Sabelstierna nr 206

Från Adelsvapen-Wiki

0206.jpg

Adliga ätten Sabelstierna nr 206 †

Adlad 1609-07-16. Sannolikt utdöd 1722.

TAB 1

Michel Kouho. Länsman i Bjärnå socken, i Finland. Landssyneman därstädes 1537. Tillbytte sig 1542 två stänger jord i Hämeenkylä i Bjärnå socken, Finland.

Barn:

 • Henrik Michelsson i Hämeenkylä, där han namnes 1557 och ännu 1580 finnes uppförd i en frälselängd.

Barn:

 • Erik Henriksson. Befallningsman. Död omkring 1588. Se Tab. 2
 • Mårten Henriksson. Ägde ett hemman i Hämeenkylä, men avstod det 1582 till sin broder Erik mot Metsäkylä i Rjärnå socken.
 • Clemet Henriksson, levde 1562.

TAB 2

Erik Henriksson (son av Henrik Michelsson, Tab. 1), till Hämeenkylä i Bjärnå socken. Fogde i Halikko 1578–1580 (Al.). Levde 1585-07-23, men död omkring 1588. Gift med Cecilia Horn, av den ointroducera finska adliga Lemosläkten, dotter av Grels Olofsson till Lemo, som blev adlad av konung Erik XIV 1563-05-01. Hon ingick 1602-03-02 arvsförlikning med sin syster och fick då på sin lott Lemogård i Bjärnå socken.

Barn:

 • Henrik Eriksson. Slottsloven. Död 1619. Se Tab. 3.
 • Grels Eriksson, till Lemo. Fick kunglig brev 1594-08-23 att göra adlig rusttjänst. Deltog i ryska kriget och stupade därunder 1613 i Ryssland.
 • Knut Eriksson. Se Tab. 9.
 • Bertil Eriksson. Var ryttare under adelsfaneregementet 1604.
 • Anna Eriksdotter, död 1636 mellan påsk och pingst Gursten och begraven 1636-09-04 i Lofta kyrka. Gift före 1606 med ståthållaren Ivar Christersson Ulfsparre (Hjortösläkten).

TAB 3

Henrik Eriksson (son av Erik Henriksson, Tab. 2), till Hämeenkylä och Lemogård. Ryttare under Mårten Poijes fana 1584–1588. Erhöll Sigismunds brev från Danzig 1594-08-23 »att Henrik Eriksson i Lemo må tills vidare betänkande om sköldemärke, som han begärt haver, behålla sina ärftliga gods under adlig frihet». Kvartermästare 1603. Ryttmästare vid det nyantagna finska krigsfolket 1606-01-00. Befallningsman Tolsborg Adlad av hertig Carl 1609-07-16 med ärftligt frälse på Hämeenkylä, förläning å Torkkila i Bjärnå socken och frihet å Lillby skattehemman i Sagu socken. Ståthållare på Nyen 1611. Avreste med ryska sändebud från Viborg till Novgorod 1611-09-26. Levde 1619-02-18, men död 1619 (i 1620 års avkortningslängd innehaves godsen av hans arvingar). Gift med Gertrud Jakobsdotter, som levde 1625, dotter av fogden Jakob Persson Svärd, av en ointroducerad finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Erik Henriksson Sabell. Ryttmästare. Död 1636. Se Tab. 4
 • Christer Henriksson Sabelstierna. Kornett. Död 1674. Se Tab. 8
 • Margareta Henriksdotter, död före 1649. Gift med fänriken Bengt Åkesson Örnflycht, död omkring 1639. Deras barn innehade Torkkila och Lillby efter morfadern.

TAB 4

Erik Henriksson Sabell (son av Henrik Eriksson, Tab. 3), till Lemo och, tillsammans med brodern, Hämeenkylä. Löjtnant 1628. Ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente. Blev 1634 introducerad under nr 178, vilket sedan ändrats till nr 206, med namnet Sabelstierna, vilket han dock icke själv brukade. Död 1636 under kriget i Tyskland, »oförmodat och beklagligen». Gift med Anna Gyllenhierta, död 1638, dotter av fänriken Christer Nilsson (Gyllenhierta) och Anna Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Henrik Sabelstierna, till Hämeenkylä samt Laxpojo i Pojo socken, som han fick med sin hustru. Född 1625-07-28. Kornett vid Viborgs läns kavalleriregemente 1651. Löjtnant vid Viborgs läns kavalleriregemente 1656. Avsked 1656-06-00. Ryttmästare under överste Burmeister. Deltog i fälttåget i Polen och hemkom 1658, illa sargad. Avsked 1678. Död barnlös 1681-04-15 på Laxpojo och begraven i Pojo kyrka, där hans vapen uppsattes. Han tillöste sig 1660 farbrodern Christers andel i Hämeenkylä. Gav jämte sin hustru en ljuskrona och altartavla till Lojo kyrka. Gift före 1650 med Anna Slang, född 1616 i Närvä, död 1690 på Laxpojo och begraven 1690-10-05 i sin mans grav, dotter av fältöversten och ståthållaren Claes Slang, och Elin Johansdotter (Roose), av en ointroducerad finsk frälsesläkt.
 • Claes Sabelstierna. Regementskvartermästare. Död 1692. Se Tab. 5.
 • Gustaf Sabelstierna. Kornett. Död 1710. Se Tab. 7.
 • Christina Sabelstierna, död Pornais Gift med kornetten Erik Silfverspåre, död 1679.
 • Anna Maria Sabelstierna, död 1706-12-31 och begraven 1707-01-22 i Sagu kyrka. Gift med löjtnanten Lorens Blåfield, död 1696.

