:

Silfwerbrand nr 508

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig

Adlad 1650-09-18, introd. s. å.

Silfwerbrand A50800.png

TAB 1

Jöns Eriksson, adlad Silfwerbrand, till Fagerhult i Kråkshults socken och Husnäs i Karlstorps socken (båda i Jönk), vilket sistnämnda allodialsäteri han tillöste sig. Född i Småland. Kom i tjänst som soldat för hemmanet Räfsebo (?i Rydaholms socken, Jönk) och kallades då Räfsebo-Jösse. Var 1627-05-20 löjtnant vid Södermanlands regemente och 1632-06-21, kapten därst. Regementskvartermästare 1650-02-03. Adlad s. å. 18/9 (introd. s. å. under nr 508). Avsked 1655. Sedermera major (kallades så 1665-07-06) troligen vid Smålands infanteri, men hade avsked från denna tjänst 16711. Död 1693 på Fagerhult och begraven s. å. 1/10 i Kråkshults kyrka, där hans vapen uppsattes. Han fick av konung Gustaf Adolf 1632-06-21 Eneboga i Lilla Malma socken Södermanlands län i donation på livstidsfrihet1 och 1650-03-06 av drottning Christina Snösvad i nämnda socken under Norrköpings besluts villkor, då samtidigt Eneboga konfirmerades under sistnämnda villkor, men bortbytte 1661-12-04 Eneboga, som under tiden gjorts till säteri, till Hans Ulfsparre. 1671 intygades att han vore vid »hög ålder och af stoor swagheet», så att han ej själv kunde uppvakta i reduktionskollegium1. fick genom sitt tredje gifte Värebol i Väckel-sångs socken, Kronnobergs län.2 Gift 1:o med N. N. Gift 2:o efter 1652-04-28, men före 1661-05-27 med Anna Christina Påhlman, som levde 1669, dotter av majoren Göran Polman d. Y. och Christina Lilliesparre (af Fylleskog, nr 44); 3:o 1670, då makarna gjorde ömsesidigt testamente3, med Susanna Ulfsax, som efterlevde änka 1694.

Barn:

 • l. Jöns, född 1625. Major; död 1691. Se Tab. 4
 • l. Två söner, som stupade i Polen under 1650-talet.1
 • l. Margareta, död 1667 Sundby, och begraven s. å. 29/5. Gift före 1658 med fältväbeln Nils Eriksson.
 • 1. Ingrid, till Emta i Tjällmo socken, Östergötlands län. Gift före 1669 med kaptenen vid Östgöta infanterireg., majoren Lars Andersson Palmqvist, död 1702-04-19 på Vadstena krigsmanshus.
 • 2. Maria, död 1733 på Fagerhult och begraven s. å. 28/3 i Kråkshults kyrka. Gift 1690 med löjtnanten Johan Fredrik Kalmberg, född 1653, död 1715.

TAB 2

Erik, (son av Jöns Eriksson, adlad Silfwerbrand, tab 1). Var 1650 sergeant vid Kalmar regemente. Kapten (?). Stupade före 1658 under kriget i Polen. Gift med N. N. Ulffana, dotter av Carl Bengtsson Ulffana, och Ursula Örnflycht.

Barn:

 • Zakarias, född 1647. Löjtnant. Död 1709. Se Tab. 3

TAB 3

Zakarias, (son av Erik, tab 2), till Boxtorp i Gryts socken Södermanlands län. Född 1647 (han uppnådde myndig ålder 1668, då han kvitterat förmynderskapsräkning för det förmynderskap, som hans farbroder Jöns för honom förvaltat under åren 1661–1668)13. Uppgives varit löjtnant vid livregementet till häst (finnes ej hos Blr). Död 1709.4 Gift 1:o 1672-09-11 (morgongåvobrev s. å. 12/9)14 Mora med Beata Beckerfelt, död 1705, dotter av generalinspektören Carl Becker, adlad Beckerfelt, och Gunilla Rosenstråle. Gift 2:o 1706 efter 9/10 med Juliana Eleonora Thomson i hennes 2:a gifte (Gift 1:o före 1691 m. fänriken Adam Claes Sjöberg), född 1670, död 1723, dotter av kaptenen Tomas Thomson, och Ingeborg Kruse af Elghammar.

Barn:

 • 1. Anna Maria, död 1719-06-12 i Stockholm.18 Hon inlade i juni 1705 vid Villåttinge häradsting å egna och syskonens vägnar en protest mot faderns försök att avyttra sätesgården Boxtorp, som var hennes moders morgongåvogods, satt i stället för den försålda Dunkers gård14. Protesterade åter 1706-10-09 mot faderns andra gifte, innan han avvittrat barnen i första giftet. Gift med18 regementsfältskären Gerhard Fredrik von Bredenbeck.
 • 1. Gunilla Sofia, död på Boxtorp och begr. 1731-01-21 i Gryts kyrka. 'Hon flydde under kriget först till Riga och sedan till Stockholm, varest hon köpte två gårdar på Norrmalm.' Gift 1:o 1700-09-12 i Stockholm (Nik.)15 med kaptenen vid skånska stånddragonregementet Fredrik Gustaf von Sass, död 1710 i pesten. Gift 2:o 1715 med kaptenen vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente Anders Grönberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1732-09-02 i Gryts socken med Maria Magdalena Åkermark)16, född 1684 i Livland, död 1769-08-16.
 • 1. Märta Christina, till Beckershov i Östra Vingåkers socken, Västmanlands län. Född 1690-05-24 på Boxtorp, död 1752-07-31 på Beckershov och begraven s. å. 21/8 i Vingåkers kyrka. Hon blev vid moderns död upptagen av sin moster fru Christina Beckerfelt, vilken gjorde henne till sin arvinge. Gift 1721-05-10 med fälsekreteraren, assesorns Johan Ryding i hans 1:a gifte (gift 2:o 1754-10-18 Johannislund, med Christina Ulfsparre af Broxvik, född 1722, död 1770-04-12 på Beckershov, dotter av ryttmästaren Erik Ulfsparre af Broxvik, och Charlotta Juliana Eleonora Ekehielm), född 1688. Död 1775-02-11 på Beckershov.
 • 1. Catharina Elisabet, född 1699-05-26 på Boxtorp, död 1705?
 • 1. Tio barn dessutom, 'vilka alla dogo samma år som modern eller 1705.'
 • 2. Carl Gustaf, född 1707-06-30 på Boxtorp. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1708. Löjtnant i Stralsund. Kapten i preussisk tjänst. Levde 1731.

TAB 4

Jöns, (son av Jöns Eriksson, adlad Silfwerbrand, tab 1), född 1625. Kom i tjänst 1650 och var 1651 adelsbuss vid drottning Christinas livgarde. Fänrik vid Södermanlands regemente 1655-03-28. Löjtnant därst. 1657-07-04. Löjtnant vid bergsregementet 1658-10-00. Bevistade danska kriget s. å. Reformerad kapten 1659. Uppförd i rullorna bland reformerade officerare vid Södermanlands regemente 1666. Anhöll 1671 hos krigskollegium om ett ledigt kompani vid regementet, men utan framgång. Flyttade till Småland 1672 och anhöll 1675 att vid uppstående majorsvakans på något smålandsregemente bliva benådad därmed, vilket han även synes blivit, men omnämnes ännu 1679 som reformerad kapten vid Södermanlands regemente. Död 1691 och begraven 1693-10-01 på samma gång som fadern i Kråkshults kyrka Jönköpings län 'I arvföreningen efter hans första fru den 2 nov. 1682 nämnes han såsom äldste sonen av den förste Jöns Silfwerbrand, och i samma handling upptagas hans då levande barn i nedanstående ordning.'. Gift 1:o Sörby med Christina Hufvudfelt, död 1682, dotter av majoren vid Södermanlands regemente Nils Persson Hufvud, adlad Hufvudfelt 1651-04-24, men ej introd., och Anna Silfverbielke. Gift 2:o 1691-01-29 Mem med Maria Elisabet Bagge af Berga i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1692-02-02 med majoren Jonas Starenflycht), död 1710 Näs och begraven s. å. 19/7, dotter av översten Erik Bagge af Berga, och Maria Elisabet Fleming.

Barn:

 • 1. Johan Adolf, levde 1696.
 • 1. Otto Johan, levde 1682. En av dessa två sannolikt identisk med den Jan Silfwerbrand, som 1700, då 36 år gammal, var dragon vid livdragonregementet.
 • 1. Alexander, död ung före 1682.
 • 1. Zakarias, död ung före 1682.
 • 1. Jöns, född 1671. Överste. Död 1760. Se Tab. 6
 • 2. Maria Sigrid, döpt 1692-07-22 på Mem. Gift med fänriken N. N. Lönnroth.

TAB 5

Gustaf Adolf Silfwerbrand född omkring 1665, sannolikt död före hustrun. Till möderneegendomen Sörby i Runtuna socken, Södermanlands län, som han dock snart försålde. Soldat vid Jämtlands regemente 1684. Korpral 1687. Förare 1692. Avsked 1694. Var fältväbel 1705 och kallas sist löjtnant. Sannolikt död före hustrun. Han hade med sin kusin Christina Johansdotter Silfwerbrand utom äktenskap tvenne barn, för vilket brott han dömdes till döden och satt fängslad på Nyköpings slott 1697, men fick nåd och paret vigdes därefter efter erhållet tillstånd med varandra. Gift 1697 med Christina Silfwerbrand, begravd 1730-02-22 i Kråkshults kyrka, Jönköpings län. Hennes 1:a gifte 1686 med sekreteraren Nils Lillieqvist. Dotter till kaptenen Johan Silfwerbrand och Christina Örnflycht.

Barn:

 • En son född 1695, död barn.
 • Christina Sofia Silfwerbrand född 1696-08-14 på Sörby, död 1767-12-30 Söderby. Gift 1726-12-27 i Norra Sandsjö socken, Jönköpings län med föraren Johan Fredrik von Nieroth, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1730.
 • Jonas Silfwerbrand, döpt 1700-01-15 i Åkers socken, Södermanlands län, död ung.
 • Anna Catharina Silfwerbrand döpt 1701-07-06 i Åkers socken, begraven därst. 1702-02-09.
 • Eva Justina Silfwerbrand, begravd 1705-03-08 i Björkö kyrka Jönköpings län.
 • Jonas Gustaf Silfwerbrand döpt 1704-07-02 i Björkö socken. Korpral vid Upplands stånddragonregemente 17174. Förare därst.4 1718-12-19. Kornetts avsked4 1719-11-27. Livdrabant (före 1735). Död barnlös 1765-12-26 på säteriet Ugglekärr (nu Gripslund) i Karlstorps socken, Jönköpings län. Gift 1724-11-08 på Långvik med Christina Årrhane i hennes 2:a gifte, död 1740 på Ugglekärr, dotter av fänriken Anders Årrhane och Agneta Leijonram.
 • Nils Silfwerbrand, döpt 1706-06-07 Styggstorp.

TAB 6

Jöns, (son av Jöns, tab 4), född 1671-07-09 i Södermanland. Volontär vid Jämtlands regemente 1685-07-12. Ryttare vid livregementet till häst 1687. K. livdrabant 1696. Korpral vid sistnämnda regemente 1699. Sekundkornett därst. 1702-07-19. Premiärkornett 1703-04-08. Löjtnant 1704-10-14. Fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom 1722-07-00. Ryttmästares avsked s. å. Överstes karaktär. Död 1760 i Torshälla och begraven i Torshälla kyrka. Gift med Hedvig Eleonora von Siegroth, född 1669, dotter av assessorn Gustaf Adolf von Siegroth, natural. von Siegroth, och friherrinnan Anna Christina Fleetwood.

Barn:

 • Anna Christina, död ogift.
 • Hedvig Eleonora, död ogift.
 • Jöns, född 1698. Livdrabant. Död 1764. Se Tab. 7
 • Alexander Magnus, född 1700. Löjtnant. Död 1773. Se Tab. 13.

TAB 7

Jöns, (son av Jöns, tab 6), född 1698-02-17 Sörby. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1712-11-06. Kornett därst. 1716-09-24. Kvartermästare vid livskvadronen 1718. Avsked 1721-12-22. Livdrabant 1722-01-01. Konfirm. fullm. 1741-05-15. Död 1764-12-28 Brunsta Gift 1:o efter 1725 med Catharina Elisabet Drakensköld, döpt 1695-07-29 i Stockholm Hovförs, död 1738-06-20, dotter av hovstallmästaren Carl Drakensköld, och Birgitta Ehrenskiöld. Gift 2:o 1741-12-15 Hedeby med Ulrika Eleonora Riddergroll, född 1722-03-02, död 1795-05-22 på sin gård Norrtorp, dotter av översten Peter Groll, adlad Riddergroll, och Brita Christina von Essen.

Barn:

 • 2. Hedvig Eleonora, född 1742-11-27 på Brunsta, död där 1743-03-06
 • 2. Ulrika Eleonora, född 1744-01-06 i Torshälla, död 1784-01-28. Gift med gränstullnären Per Fredrik Stiernstolpe, i hans 2:a gifte, född 1739. Död 1805.
 • 2. Hedvig Christina, född 1745-03-29 i Torshälla, död där 1748-01-22.
 • 2. Jöns, född 1746-07-04 på Brunsta, död där 1748-02-22.
 • 2. Per, född 1748-08-24 på Brunsta, död där s. å. 8/12.
 • 2. Jonas, född 1750-01-02 på Brunsta. Volontär vid Södermanlands regemente. Död 1770-06-01.
 • 2. Gustaf Magnus, född 1752. Sergeant. Död 1797. Se Tab. 8
 • 2. Helena Charlotta, född 1754-02-09 på Brunsta, död där s. å. 20/2.
 • 2. Ulrik Adolf, född 1755-09-16 på Brunsta. Volontär vid Södermanlands regemente. Korpral därst. med rustmästares karaktär 1776-06-18. Avsked 1788-04-25.
 • 2. Anna Sofia, född 1757-10-23 på Brunsta, död där 1758-01-29.
 • 2. Adam Alexander, född 1761-07-02 Helgesta
 • 2. En son, född 1763, död 1764-12-31 i Eskilstuna socken.

TAB 8

Gustaf'' Magnus, (son av Jöns, tab 7), född 1752-03-17 Brunsta Volontär vid Södermanlands regemente 1775-07-09. Förare därst. 1776-09-05. Sergeant. Avsked 1795-12-10. Död 1797-06-09 i Stenkvista socken, Södermanlands län. Gift med Catharina Charlotta Markander, född 1761-10-27 i Floda socken Södermanlands län, död 1827-08-25.

Barn:

 • Per'' Gustaf, född 1785. Fanjunkare. Död 1833. Se Tab. 9.
 • Erik, född 1788-05-03, död s. å. 23/6.
 • Jöns'' Magnus, född 1789-05-18, död 1790-07-06 i Vallby socken Södermanlands län.
 • Ulrika'' Eleonora, född 1792-02-03. Död 1862-08-09 i Eskilstuna. Gift före 1820-11-22 med gårdsägaren och snickerimäst., schatullmakaren Anders'' Widegren, född 1778-10-09 Hvittinge förs, Vm. Död 1838-06-02 i Eskilstuna.
 • Gustava'' Charlotta, född 1795-03-28, död 1807-03-25.

