:

Thott nr 114

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Thott nr 301 och 114

Friherrlig 1778-12-27, introd. 1779. Grevlig 1807-05-09, introd. 1808.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätterna Tott nr 26, och Tott af Skedebo nr 88, samt grevliga ätten Tott nr 16. Om ättens ursprung se Tott


1At (P).

Thott%20G11400.png

TAB 1

Tage Tott, friherre och greve Thott (son av Otto Tott, natural. och adopt. Tott (se adl. ätten Tott nr 26, tab 3), till Skabersjö i likanämnd socken Malmöhus län. Född där 1739-10-23. Student i Lund1 1748-02-02. Jur. examen 1756-12-17. Sergeant vid kronprinsens regemente 1757-07-18. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1758-03-04. Kornett därst. s. å. 1/6. Löjtnant 1763-09-20. Major samt kommendant på Malmö citadell 1769-12-20. RSO 1772-05-28. Överstelöjtnant s. å. 13/9. Landshövding i Malmöhus län 1776-08-02. LFS 1776-02-21. Friherre 1778-12-27 (introd. 1779 under nr 301). Ledamot av Patriotiska sällskapet i Stockholm 1786-06-14. Överkommendant i Malmö 1788-06-22. Avsked därifrån 1789-01-19 och från landshövdingämbetet 1794-05-23. KVO 1801-05-25. Greve 1807-05-09 med succession på äldsta sonen, son efter son samt därefter på den son efter son, vilken, enligt det 1799-11-30 upprättade och av konungen 1805-09-19 fastställda fideikommissbrevet, bliver innehavare av Skabersjö (introd. 1808 under nr 114). KmstkVO 1814-07-09. RCXIII:sO 1815-01-28. En av rikets herrar 1816-10-07. Död 1824-03-07 i Malmö och begraven s. å. 19/3 i Skabersjö kyrka. 'Han bevistade sjuåriga pommerska kriget. Var 1766 såsom kavaljer följaktig ambassaden till Köpenhamn, då prinsessan, sedermera drottning Sofia Magdalena, därifrån avhämtades. Anslog 1785-01-24 på konung Gustaf III:s födelsedag 250 rdr till ett stipendium Tottianum vid universitetet i Lund.' Gift 1763-01-25 på Vittskövle i likanämnd socken Kristianstads län med friherrinnan Ulrika Christina Barnekow, född 1736-11-22 Svabesholm s län, död 1823-08-21 i Malmö, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen Christian Barnekow, friherre Barnekow nr 230, och grevinnan Eva Charlotta Stenbock nr 12.

Barn:

 • Christina, född 1764-04-09, död s. å. 6/5.
 • Christina Charlotta, född 1765-03-16 på Skabersjö, död 1787-09-23 Pilshult och begraven i Bergshammarsgraven i Fogdö kyrka Södermanlands län. Gift 1783-04-05 på Skabersjö med sin kusin, majoren friherre Johan Gabriel Sack, i hans 1:a gifte, född 1756, död 1830.
 • Brita Eleonora, född 1766-03-09 på Skabersjö, död där 1778-02-28.
 • Otto, greve 1807. Född 1768. Landshövding. Död 1826. Se Tab. 2.
 • Fredrika Margareta, född 1769-09-17 på Skabersjö, död 1855-02-27 på Närlunda vid Hälsingborg. Gift 1795-05-01 på Skabersjö med sin syssling, hovmarskalken friherre Carl Fredrik Bennet, född 1760, död 1845.
 • Christian, född 1770. Generalmajor. Död 1844. Se tab 17.
 • Lovisa, född 1772-08-18 i Malmö, död 1809-07-11 på Börringe kloster i Gustafs socken Malmöhus län. Gift 1791-06-21 på Skabersjö med hovmarskalken, friherre Corfitz Ludvig Beck-Friis, adopt. greve Beck-Friis nr 104, född 1767, död 1834.

TAB 2

Otto (son av Tage Tott, friherre och greve Thott, tab 1), greve. Född där 1768-07-18. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1773-01-13. Kvartermästare därst. s. å. 3/9. Kornett 1781-02-07. Kornett vid husarregementet 1786-04-12. Löjtnant vid Mörnerska husarregementet 1788-01-29. Ryttmästare och regementskvartermästare därst. 1792-10-29. Major i armén 1801-09-05. Sekundmajor vid regementet s. å. 26/10. Premiärmajor därst. 1802-06-05. RSO s.å. 9/12. Överstelöjtnant i armén 1805-07-01. Avsked från regementet s. å. 2/10 med tillstånd att såsom generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant kvarstå i armén. Avsked ur krigstjänsten 1807-11-23. Landshövdings n. h. o. v. 1819-07-04. Död 1826-08-11 på Skabersjö. Gift 1793-10-18 på Vittskövle i likanämnd socken Kristianstads län med sin kusin, friherrinnan Brita Christina Barnekow, född 1775-11-20 på nämnda egendom, död 1823-05-31 Roslätt, dotter av hovjägmästaren friherre Kjell Christoffer Barnekow nr 230, och friherrinnan Ulrika Christina Hamilton af Hageby nr 99.

Barn:

 • Tage, född 1794-08-04 på Skabersjö, död där 1795-04-29.
 • Tage Kjell, greve, född 1796. Major. Död 1866. Se Tab. 3.
 • Tor, född 1797-02-02 på Skabersjö. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1801-12-06. Kornett vid skånska husarregementet 1813-12-01. Löjtnant därst. 1816-08-27. Ryttmästare 1825-08-29. RSO 1839-07-04. 2. Major vid nämnda regemente 1849-02-02. Avsked 1853-03-17. Död ogift 1880-01-24 på Roslätt.
 • Claes Christian, född 1802. Ryttmästare. Död 1846. Se Tab. 16.
 • Otto, född 1803-06-17 på Roslätt. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1816-10-07. Officersexamen 1819-09-11. Fänrik vid nämnda regemente 1819-08-03. Kornett vid kronprinsens husarregemente 1822-03-05. Löjtnant därst. 1827-07-05. Ryttmästare och regementskvartermästare 1845-02-24. RSO 1850-06-26. Major 1852-07-02. Avsked 1855-03-16. Död ogift 1876-03-20 i Mariefred.
 • Carl Axel, född 1804-05-28, död s. å. 29/5.
 • Fredrik, född 1805-11-05 på Skabersjö. Fanjunkare vid södra skånska infanteriregementet 1816-10-07. Fanjunkare vid konungens eget värvade regemente 1822-11-02. Fänrik därst. 1823-04-22 och vid Södermanlands regemente 1829-04-04. Avsked 1830-07-31 med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i armén. Avsked ur krigstjänsten 1841-09-29. Reste 1842 till Norra Amerika. Död där 1850-10-00 i kolera, troligen ogift.
 • Erik, född 1807-11-01 på Skabersjö. Student i Lund 1824. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen. Kopist därst. 1840-12-22. Kanslist 1842-11-26. Död ogift 1849-05-13 i Stockholm.
 • Ulrika Christina Fredrika, född 1809-12-05 i Malmö, död 1846-01-26 i Bjäreshögs prästgård Malmöhus län. Gift 1845-09-02 med prosten och kyrkoherden i Skabersjö pastorat, skalden Israel Tollin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1848 med Lovisa Ulrika Malmgren i hennes 2:a gifte [gift 1:o med pastorn Fredrik Gustaf Granfeldt, född 1815-05-26 Markiegård, död 1847-06-20 i Kvidinge socken, Krist.], född 1823, död 1873, dotter av kyrkoherden Peter Malmgren och Catharina Lovisa Böös), född 1803-02-20 i Törnevalla socken Östergötlands län, död 1866-02-05 i Skabersjö prästgård.
 • Axel August, född 1813-04-20 i Malmö. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1829. Fanjunkare därst. 1830-02-17. Officersexamen 1831-10-31. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 30/7. Löjtnant därst. 1840-03-24. Kapten 1846-05-15. RSO 1854-12-18. 2. Major 1855-07-05. Överstelöjtnant och 1. major 1860-07-04. Överste och chef för samma regemente 1862-03-27. Avsked 1870-02-04. KSO1kl s. d. Död ogift 1895-09-24 i Malmö.

TAB 3

Tage Kjell (översiktstab 3, son av Otto, tab 2), greve. Född 1796-01-04 Roslätt. Fanjunkare vid Mörnerska husarregementet 1801-02-23. Kornett därst. 1813-02-12. Löjtnant vid Cederströmska regementet, sedan husarregementet konung Carl XV, 1816-02-27. Ryttmästare i generalstaben 1821-12-18. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i generalstaben 1827-04-25. RSO 1832-09-10. Avsked med majors n. h. o. v. 1836-06-28. Avsked ur krigstjänsten s. å. C. XIV Joh:s med. 1854. Död 1866-11-17 på Skabersjö, vilket fideikommiss han tillträdde vid faderns död 1827. Gift 1822-10-06 på Vittskövle i likanämnd socken Kristianstads län med friherrinnan Ulrika Maria Margareta Amalia (Ulla) Barnekow , född 1800-06-09 på sistnämnda egendom, död 1869-03-20 på Skabersjö, dotter av överstekammarjunkaren greve Christian Barnekow nr 128, och friherrinnan Elisabet Amalia Charlotta Ramel nr 295.

Barn:

 • Otto, greve, född 1823. Kabinettskammarherre. Död 1891. Se tab 4.
 • Ulla Christina Amalia Margareta, född 1825-01-09, död s. d.
 • Ulla Christina, född 1826-05-10 i Malmö, död 1863-12-01 Ebbarp Gift 1857-05-08 på Skabersjö med ryttmästaren friherre Gustaf Thott, i hans 1:a gifte, född 1828, död 1879.
 • Tage Kjell, född 1827-08-12, död s. å. 14/8.
 • Tage Kjell, född 1828-07-17, död s. d.
 • Sofia Öllegård, född 1830-08-03, död 1833-08-27 på Skabersjö.
 • Tage Ivar, född 1832-03-02, död 1840-03-29 på Skabersjö.
 • Erik Axel, född 1834-08-10, död 1855-06-23 vid Marienbad i Böhmen.
 • Tor, född 1835. Lantbrukare. Död 1916. Se tab 10.
 • Brita Christina Sofia Lovisa (Sofie-Louise), född 1838-11-19 på Skabersjö, död 1896-05-14 i Karlskrona. Gift 1865-05-16 (18/5) i Skabersjö kyrka med kommendörkaptenen friherre Fredrik Vilhelm Bennet, född 1830, död 1899.
 • Åke Valdemar, född 1842. Överste. Död 1922. Se Tab. 12.

TAB 4

Otto (översiktstab 4, son av Tage Kjell, tab 3), greve. Född 1823-07-29 i Malmö. Sergeant vid kronprinsens husarregemente 1840-10-26. Studentexamen i Lund s. å. 2/12. Officersexamen 1842-03-24. Fanjunkare s. å. 1/4. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 23/8. Löjtnant därst. 1848-06-02. Avsked från löjtnantsbeställningen på stat med tillstånd att såsom lönlös löjtnant kvarstå vid regementet 1854-12-20. RDDO 1856-09-22. Ryttmästare 1859-12-20. Adjutant hos konungen 1860-06-11. RNS:tOO s. å. 6/8. Major i armén 1862-04-25. Avsked från regementet s. d. RSO 1863-06-12. Kabinettskammarherre hos konungen 1868-07-15. Avsked ur krigstjänsten s. å. 26/8. KDDO2gr 1871-09-07. Tjänstfri vid hovet 1872. KVO1kl 1887-12-01. Död 1891-12-22 på Skabersjö, vilket fideikommiss han tillträdde vid faderns död 1866. Gift 1851-07-29 Almnäs med grevinnan Ebba Elisabet Augusta Sparre af Söfdeborg, född 1830-12-11 på Dyrendal vid Fredrikshall i Norge, död 1912-01-24 Svenstorp, dotter av överstekammarjunkaren greve Johan Alexander Artemis Sparre af Söfdeborg nr 66, och Sofia Adelaide Rosalie Anker.

Barn:

 • Tage Alexis Otto, greve. Född 1852-05-03 på Skabersjö. Utbildade sig för jordbruk, och skogsvård och innehade och skötte själv från unga år Bökebergsslätts gård under Skabersjö fideikommiss. Hovjägmästare 1884-09-09. RRS:tAO2kl 1891-09-05. RDDO s.å. 12/9. RVO 1893-12-01. Ordförande i styrelsen för Malmö –Ystads järnvägsaktiebolag 1897–1921. OII:sJmt 1897-09-18. RPrKrO2kl m kr 1899-09-00. Förste hovjägmästare 1901-11-30. Styrelseledamot och sedan ordförande i zoologiska jägarsällskapet i Lund. KVO 2kl 1902-12-01. Ordförande i Malmöhus läns skogsvårdsstyrelse 1903-08-21. KVO 1kl 1908-08-05. RPrKr O1kl s. å. i aug. StbVO s. å. i nov. StkDDO 1911-03-06. Konungens tjänstgörande överhovjägmästare 1912-12-31. Ceremonimästare i survivans inom KMO och KNO1kl 1916-11-27. Ceremonimästare inom KMO 1917-04-28. KmstkNO 1920-03-12. Död 1921-02-23 i Palermo, gravsatt s. å. 20/7 i Skabersjö kyrka (db). Väd. Innehade sedan 1891 fideikommisset Skabersjö samt ägde del i Rydsgård i Södra Villie socken Malmöhus län. Gift 1885-10-06 på Rydsgård med sin yngre broders svägerska Hedvig Gabriella Hallenborg, född 1859-01-03 Svaneholm, död 1921-05-02 i Montreux, gravsatt på samma gång som mannen s. å. 20/7 i Skabersjö kyrka, dotter av ryttmästaren Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm Hallenborg nr 1736, och friherrinnan Gustava Gyllenstierna af Lundholm nr 3.
 • Otto Gustaf Erik, greve. Född 1854. Överstekammarjunkare. Död 1933. Se Tab. 5.
 • Augusta, född 1855-05-08, död s. å. 23/5.
 • Erik Otto Ivar, född 1859. Överstelöjtnant. Död 1922. Se Tab. 7.
 • Åke Tor Otto, född 1862-12-20 på Skabersjö, död ogift 1894-05-02 på Svenstorp.
 • Lovisa Carolina Augusta, född 1867-09-21 Bökebergsslätt, död 1881-02-13 på Skabersjö.

TAB 5

Otto Gustaf Erik (översiktstab 4A, son av Otto, tab 4), greve vid äldre broderns död 1921. Född 1854-04-02 på Skabersjö. Volontär vid husarregementet konung Carl XV 1873-02-01. Mogenhetsexamen 1875-05-29. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1876-10-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1883-01-20–1888-12-00. RPTSvO s. å. 15/11. Löjtnant 1884-04-09. RBadZLO1kl s. å. 20/8. RSAO2kl 1888-09-19. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsen s. å. 1/12. KBadZLO2kl 1890-06-16. Ryttmästare 1895-02-27. Var kronprinsen följaktig till Moskva vid kejsar Nikolaus II:s kröning 1896. RRS:tStO2kl m kr s. å. 2/6. RÖJKrO2kl s. å. 10/6. RSO s. å. 1/12. SiamVEO3kl 1897-07-03. OII:sJmt s. å. 18/9. KItS:t MLO 1898-08-01. RPrKrO2kl 1899-09-00. RNO 1901-11-30. Major vid regementet 1902-12-19. KStbVO2kl 1905-06-15. Överstelöjtnant i armén s. å. 25/8. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Tjänstg. kabinettskammarherre 1908-01-09. KNO2kl s. å. 16/6. KStbVO1kl s. å. i nov. KBadBI:sZO1kl 1914-06-00. KNO1kl s. å. 30/9. Överstelöjtnant i armén 1918-10-08. Tjänstg. överstekammarjunkare 1922-12-30. KmstkNO 1924-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. Biogr. i Väd? Död 1933-05-09 på Skabersjö. Innehade sedan 1921 fideikommisset Skabersjö och ägde genom sitt gifte 1/3 i Rydsgård. Gift 1879-08-05 på sistnämnda egendom med Augusta Eleonora Gustava Hallenborg, (nr 1736 B) född 1857-09-16 Svaneholm, död 1936-03-28 Ericsberg (db 18) och begr i Skabersjö förs, dotter av ryttmästaren Bolivar Magnus Fredrik Carl Vilhelm Hallenborg nr 1736, och friherrinnan Gustava Gyllenstierna af Lundholm nr 3.

Barn:

 • Ingeborg Louise, född 1881-10-07 på Rydsgård. Död 1943-04-19 på Ericsberg (St. Malms förs, Söd., db). Gift 1911-02-11 på Skabersjö (Svedala förs, Malm, vb) med förste hovjägmästaren friherre Carl Gotthard Bonde, född 1877, död 1937-07-29 i Gimmersta, Julita socken, Söd. Stora Malms förs, Söd (db nr 18).
 • Gustaf Otto Tage Stig, greve. Född 1885. Hovjägmästare. Se Tab. 6.

TAB 6

Gustaf Otto Tage Stig (översiktstab 4A, son av Otto Gustaf Erik, tab 5), greve vid farbroderns död 1921-02-23. Född 1885-01-29 i Malmö. Mogenhetsexamen därst. 1902-06-13. Officersvolontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 14/6. Vice korpral därst. 1903-07-24. Distinktionskorpral s. å. 27/8. Sergeant s. å. 2/10. Elev vid krigsskolan s. å. 6/10. Fanjunkare 1904-08-23. Utexam, s. å. 28/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1909-06-05. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1910-08-19. Bitr. godsförvaltare vid Skabersjö i förs med samma namn, Malm., 1910–1915. Extra elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1915 Utexam. 1916. Ordförande i Skabersjö sns kommunalstämma och –nämnd 1910–1915. Ryttmästare i nämnda reg:tes reserv 1919-11-27. Godsförvaltare vid Skabersjö 1922–1933. Hovjägmästare 1923-12-31. RVO 1926-12-10. GV:sJmt 1928-06-16. RNO 1935-11-22. Ryttmästare i Skånska kavalerigeg:tes reserv 1940-03-15. Gift 1:o 1911-04-25 Rosendal, dotter av f.d. löjtnanten vid Skånska dragonreg:tet, godsägaren friherre Carl Vilhelm Bennet nr 154, och friherrinnan Vilhelmina Gustava Sofia Bennet nr 154. Gift 2:o 1943-12-20 i Törringe kyrka, Malmö med Greta Linnéa Malmqvist, född 1908-02-25, Malmöhus län.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1912-05-17 på Skabersjö, i förs med samma namn, Malm. (fb), Oslo. Gift 1939-06-19 i Chicago med löjtnanten i reserven vid norska infanteriet Willum Fredrik (Fritz) Treschow, född 1912-02-11.
 • Ingeborg Graziella, född 1913-11-16 på Skabersjö, Helsingborg, Skabersjö förs, Malmöhus län (fb). Gift 1942-07-20 i Vaxholms kyrka (Engelbrekts förs, Stockholm, vb nr 219) med författaren John Albert Wemmerlöv i hans andra gifte, född 1905-03-28.
 • Vilhelmina Magdalena, född 1915-03-07 på Skabersjö, i förs med samma namn, Malm. (fb).
 • Kjell Otto, greve. Född 1917-01-29 på Lydeslund.
 • Christina Eleonora, född 1918-12-24 på Lydeslund i Kropps förs, Malm. (fb). Gift 1941-09-15 på Skabersjö i förs med samma namn, Malm. med byggmästaren friherre Tord Classon Thott nr 301, född 1913-12-10 i Stockholm.