TAB 5

Claes Sabelstierna (son av Erik Henriksson Sabell, Tab. 4), till Kovela i Nummis socken, som han köpte 1651-08-12, samt del i Domargård i Karis socken, som han erhöll genom sitt gifte. Kom i tjänst 1651. Löjtnant vid västra Nylands infanteriregemente 1656. Kaptenlöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1662-06-09. Regementskvartermästare 1675. Avsked med pension vid mönstring i Helsingfors 1685-07-28. Död 1692-01-31 på Kovela. Gift med Märta Björnram, dotter av fänriken Arvid Björnram, och Carin Slang.

Barn:

 • Arvid. Fältväbel. Begraven 1677-10-14 i Nummis kapellkyrka. Gift med Helena Bock af Bukkila, begraven 1677-10-14 på samma gång som mannen och deras båda små barn, dotter av Hans Bock af Bukkila, och hans 1:a fru Regina N. N
 • Claes, född 1658. Sergeant. Död 1693. Se Tab. 6.
 • Christina Regina, levde 1703 i Reval. Gift 1681-01-01 på Kovela med kornetten Johan Slottman.
 • Helena Juliana, död 1693-10-27 Portas Gift med löjtnanten Carl Gustaf Boose, i hans 1:a gifte, död före 1710.
 • Anna, levde 1688. Gift med fänriken vid Herman von Burghausens finska dragonregemente Vilhelm Johan (von) Hausen, född 1647-03-16, död 1676-12-04 i slaget vid Lund. (Geneal. Samfundets i Finland årsskrift VIII, sid. 109.)

TAB 6

Claes (son av Claes Sabelstierna, Tab. 5), född 1658. Sergeant. Begraven 1693-03-19 i Nummis kapellkyrka. Gift med Elisabet Skarpfelt, som efterlevde mannen, dotter av ryttmästaren Gustaf Skarpfelt, av en 1662-04-19 adlad, men ej introducerad ätt.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1687-10-10. Död 1687-12-18.
 • Margareta Elisabet, född 1693-03-10 Halila

TAB 7

Gustaf Sabelstierna (son av Erik Henriksson Sabell, Tab. 4), till Lemo i Bjärnå socken. Var 1658– 1660 kornett under de extra ordinarie trupperna av överste Fabian Berendes' kavalleriregemente. Död 1710-10-02 på Lemo och begraven 1710 i Bjärnå kyrka. Han utmanade 1661 i kyrkan sin granne från Malkkila gård, kyrkovärden Henrik Sass, på duell på grund av den nya bänkordningen, som Sass infört, vilken sak hänsköts till hovrätten. Gift 1661 med Ingeborg Sabelfana, död 1686, dotter av översten Lindved Claesson Sabelfana, och Anna von Schade.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1662-08-00, död 1723-08-24. Gift 1686 med kaptenen Henrik Johan Lindtman, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1710.
 • Henrik. Reste hem från riksdagen 1686 till sin moders begravning. Död i Stockholm och där begraven 1693.
 • Christina, död 1723-02-10 på sitt rusthåll Lehtiniitty i Bjärnå socken och begraven 1723-02-23 i Bjärnå kyrka. Gift 1716-11-23 i Bjärnå socken med Anders Mattsson Löfman, från Lemogård. 'Hon var 1696 trolovad med kaptenen Erik Giös, som givit henne två ringar och beställt brudskrift, men åtrade sig, varför hennes fader, som redan erlagt 434 daler i bröllopstillredning, stämde honom till häradsrätten 1697'.
 • Göran, född 1674. Dopvittne i Rjärnå 1689, men namnes ej därefter.
 • Gustaf. Har 1690 med namntillägg »minor» gemensamt med fadern underskrivit revision av Bjärnå kyrka s räkenskaper.

TAB 8

Christer Henriksson Sabelstierna (son av Henrik Eriksson, Tab. 3), till Rådsby i Tenala socken, hans första hustrus arvgods, å vilket han 1650-04-30 fick förläning under Norrköpings besluts villkor. Kvartermästare vid Stålhandskes finska rytteri och deltog med detta i trettioåriga kriget. Kornett. Mantalskommissarie i Halikko härad 1647. Bevistade landskapsmötet i Åbo 1657. Död 1674-05-10. Han ägde hälften i fäderneegendomen Hämeenkylä, som av hans kreditorer såldes till brorsonen Henrik Sabelstierna. Fick 1650-12-18 donation på gods i Hattula socken, med villkor att årligen utgiva tjugu tunnor spannmål till sin svärfars dotterson. Axel Sölfverklingas änka. Överföll 1664 med en stridshammare länsmannen, som skulle verkställa utmätning på Rådsby. Gift 1:o före 1641 med Margareta Kubick i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Isak Axelsson till Grabbacka (Sölfverklinga), död 1632), dotter av ryttmästaren Fredrik Kubick och Rrita Frijs. Gift 2:o 1660-01-03 med Märta Galt, begraven 1697-10-17 i Tenala, dotter av ryttmästaren Henrik Grelsson Galt, av finsk frälsesläkt, och Anna von Möller (Möllerswärd, nr 645). 'Han blev ålagd detta giftermål, emedan han sammanlevt med henne sju år och de hade två barn'.

Barn:

 • Henrik. Var kvartermästare vid Claes Flemings regemente 1678-08-12–1679. Kallas volontär, då en hans dotter döptes 1683-10-08 i Stockholm i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • ?Göran. Gift med N. N., som 1682 i Stockholm fick till respenning 25 daler på hans innestående lön.
 • Erik. Bevistade under två år fälttåg i Brandenburg. Kom 1700 i tjänst vid artilleriet, där han 1703 var gemen i Stettin. Regementsväbel vid Kirchbachs kavalleriregemente. Avsked 1721-06-02. Död 1722 och 1722 begraven 1722-09-22 på amiralitetskyrkogården i Stockholm.
 • Märta. Begraven 1697-10-17 på samma gång som modern.
 • Christina. Begraven 1721-03-05 i Tenala.
 • Carl. Var 1694 rustmästare vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente och 1699 furir vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente. Död 1700-11-06 i Riga. Gift med Beata Rönnquist, som 1701-03-19 förekom vid häradsting i Puumala socken.

TAB 9

Knut Eriksson till Hämeenkylä, (son av Erik Henriksson, Tab. 2) Uppförd vid frälserannsakningen 1616 bland dem, som besutto ett enda urminnes frälsehemman under rusttjänst. Underståthållare på Nöteborg. Född i Finland. Var död 1622 (arvsprocess). Mottog i förläning 8 gårdar i Kristdala sn (Smål) (1). I jordebok redan 1589 på Kvavhult 2 mtl frälse. Gift med Margareta Nilsdotter Bröms (2). Dotter av Nils Jonsson Bröms och Karin Larsdotter (Hjortösläkten)

Barn:

 • Nils Knutsson,nämnd 1626 10/2 då han bistår syster Ingeborg om Systertorp, Kristdala (3).
 • Cecilia Knutsdotter Sabel nämns jungfru 1646, levde 1672 på Kvavhult (barnlös enligt testamente 1657 där hon säger sig vara 60 år, alltså född ca 1597) gift i hans 2:a gifte med regementskvartermästare Jöns Andersson Oxe död 1652 27/4 på Ogestad, Locknevi som han donerats 1629, Barn i 1:a giftet adlade Sölfverlood med mor Elin Olofsdotter begravd 1646 15/3 i Odensvi) (4).
 • Ingeborg Knutsdotter Sabel, levde 1664 20/7 i Gladhammar enligt egen attest, gift 1:o med ryttare Per Silkelock d y?, var död 1626 (5) gift 2:o Törne Persson, undertecknade nämnda attest 1664.
 • Carin Knutsdotter. Var död 1657. Hade arvingar som ärvde enl testamente efter barnlösa syster Cecilia 1664 18/5. (6)

fotnot

 1. Palmsköldska samlingen UUB nr 335.
 2. Bankeström, Från forna tiders Kristdala och Tunalän I (1982) s. 277-8.
 3. Bankeström a.a. (1982) s. 282. Se Bankeström Från forna tiders Kristdala och Tunalän III (1997) s. 268: 1653 21/2 uppträdde Nils Knutsson i Mörlunda kärande ombud för Hans Drake till hr Claes i Kristdala (gift med Elisabet Persdotter Silkelock i hennes 2:a gifte) om resterande skuld efter Per Silkelock d.ä.?; nämns Törne Persson som medarvinge.
 4. Bo Persson, Erik Viktor Jonzons anor. Svenska Antavlor (2002) V:6 nr 291/ ana 247.
 5. Roger Axelsson, Humlenäsboken. En gårds och sockenbeskrivning (2001) s. 1190 o hans vidare klarläggande på Rötter om släkten Silkelock o dess ursprung, där han hävdar att det funnit 2 st Per Silkelock, dä och dy.. Enl Axelsson var Ingeborg inte anmor till prästsläkten Meurling som Bankeström hävdat i sin första bok om Kristdala (1982) men tvekat om i sin 3:e bok (1997) s. 269.
 6. Cecilia Sabels testamente 12/5; i jb Kvavhult 1650). Nämnd i Palmsköldska saml nr 197, UUB (läst av B Sjögren 6/1 1999)

Övriga källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.