TAB 9

Per Gustaf, (son av Gustaf Magnus, tab 8), född 1785-11-01 i Stenkvista socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1804-02-14. Rustmästare därst. 1807-09-30. Furir 1809-07-15. Förare 1812-06-24. Rustmästare. Sergeant 1816-01-28. Avsked 1821-03-29. Fanjunkare. Död 1833-03-19 Sörby. Gift 1:o 1808-03-26 med Catharina Margareta Ljung, född 1783-10-00, död 1815-03-03 Dalby, dotter av sergeanten Carl Fredrik Ljung och Maria Christina Åberg. Gift 2:o 1815-11-09 i Tumbo socken med Hedvig Lovisa Thåström, född 1781-08-30 i Gillberga socken, död 1838-09-12 Sövsta, dotter av frälseinspektoren A. Thåström.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1806-07-06, död 1844-07-19 i Stockholm. Gift där 1827-01-27 med extra stadstjänaren vid Stockholms norra förstads västra kämnärsrätt Lars Fredrik Kihlström, född 1793, död 1834-01-07.
 • 1. Gustava, född 1809-06-02 i Västermo socken, Södermanlands län, död ogift 1871-07-09 Viby
 • 1. Carl Gustaf Magnus, född 1811-06-19 på Dalby, död där 1812-02-14.
 • 1. Ulrika Margareta, född 1812-12-03 på Dalby. Död 1826-08-03.
 • 2. Hedvig Petronella, född 1817-07-31 på Dalby, död 1838-03-29 gå Sövsta.
 • 2. Lovisa Eleonora, född 1820-11-22 på Dalby, död 1900-01-22 i Odensvi socken, Västmanlands län. Gift 1877-08-05 i Maria kyrka i Stockholm med fanjunkaren vid livregementets grenadjärkår, svärdsmannen Erland Rudolf Josef Kjellin i hans 2:a gifte (gift 1:o med Lovisa Carlsson, född 1825-08-08 i Hubbo socken, Vm., död 1876-03-04 i Odensvi socken, Vm.), född 1831-08-08 i Stockholm, död 1903-11-15 i Köpings landsförsaml. Västmanlands län.
 • 2. Maria Augusta, född 1823-02-19. På Dalby, död ogift 1889-06-08 i Torshälla.
 • 2. Gustaf Albrekt, född 1827. Fanjunkare. Död 1907. Se Tab. 10.

TAB 10

Gustaf Albrekt, (son av Per Gustaf, tab 9), född 1827-07-10 Sörby. Volontär vid Södermanlands regemente 1843-04-15. Furir därst. 1847-05-15. Sergeant 1856-01-30. Svärdsman 1875-05-15. Fanjunkare 1878-05-04. Avsked från regementet s. d. Död 1907-12-04 på Spånga vid Torshälla. Gift 1861-11-03 på Viby i Forssa socken, Södermanlands län med Johanna Larsson, född 1832-11-20 i Kolbäcks socken, Västmanlands län ]], död 1910-11-22 på Spånga (Torshälla stadsförs, db), dotter av lantbrukaren Lars Andersson och Christina Persson.

Barn:

 • Nikolaus Albrekt (Nils), född 1863-05-11 på Viby. Överflyttade 1888-04-12 till Nordamerika, där han blev farmare i Florence. Död 1915.
 • Johanna Albertina Gustava (Hanna), född 1866-01-29 på Viby. Småskollärarinneexamen i Malmköping 1884-12-18. Lärarinna på Tjörn Göteborgs och Bohus län 1885–1887. Lärarinna i Kjula socken Södermanlands län 1887, död 1940-02-20 i Kållared, Göt. o. Boh. Gift 1906-05-01 i Torshälla med komministern i Fässbergs församl. Göteborgs och Bohus län Bernhard Wikström, född 1865-02-24 i Stenkyrka socken Göteborgs och Bohus län.
 • Lovisa Eleonora, född 1868-05-31 på Viby, död där 1870-08-29.
 • Gustaf Albrekt, född 1871. Bokförare. Se Tab. 11
 • Hedvig Maria Lovisa, född 1876-09-20 Viby

TAB 11

Gustaf Albrekt, (son av Gustaf Albrekt, tab 10), född 1871-11-02 Viby. Volontär vid Södermanlands regemente 1888-10-09. Avsked 1891. Fabriksarbetare på Holmens mekaniska verkstad i Torshälla och sedan kontorsbiträde därst. Bokförare. Gift 1:o 1899-03-11 i Torshälla med Hilda Vilhelmina Elisabet Nyman född 1871-11-25, död 1903-05-17 i Torshälla, dotter av fabrikören August Nyman och Augusta Vilhelmina Dahlin. Gift 2:o 1918-11-30 med Vendla Sofia Johansson, född 1875-02-11 i Eskilstuna, dotter av trädgårdsmästaren Johan Henrik Johansson.

Barn:

 • 1. Greta Elisabet, född 1899-04-28 i Torshälla, liksom syskonen. Gift 1:o i Torshälla 1927-12-26 med trädgårdsmästaren Erik Vilhelm Urman, född 1900-09-27, död 1932. Gift 2:o 1934-03-11 i Näshulta förs Söd. (vb 2) med ladugårdsförmannen Knut Sven Andersson, född 1908-09-27. Lantbrukare.
 • 1. Nils Albrekt, född 1900-10-21, död 1901-05-27 i Torshälla.
 • 1. Hilding Albrekt, född 1902-06-09. Mekaniker. Se Tab. 11A.

TAB 11. A

Hilding Albrekt, (son av Gustaf Albrecht tab 11), född 1902-06-09 i Torshälla. Mekaniker. Gift 1935-07-27 i Torshälla (vb nr 10) med Elsa Sofia Lindblom, född 1898-10-04

Barn:

 • Märtha Elsa Maria, född 1936-04-25 i Eskilstuna (Torshälla stadsförs:s fb nr 11).

TAB 12

Carl Adolf (son av Gustaf Magnus, tab 8), född posthumus 1798-02-16 i Stenkvista socken Södermanlands län. Arbetare vid Hjälmare kanal- och slussverk. Gift 1828-06-12 med Maria Charlotta Norstedt i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Maria Lovisa, född 1829-06-16, död 1830-10-02 i Säterbo socken Västmanlands län.

TAB 13

Alexander Magnus (son av Jöns, tab 6), född 1700-02-08 i Södermanland. Volontär vid Upplands regemente

 • 1715. Furir därst. 1716. Förare 1717-05-02. Sergeant 1718. Fänrik s. å. 13/9. Avsked s. å. 30/9. Livdrabant 1722-02-28. Konfirm.fullm. 1741-08-15. Löjtnants avsked 1747-02-28. Död 1773-10-27 på sin gård Händö i Dunkers socken Södermanlands län och begraven s. å. 2/11 i Dunkers kyrka. Gift 1724-08-11 på Händö med Johanna Catharina Stiernanckar, född 1698-07-00, död 1773-06-23 på Händö, dotter av amiralitetskaptenen Johan Molett, adlad Stiernanckar, och Dorotea Vech.

Barn:

 • Gunilla Sofia, född 1725-05-07 på Händö, liksom syskonen, död där 1727 och begraven s. å. 18/10.
 • Johan, född 1726. Löjtnant. Död 1767. Se Tab. 14
 • Alexander, döpt 1727-09-06, död på Händö och begraven 1730-01-03.
 • En dotter, död 1732 på Händö och begraven s. å. 7/3.
 • Hedvig Johanna, född 1730-11-10, död 1732 på Händö och begraven s. å. 11/7.
 • Brita Magdalena, född 1732-01-13, död 1798-04-19 i Torshälla. Gift 1:o 1760-03-27 på Händö med domprosten i Strängnäs, teol. doktor Carl Fredrik Ljungberg i hans 2:a gifte. Gift 1:o 1730 med Maria Margareta Hjortsberg, död 1754, dotter av kyrkoherden i Husby-Rekarne pastorat av Strängnäs stift Lars Hjortsberg och Catharina Brothera, född 1699-08-24 Ulriksdal, död 1761-08-21 i Strängnäs. Gift 2:o före 1765 med skolmästaren i Eskilstuna Johan Gabriel Falk, född 1736 i Torshälla, död där 1797-04-06.
 • Alexander Magnus, född 1733-05-12. Volontär vid Södermanlands regemente 1750-05-20. Förare därst. 1751-07-24. Bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Fältväbel 1759-10-02. Konstit. fänrik 1760-12-11. Konfirm. fullm. 1761-05-05. Löjtnant 1772-07-08. Stabskapten 1778-05-13. Avsked 1780-03-15. Död ogift 1808-05-22 på Beatelund.
 • Jöns Fredrik, född 1734. Major. Död 1812. Se Tab. 28
 • Gustaf, född 1736. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 29
 • Johanna Catharina, född tvilling, döpt 1737-11-12, död 1767-10-28 i Gryts socken Södermanlands län. Gift 1765-09-22 med underlöjtnanten vid artilleriet Gustaf Grönberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1769-05-20 med Johanna Christina Stiernstolpe i hennes 1:a gifte, född 1751-09-21, död 1794-11-16 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Erik Elof Stiernstolpe, och hans 1:a fru Catharina Dorotea Öberg), död 1777-11-18.
 • Hedvig Eleonora, född tvilling, döpt 1737-11-12, död ogift 1778-08-01 på Håndö.
 • Mårten Ulrik, född 1739-06-08. Förare vid Södermanlands regemente. Död 1756-05-30 på Händö.
 • Carl Vilhelm, född 1742-09-09 död s. å. på Händö och begraven s. å. 5/10.

TAB 14

Johan (son av Alexander Magnus, tab 13), född 1726-09-20, Händö. Volontär vid Södermanlands regemente. Förare vid Västerbottens regemente 1743-07-16. Fänrik därst. 1749-06-16. Löjtnant 1758-08-21. Avsked 1762-05-26. Död 1767-10-11 i Strängnäs. Gift5 1751-06-16 med Anna Dahling, född 1732-01-18, död 1808-02-23 Tureholm, dotter av prosten och kyrkoherden i Lövångers pastorat av Härnösands stift Mattias Dahling och hans 1:a hustru Elisabet von Ihmann.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1752. Gift 1777 med schatullmakaren Anders Findius.
 • Elisabet, född 1755, död 1839-11-11 i Stockholm. Gift med N. N. Aspengren.
 • Catharina Maria, född 1760, död 1822-09-21 i Burträsks socken Västerbottens län. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med korpralen Per Frisk.
 • Johan Fredrik, född 1764. Major. Död 1824. Se Tab. 15
 • Hedvig Sofia, född 1766-08-29, död 1846-07-17 i Stockholm. Gift 1800-02-19 i Odensala prästgård Stockholms län med kammarrådet Erik Magnus Talén, född 1746-07-16 i Vadstena, död 1815-09-09 i Grödinge socken Stockholms län.

TAB 15

Johan Fredrik (son av Johan, tab 14), född 1764-07-24 i Lövångers socken Västerbottens län. Volontär vid Västerbottens regemente 1772-12-31. Furir därst. 1779-06-25. Förare 1784-05-18. Sergeant 1787-06-26. Fänrik 1788-07-23. Löjtnant 1795-07-08. Stabskapten 1808-02-25. RSO 1809-07-03. Majors avsked 1813-01-12. Död 1824-03-28 i Kukkola by i Karl Gustavs socken Norrbottens län. Han bevistade finska krigen 1788–1790 och 1808 samt var därunder med i förefallande träffningar och blev svårt blesserad. Gift 1791-06-30 i Torneå19 med Susanna Tornberg, född 1774-06-21, död 1845-03-08 i Innanbäcken i Nederkalix socken Norrbottens län, dotter av handlanden och rådmannen i Torneå Johan Tornberg och Brita Gabrielsdotter Törnqvist.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1792-01-04 i Torneå19, död där s. å. 13/1.
 • Johan Fredrik, född 1793-01-04 i Torneå19, död där s. å. 9/1.
 • Johan Fredrik, född 1794-01-04 i Nedertorneå. Korpral vid Västerbottens regemente 1805. Förare därst. 1808. Sergeant vid livgrenadjärregementet. Död 1813-03-15 i Orlunda socken Östergötlands län.
 • Gustaf Adolf, född 1795. Major. Död 1874. Se tab 161
 • Carl Magnus, född 1796. Fänrik. Död 1846. Se Tab. 17
 • Hedvig Sofia, född 1798-03-14, död s. å. 4/4.
 • Mattias Ulrik, född 1799. Kapten. Död 1866. Se Tab. 18
 • Erik Magnus, född 1801-12-20, död 1802-04-23.
 • Ambrosius Magnus, född 1802-12-25, drunknade 1817-08-30 i älven vid Kukkola.
 • Laurentius, född 1805-05-25. Furir vid Västerbottens regemente 1820-08-04. Fanjunkare därst. 1828-06-12. Avsked 1852-07-05. Död ogift s. å. 23/7 i Innanbäckens by i Nederkalix socken.
 • Susanna Fredrika, född 1807-04-07 'på ett kaptensboställe vid Västerbottens regemente, beläget vid Torneå älv' Norrbottens län. Stiftsjungfru. Död 1890-11-07 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm. Gift 1830-08-21 i Grödinge kyrka Stockholms län med överstelöjtnanten Johan Abraham Tornérhielm, född 1792, död 1874.
 • Salomon Augustin, född 1809. Handlande. Död 1853. Se Tab. 21.
 • Alexander, född 1813-05-20, död s. å. 27/6.
 • Teodor, född 1816. Kronolänsman. Död 1878. Se Tab. 22

TAB 16

Gustaf Adolf (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1795-02-25 i Övertorneå. Volontär vid Västerbottensregemente 1810-12-31. Rustmästare därst. 1811-10-18. Furir 1813-01-21. Konstit. officer 1814-04-10. Fänrik 1815-02-28. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente, sedan fältjägarkår, 1820-06-24. Löjtnant därst. 1823-04-22. Kapten 1834-08-08. RSO 1843-02-06. CXIV Joh:s medalj 1855. Major i armén 1864-01-12. Avsked med tillstånd att kvarstå som major i armén 1866-07-04. Död 1874-06-03 i Stockholm. Ägde huset nr 30 vid Drottninggatan i Stockholm. Gift 1832-07-21 i nämnda stad med Dorotea Widbom, född 1810-04-10 i Stockholm, död där 1876-05-19, dotter av stadsmajoren Fredrik Widbom och Maria Elisabet Lindström.

Barn:

 • Maria Dorotea Amalia, född 1836-08-16. Död 1849-12-18 i Stockholm.
 • Susanna Sofia Teresia, född 1844-03-29 i Stockholm, död 1925-10-25 i Tacoma, Wash., U.S.A. Överflyttade först till Kanada och sedan till Nordamerikas Förenta stater. Gift 1:o med ingenjören N. N. Knap, död 1893. Gift 2:o med N. N. Lindström.

TAB 17

Carl Magnus (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1796-09-16, i Övertorneå, förare vid Västerbottens regemente 1811-12-23. Fältväbel därst. 1812-10-30. Fänrik 1815-02-28. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1816-03-05. Åter fänrik vid Västerbottens regemente 1817-10-14. Avsked 1827-12-13. Död 1846-04-00. Gift 1831 med Christina Catharina Edström, född 1800-11-15, död 1882-05-19.

Barn:

 • Catharina Carolina Matilda, född 1834-03-15. Barnmorska. Död ogift 1925-12-02 i Nysätra socken Västerbottens län.

TAB 18

Mattias Ulrik (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1799-11-03 i Övertorneå. Furir vid Västerbottens regemente 1817-04-28. Förare därst. 1822-07-10. Fältväbel 1823-08-09. Fänrik 1829-02-04. Löjtnant 1833-11-09. Kapten vid Norrbottens fältjägarkår 1849-05-22. Avsked 1851-07-05. Kapten i armén 1862-05-27. Gränsbefälhavare i Haparanda s. d. RSO 1865-01-28. Död 1866-09-19 i nämnda stad. Gift 1831-11-03 i Nederkalix socken med Maria Graan, född 1804-09-11 i Umeå, död 1868-02-05 i Haparanda, dotter av tullinspektören Seger Graan och Elisabet Genberg.

Barn:

 • Ulrik, född 1832-08-09 på Törefors' bruk i Nederkalix socken Norrbottens län. Sjökaptensexamen i Härnösand 1854-05-08. Styrman i handelsflottan. Död ogift 1865-03-28 i Havanna.
 • Maria, född 1834-10-20 på Törefors, död där s. å. 12/11.
 • Fredrik, född 1835-12-20 på Törefors' bruk. Bruksbokhållare 1849–1859. Volontär vid Norrbottens fältjägarkår 1859-05-04. Furir därst. 1861-12-23. Död ogift 1864-11-03 i Haparanda.
 • Amanda, född 1837-12-11 Innanbäcken Gift där 1862-11-22 med telegrafkommissarien i Nederkalix, skriftställaren Vilhelm Olof Anders Bäckman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1873-03-31 med sin 1:a frus syster, se nedan), född 1824-11-12 på komministerbostället Sjövik i Stenberga socken Jönköpings län, död 1911-04-14 Teg
 • Matilda, född 1840-04-09 på Innanbäcken, död 1901-02-23 i Haparanda. Gift 1866-10-21 i Haparanda med kollegan vid därvarande lägre läroverk Teodor Grape, född 1831-09-17 i Pajala Norrbottens län, död 1896-12-05 i nämnda stad.
 • Helmer, född 1842. Handlande. Död 1908. Se Tab. 19
 • Charlotta, född 1846-04-17 i Nederkalix, död 1923-11-23 i Nordmaling Västerbottens län. Gift 1873-03-31 i Nederkalix med telegrafkommissarien därst. Vilhelm Olof Anders Bäckman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1862-11-22 med sin 2:a frus syster Amanda Silfwerbrand, född 1837, död 1869, se ovan), född 1824-11-12 på komministerbostället Sjövik i Stenberga socken Jönköpings län, död 1911-04-14 Teg

TAB 19

Helmer (son av Mattias Ulrik, tab 18), född 1842-10-15 i Nederkalix socken Norrbottens län. Handlande i Göteborg 1888-05-22. Död där 1908-07-15, carl Johans förs. Ägde huset nr 17 vid Karl Johansgatan i nämnda stad. Gift 1:o 1875-06-05 i Göteborg med Teodora Elvira Kullgren, född 1851-11-09 i nämnda stad, domkyrko förs. Död där 1892-09-29, dotter av skräddarmästaren Alexander Kullgren och Märta Ulrika Kullgren. Gift 2:o 1894 'Vi på Gärda barnhem vid Göteborg med Anna Sofia Liljeqvist, född 1852-12-08 i Lännäs' socken Örebro län ]], död 1931-11-21 i Carl Johans i Göteborg, dotter av maskinföreståndaren och ångfartygsbefälhavaren August Liljeqvist och Carolina Nordholm. Sederm. vigd 1861-12-15 i Lännäs förs med maskinisten Carl August Liljeqvist.

Barn:

 • 1. Susanna, född 1876-05-31 i Göteborg. Elev vid högre lärarinneseminariet i Stockholm 1894. Utexaminerad 1897. Lärarinna vid nya elementarläroverket för flickor i Hälsingborg s. å. Avgångsexamen från högre lärarinneseminariets 4:e avdelning 1903-05-29. Död 1922-06-20 i Ronneby (Göteborg, Vasa förs, db). Gift 1912-06-11 i Göteborg (Sthlm, Adolf Fredriks förs, vb) med sjökaptenen Anders Ernst Erikson, född 1880-06-03.
 • 1. Alexander, född 1877-11-01 i Göteborg. Trädgårdsmästare.
 • 1. Petrus, född 1879. Kapten och flottledsingenjör. Se Tab. 20
 • 1. Helmira (Helma), född 1882-03-08 i Göteborg. Gift 1:o i Göteborg, Carl Johans 1910-03-23 med kassören Erler Leo Nikolaus Isaksson, från vilken hon blev skild, född 1882-03-16. Gift 2:o 1914-04-11 med bokhållaren Gunnar Valdemar Johansson, född 1889-09-02.
 • 2. Märta Sofia, född 1895-12-18 i Göteborg. Stiftsjungfru. Se Biografica. Gift 1919-08-17 i Göteborg, Karl Johans med kyrkoherden i Högalids förs i Stockholm, ledamoten av riksdagens andra kammare, teol. och filosofie kandidat Johan Adolf Bertil Mogård, född 1892-08-18 i Jönköping. Studentex. i Jönköping 1912. Filosofie kandidat ex. vid univ. i Lund 1914. Teol. kandidat ex. 1917. Past. adj. 1 år i Göteborg. 1 lärare vid Bona. Komminister i karlskoga 1923. Kyrkoherde i Högalids förs, Sthlm 1929

TAB 20

Petrus, (son av Helmer, tab 19), född 1879-09-28 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1897-05-24. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm s. å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1901-04-15. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1907-11-29. Byråingenjör vid Järnvägsstyrelsens bangårdsbyrå 1908–1909. Flottledningsassistent vid Domänstyrelsen 1909–1910. Kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1916-12-19. Statens flottledsingenjör 1918-12-21. RVO 1923-09-15. Major i Väg och vattenbyggnadskåren 1932-12-23. Byrådirektör i Domänstyrelsen 1934-07-25 fr.o.m. 1935-01-01. Överstelöjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1942-10-09. RNO s.å. nov. 14. Avsked s.å. dec. 31 fr.o.m. 1943-04-01. LSTH från 1899. Gift 1908-04-21 i Malmö, S:t Petri med Ruth Signe Lind, född 1881-01-27 i Gnarps socken, Gävleborgs län. Dotter av disponenten Carl Lind och Johanna Gottholdina Dorotea Lindh.

Barn:

 • Gunnel Margareta, född 1911-10-10 i Umeå stadsförs. Filosofie kandidat. Gift 1934-04-20 i Kungsholms förs, Stockholm (vb nr 68) med docenten, filosofie doktorn Gunnar Hägg, född 1903-12-14. KNO 1956-11-23. Filosofie jubeldr. Professor vid univ i Uppsala. LVA. LVS. LFS. LIVA
 • Ragnhild Birgitta, född 1913-08-13 i Umeå stadsförs. Studentex. vid Nya Elementarskolan för flickor i Sthlm 1933-05-20. Filosofie magister. Dr phil. Univ docent i nordiska språken vid universiteten i Delft, Amsterdam och Nijmegen.
 • Gertrud Signe Ulrika (Ulla), född 1915-06-12 i Umeå stadsförs.
 • Märta Ingegerd, född 1917-10-28 i Umeå stadsförs. Föreståndarinna för barnträdgård.
 • Ruth Karin Maria, född 1919-08-31 i Umeå stadsförs. Studentexam. i Stockholm 1939-05-20. Extra ordinarie postexpeditör. Gift 1943-10-23 i Stockholm i Högalidskyrkan (Kungsholms förs, Sth vb nr 420) med hovrättsfiskalen i Svea hovrätt Åke Gustaf Mählberg, född 1913-05-29 i Sthlm. Auditör. Direktör i St Kopparbergs bergslags AB. RVO.
 • Carl-Helmer Mattias, född 1922-04-14 i Umeå. Studentexam. i Stockholm 1941-05-12. Civilingenjör (väg- och vattenbyggnad) 1947-05-19. Löjtnant i Ingenjörstruppernas reserv 1949-10-01. Se Tab. 20 A.

TAB 21

Salomon Augustin (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1809-08-20. Handlande i Uleåborg. Död 1853-05-08 på Monkkala hemman i Limingo socken i Finland. , född 1807-07-18, död 1877-02-25.

Barn:

 • Augusta, född 1840. Gift 1862 med slottsbefallningsmannen Tomas Nyman.
 • Fredrika, född 1842-02-03, död 1921-09-12 i Helsingfors. Gift 1863 i Uleåborg med färgerifabrikören Anders Holm, född 1838-01-13.
 • Maria, född 1845-07-26. Gift 1863 med byggmästaren i Kuusamo i Finland Mikael Wikman, född 1842-05-29.) Överstruket enl EÄ.

TAB 22

Teodor, (son av Johan Fredrik, tab 15), född 1816-12-01 i Kukkola by i Karl Gustavs socken, Norrbottens län. Furir vid Västerbottens fältjägarregemente 1838-04-23. Expeditionslänsman i Gällivare 1841-06-01. Avsked från krigstjänsten s. å. 3/6. Kronolänsman i Gällivare 1858. Poststationsföreståndare. Död 1878-04-21 i Gällivare socken, Norrbottens län. Gift där 1844-01-18 med Anna Catharina Engelmark, född 1826-03-31 i Jockmocks socken, Norrbottens län ]], död 1908-01-17 i Gällivare ]], dotter av Olofsdotter, kyrkoherden Gustaf Engelmark och Dorotea Rundström.