TAB 7

Erik Otto Ivar (son av Otto, tab 4), född 1859-12-06 på Skabersjö. Volontär vid husarregementet konung Carl XV 1877-06-10. Mogenhetsexamen 1879-05-30. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1880-10-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 19/11. Löjtnant i regementet 1887-07-09 och vid regementet 1888-05-04. Ryttmästare 1897-06-04. RPrKrO3kl 1899-09-00. RSO 1901-11-30. Chef för remontdepoten vid Herrevadskloster 1907–1922. RDDO 1909-09-16. Major i armén s. å. 23/12. Avsked från beställning på stat s. d. Överstelöjtnant i armén 1918-10-08. Död 1922-01-05 Herrevadskloster s län, jordfäst s. å. 11/1 i S:t Petri kyrka i Malmö och gravsatt s. d. i Skabersjö. Gift 1885-01-12 i Stockholm med stiftsjungfrun friherrinnan Ebba Fredrika Beck-Friis, född 1864-02-03 i sistnämnda stad, död 1946-04-04 dotter av hovmarskalken friherre Joakim Tavast Beck-Friis nr 278, och friherrinnan Ebba Gustava Eva Carolina Oxenstierna af Eka och Lindö nr 1.

Barn:

 • Claes (EÄ Clas) Erik, född 1888. Ryttmästare. Se Tab. 9.
 • Ebba Birgitta, född 1890-09-03 på Skabersjö. Stiftsjungfru. Gift 1914-12-02 på Herrevadskloster (vb) med godsägaren friherre Adolf Vilhelm Bennet, född 1877, död 1930.

TAB 8

Erik Ove (översiktstab 4, son av Erik Otto Ivar, tab 7), född 1885-11-20 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen i Malmö 1904-05-24. Elev vid tekniska högskolan 1905. Underlöjtnant i kronprinsens husarreg:s reserv 1906-12-14 utexaminerad från nämnda högskola 1908-06-10. Ingenjör vid allm. svenska elektriska abol:s Malmöfilial 1908 sept.–1909 dec. och i Boving & C:o Ltd, London, jan. 1910. Tjänstg. i England 1910–1912, i Brasilien 1912–1918 och i Frankrike 1919–1922. Avsked från regementet 1910-12-23. Direktör i nämnda firma 1922-11-00 och dess verkst. direktör sedan 1931-09-01. Styrelseledamot i svenska handelskammaren i London 1925. Ordförande i Svenska ingenjörsällskapet i Storbritannien 1932–1934. RVO 1933-11-25. Gift 1921-05-19 i Örtofta kyrka o förs (vb) Malmöhus län med friherrinnan Eva Christina Birgitta Bennet (Stina-Brita) nr 154, född 1895-10-20 på Örtofta, död 1985-07-16, dotter av ryttmästaren friherre Jakob Erland Fredrik Bennet nr 154, och Anna Rosenblad nr 2013.

Barn:

 • Anna, född 1922-12-27 på Örtofta. Stiftsjungfru. Konstnärinna.
 • Märta, född 1924-11-22 i London.
 • Birgitta, född 1932-05-31 i London. Stiftsjungfru. Död 1936-08-25 i Lund.

TAB 9

Clas Erik (översiktstab 4, son av Erik Otto Ivar, tab 7), född 1888-08-05 på Skabersjö. Mogenhetsexamen 1908-06-04. Volontär vid kronprinsens husarregemente s. å. 5/6. Korpral därst. 1909-06-01. Distinktionskorpral s. å. 4/9. Elev vid krigsskolan. Fanjunkare 1910-08-21. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Löjtnant därst. 1912-12-31. Avsked från beställning på stat med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1919-12-12. Löjtnant i skånska dragonregementet 1923-10-20. Ryttmästare vid livregementet till häst 1927-06-27. OffLettSO 1929. RSpMFO (vk) s. å. RSO 1932-11-22. RVO 1935-11-22, afsked med förtidspension 1936-04-24, chef för Strömsholms hingstdepot 1936-08-13. Gift 1913-03-22 i Strömsholms slottskyrka (Säby förs, Västm, vb) med stiftsjungfrun friherrinnan Carolina Marina Strömfelt, född 1892-11-14 i Stockholm, dotter av majoren friherre Fredrik Haraldsson Strömfelt nr 105, och grevinnan Marianne Augusta Charlotta Eugenia Lewenhaupt nr 2.

Barn:

 • Tord Classon, född 1913-12-10 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1932-05-15.
 • Ebba Clasdotter, född 1916-06-02 i Malmö, Garnisonsförs (fb). Stiftsjungfru. Gift 1941-04-19 på Strömsholm med fänriken greve Carl Erik Knutsson Lewenhaupt, nr 2, född 1917.
 • Ulla Clasdotter, född 1918-05-22 på Axelvold i Norra Svalövs förs, Malmöhus län (fb). Stiftsjungfru. Gift 1941-02-01 i Kolbäcks förs, Västmanlands län (vb nr 4) med löjtnanten vid kavalleriet, major Erik Sörensen, född 1913-09-07 i Östergötlands län.

TAB 10

Tor (översiktstab 3, son av Tage Kjell, tab 3), född 1835-12-10 på Skabersjö. Arrenderade Roslätt i Svedala socken Malmöhus län 1830–1905. Död 1916-11-26 i Ystad (db). Gift 1879-07-26 i Marsvinsholms kyrka i Balkåkra socken Malmöhus län med grevinnan Hellevid Posse, född 1848-08-27 på Charlottenlund i Snårestads socken Malmöhus län, död 1919-05-13 i Ystad, dotter av förutvarande statsministern greve Arvid Rutger Fredriksson Posse nr 51, och hans 1:a fru grevinnan Amalia Carolina De la Gardie nr 3.

Barn:

 • Amelie, född 1880-05-11 på Svenstorp. Stiftsjungfru. Död ogift 1930-03-30 i Ängelholms förs (db).

TAB 11

Fredrik (översiktstab 3, son av Tor, tab 10), född 1881-07-11 på Roslätt. Mogenhetsexamen i Ystad 1903-06-09. Volontär vid skånska dragonregementet 1904-06-17. Korpral s. å. 15/8. Sergeant s. å. 10/10. Elev vid krigsskolan s. å. 15/10. Fanjunkare i regementet 1905-09-07. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid regementet s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1907-12-21. Ryttmästare i regementet 1920-10-22 och vid regementet 1921-11-18. RSO 1926-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-09. Gift 1912-03-28 på Eka med Anna Sofia Margareta (Greta) Dyrssen, född där 1889-05-25, dotter av ryttmästaren Hans August Dyrssen och Anna Maria Gustava Fock nr 1846.

Barn:

 • Anna Margareta Birgitta, född 1914-08-19 i Ystad (fb). Gift 1939-11-18 i Göteborg, Haga förs (vb nr 114) med Erik Brynolf Petterson, född 1903-07-04, Hallands län.
 • Ingeborg Hillevi Sofia, född 1916-05-03 i Ystad.
 • Tor Åke Valdemar Fredriksson, född 1920-08-28 i Ystad.

TAB 12

Åke Valdemar (översiktstab 3, son av Tage Kjell, tab 3), född 1842-02-05 på Skabersjö. Mogenhetsexamen i Lund 1862-05-30. Sergeant vid skånska husarregementet s. å. 10/6. Officersexamen 1863-11-14. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1864-03-08. Löjtnant 1872-07-05. Ryttmästare 1883-07-06. RSO 1885-12-01. Major i armén 1892-03-10, i regementet s. å. 22/4 och vid regementet 1893-10-06. Överstelöjtnant och 1. major vid skånska dragonregementet 1896-04-01. T. f. chef för Smålands husarregemente 1899-02-17. Överste i armén s. d. Avsked 1900-03-23. Död 1922-02-14 i Hälsingborg (db) och jordfäst s. å. 20/2 i Maria kyrka därst. samt gravsatt s. å. 21/2 i Skabersjö. Gift 1875-02-16 i Karlskrona med grevinnan Ellen Henriette Agate Wachtmeister af Johannishus, född 1853-12-25 i Stockholm, död 1935-08-15 i Åkersberga socken, Sth (db nr 29), begr. i Skabarsjö socken (db 4) dotter av landshövdingen greve Hans Hansson Wachtmeister af Johannishus nr 25, och friherrinnan Ebba De Geer af Finspång nr 311.

Barn:

 • Tor Ivar Otto, född 1875. Löjtnant. Död 1909. Se Tab. 13.

TAB 13

Tor Ivar Otto (översiktstab 3, son av Åke Valdemar, tab 12), född 1875-11-20 Svenstorp. Anställd i handelsflottan 1892. Styrmansexamen 1895 och sjökaptensexamen 1897. Reservofficersaspirant vid flottan s. å. Reservunderlöjtnant i flottan 1898-12-03. Reservlöjtnant därst. 1906-12-07. Död 1909-04-17 i Stockholm, Jacobs förs (db). Gift 1900-05-15 i nämnda stad med Ragnhild Bernhardina Strindberg, född 1876-09-20, död 1901-06-10, i Trälleborg, dotter av livförsäkringstjänstemannen Carl Axel Strindberg och Charlotte Johansson.

Barn:

 • Ragnhild Ebba Ingeborg, född 1901-05-20 i Trälleborg. Utexaminerad från Anna Sandströms högre lärarinneseminarium i Stockholm 1925-06-05. Extra ordinarie ämneslärarinna vid Wallinska skolan i sistnämnda stad s. å. 1/7. Ordinarie 1930.

TAB 14

Hans Axel Valdemar (översiktstab 3A, son av Åke Valdemar, tab 12), född 1878-01-04 på Svenstorp. Mogenhetsexamen i Hälsingborg 1898-06-06. Volontär vid Svea livgarde s.å. 10/6. Sergeant därst. 1899-08-15. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1900-08-13. Utexaminerad s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 7/12. Löjtnant därst. 1903-09-10. Utgått från instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904-04-29. Gymnastiklärarexamen vid nämnda institut 1905-06-08. OffFrIP 1908. RBadZLO2kl m ekl 1909. Kapten vid Svea livgarde 1914-11-18. RSO 1921-06-06. RDDO 1926. Major i armén 1927-06-27. Överförd till övergångsstat s. å. 28/10. Major i Svea livgarde 1928-05-04. Avsked från stat med inträde i regementets reserv s. å. 11/6. Gift 1906-08-20 Sävsjöström med stiftsjungfrun Märta Anna Charlotta af Petersens, nr 207, född 1882-09-26 på Sävsjöström, dotter av vice häradshövdingen Gustaf Herman af Petersens nr 2071, och Christina Charlotta Ribbing nr 15.

Barn:

 • Åke Valdemar Gösta, född 1908-11-28 i Stockholm.
 • Gösta Ivar, född 1910-09-08 Kungl Svea livgardes förs.
 • Bo Axel Christer Valdemar, född 1915-12-01.
 • Märta Christina Birgitta, född 1918-09-27.

TAB 15

Axel Torbjörn (översiktstab 3B, son av Åke Valdemar, tab 12), född 1882-12-07 Gåsebäck Mogenhetsexamen 1901-05-17. Officersvolontär vid Svea livgarde s. å. 1/6. Korpral därst. 1902-08-01. Sergeant s. å. 3/9. Elev vid krigsskolan s. å. Fanjunkare 1903-08-27. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant vid nämnda garde s. å. 11/12. Löjtnant därst. 1906-09-14. Genomgick krigshögskolan 1908–1910. Tjänstg. vid statens järnvägar 1913–1915. Militärassistent därst. 1915–1917. RRS:tStO3kl 1909-06-28. Kapten 1916-12-22. Avsked från lön 1917-08-13. Trafikinspektör av 2. kl. vid statens järnvägar 1918-01-01. Tillstånd att såsom kapten återinträda i regementet 1919-08-29. Ledamot av drätselkammaren i Hälsingborg. Trafikchef vid Hälsingborg–Hässleholms järnväg s. å. 1/7, tillika verkst. direktör därst. sedan 1922. Kapten på reservstat vid regementet 1920-08-31. RSO 1925-09-19. Ledamot av motorsakkunniga 1927–1929. RVO 1931-06-06. Avsked från reservstat 1932-11-24. Gift 1906-10-05 på Sturehov med stiftsjungfrun Louise Elisabet Charlotte Reuterskiöld, född 1884-11-02 Sturehov, dotter av landshövdingen Carl Lennart Adam Emanuel Reuterskiöld nr 1636, och grevinnan Ingegerd Christina Posse nr 51.

Barn:

 • Margareta, född 1907-12-21 i Stockholm, död 1908-07-20 på Sturehov (Sthlm, K. Svea livgardes förs, db).
 • Carin Axelsdotter, född 1909-07-07, Sthlm
 • Sigrid Axelsdotter, född 1911-12-01 i Stockholm, K. Svea livgardes förs (fb).

TAB 16

Claes Christian (översiktstab 5, son av Otto, tab 2), född 1802-02-04. Korpral vid skånska husarregementet 1817-02-04. Kornett därst. 1818-06-02. Löjtnant 1823-07-30. Ryttmästare 1843-11-01. Död 1846-04-15 på Skabersjö i likanämnd socken Malmöhus län. Gift 1831-11-06 Ugerup s län med friherrinnan Mariana Barnekow , född 1808-09-03 Vittskövle, död 1848-07-05 på Skabersjö, dotter av överstekammarjunkaren greve Christian Barnekow nr 128, och friherrinnan Elisabet Amalia Charlotta Ramel nr 295.

Barn:

 • Amalia Christina Mariana, född 1832-09-06 på Skabersjö, liksom systrarna, död ogift 1854-01-17 på nämnda egendom.
 • Irmengard Charlotta Margareta, född 1834-04-24, död 1900-03-15 i Stockholm. Gift 1865-11-08 i Skabersjö kyrka med ryttmästaren friherre Gustaf Thott i hans 2:a gifte, född 1828, död 1879.
 • Anna Augusta Lovisa, född 1835-12-227 död 1864-06-06 Kristineberg. Gift 1863-05-27 på Skabersjö med generalmajoren friherre Fredrik Thott, född 1803, död 1882.

TAB 17

Vapensköld för friherrliga ätten Thott
Vapensköld för friherrliga ätten Thott

Christian (översiktstab 6, son av Tage Tott, friherre och greve Thott, tab 1), född 1770-12-02. Volontär vid k. m:ts värvade regemente 1774-09-17. Sergeant s. d. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1781-05-04. Löjtnant därst. 1786-04-12. Transp. till adelsfaneregementet 1788-06-18. Löjtnant vid norra skånska kavalleriregementet s. d. Ryttmästare därst. 1792-08-10. Ryttmästare vid livregementetsbrigadens dragoner, sedermera husarkår, 1793-09-01. Sekundmajor därst. 1801-09-16 och vid skånska husarregementet 1806-12-08. RVO 1805-03-01. Överstelöjtnant 1809-08-01. Överste i armén 1812-02-04. Överste i regementet. Överste och chef för samma regemente 1813-03-09. Generaladjutant i generalstaben 1817-02-25. KSO 1818-05-11. Generalmajor 1819-06-24. Chef för tredje kavalleribrigaden s. å. 14/12. Avsked därifrån 1825-02-15 med tillstånd att såsom generalmajor kvarstå i armén. Död 1844-08-13 Bäckaskog s län. Gift 1:o 1797-03-26 Vittskövle med sin kusin och sin broders svägerska friherrinnan Ulrika Eleonora Barnekow, född 1774-07-09 på sistnämnda egendom, död 1823-09-06 Tomarp s län, dotter av hovjägmästaren friherre Kjell Christoffer Barnekow, och friherrinnan Ulrika Christina Hamilton af Hageby nr 99. Gift 2:o 1826-03-10 på Skabersjö med sin svågers brorsdotter friherrinnan Eva Lovisa Bennet, född 1798-08-22 på Ålspånga i Bettna socken Södermanlands län, död 1834-09-30 på Bäckaskog, dotter av ryttmästaren friherre Gustaf Bennet nr 154, och Johanna Maria Ekman.

Barn:

 • 1. Tage, född 1798-02-02 Örebro. Kvartermästare vid livregementets husarkår 1804-06-24. Kornett vid skånska husarregementet 1816-01-26. Löjtnant därst. 1818-06-02. Ryttmästare 1834-03-25. Avsked 1843-04-29. Död barnlös 1885-07-08 i Hälsingborg. Gift 1841-09-29 på Skabersjö med sin syssling, stiftsjungfrun friherrinnan Sofia Mariana von Liewen, född 1801-06-21 på Hovmantorp i likanämnd socken Kronobergs län, död 1873-06-06 i Hälsingborg, dotter av majoren friherre Fredrik Vilhelm von Liewen nr 45, och Johanna Magdalena Segerheim nr 2127.
 • 1. Kjell Christoffer, född 1799-08-10 på Skabersjö. Korpral vid livregementets husarkår 1804-06-24. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1816-11-19. Avsked 1820-12-20. Död ogift 1873-05-17 på Skabersjö.
 • 1. Fredrik (Fritz), född 1803-08-21 på Skabersjö. Kornett vid skånska husarregementet 1818-12-19. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1822-01-23. Löjtnant vid skånska husarregementet 1825-08-29. Ryttmästare och regementskvartermästare därst. 1846-08-03. Skvadronschef 1849-03-18. RSO 1853-04-28. Major 1854-04-04. Överste och chef för skånska dragonregementet 1855-03-16. KSO 1860-06-24. Generalmajor i armén 1863-01-28. Generalbefälhavare i första militärdistriktet s. å. Avsked från chefsämbetet vid skånska dragonregementet 1865-01-24. Död 1882-04-13 Kristineberg. Gift 1863-05-27 på Skabersjö med friherrinnan Anna Augusta Lovisa Thott, född 1835-12-22 på sistnämnda egendom, död 1864-07-06 (6/6) på Kristineberg, dotter av ryttmästaren friherre Claes Christian Thott och friherrinnan Mariana Barnekow nr 230.
 • 1. Christina Charlotta Lovisa (Louise), född 1809-11-20 i Malmö, död ogift 1897-01-04 i Hälsingborg.
 • 2. Christian, född 1827-01-29 i Malmö, död 1843-02-04 i Kristianstad.
 • 2. Gustaf, född 1828. Ryttmästare. Död 1879. Se Tab. 18.
 • 2. Johanna Eleonora Fredrika, född 1830-12-11 på Bäckaskog, död 1885-01-12 i Strängnäs. Gift 1859-08-02 på Skabersjö med överstelöjtnanten Per Hans Reinhold Nauckhoff, B, född 1834, död 1885.

TAB 18

Gustaf (översiktstab 6, son av Christian, tab 17), född 1828-10-09 Bäckaskog s län. Sergeant vid skånska husarregementet 1845-01-17. Underlöjtnant därst. 1846-12-16. 2. Löjtnant 1853-12-28. RDDO 1862-07-19. Ryttmästare 1864-06-14. RSO 1869-07-29. Avsked 1873-02-11. RNS:tOO 1871-09-08. Död 1879-11-18 Ebbarp. Gift 1:o 1857-05-08 på Skabersjö med sin kusins dotter, friherrinnan Ulla Christina Thott, född 1826-05-10 i Malmö, död 1863-12-01, dotter av majoren greve Tage Kjell Thott, och friherrinnan Ulrika Maria Margareta Amalia Barnekow. Gift 2:o 1865-11-08 med sin broders svägerska, friherrinnan Irmengard Charlotta Margareta Thott, född 1834-04-24, död 1900-03-15 i Stockholm, dotter av ryttmästaren friherre Claes Christian Thott och friherrinnan Mariana Barnekow nr 230.

Barn:

 • 1. Lovisa Ulrika (Ulla), född 1858-08-03 på Skabersjö. Död 1935-01-06 i Stockholm, Oscar (Tosterups förs, Krist. db 1). Gift 1883-10-10 i Skabersjö kyrka med amiralen greve Carl August Ehrensvärd, född 1858.
 • 2. Anna Margareta, född 1866-07-28 på Skabersjö. Sjukgymnast. Död ogift 1917-11-09 i Stockholm, Skeppsholms förs (db).
 • 2. Fritz Gustaf Christian, född 1868-04-04 på Ebbarp. Överflyttade 1893 till Chicago och är nu trädgårdsodlare i Pasadon, Cal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: