Tab. 4
 • Carl Adolf, född 1783-07-01 i Stockholm. Student i Åbo2 1798-04-02. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1800-09-08. Jur. examen vid akademien i Åbo 1801-04-22. Auskultant i Åbo hovrätt s. d. Artilleriexamen 1802-08-20 och officersexamen3 1805-04-13. Kapten i armén 1809-06-29. Stabslöjtnant vid nämnda artilleriregemente3 1810-04-03. Majors avsked 1811-12-20. Död barnlös 1823-01-13 Nybohov. Gift 1811-08-21 med Margareta Christina Gerle, född 1795, död 1835-05-24, dotter av grosshandlaren Mikael Peter Gerle och Sara Christina Westberg.
 • Ulrik Leonard, född 1789-09-27. Underskeppare vid arméns flotta 1803-06-28. Student i Uppsala2 1806-10-17, i Åbo 18072 och ånyo i Uppsala 1809-02-01. Avsked från arméns flotta 1811-12-20. Examen till. rättegångsverken 1812-12-04. Rustmästare vid norra skånska infanteriregementet 1815-12-26. Fänrik därst. 1816-05-28. Löjtnant 1824-05-25. Död ogift 1831-10-16 i Malmö.

TAB 4

Johan August (son av Claes Leonard, Tab. 3), född 1781-05-13. Kadett vid Haapaniemi kadettskola9 1792-08-20. Volontär vid änkedrottningens livregemente3 1796-08-15. Fänrik därst.3 s. å. 10/10. Löjtnant i armén3 1810-05-01. Placerad vid konungens eget värvade regemente s. å. 19/6. Löjtnant därst. 1811-10-08. Kapten i armén 1814-05-22. Majors n. h. o. v. 1815-08-15. Kapten vid sistnämnda regemente 1817-06-03. RSO 1827-07-04. T. f. placemajor i Malmö 1826-05-25. Kapten vid norra skånska infanteriregementet 1829-04-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1844-04-10. Död 1848-02-17 i Malmö. Gift där 1823-11-14 med Christina Maria Nilsson, född 1799-04-29 i nämnda stad, död 1866-09-16 Näsbygård, dotter av hovkamreraren Nils Nilsson och Petronella Margareta Klinteberg.

Barn:

 • Claes Vilhelm Nils August, född 1825-02-08 i Malmö. Anställd å handelsfartyg 1841. Studentexamen i Lund 1842. Kadett vid Karlberg 1843-11-10. Utexaminerad 1846-12-23. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. d. Övermästare vid slagkrutslaboratorium i Stockholm 1852. Premiärlöjtnant 1854-10-23. Föreståndare för navigationsskolan i Gävle 1855-09-21. RPrRÖO 4kl 1856-02-15. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1856–1866-05-31. Kaptenlöjtnant 1862-09-18. RNS:tOO 1864-06-22. Adjutant hos hertigen av Östergötland 1866-05-30. Major vid skärgårdsartilleriet s. å. 1/10. OffBLeopO 1871-06-00. Kommendant på Skeppsholmen 1872. RSO 1873-05-14. Kommendörkapten s. å. 1/10. Överflyttad å flottans permanenta reservstat 1875-05-14. Kommendörkapten av 1. graden s. å. 1/10 inspektör vid båtsmanshållets norra distrikt 1875-04-01–1880-01-11. Död barnlös 1904-03-09 i Stockholm och utgick ätten med honom. Gift 1865-12-03 i Stockholm med Amalia Christina Munktell, från vilken han blev skild, född 1846-01-29 på Grycksbo bruk i Stora Kopparbergs socken, Kopparbergs län, död 1916-10-07 i Stockholm, dotter av bruksägaren Johan Henrik Munktell och Christina Augusta Eggertz.
 • Ida Helena Aurora Malvina, född 1826-08-22 i Malmö, död ogift 1878-08-11 på Rugaard på Jylland.
 • Hilda Charlotta, född 1829-02-02 i Malmö, död 1895-11-09 på Torsjö. Ägde Kadesjö i Katslösa socken samt Torsjö i Solberga socken, båda i Malmöhus län. Gift 1850-07-16 i Malmö med godsägaren, RVO, William Dahl, född 1823-12-09 i Köpenhamn, död 1884-06-18 på Torsjö.
 • Emilie Ulrika Fredrika, född 1832-09-22 i Malmö, död ogift 1885-07-13 på Torsjö.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.