Barn:

 • Matilda Teresia, född 1844-02-12 i Gällivare, död där 1924-05-25. Gift 1876-08-08 i Karl Gustavs socken med kyrkoherden i Gällivare Johan Oskar Curtelius, född 1825-05-16 i Haparanda, död 1895-05-25 i Gällivare.
 • Teodor Fritiof, född 1846. Flottningsinspektor. Död 1930. Se Tab. 23.
 • Gustaf Robert, född 1849-01-18 i Gällivare, död ogift 1927-05-05 på sin egendom Katrineberg i Gällivare socken.
 • Maria Fredrika, född 1851-10-31, död 1896-03-01 i Gällivare. Gift 1874-11-25 med hemmansägaren därst. Johan Fredrik Söderberg, född 1848, död 1896-03-01.
 • Anna Catharina Charlotta (Lotten), född 1854-11-07 i Gällivare. Klädsömmerska. Död 1938-12-06 i Nederkalix (db nr 174). Begr. i Gellevare, Nb. (db nr 182)
 • Sofia Susanna, född 1857-09-16 i Gällivare. Klädsömmerska. Död 1946-04-02 (Gällevarie förs Norrb. db nr 21)
 • Johan Fredrik, född 1860-10-05 i Gällivare. Snickare. Död 1932-10-22 i Gälevare.
 • Carl Oskar, född 1863. Handlande. Se Tab. 26. Död 1936.
 • Amanda Henrietta8 född 1867-02-17 i Gällivare, död ogift 1905-08-12 i nämnda socken.
 • Rudolf Bernhard, född 1870. Kassör. Död 1929. Se Tab. 27.
 • Elvira Ottilia Mariana, född 1874-05-25 och död 1883-11-01 i Gällivare.

TAB 23

Teodor Fritiof, (son av Teodor, tab 22), född 1846-07-13 i Gällivare. Flottningsinspektor vid Yttermorjärv i Nederkalix socken, Norrbottens län. Avsked 1922. Död 1930-08-04 i Morjärv. Gift 1875-09-10 med Augusta Amalia Hjerpe, född 1848-05-02 Vitåfors ]], död 1928-04-10 i Morjärv, dotter av inspektoren förvaltaren Johan Gustaf Hjerpe och Dorotea Almqvist.

Barn:

 • Gustaf Teodor, född 1875-11-24 i Överkalix Norrbottens län, död 1876-04-28.
 • Gustaf Rudolf, född 1877-03-08 vid Yttermorjärv, död där 1885-09-09.
 • Frida Amalia, född 1884-04-22 vid Yttermorjärv. Poststationsföreståndare i Morjärv.
 • Johan Ejnar, född 1885. Sågverksinspektor. Död 1936. Se Tab. 25.
 • Gustaf Helmer, född 1890-09-11 vid Yttermorjärv, död där s. å. 30/10.

TAB 24

Otto Teodor, (son av Teodor Fritiof, tab 23), född 1880-04-22 vid Yttermorjärv i Nederkalix förs, Nb. Kassör i Gällivare. Ledamot av riksdagens andre kammare 1937–1940 som representant för högerpartiet i Norbottens län. Gift 1913-02-18 i Morjärv i Nederkalix förs, Nb, (Gällivare förs, Nb, vb) med Ingeborg Anna Maria Abrahamsson, född 1882-10-12.

Barn:

 • Anna-Lisa Amalia, född 1913-04-08 i Gällivare förs, Nb. Gift 1940-10-22 i Gellevare förs Nb. (vb nr 95) med köpmannen Dobbin Antony Karlsson, född 1912-08-04 i Norrb.,
 • Gösta Teodor, född 1915-06-29 i Gällivare. Civilingenjör. Reservofficersexam. 1937-08-23. Fänrik i Norrbottens regementes reserv 1938-04-29. Avsked 1941-04-25. Gift 1942-06-06 i Engelbrektskyrkan i Stockholm med Eva Charlotta Bäckman, född 1915-05-16. Dotter av ingenjören Alfred Bäckman och Malmberg.
 • Erland Fritiof, född 1917-12-29 i Gällivare.
 • Bengt Emil, född 1920-09-10 i Gällivare.
 • Otto Harald, född 1923-09-26 i Gällivare. Ingenjör.
 • Elsa Margareta, född 1927-05-24 i Gällivare förs, Nb. Extra ordinarie telefonist.

TAB 25

Johan Einar , (son av Theodor Frithiof , tab 23), född 1885-06-24 vid Yttermorjärv i Nedrekalix förs, Nb. Bokhållare. Flottningsinspektor efter fadern 1922-11-01. Död 1936-01-21 i Boden (Morjärvs kbfd.,, Töre förs Nb., db nr 2). Gift 1921-02-27 i Morjärv i Töre förs, Nb., ]] med Hildur Amanda Wikström , född 1889-03-30 i Orrbyn i Råneå socken, Norrbottens län, dotter av folkskolläraren Nils Peter Vikström och Margareta Elisabet Vikström.

Barn:

 • Nils Rune Ejnar, född 1924-02-28 i Morjärv i Töre förs, Nb. Extra ordinarie kammarskrivare vid tullkammaren i Luleå

TAB 26

Carl Oskar, (son av Teodor, tab 22), född 1863-06-17 i Gällivare. Handlande i Kiruna. Död 1936-10-20 i Kiruna, Jukkas järvi, Norrb. (db 82). Gift 1901-08-28 i Gällivare med Sofia Johanna (Hanna) Degerman, född där 1877-06-05, död 1943-01-15. Dotter av inspektören Mårten Degerman.

Barn:

 • Märta Catharina, född 1902-10-24 i Kiruna, liksom syskonen. Hushållslärarinna. Gift 1:o 1931-07-05 i Jukkasjärvi med Carl Gustaf Vinberg, född 1890-08-09. Folkskollärare. Död 1939. Gift 2:o 1944-06-17 i Vittangi kapellförs, Norrbottens län (vb nr 16) med kapten Gustaf Einar Johannes Swidén, född 1891-03-09 i Snavelund förs, Örebro län. Ämneslärare. Folkhögskolelärare.
 • Ester Sofia, född 1904-05-30 i Jukkasjärvi förs, Norrbottens län. Husmor vid arméns jägarskola. Ekonomiföreståndare.
 • Gunhild, född 1910-09-25 i Jukkasjärvi förs. Sophiasyster. Gift 1942-06-23 i Kiruna kyrka (Solna förs, Sth. vb nr 138) med ingenjören Karl Erik Uno Selander, född 1912-05-05 i Sthlm.
 • Ann-Marie , född 1918-07-27 i Jukkasjärvi förs. Gift 1942-06-23 i Kiruna kyrka (Jukkasjärvi förs, Nb, vb nr 46) med ananuensen Hans Emil Boo Selander, född 1914-01-16 i Söd. Civilekonom, byrådir.

TAB 27

Rudolf Bernhard (son av Teodor, tab 22), född 1870-05-03 i Gällivare. Kassör i Stockholm. Död 1929-09-15 i Råsunda, Solna förs. Gift 1909-03-06 i Jukkasjärvi förs, Nb ]] med Amanda Johansdotter Huru, född 1886-08-18, död 1930-03-02 i Stockholm (Solna förs, db).

Barn:

 • Anna Catharina Amalia Amanda (Ann-Cathrin), född 1909-08-09 i Gällivare, Jukkasjärvi förs Norrb. Gift 1939-12-17 i Mellösa förs, Söd (vb nr 23) med förskolläraren Erik Harry Sjösten, född 1909-04-08.
 • Brita Sofia Teodora (Birgitta), född 1911-10-06 i Brännkyrka socken, Stockholms län. Socionom 1953-12-00. Socialvårdsassistent. Kommunalassistent. Kommunalkamrer. Gatukamrer i Skövde.
 • Frida Teresia, född 1913-02-20 i Brännkyrka socken. Gift 1932-04-10 i Solna förs Stockholm (vb 48) med chauffören Sven Gunnar Vilhelm Hjerqvist, född 1908-07-29. Ingenjör.
 • Ebba Eleonora, född 1914-07-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1938-03-05 i Solna förs, Stockholms län (vb nr 32) med tjänstemannen Erik Albin Söder, född 1911-04-16 i Sthlm.
 • Johan Rudolf Alexander (John), född 1916-07-23 i Stockholm. Se Tab. 27. B.
 • Erik Teodor Napoleon, född 1918-03-04 i Råsunda. Se Tab. 27C.

TAB 28

Jöns Fredrik, (son av Alexander Magnus, tab 13), född 1734-07-31 Händö. Volontär vid Södermanlands regemente 1750-06-09. Förare därst. 1753-06-20. Sergeant 1755-08-22. Fänrik 1758-07-26. Premiäradjutant 1764-05-09. Löjtnant 1771-06-05. Kapten 1774-12-14. Avsked med majors n. h. o. v. 1780-03-15. Död 1812-12-24 i Lidköping. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet. Gift 1763-12-13 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län med Maria Christina Rehnstrahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken vid Södermanlands regemente Henrik Adolf Pantzerhielm, död i Pommern under kriget), född 1726-10-10 Åkerö, död 1801-08-31 på Läckö i Kållandsö socken, Skaraborgs län, dotter av kaptenen vid Södermanlands regemente Carl Niklas Rehnstrahl och Christina Catharina Ekfelt.

Barn:

 • Alexander Magnus, född 1764-11-08 Olovstorp Volontär vid Södermanlands regemente 1774-07-04. Furir därst. 1778-06-12. Fänrik s. å. 31/8. Löjtnant 1792-12-20. Stabskapten 1796-03-07. Död ogift 1808-01-18 på Ellesta boställe i Halla socken, Södermanlands län.
 • Maria Lovisa, född 1766-12-14 i Vingåkers socken4, död 1853-02-14. Gift 1:o 1786-03-23 med majoren Nils Gabriel Bratt af Höglunda, från vilken hon blev skild, född 1756, död 1818. Gift 2:o 1799-02-21 med ryttmästaren Göran Måns Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte, född 1746, död 1826.
 • Fredrika Sofia7 född 1769-08-21, död ogift 1837-12-05.

TAB 29

Gustaf, (son av Alexander Magnus, tab 13), född 1736-03-07 på Händö. Volontär vid Södermanlands regemente 1753-06-20. Förare därst. 1754-07-22. Sergeant 1759-10-20. Konstit. fänrik vid fribataljonen 1760-12-11. Fänrik vid Södermanlands regemente 1762-05-26. Genom byte fänrik vid dalregementet 1769-03-25. Löjtnants avsked s. å. 4/4. Död 1811-08-09 på sin egendom Händö. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1776-11-05 i Eskilstuna med Fredrika Carolina Amalia Dahlström, född 1751-06-07, död 1836-09-12, dotter av assessorn Carl Magnus Dahlström.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1777-08-16. Volontär vid Södermanlands regemente. Förare därst. 1792-12-29. Drunknade 1794-11-23 i Håndösjön i Dunkers socken, Södermanlands län.
 • Johanna Maria, född 1778-07-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1824-03-04 Årsta
 • Jöns Fredrik, född 1779-08-14, död 1781-04-01.
 • Carl Ludvig, född 1780-11-04. For till sjöss och avhördes ej vidare.
 • Jöns Fredrik, född 1782-07-11. Lantbrukare. Död barnlös 1815-10-24 på sin egendom Händö. Gift 1810-05-15 i Mariefred med Anna Brita Hagström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med råd- och handelsmannen N. N. Julin, död 1809), född 1745-12-26 i Gryts socken, Södermanlands län, död 1815-01-22 i Mariefred.
 • Mårten Ulrik, född 1783-11-11, död s. å. 16/11.
 • Gustava Charlotta, född 1785-10-24. Stiftsjungfru. Död 1865-08-22 i Stockholm. Hon var efter mannens död lärarinna i Österhaninge socken, Stockholms län. Gift 1812-09-01 på Händö med hovkamreraren på Gripsholms slott Gudmund Carl Ljungman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1797 med Hedvig Magdalena Carlsson, född 1776 i Stockholm, död där 1805-08-27), född 1761-02-24 på Gripsholm, död 1832-04-08 på Stora Långared, Älvsborgs län.
 • Martin Efraim, född 1787. Hovpredikant. Död 1845. Se Tab. 30.
 • Alexander Vilhelm, född 1790. Regementskommissarie. Död 1841. Se Tab. 32.

TAB 30

Martin Efraim, (son av Gustaf, tab 29), född 1787-12-17 i Dunkers socken, Södermanlands län. Student i Uppsala 1808-02-07. Filosofie magister därst. 1815. Extra ordinarie hovpredikant 1821-10-16. Vice pastor i hovförs 1829-04-01. Hovpredikants lön s. å. 17/7. Notarie i hovkonsistorium s. å. 25/11. Hovpredikant 1833-01-30. Kapellan vid KMO 1835-11-23. Kyrkoherde i Mariestads, Eks och Ullervads försars pastorat 1837-03-03. LNO s. å. 5/5. Död 1845-10-16 i Mariestad. Gift 1843-04-07 med Hedvig Gustava Mörner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1828-04-21 på överstebostället Lind i Askersunds landsförsaml. med kaptenen Adolf Gerhard Lilliestierna, i hans 2:a gifte, född 1783, död 1841), född 1808-06-25 på Åkersberg Örebro län, död 1882-01-26 på Ek i likanämnd socken, Skaraborgs län, dotter av generalmajoren Christer Mörner, och friherrinnan Gustava Turinna Ribbing af Koberg.

Barn:

 • Gustaf Emil, född 1844. Major. Död 1931. Se Tab. 31
 • Oskar Hugo, född 1845-03-05 på Ek. Student i Uppsala 1862. Direktör i sjöförsäkringsaktiebolag. Ägir i Stockholm 1884. Avsked 1911-04-10. Död barnlös 1926-08-28 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1911-09-11 Sthlm, Oscars med Nanna Carolina Redlund, född 1876-03-20.

TAB 31

Gustaf Emil, (son av Martin Efraim, tab 30), född 1844-02-26 på Ek i likanämnd socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1860-06-01. Utexaminerad 1865-03-31. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. 11/4. Löjtnant därst. 1872-09-06. Kapten 1865-09-03. RSO 1888-12-01. Major i armén 1897-01-09. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i regementets reserv s. å. 12/3. Avsked ur reserven 1908-12-23. Död 1931-07-20 i Vänersborg. Ägde Sandgärdet i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län till 1907. Gift 1877-11-06 i Kristiania med Anna Tora Elisa Harris-Sanne, född 1857-09-22, död 1926-09-24 i Vänersborg ]], dotter av bankdirektören August Lauritz Sanne och Johanna Nikolina Müller.

Barn:

 • En son, dödf. 1887-10-19 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.
 • En son, dödf. 1889-05-25 i Västra Tunhems socken.

TAB 32

Alexander Vilhelm, (son av Gustaf, tab 29), född 1790-11-22. Volontär vid Södermanlands regemente 1797-11-09. Student i Uppsala6 1803-03-02. Rustmästare vid nämnda regemente 1808-06-18. Sergeant därst. 1811-09-02. Fanjunkare 1812-08-08. Lantjägare i livgedinget av Södermanlands län 1815-07-00. Avsked ur krigstjänsten med fänriks n. h. o. v. s. å. 1/11. Avsked från lantjägartjänsten 1818-03-00. Fältkommissarie 1823. Regementskommissarie vid Södermanlands regemente 1832-02-21. Död 1841-09-29 Fastmyra. Ägde fäderneegendomen Händö i Dunkers socken, Södermanlands län. Gift 1:o 1819-04-12 i Stockholm med Anna Charlotta Starck, född 1795-01-14 i nämnda stad, död 1825-08-20 på Händö, dotter av styckjunkaren Carl Magnus Starck, och hans 1:a fru Charlotta Margareta Gumaelius. Gift 2:o 1841-08-08 på Fastmyra med Johanna Maria Charlotta Gumælius, född 1815-10-25, död 1888-01-28 Körunda, dotter av kaptenen vid Svea artilleriregemente Carl Magnus Gumælius och Johanna Christina Starck.

Barn:

 • 1. Carolina Amalia, född tvilling 1822-08-26 på Händö, död där s. å. 17/10.
 • 1. Hedvig Maria, född tvilling 1822-08-26 på Händö, död där s. å. 31/12.
 • 1. Carl Ludvig, född 1824-04-00 i Stockholm, död s. å. 10/6, på Händö.
 • 2. Augusta Johanna Vilhelmina, född 1841-07-26 på Fastmyra, död 1895-06-01 på Körunda. Gift 1868-08-20 med komministern i Sorunda församl. av Strängnäs stift Carl Reinhold Graff, född 1806-01-07 i Nyköping, död 1882-03-25 i Sorunda komministergård.

TAB 33

Nils, (son av Jöns, tab 4), född omkr. 1672. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1691. Korpral därst. 1696-04-16. Kvartermästare 1702-08-22. Kornett 1703-03-06. Löjtnant 1705-04-24. Avsked 1708-04-21. Anhöll vid regementets nyuppställning 1709-09-00 att bliva ryttmästare, men utan framgång7. Död 1720-06-13 på sin egendom Husnäs i Karlstorps socken, Jönköpings län och begraven i familjegraven i Kråkshults kyrka. Gift 16968 med Brita Arelia, dotter av kyrkoherden i Karlstorps pastorat av Växjö stift Christoffer Arelius och Ingrid Langia. Gift 2:o med N. N. Bagge (af Berga, nr 118?).

Barn:

 • 1. Ulrik Adolf, till Husnäs. Född 1697. Rustmästare vid Kalmar regemente 1718. Sergeant därst. s. å. Fänrik. Död barnlös 1737-04-09 på Husnäs och begraven s. å. 20/4 i familjegraven i Kråkshults kyrka. Gift med Elisabet Christina Stake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1738-04-04 på Husnäs med majoren Ture Gustaf Bäfverfeldt, i hans 1:a gifte, född 1717, död 1798), född 1700, död 1744-07-23 Skiverstad och begraven i Eksjö kyrka, dotter av löjtnanten Mauritz Stake, och hans 1:a fru friherrinnan Catharina Elisabet Strömberg, nr 118.
 • 1. Christina Adelina, döpt 1699-02-23 på Rågsjö i Nävelsjö socken, Jönköpings län, begraven s. å. 24/5.

TAB 34

Johan, (son av Jöns Eriksson, adlad Silfwerbrand, tab 1), till Lida i Åkers socken, Södermanlands län, vilket säteri 1684-11-19 såldes av änkan21. Var 1650 sergeant vid Södermanlands regemente. Var löjtnant vid dalregementet 1660. Reformerad 1661. Sist kapten vid bergsregementet4. Död 1671-10-27 och begraven i Åkers kyrka, där hans vapen uppsattes.4. Gift efter 1662-10-13 men före 1663-02-10 med Elisabet Örnflycht, död 1706, dotter av Måns Uddesson Örnflycht, och Märta Rosenqvist, nr 123.

Barn:

 • Christina, begraven 1730-02-22 i Kråkshults kyrka Jönköpings län. Gift 1:o 1686 med sekreteraren Nils Lilliequist, nr 613, i hans 2:a gifte, död 1693. Gift 2:o 1697 med sin kusin löjtnanten Gustaf Adolf Silfwerbrand.
 • Elisabet. Gift med 'en Crafvert' (möjligen löjtnanten vid Kronobergs regemente Christoffer Craffort).
 • Ingrid, född omkr. 1668, död 1747 Sånna och begraven s. å. 3/4 (80 år gammal). Gift med underofficeren vid artilleriet Erik Lindblad.

TAB 35

Johan, (son av Johan, tab 34), född 1663 Lida. Sergeant vid livgardet 1681–16859. Lärkonstapel vid artilleriet 1687. Var konstapel vid artilleriet i Stralsund 169110. Löjtnant vid Horns regemente i Stettin. Stupade under kriget i Polen. Han dömdes 1695 för något brott att arkebuseras men sökte s. å. 25/6 Nils Bielkes mellankomst hos k. m:t för erhållande av nåd.11 Gift med Maria Dorp från Tyskland.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1693. Underlöjtnant. Död 1760. Se Tab. 36.
 • Johan Fredrik. Löjtnant (?) vid artilleriet. Död ogift.
 • Jonas. Konstapel vid artilleriet. Död ogift.
 • Anna Margareta, född 1697, död 1776-08-08 i Stockholm. Gift med underofficeren vid artilleriet N. N. Zimmerman.

TAB 36

Carl Gustaf, (son av Johan, tab 35), född 16934 i Stettin. Hantlangare vid artilleriet 1711. Lärkonstapel 1714. Furir 1715. Sergeant 1717-12-01. Överfyrverkare 1720-01-01. Underlöjtnants avsked 1722-06-26. Död 1760-12-30. 'Han var med vid belägringarna av Stettin och Stralsund och blev 1715 fången av brandenburgarna men ransonerade sig själv. Bevistade norska fälttåget och belägringen av Fredrikshall 1718.'. Gift 1:o med Anna Christina Tegensköld, född 1683, dotter av majoren Gustaf Tegman, adlad Tegensköld, och hans 2:a fru Maria Canterhielm. Gift 2:o med Elisabet Molnstierna, född 1706, död 1764-05-28 på Sätra4 i Skånella socken, Stockholms län, dotter av bergmästaren Johan Luth, adlad Molnstierna 1719, men ej introd.12 och Maria Cronmarck.

Barn:

 • 1. Två söner, döda späda.
 • 1. Carl Gustaf, född 1721. Död 1737.
 • 2. Johan Fredrik, född 1729-03-30. Student i Uppsala17 1741-05-05. Volontär vid livgardet 1744-10-03. Rustmästare därst. 1746-11-11. Sergeant 1747-12-17. Livdrabant 1750-11-28. Löjtnant i armén 1762-11-28. Vice korpral vid livdrabantkåren 1772-04-15. Ryttmästares avsked 1775-03-22. Död ogift 1806-07-04 på Aspvik.
 • 2. Jonas Ulrik, född 1730. Student i Uppsala17 1741-05-05 korpral vid livregementet till häst. Död ogift 1759 i Stettin i fångenskap, vari han råkat under kriget.
 • 2. Jöns Magnus, död barn.

Utan känd härledning.

 • 1) Fru Brita Silfwerbrand, död 1759-05-11 på Fagerhult i Kråkshults socken, Jönköpings län, 98 år gammal och begraven s. å. 29/5.
 • 2) Carl Gustaf Silfwerbrand. Arklimästare i Karlskrona. Löjtnant. Gift 1729-03-09 i Karlskrona med Anna Christina Sperling, död 1736-11-09 i Kolbäcks socken, Västmanlands län.

Barn:

 • Juliana Charlotta, född 1727-12-30 i Kolbäcks socken.
 • 3) Anna Catharina Silfwerbrand, död 1782-08-06. Gift med Peter Meijer.

Källor

1KA. Reduktionskoll. Akt 172 (OA). 2Vejde, Kronobergs läns herrgårdar (1929). 3GH Db för Östra härad (HF). 4At (Sch). 5Hm. 6Sj. 7At (S). 8At (RA). 9At (L). 10At (KrA). 11At (So). 12SK. 13Villåttinge dombok 1671-06-20 (OA). 14SH, liber cans. Vol. 160, p. I (OA). 15Wn. 16Lk. 17Um. 18SRB. 19Torneå kyrkoarkiv. 20Villåttinge härads dombok 1658-09-23 (OA). 21Selebo härads dombok 1686-09-16 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: