Drakenhielm nr 510

Från Adelsvapen-Wiki

0510.jpg


Adlig

Adlad 1650-12-18, introducerad 1650. Utdöd 1840-11-25.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Gyldencrantz.


TAB 1

Christoffer Böös. Borgmästare i Örebro 1631. Gift med Jölin Joensdotter, dotter av kyrkoherden i Jäders pastorat av Strängnäs stift Jonas Petri och hans hustru Agneta (Hm.).

Barn:

 • Christina Böös, † före 1665. Gift med Olof Starenflycht
 • Anna Maria Böös, † 1711-08-15. Gift 1654-11-05 i Jakob/A med borgmästaren och byggnadsarkitekten i Stockholm Johan de la Wallée född 1620, † 1696-03-09 i Stockholm och själaringning efter honom den 10 mars i Storkyrkan. Han ritade bland annat Riddarhuset. Makarna hade 11 barn.
 • Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm, född 1624, död 1676. Se Tab. 2.
 • Jonas Böös, adlad Gyldencrantz, född 1628, död 1683. Se adliga ätten Gyldencrantz.

TAB 2

Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm (son av Christoffer Böös, Tab, 1), till Werder i Hanehls socken i Estland, Jungfruhof i Lappis socken i Nöteborgs län, Strömsrum i Ålems socken, Kalmar län, Malma i Ludgo socken, Södermanlands län och Stjärnholm i Nikolai socken, Södermanlands län samt Stroppsta i Turinge socken, Stockholms län. Född 1624-02-24 i Örebro. Student i Uppsala 1637 (Um.). Tullnär vid Stora sjötullen i Stockholm 1648-08-09. Generaltullförvaltare vid Stora sjötullarna i Sverige och Finland 1650. Kassör vid Stora sjötullarna i Sverige och Finland, 1650-06-21. Adlad 1650-12-18 (introducerad 1650 under nr 510). Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium 1665-03-16. Kammarråd (Ök.) 1674-03-09. Död 1676-01-02 i Stockholm och begraven i Ludgo kyrka. Gift 1:o med hovjungfrun hos drottning Maria Eleonora Elsa von Brandt, död 1658-10-05 och begraven 1658-10-31 i Stockholm. Gift 2:o 1659-07-18 med sin broders svägerska Anna Maria Silfverstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1680-03-30 med landshövdingen Mårten Grelsson Lindeberg, adlad och friherre Lindhielm, i hans 1:a gifte, född 1638, död 1720), född 1643-08-18 i Stockholm, död 1697-01-29 och begraven 1697-08-13 i familjegraven i Ludgo kyrka, dotter av hovrådet och statssekreteraren Johan Månsson, adlad Silfverstierna, och Catharina Eriksdotter.

Barn:

 • 1. Magnus Vilhelm. Kornett vid generalmajor Lybeckers skånska kavalleriregemente 1669-12-01. Löjtnant vid generalmajor Lybeckers skånska kavalleriregemente 1672-07-26. Ryttmästare vid norra skånska kavalleriregementet 1675-05-08. Major vid norra skånska kavalleriregementet. Levde 1686-02-07. Död barnlös. Gift med Anna Lybecker, död 1693 (själaringning 1693-11-15 i S:t Jakobs kyrka i Stockholm), dotter av generalmajoren och landshövdingen Georg Henrik Lybecker, adlad Lybecker, i hans 1:a gifte.
 • 1. Christina Eleonora, född 1649, död 1712 på Siggesta i Värmdö socken, Stockholms län och begraven 1712-04-04. Hon övergick till katolicismen 1664 och gick i kloster i Aachen, men återkom till Sverige och benådades genom kunglig resolution 1670-11-07. Gift 1670-12-28 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med bankokommissarien Erik Appelgren, död 1702.
 • 1. Maria Eleonora, född 1650-08-03 i Stockholm, död 1680-09-13 i Landskrona i barnsäng och begraven 1682-03-25 i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Gift 1666-08-16 på Stjärnholm med kungliga rådet och fältmarskalken Erik Dahlbergh, adlad, friherre och greve Dahlbergh, född 1625, död 1703.
 • 2. Catharina, döpt 1660-08-08 i Stockholm, levde 1703. Gift 1693-01-29 på Malma med guvernören Jakob Jeffery i Irland.
 • 2. Christoffer, född 1663-09-21 i Stockholm, död 1664-02-02 (1664-09-09) (At (Sch).) och begraven i Ludgo kyrka
 • 2. Anna Margareta, död 1693-11-12 i Stockholm. Gift där (Söd.) 1689-03-14 med kaptenen Peter Körning, i hans 2:a gifte, död 1720.
 • 2. Gustaf Johan, döpt 1666-02-07 i Stockholm, sannolikt död ung.
 • 2. Johan Christoffer, född 1667. Ryttmästare. Död 1713. Se Tab. 3.
 • 2. Gustava Johanna, född 1671, död 1730-06-18 på Ludgonäs och begraven i Ludgo kyrka. Gift med kaptenen Gustaf Adam Appelbom, död 1732.

TAB 3

Johan Christoffer (son av Vilhelm Böös, adlad Drakenhielm, Tab. 2), till Malma i Ludgo socken, Södermanlands län och Stjärnholm i Nikolai socken, Södermanlands län. Döpt 1667-02-03 i Stockholm. Student i Uppsala (Wn.) 1682-06-28. Kornett vid adelsfanan 1687-09-15. Var i Wilhelms av Oranien tjänst 1691. Löjtnant vid adelsfanan 1692-01-05. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-09-28. Död 1713-07-21 och begraven i Ludgo kyrka. Gift 1699-01-15 i Nyköping med friherrinnan Anna Elisabet Clerck, född 1678-08-05 i Stockholm, död i Stockholm (At (Sch).) 1738-02-13 och begraven i Ludgo kyrka, dotter av kungliga rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Bure.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1699-10-12 på Malma. Student i Uppsala 1713-11-21. Sergeant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente. Fänrik vid Upplands regemente 1716-12-25. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1718-08-26. Stupade ogift 1718-11-29 vid Fredrikshald. Hans vapen uppsattes i Ludgo kyrka, där han begrovs 1719-01-01.
 • Anna Maria, född 1701-09-14, levde 1748-02-01, men död före 1768-11-25, då boupptäckningen efter henne förrättades. Gift 1720-02-25 på Malma med majoren Johan Båld, adlad Ridderboll, född 1682, död 1736.
 • Eva Johanna, född 1704-12-02 på Malma, död 1747-08-27 Rosersberg och begraven 1748-05-22 i Ludgo socken. Gift 1726-08-25 i Ludgo socken med presidenten Erland Broman, friherre Broman, i hans 1:a gifte, född 1704, död 1757.
 • Axel, född 1711. Hovjunkare. Död 1743. Se Tab. 4

TAB 4

Axel (son av Johan Christoffer, Tab. 3), till Malma (Öster Malma) och Stjärnholm. Född 1711-09-11 på Malma. Student i Uppsala 1724-11-05. Auskultant i Svea hovrätt. Avsked 1730. Korpral vid livregementet till häst 1731. Hovjunkare (SAB.) 1739-11-13. Avsked ur krigstjänsten 1740-02-13. Död 1743-12-07 på Malma och begraven i Ludgo kyrka. Gift 1740-01-17 i Stockholm (Wn.) med Anna Eva Feif, född 1722-02-20, död i barnsäng 1742-05-28, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Feif och Eva Insenstierna, samt brorsdotter till riddarhuskamreraren Donat Feif, adlad Adlerstolpe, och överstelöjtnanten Christoffer Feif, adlad Ehrensparre.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1741. Major. Död 1800. Se Tab. 5
 • Fredrik, döpt 1742-04-17 i Stockholm, död 1742-06-00 och begraven 1742-06-25 i Ludgo kyrka

TAB 5

Johan Jakob (son av Axel, Tab. 4), född 1741-01-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1755-04-29. Förare vid livgardet 1758-10-27. Fänrik vid livgardet 1759-02-23. Löjtnant 1764-07-21. Major i armén 1772-09-13. Avsked 1773-05-03. Död 1800-02-09 på Skiringe i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Gift 1777-10-30 Sturehov med friherrinnan Charlotta von Höpken, född 1752-12-03 i Stockholm, död 1830-05-07 på Skiringe, dotter av presidenten, friherre Carl Fredrik von Höpken, och Petronella Constantia Leytstar.

Barn:

 • Eva Constantia, född 1778-08-22, död 1782-06-17.
 • Carl Axel, född 1779-09-19, död 1782-06-16.
 • Jacquette Eleonora, född 1780-10-12, död 1781-03-29 på Skiringe.
 • Johan Vilhelm, född 1782-03-10, död 1783-09-14.
 • Anna Charlotta, född 1783-07-24, död 1841-11-18 på Axelsberg i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län. Gift 1810-09-16 på Skiringe med ryttmästaren Gabriel Adolf Sparre af Rossvik, i hans 2:a gifte, född 1775, död 1844.
 • Ulrika, född 1785-02-21, död ogift 1872-04-21 i Nyköping.
 • Jakob Gustaf, född 1786. Major. Död 1840. Se Tab. 6
 • Ebba, född 1789-07-28, död ogift 1870-05-22 på Axelsberg.
 • Eleonora, född 1790-04-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1828-11-03 på Skiringe.
 • Margareta Fredrika, född 1798-06-24 på Skiringe, död 1865-07-25 Svärdsta. Gift 1826-10-22 med kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO Carl Israel Köhler, född 1788-01-15 i Frustuna socken, Södermanlands län, Död 1846-08-01 på Svärdsta (Lsr.).

TAB 6

Jakob Gustaf (son av Johan Jakob, Tab. 5), född 1786-06-04. Kadett vid Karlberg 1801-09-28. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik i Södermanlands regemente 1804-11-06 och vid regementet 1805-10-02. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1811-07-23. Kapten 1813-12-15. RSO 1825-06-24. Major i regementet 1828-10-22. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1836-04-23. Död 1840-11-25 på Skiringe i Lilla Mellösa socken, Södermanlands län och utgick med honom på svärdssidan adliga ätten Drakenhielm. Gift 1830-10-12 Hornsund med friherrinnan Magdalena Eleonora Bennet, född 1797-08-01 Vollsjö, död 1865-01-12 i Klara församling, Stockholm, dotter av överstelöjtnanten, friherre Jakob Kjell Bennet, och hans 1:a fru (friherrinnan) Vilhelmina Charlotta Stjernblad, nr 1370.

Barn:

 • Charlotta Magdalena Vilhelmina Jakobina, född 1833-05-24 på Skiringe, död 1901-02-02 i Stockholm. Gift 1862-09-13 på Skiringe med kaptenen i södra skånska infanteriregementets reserv, RSO Håkan Jakob Gerhard Pramberg, född 1834-05-28 i Lund, död i Lund 1892-02-08.
 • Ebba Elisabet Ingeborg Petronella (Elise), född 1835-03-11 på Skiringe. Stiftsjungfru. Död 1900-10-04 i Eskilstuna. Gift 1863-03-12 på Skiringe med kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO Otto Vilhelm Teodor Oldenburg, född 1834-12-19 i Stockholm, död 1891-03-19 i Nyköping.
 • Jakob, född 1836-08-24 på Skiringe, död 1836-08-27.
 • Sofia Gustava Ulrika Adriana, född 1840-02-28 på Skiringe. Stiftsjungfru. Död 1920-05-14 Sofielund. Gift 1866-11-03 i Lund med majoren Axel Julius Horn af Rantzien A, född 1826, död 1920.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.