:

Bennet nr 831

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bennet nr 831 †

Natural. 1675-09-07, introducerad 1675. Anses vara utdöd.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Bennet.

Denna ätt härstammar ifrån Skottland och skall hava tillhört en gren av den gamla skotska släkten Bennet of Grubet, till vilken hörde grevarna av Tankerville och Arlington, vicomten av Thetford, baronen av Ossulstone i Storbritannien m fl. Den adliga ätten anses i Sverige vara utdöd och är såsom sådan avförd från de levande släkterna på svenska riddarhuset. Huruvida den fortlever utomlands är ej utrett.


TAB 1

William Bennet of Grubet i Skottland.

 • Son:
 • William. Levde i början av 1600-talet och bodde i Edinburgh. 'Var först minister i konung Jakob I:s tid, sedan kapten'. Gift med Jeanna Bonnar.
 • Son:
 • James eller Jakob, naturaliserad Bennet, född i Skottland. Lämnade på 1640-talet sitt fosterland och kom 1650 i svensk tjänst. Kapten vid livgardet 1657. Bevistade kriget i Polen. Kapten under kungl. maj:ts garde i Riga 1662. Kapten vid garnisonen i Malmö. Major vid Åbo läns kavalleri. Naturaliserad svensk adelsman 1675-09-07 (introducerad 1675 under nr 831) med bibehållande av sitt förra namn. Död 1690 Fendern Gift 1664 i aug. med Christina Kinnemond [SH. liber caus., vol. 133, pars 8 (OA)], död 1693 på Fendern, dotter av översten Tomas Kinninmond, naturaliserad Kinnemond, och Christina Scott.

Barn:

 • Christina, gift med kaptenen vid Meijerfelts dragonregemente Henrik Grabbe, skjuten 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • Jakob. Fänrik vid garnisonen i Riga. Dödad 1700 av en styckekula från Cobrons skans.
 • Isabella, död ogift.
 • Robert. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente. Dödsskjuten 1700 vid Rönneberga.
 • Gustaf. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Dödsskjuten 1700-11-20 vid Narva.
 • Johan. Fänrik i Riga. Död 1698.
 • Vilhelm, friherre Bennet, född 1677, död 1740. Se friherrliga ätten Bennet nr 154, Tab. 1.
 • Elisabet, död ogift.
 • Carl. Fältväbel vid greve Frölichs regemente i Riga. Dödsskjuten 1701.
 • Claes, död ung.
 • Martin, död ung.
 • Peter, död ung.
 • Adam, död ung.
 • Johanna, död ung. Gift med majoren Gustaf Meijer.
 • Anna, död ung.
 • Catharina, död ung.

TAB 2

Tomas (son av James eller Jakob, naturaliserad Bennet, Tab. 1). Volontär vid amiralitetet 1689. Konstapelmat vid amiralitetet. Konstapel 1700-03-21. Extra ordinarie underlöjtnant 1700-05-02. Sprang, efter ett tappert försvar, med sitt skepp i luften i Pejpussjön 1702-07-11. Gift 1694-06-14 eller 1694-09-14 i Karlskrona med Catharina Ahlefelt i hennes 2:a gifte, dotter av överjägmästaren Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt.

Barn:

 • Robert. Kapten på engelska flottan.
 • Tomas. Kapten på engelska flottan.
 • Christina, född 1700-02-16.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: