:

Berg von Linde nr 1917

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten BERG von LINDE nr 1917

Adlad 1751-11-21, introducerad 1752.

Berg von Linde A191700.jpg

TAB 1

Valter Berg. Kapten vid artilleriet på Älvsborgs slott under konunge Johan III:S tid. Gift med Sara N. N, som efter mannens död flyttade till Södermanland.

Barn:

 • Stefan Berg. Skall hava kallat sig Berghammar och ägt Hammarby bruk. Död i Stockholm under konung Carl IX:s tid, kort före sin hustru Carharina.

Barn:

 • Niklas Berg född 1609. Major och kommendant på Laholm 1658 (Sh.). Konfirmationsfullmakt (Sh.) 1667-08-14. Kaptens pension (Meddelande från stadsarkiven i Malmö A. U. Isberg.) 1671-12-01. Stadsmajor i Halmstad (Meddelande från stadsarkiven i Malmö A. U. Isberg.) 1678-07-09 benådad av konung Carl XI med adliga privilegier för sig, sina barn och arvingar. Död 1683. Gift med Maria van Ahnfelt, dotter av kontrollören över alla fortifikationer, skansar och verk i Preussen Matteus van Ahnfelt och Catharina van Es.

Barn:

 • Stefan Valter Berg, född 1674 (1671?). Volontär vid fortifikationen 1690. Underkonduktör vid fortifikationen i Göteborg 1691. Transporterad till enahanda befattning i Marstrand 1693-04-16. Konduktör. Löjtnant vid fortifikationen i Malmö 1699-01-27. Kapten vid fortifikationen 1709-11-19. Konfirmationsfullmakt 1717-04-02 med tur från 1713-12-19. Major 1739-06-05. Död 1745-01-30 i Malmö och begraven 1745-02-06 i S:t Petri kyrka, Malmö (Meddelande från stadsarkivarien i Malmö A. U. Isberg.) Han tjänstgjorde vid armén i Litauen under Nils Skytte 1703, i Polen under Lewenhaupt 1708 och under fälttåget i Skåne under Stenbock [Mf]. Gift 1707 Axelvåld med Beata Elisabet von Linde, dotter av majoren Isak Lindte, adlad von Linde, och Margareta Nordsten.

Barn:

 • Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde, till Axelvåld samt Möllarp (Mollerup) i Kågeröds socken, Malmöhus län. Döpt 1711-05-29 i S:t Petri församling, Malmö (Meddelande från stadsarkivarien i Malmö A. U. Isberg.). Student i Lund . Volontär vid fortifikationsartilleriet i Malmö 1733. Konduktör vid fortifikationsartilleriet i Malmö1735-12-12. Modellörlöjtnant 1741-05-26. Kapten vid finska fortifikationsbrigaden 1744-07-24. Transporterad till skånska fortifikationsbrigaden 1745. RSO 1749-01-13. Majors titel 1750-09-19. Adlad 1751-11-21 (introducerad 1752 under nr 1917). Generalkvartermästarelöjtnant 1755-04-14. Överste och chef för pommerska fortifikationsbrigaden 1762-10-14. Överste vid finska brigaden 1764-02-15, men tjänstgjorde i Kristianstad. Avsked 1766-05-13. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Död 1768-04-11 på Axelvåld och begraven 1768-04-19 i Norra Svalövs kyrka. Han har bland annat uppbyggt Fredriksskans vid Gävle och förestod fortifikationsarbetena i Kristianstad från 1748. Gift 1751-07-23 på Björnö i Åby socken, Kalmar län med Eva Charlotta Ulfvenklou, född 1731-08-06 Ryssbylund, död 1756-05-06 på Axelvåld och begraven i mannens grav i Norra Svalövs kyrka, dotter av majoren Henrik Ulfvenklou, och friherrinnan Engel Cronhiort.

Barn:

 • Henrik Valter, född 1752. Major. Död 1834. Se Tab. 2
 • Engel Elisabet, född 1754-09-20 på Axelvåld Svalöv/M, död 1822-05-06 Ekeröd. Gift 1775-09-12 på Björnö med överstelöjtnanten Carl Jakob Rosencrantz, född 1723, död 1812.

TAB 2

Henrik Valter, (son av Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde, Tab. 1), till Axelvåld och Möllarp samt Björnö och Stäflö i Åby socken, Kalmar län. Född 1752-05-16 på Möllarp. Volontär vid fortifikationen 1767-10-14. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1769-03-12. Stabskornett vid södra skånska kavalleriregementet 1770-12-20. Löjtnant 1774-12-14. Stabsryttmästare 1780-06-12. Ryttmästare 1782-04-03. Major i armén och överadjutant hos konungens 1. generaladjutant 1787-06-30. RSO 1790-08-21. Avsked 1792-08-10. Död 1834-03-19 Dufeke s socken, Malmöhus län. Gift 1788-03-02 Bosjökloster s socken, Malmöhus län med friherrinnan Maria Ottiliana von Otter, född 1766-06-04, död 1822-07-12 på Dufeke, dotter av landshövdingen friherre Salomon von Otter, och Agneta Beck-Friis.

Barn:

 • Otto Salomon, född 1788. Major. Död 1860. Se Tab. 3
 • Agneta Charlotta, född 1789-10-29 på Axelvåld, död 1871-06-07 Stjernvik. Gift 1811-10-01 på Axelvåld med statssekreteraren Carl Hederstierna, född 1764, död 1825.
 • Henriette Lovisa, född 1790-11-28 på Axelvåld, död ogift 1862-09-13 i Växjö.
 • Sofia Vilhelmina, född 1792-09-03 på Björnö, död på Björnö 1871-06-23. Gift 1813-03-02 på Axelvåld med sin kusin, majoren greve Carl Otto Posse, född 1787, död 1867.
 • Jean Albrekt, född 1793. President. Död 1857. Se Tab. 13
 • Ludvig Valter, född 1798-02-16 på Björnö, död på Björnö 1798-03-11.
 • Eva Ottiliana Elisabet, född 1801-06-05 på Björnö, död 1875-03-30 Örtofta. Gift 1820-03-02 på Axelvåld med majoren greve Carl Fredrik Dücker, född 1787, död 1854.
 • Axel August, född 1802-08-09 på Björnö. Student i Lund 1815. Hovrättsexamen. Auskultant i Göta hovrätt 1821-02-01 och i hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-07-04. Kansliexamen 1822-12-16. Tillförordnad notarie i sistnämnda hovrätt 1823-06-16. Tillförordnad kanslist 1825-07-04. Tillförordnad domhavande 1825-11-12. Vice häradshövding 1827-04-27. Tillförordnad fiskal 1827-07-23. Kanslist 1828-09-16. Tillförordnad advokatfiskal 1829-07-01. Fiskal 1831-04-22. Adjungerad ledamot 1832-09-01. Avsked från fiskalstjänsten 1838-05-07. Assessors n. h. o. v. 1838-06-06. Död ogift 1874-06-12 på sin egendom Dufeke, som han testamenterade till sin brorson Valter.

TAB 3

Otto Salomon, (son av Henrik Valter, Tab. 2), till Axelvåld och Möllarp. Född 1788-12-08 på Axelvåld. Kvartermästare vid vargeringen av södra skånska kavalleriregementet 1796. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1796-10-26. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1810-02-18. Ryttmästare vid skånska karabinjärregementet 1816-10-08. Avsked med majors n. h. o. v. 1821-12-18. C XIV Joh:s med. 1854. Död 1860-06-08 på Axelvåld. Han bevistade fälttågen i Pommern 1807 och i Tyskland 1813–1814. Gift 1830-08-27 Göingeholm s län med friherrinnan Eva Fredrika Raab, född 1812-05-12 på Göingeholm, död 1897-10-10, i Malmö, dotter av kaptenen friherre Johan Jakob Raab, och Catharina Ulrika Ehrenborg.

Barn:

 • Johan Henrik, född 1832. Ryttmästare. Död 1920. Se Tab. 4.
 • Otto Edvard, född 1833-07-03 på Axelvåld. Student i Lund 1849. Sergeant vid Vendes artilleriregemente. Underlöjtnant vid södra skånska infanteriregemenetet 1853-03-31. Löjtnant vid södra skånska infanteriregemenetet 1859-07-02. Avsked ur krigstjänsten 1862-05-06. Död ogift 1913-07-09 i Hälsingborgs stadsförsamling. Han ägde Kjellstorp i Norra Svalövs socken, Malmöhus län.
 • Axel August, född 1834-12-15 på Axelvåld, död som spädbarn.
 • Ebba Ulrika Lovisa, född 1836 på Axelvåld, död 1914 i Stuttgart. Gift 1874-10-20 i Konstanz i Baden med direktören Carl Edvard Heinrich Michael Hopf.
 • Sofia Amalia Stanislas, född 1837 på Axelvåld, död ogift 1857-12-01.
 • Axel Adrian, född 1838 på Axelvåld. Överstelöjtnant. Död 1909 Se Tab. 6.
 • Adolf Jakob, född 1839 på Axelvåld. Död 1839.
 • Claes Ivar, född 1840-11-21 på Axelvåld. Död 1841-03-18.
 • Carl Viktor, född 1842-05-14 på Axelvåld, död 1842.
 • Viktor Casimir, född 1843-10-01 på Axelvåld. Student i Lund 1862 och i Uppsala 1863–1865. Död 1931-04-09 i Skälderviken i Barkåkra socken, Kristianstads län. Begraven i Svalöv, Norra Svalöv socken, Malmöhus län. Har ägt Brostorp i Veinge socken, Hallands län.
 • Albrekt Vilhelm, född 1845 på Axelvåld. Se Tab. 7
 • Johan August, född 1847-06-24 på Axelvåld. Student i Lund 1865. Preliminärexamen 1866-05-25 och examen till rättegångsverken 1870-05-20. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1870-05-31. Vice häradshövding 1874-12-18. Död ogift 1892-02-04 i Lund.
 • Gustaf Mikael Sigfrid (Sigge), född 1852 på Axelvåld. Se Tab. 10.

TAB 4

Johan Henrik, (son av Otto Salomon, Tab. 3), född 1832-02-05 på Axelvåld. Sergeant till skånska husarregementet 1848-01-28. Student i Lund 1848-02-26. Underlöjtnant vid regementet 1850-05-15. Löjtnant vid regementet 1858-08-31. Ryttmästare 1870-11-11. RSO 1876-05-15. Avsked 1884-04-25. Död 1920-02-12 på sin egendom Tjörnarp i Tjörnarp socken, Kristianstads län. Han ägde Kjellstorp i Norra Svalövs socken, Malmöhus län 1857–1866, Strömsfors i Stoby socken, Kristianstads län 1871–1884 och Tjörnarp från 1886. Gift 1866-04-17 i Örebro med Vilhelmina Götilda Maria Widestrand, född i Örebro 1840-10-17, död 1930-10-17 i Ronneby och begraven i Svalöfs socken, Malmöhus län ]], dotter av regementsskrivaren vid livregementets husarer, bankdirektören Lars Peter Widestrand och Vilhelmina Elisabet Lundgren.

Barn:

 • Otto, född 1867-01-20 på Axelvåld. Egendomskommissionär. Bosatt i Chicago.
 • Adrian, född 1868-05-29, på Axelvåld. Död 1888 i Brasilien. Överflyttad till Sydamerika 1886.
 • Stefan, född 1869-09-28 på Axelvåld. Kontorist i Chicago. Grosshandlare. Död ogift 1909-12-18 i Landskrona.
 • August, född 1871-07-14 på Strömsfors. Elev vid Hellefors styckebruk i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län 1891–1892. Lantbruksbokhållare på Axelvåld 1893. Elev vid Malmö–Billesholms järnväg 1894-06-#00– 1895-05-#00. Bokhållare vid Norra Södermanlands järnväg 1895-06-#00–1898-10-#00. Kamrer och kassör vid Mellersta Blekinge järnväg 1898-10-#00. Kamrer och kontrollör vid aktiebolag Blekinge kustbanor från 1903-01-01. Ägare Tjörnarp i Tjörnarp socken, Kristianstads län.
 • Evy Elisabet, född 1872-09-17 i Stoby församling, Kristianstads län
 • Axel, född 1874-03-16 på Strömsfors, död på Strömsfors 1877-02-07.
 • Johan, född 1879-09-20 på Strömsfors. Banktjänsteman i New York. Ägde en tid Plau i Mecklenburg. Köpman i Hamburg. Gift 1942 med grevinnan Florence de Castre i hans 2:a gifte.
 • Ivan, född 1882-03-06 på Strömsfors. Förvaltare på Steinbeck vid Gutenfeld i Pommern. Godsägare i Ostpreussen. Innehar godset Transsau, Ostpreussen.
 • Ebba, född 1883-09-04 på Strömsfors. Stiftsjungfru.

TAB 5

Rudolf, (son av Johan Henrik, Tab. 4), född 1876-05-08 på Strömsfors. Köpman i New York. Gift i New York 1909-06-20 med Ethel Mary Prudence Frederick i hennes 1:a gifte född 1891-04-19 i Stonehamn, Massachusetts, USA., dotter av köpmannen Alonz L. Frederick.

Barn:

 • Eleanor Elsa Mary Amelia, född 1914-02-20 i New York. Gift 1932-11-22 med Robert William Keleher, född 1911-03-02 i Hartford, Conn, USA.

TAB 6

Axel Adrian, (son av Otto Salomon, Tab. 3), född 1838-07-09 på Axelvåld. Kadett vid Karlberg 1854-02-16. Utexaminerad 1859-05-17. Underlöjtnant vid kronprinsens husarregemente 1859-06-16. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1862-11-11. Ryttmästare 1882-10-20. RSO 1882-12-01. Major 1887-07-09. Överstelöjtnant 1890-02-28. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1896-07-17. Avsked ur krigstjänsten 1898-05-27. Död 1909-04-25 i Malmö garnisonsförsamling,. Gift 1872-10-07 i Göteborgs garnisonsförsamling, ]] med Valborg Lindström, född i Kristine församling, Göteborg ]] 1853-08-04, död 1898-04-06 i Malmö, dotter av godsägaren Bernhard Julius Lindström och Amanda Fredrika Wahlgren.

Barn:

 • Vera, född 1875-04-30 i Malmö.
 • Elsa, född 1877-06-23 i Malmö.
 • Anna, född 1879-04-30 i Malmö, död 1880-08-05 i Ramlösa.
 • Stina, född 1883-12-17 i Malmö.

TAB 7

Albrekt Vilhelm, (son av Otto Salomon, Tab. 3), född 1845-01-25 på Axelvåld. Student i Lund 1861. Fanjunkare vid norra skånska infanteriregementet 1862-12-20. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1863-01-12. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1864-01-26. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1869-09-02. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda banks kontor i Kristianstad 1877. Kontorschef vid Skånes enskilda banks kontor i Kristianstad 1878. Kapten 1878-03-29. RSO 1885-12-01. Major 1892-08-05. Avsked 1895-04-26. Ledamot av centralstyrelsen och verkställande direktör i Skånes enskilda bank 1895–1910. Ledamot av direktionen för sparbanken Bikupan 1900, dess ordförande 1902–1924. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolag från 1910 och verkställande direktör för dess kontor i Malmö 1910–1915. RNO 1921-06-06. Se biografi i Vem är det. Död 1929-11-21 i Malmö och begraven i Svalövs församling, Malmö. Gift 1873-01-03 ]] i Kristianstad med Anna Charlotta Leth, född i Kristianstad 1852-12-13 ]], dotter av hovrättssekreteraren Axel Olof Georg Leth och Johanna Fredrika at Klercker, nr 2132 B, död 1935-05-31 Kristianstads församling,.

Barn:

 • Arvid Valter, född 1874-01-25 i Kristianstad, död i Kristianstad 1877-05-03.
 • Jean Otto August, född 1875 i Kristianstad. Se Tab. 8
 • Axel Fritz Salomon, född 1876-06-26 i Kristianstad, död 1876-07-28.
 • Henrik Valter, född 1878 i Kristianstad. Se Tab. 9
 • Knut Axel Vilhelm, född 1883-03-13 i Kristianstad. Mogenhetsexamen 1902-06-07. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1902-06-11. Konstapel 1903-07-18. Elev vid krigsskolan 1903-09-#00. Sergeant 1903-10-01. Styckjunkare 1904-08-19. Utexamen 1904-06-11. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1904-12-08. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1907-07-31. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1908–1910. Sekreterare i Skånes gymnastikförbund och styrelseledamot av svenska gymnastikförbundet 1912. Generalsekreterare för baltiska spelen i Malmö 1914. Malmö stads folkskolgymnastikinspektör 1914–1915. Statens folkskolgymnastiklnspektör inom Nordskånes inspektionsområde 1915, inom Nordskånes östra och västra inspektionsområden 1920 och inom Blekinge sedan 1923-08-01. Kapten 1916-02-04. GV:sOIM 1916. Gift 1915-11-01 i garnisonsförsamling Malmö med Anna Margareta (Greta) Mörner i hennes 1:a gifte (gifte 2:o med Bo Arvid Tarras-Wahlberg, se Mörner aT23), från vilken han 1921-02-07 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1921-08-16 i Malmö med översten och chefen för Smålands artilleriregemente, Bo Arvid Tarras-Wahlberg i hans 2:a gifte, född 1871-05-29 i Uppsala), född 1893-09-12 i Hälsingborg, dotter av ryttmästaren Olof Stellan Mörner, och Agnes Marika Dickson.
 • Eva Charlotta Fredrika, född 1887-07-21 i Kristianstad. Stiftsjungfru. Död 1923-07-07 i Österskär. Gift 1914-04-29 S:t Petri församling, Malmö ]] med kaptenen på reservstat vid Smålands artilleriregemente, verkställande direktören för aktiebolag Mälardalens tegelbruk, RSO, John Tengberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med Ebba Tullka Aurora Lilliecreutz), född 1879-11-21 i Ystad,
 • Johan Albrekt, född 1892-12-17 i Kristianstad. Studentexamen 1912-05-23. Volontär vid fortifikationen 1912-06-14. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant 1914-12-31. Löjtnant 1917-08-28. Avsked med tillstånd att inträda i fortifikationens reserv 1919-12-19. Genomgick handelshögskolan 1918–1920. Avsked ur reserven 1926-09-17. Död 1932-07-02 i New York

TAB 8

Jean Otto August, (son av Albrecht Vilhelm, Tab. 7), född 1875-01-09 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Kristianstad 1893-05-31. Student vid Lunds universitet 1893-09-08. Jur. fil. examen 1896-09-15. Konsul i Guayaquil, Ecuador 1920-12-23. Avsked 1931-03-#00. Död 1939-07-16 i Ecuador (S:t Petri församling, Malmö db nr 132). Gift 1905-10-23 i Durban i Natallandet, Sydafrika, med Ebba Augusta Ernestine Nilsson, född 1882-11-06 i Skurup, Skurup socken, Malmöhus län, dotter av provinsialläkaren Lars Nilsson och Anna Augusta Rossberg.

Barn:

 • Albrekt Lars Otto Salomon, född 1910-08-14 i Cuzco, Peru, Sydamerika. Studentexamen vid Lundsbergs skola 1929-05-16.
 • Johan Otto August, född 1918-04-13 i Huigra, Ecuador.
 • Eva Augusta Charlotta. född 1919-06-20 i Guayaquil, Ecuador
 • Nora Fredrique. född 1923-02-07 i Guayaquil, Ecuador

TAB 9

Henrik Walter , (son av Albrekt Vilhelm, Tab. 7). Född 1878-01-25 i Kristianstad. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1896. Lantbrukselev 1897. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1897. Utexaminerad 1899. Fortsatt utbildning på Esperöd 1900 och på Säbyholm vid Landskrona 1901 och 1902. Arrenderade 1903 egendomen Kjellstorp av farbrodern Otto Edvard till 1910, då han inköpte densamma. Bildade Svalövs kraftaktiebolag, för vilket han var verkställande direktör. Huvudman i Svalövs sparbank 1915. Ledamot av styrelsen för Allmänna svenska utsädesaktiebolaget. Ägde Källstorp i Svalövs församling, Malmöhus län. Död 1916-06-10 i Lund (Svalövs församling, Malmöhus län, db). Gift 1908-01-23 i Oskarskyrkan, Engelbrekts församling, Stockholm ]] med friherrinnan Hilda Frida Emanuella Pfeiff, född 1884-07-23 Berga, dotter av kaptenen friherre Carl Georg Pfeiff, och Hilda Olivia Santos Billbergh (se adliga ätten af Billbergh).

Barn:

 • Hilda Märtha Charlotte. Född 1908-11-10 på Kjellstorpi Svalövs församling, Malmöhus län. Studentexamen i Stockholm 1927-05-14. Gift 1939-09-07 i Oscars församling, Stockholm (vb nr 313) med Nils Erik Torsten Bruce, född 1906-05-18 i Burlövs församling, Malmö, med. lic., förste underläkare vid Serafimerlasarettet, son av undervisningsrådet Olof Bruce och Hilma Nilsson.
 • Carl Arvid Walter .
 • Frida Amelie Louise.
 • Karin Eva Fredrique
 • Albrecht Wilhelm Walter

TAB 10

Gustaf Mikael Sigfrid (Sigge), (son av Otto Salomon, Tab. 3), född 1852-10-15 på Axelvåld. Har ägt Axelvåld och Bjernarp, båda i Norra Svalövs socken, Malmöhus län. Död 1927-02-06 i Ängelholm (db nr 9). Gift 1881-10-25 i Köpenhamn med Tusky Sofia Malvina Mary Julia Christmas-Dirckinck-Holmfeld, född 1862-10-04 i Köpenhamn, död 1930-06-19 i Finja församling, Kristianstad, dotter av danske överstelöjtnanten och hovjägmästaren Valter Edmund Christmas-Dirckinck-Holmfeld och Tusky Charlotte Susanne Dirckinck-Holmteld.

Barn:

 • Henrik-Walter , född 1882-07-27 på Axelvåld. Mogenhetsexamen. 1902-06-09. Volontär vid norra skånska infanteriregementet 1902-06-12. Korpral 1903-03-31. Sergeant 1903-09-30. Elev vid krigsskolan 1903-09-#00. Fanjunkare 1904-08-27. Utexaminerad 1904-11-28. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1904-12-08. GMfb5 1906-06-22 (lantf). Löjtnant 1907-12-31. Sjukgymnastikkurs vid gymnastiska centralinstitutet 1911–1914. Kapten 1917-02-09. TunNIO3kl 1921. RSO 1925-06-06, överförd till övergångsstat 1925-11-13, avsked 1932-06-22 fr o m 1932-07-28. Gift 1913-01-04 i Mariakyrkan, Hälsingborg (Råstads annexförsamling, Kristianstad vb) med friherrinnan Märta Augusta Ramel, född 1887-12-20 i Köpenhamn, dotter av envoyén friherre Charles Emil Ramel, och Hildur Elisabet Ekström.
 • Gustaf Viktor (Gösta), född 1884-02-20 på Axelvåld. Se Tab. 11.
 • Axel Fredrik (Fritz), född 1886-11-04 på Axelvåld. Se Tab. 12.
 • Otto Edvard Vilhelm, född 1888-11-26 på Axelvåld, död 1891-05-08 på Axelvåld.
 • Johan Albrekt, född 1891-01-04 på Axelvåld, död 1896-01-25 på Axelvåld.
 • Anna Lilian, född 1892-08-19 på Axelvåld. Stiftsjungfru.. Gift 1925-10-10 i Lovö kyrka, Stockholm ]] med direktören Erik Sjöberg, född 1891-03-13

TAB 11

Gustaf Viktor (Gösta), (son av Gustaf Michael Sigfrid. Tab. 10). Född 1884-02-20 Axelvåld. Mogenhetsexamen i Lund 1902-06-07. Student i Lund 1902-09-16. Preliminärexamen 1903-01-31. Hovrättsexamen 1905-12-14. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1905-12-20. Tillförordnad borgmästare i Engelholm 1910-10-28–1919-06-26 och borgmästare i Engelholm, tillika notarius publicus, 1919-06-27. Tillsyningsman vid kronohäktet i Engelholm sedan 1915-12-03. RVO 1939-06-06. Gift 1918-11-15 i svenska kyrkan, Köpenhamn med Doris Anna Maria Broberg, född 1896-01-29 i Borgå församling, Västernorrland, dotter av stationsinspektoren Carl Fritiof Broberg och Josefina Falkenberg.

Barn:

 • Sonja Margareta, född 1919-09-12 i Ängelholms församling.
 • Märta Elisabet, född 1923-04-05 i Höja församling

TAB 12

Axel Fredrik, (son av Gustaf Michael Sigfrid, Tab. 10). Född 1886-11-04 på Axelvold i Svalövs församling, Malmöhus län . Mogenhetsexamen 1905-05-25. Volontär vid Norra Skånska infanteriregementet 1905-06-02. Officersexamen 1907-12-14. Underlöjtnant vid regementet 1907-12-31. Fil. kand. examen i Lund 1909-03-23. Löjtnant vid regementet 1910-08-12. Jur. kand. examen i Lund 1912-04-22. Extra ordinarie notarie i hovrätten över Skåne och Blekinge 1912-07-30. Avsked med tillstånd att utan lön kvarstå i regementet 1913-05-09–1915-04-30. Kompaniofficer och lärare å Karlsborg 1915–1916. Därunder även fullgjort den för domarekompetens erforderliga tingstjänstgöring. Regementsadjutant 1916–1919. Chef för kulsprutekompaniet vid regementet 1922-05-#00. Kapten vid regementet 1922-11-30. RSO 1928-06-16. J.o.F.K. Överadjutant hos H.M. Konong Gustav V 1930-10-18. Major vid Södermanlands regemente 1933-04-28 f o m 1933-07-28. Överstelöjtnant vid Norra Skånska infanteriregementet 1936-06-12. Överste på arméns reservstat 1939-07-20 f o m 1939-10-01. Gift 1917-04-07 i Köpenhamn med Vera Tusky Cunliffe-Owen från Danmark, född 1898-07-13, i Köpenhamn, dotter av danske kaptenen grosshandlaren Alexander Cunliffe-Owen.

Barn:

 • Staffan Walter , född 1918-02-24 i Kristianstad.

TAB 13

Jean Albrekt, (son av Henric Valter, Tab. 2), född 1793-10-09 på Axelvåld. Student i Lund 1807. Hovrättsexamen 1809-06-10. Auskultant i Göta hovrätt 1810-01-22. Extra kanslist i Göta hovrätt 1811-01-15. Extra brottmålsnotarie 1811-11-29. Vice häradshövding 1815-05-30. Extra civilnotarie 1815-12-07. Häradshövdings fullmakt med tur och befordringsrätt 1816-01-24. Adjungerad ledamot av hovrätten 1817-07-02. Assessor i hovrätten 1919-12-14. Assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge 1821-03-20. Hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge 1826-11-09. RNO 1829-08-31. Tillförordnad landshövding i Malmöhus län 1830-09-09–1831-02-21. President i hovrätten över Skåne och Blekinge 1844-07-03. KNO 1848-11-27. KmstkNO 1853-04-28. Kommitterad för upprättande av förslag till ny arbetsordning mm för hovrätterna 1856-01-09. Död 1857-#23-26 i Kristianstad. Gift 1831-11-13 Rosendal med sin kusin friherrinnan Margareta Lovisa Bennet, född 1805-05-02 på Rosendal, död på Rosendal 1858-10-26, dotter av majoren friherre Vilhelm Rutger Bennet och friherrinnan Elisabet Vilhelmina von Otter.

Barn:

 • Axel Ludvig Albrekt, född 1839-07-01 på Rosendal. Student i Lund 1856-12-13. Furir vid Kronobergs regemente 1856-12-29. Officersexamen 1859-01-28. Underlöjtnant vid Kronobergs regemente 1859-09-16. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1867-08-14. Kapten 1878-09-27. Avsked 1883-04-20. RSO 1883-05-15. Död 1916-11-12 ]] på sin egendom Källunda i Skepparslövs socken, Kristianstads län. Gift 1869-09-14 Maltesholm med grevinnan Hedvig Ulrika Gustava Eleonora (Hedda) De la Gardie, född 1842-04-25 på Maltesholm, död 1930-04-14 Katlund (db nr 3), dotter av godsägaren greve Pontus Henrik De la Gardie, och friherrinnan Eleonora Ramel. Ägare Källunda.

TAB 14

Valter Vilhelm (son av Jean Albrekt, Tab. 13), född 1832-08-15 på Källunda. Kadett vid Karlberg 1847-06-01. Utexaminerad 1855-05-19. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1855-05-30. Löjtnant vid skånska dragonregementet 1862-09-18. Ryttmästare 1872-06-07. Avsked 1874-12-20. Död 1891-10-09 på Dufeke. Han ägde Dufeke i Halmstads socken, Malmöhus län som han erhöll i testamente efter sin farbroder Axel August 1874, och Tarstad i Sireköpinge socken, Malmöhus län. Gift 1863 Mansdala s län med Inga Eva Alexandra Silfversparre, född 1845-10-10 Delperöd, död 1919-02-20 i Lund, dotter av majoren Nils Alexander Silfversparre, och Engel Hedvig Rosencrantz.

Barn:

 • Johan Alexander August, född 1865-01-07. Se Tab. 15

TAB 15

Johan Alexander August, (son av Valter Vilhelm, Tab. 14). Född 1865-01-07 på Källunda. Student i Lund 1883. Död i Lund 1919-09-27 (Halmstads församling, Malmöhus län, db). Ägde Dufeke och Tarstad. Gift 1895-03-21 i Haag med Cornelie Henriette Bichon van Ysselmonde, född 1859-08-11 i Hilligersberg, Holland, död 1925-02-18 på Mössebergs sanatorium, dotter av borgmästaren Albert Franciscus Leonard Bichon van Ysselmonde och Elise Christine de Mey van Alkemade

Barn:

 • Axel Albert, född 1897-12-28 på Dufeke. Se Tab. 17
 • Alexandra Elise Florence, född 1901-01-13 på Dufeke. Död 1927-07-29 i Hälsingborg ]] och begraven i Halmstads socken, Malmöhus län.
 • Margareta-Louisa Jakoba, född 1903-12-19 på Dufeke. Gift 1927-06-26 i Svalövs församling, Malmöhus län med friherre Fromhold James Robert Reinhold von Essen, född 1899.

TAB 16

Johan Walter Wilhelm Albert, (son av Johan Alexander August, Tab. 15). Född 1896-03-07 Duveke församling, Malmöhus län . Elev vid Krigsskolan. Utexaminerad 1918-12-19. Fänrik i skånska dragonregementets reserv 1918-12-31. Underlöjtnant i skånska dragonregementets reserv 1920-12-31. Avsked 1924-01-19. Gift 1:o 1921-08-25 i Välinge kyrka, Välinge församling, Malmöhus län med Hanna Wiweka Olsson från vilken han blev skild genom Luggude häradsrätts utslag 1935-02-18 (gift 2:o 1935-04-18 med lantbrukare Eric Torsten Cullborn tidigare Carlsson, född 1897-11-11), född 1898-10-07 Oregården s län, dotter av godsägaren Gabriel Olsson och Hanna Sofia Charlotta Ulfsparre. Gift 2:o 1936-10-29 borgerligt i Charlottenburg, Berlin och s.d. kyrkl. i Berlin, Svenska Viktoria församling, Halmstad, Malmöhus län med dr. jur. Anny Laura Nadolny-Hackemann i hennes 2:a gifte (gift 1:o med), född 1905-06-09 i Gelsenkirchen, Tyskland.

Barn:

 • 1. Inga Hanna Viveca. född 1922-06-01 i Lund
 • 1.Hedda Henriette. född 1923-09-11 i Lund
 • 1. Johan Gabriel. född 1926-10-10 i Lund.
 • 1. Viveka. född 1930-06-19 i Lund

TAB 17

Axel Albert (son av Johan Alexander August tab. 15). Född 1897-12-28 på Duveke i Halmstad församling, Malmöhus län. Studentexamen på Lundsberg 1917. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1921. Agronom. Gift 1926-08-28 med Märtha Kinch, född 1901-10-10 i Ottarps församling, Malmöhus län, dotter av godsägaren Johan August Gottfrid Kinch och Ebba Leth.

Barn:

 • Ebba Alexandra. född 1928-10-25 i Hälsingborg

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: